HIRDETÉS

Dávid Ferenc-emlékünnep Gyergyószentmiklóson

Gergely Imre 2018. november 14., 19:29 utolsó módosítás: 2018. november 14., 19:32
HIRDETÉS

Kopjafaavatással egybekötött istentisztelettel és ünnepéllyel emlékezik az egyházalapító püspökre, Dávid Ferencre a Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évében.

Székelyföld számos településén állítottak emléket a jubileumi évben az unitárius gyülekezetek Fotó: Barabás Ákos

November 18-án 11 órától tartják az ünnepi istentiszteletet, amelyen a szószéki szolgálatot Nagy László, a marosvásárhelyi Bolyai téri Unitárius Egyházközség lelkésze, korábbi esperes végzi. Ezt ünnepi műsor és kopjafaavató követi. A kopjafa az unitárius hívek összefogása által valósult meg, a homoródkarácsonyfalvi unitárius Gábos Albert munkája. 15 órától könyvbemutatót tartanak: Pál János homoródszentmártoni unitárius lelkész, egyháztörténész Ellenállás, alkalmazkodás, kiszolgálás. Az Unitárius Egyház szerepkörei (1945–1965) című munkáját mutatják be, a szerzőt Tőkés Lehel kérdezi majd.

HIRDETÉS

450 éve történt

1568. január 6–13. között történt Tordán, hogy Dávid Ferenc reformátornak és János Zsigmond fejedelemnek köszönhetően megszületett az erdélyi országgyűlés vallásügyi határozata. Ez a korabeli Európában példátlan módon tette lehetővé a bevett vallások (katolikusok, evangélikusok, református és unitáriusok) gyülekezetei számára a szabad lelkészválasztást a lelkiismereti szabadság elve alapján, s ezzel az Erdélyi Unitárius Egyház megalapításához és állami elismeréséhez vezetett. Ezt a törvényt ünnepelik az erdélyi felekezetekkel közösen az egyházuk alapítása 450. évében az unitáriusok.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS