Csíkszék
Udvarhelyszék
Marosszék
Gyergyószék
Háromszék

Dávid Ferenc-emlékünnep Gyergyószentmiklóson

Gergely Imre 2018. november 14., 19:29 utolsó módosítás: 2018. november 14., 19:32
HIRDETÉS

Kopjafaavatással egybekötött istentisztelettel és ünnepéllyel emlékezik az egyházalapító püspökre, Dávid Ferencre a Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évében.

Székelyföld számos településén állítottak emléket a jubileumi évben az unitárius gyülekezetek Fotó: Barabás Ákos

November 18-án 11 órától tartják az ünnepi istentiszteletet, amelyen a szószéki szolgálatot Nagy László, a marosvásárhelyi Bolyai téri Unitárius Egyházközség lelkésze, korábbi esperes végzi. Ezt ünnepi műsor és kopjafaavató követi. A kopjafa az unitárius hívek összefogása által valósult meg, a homoródkarácsonyfalvi unitárius Gábos Albert munkája. 15 órától könyvbemutatót tartanak: Pál János homoródszentmártoni unitárius lelkész, egyháztörténész Ellenállás, alkalmazkodás, kiszolgálás. Az Unitárius Egyház szerepkörei (1945–1965) című munkáját mutatják be, a szerzőt Tőkés Lehel kérdezi majd.

450 éve történt

1568. január 6–13. között történt Tordán, hogy Dávid Ferenc reformátornak és János Zsigmond fejedelemnek köszönhetően megszületett az erdélyi országgyűlés vallásügyi határozata. Ez a korabeli Európában példátlan módon tette lehetővé a bevett vallások (katolikusok, evangélikusok, református és unitáriusok) gyülekezetei számára a szabad lelkészválasztást a lelkiismereti szabadság elve alapján, s ezzel az Erdélyi Unitárius Egyház megalapításához és állami elismeréséhez vezetett. Ezt a törvényt ünnepelik az erdélyi felekezetekkel közösen az egyházuk alapítása 450. évében az unitáriusok.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS