Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék
Járványhelyzet Székelyföldön
Hargita megye
6 298
+27
Maros megye
18 082
+65
Kovászna megye
6 008
+28
Kattintson a napi összefoglalóért
Járványhelyzet Romániában
Frissítve: 2021. 03. 03.
Összes eset
812 318
+4278
Elhunytak
20 586
+77
Gyógyultak
746 779
+2739
Járványhelyzet számokban

Csép Éva Andrea: Társadalmunk alapköve a család biztonsága (x)

Támogatott tartalom 2020. november 23., 10:32

A második mandátumáért indul Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, aki tovább szeretné folytatni munkáját a képviselőház szociális és munkaügyi szakpolitikusaként. Az elmúlt négy évben 125 törvénytervezetnek volt a kezdeményezője vagy társkezdeményezője, melyekből mára már 44 emelkedett törvényerőre: ezek közül emlegethetjük az egymás után több gyermeket vállaló anyákat érintő diszkriminatív előírások eltörlését, az örökbefogadási folyamat gyorsítását, a családon belüli erőszak áldozatainak biztonságát, valamint a fogyatékkal élő személyek jogainak biztosítását, többek között akadálymentesítéssel, utazási támogatással, ingyenes orvosi szakvizsgálattal, valamint a védett műhelyek által kínált lehetőségekkel.

Csép Éva Andrea: Társadalmunk alapköve a család biztonsága (x)
galéria

– A társadalomvédelem egy rendkívül kényes és sokakat érintő, mégis megvalósításokban nehezen felismerhető terület. Csép Éva Andrea, a szociális szféra különböző területein tevékenykedő szakemberekkel, valamint az érintett személyek által felvetett kérdések, gondok által térképezte fel az orvosolandó problémákat az elmúlt négy esztendőben. Ennek is vélhetően, bátran kijelenthetjük, hogy Csép Éva Andrea az RMDSZ-frakció egyik legeredményesebb szakpolitikusa volt, akinek nevéhez számos megvalósítás fűzhető.

– Valóban, tovább kell erősíteni a szociális hálót Romániában. A koronavírus-járvány igazolta, hogy milyen gyenge lábakon áll az egészségügyi és a szociális ellátás. Társadalmunk alapköve a család. Ebből kiindulva szükség van olyan családtámogatási csomagokra, amelyek többek között hozzásegítik a fiatalokat a családalapításhoz, ösztönzik a gyerekvállalást, gondolok itt lakásvásárlási kedvezményekre, adócsökkentésre a többgyerekes családok esetében és több, hasonló jellegű, családalapítást serkentő intézkedésre. Ez különösen fontos úgy az erdélyi magyarság, mint pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára. Ha megfelelő létbiztonságot és élhetőbb környezetet teremtünk fiataljaink számára, akkor nagyobb eséllyel tarthatjuk itthon őket, a szülőföldi boldogulást és családalapítást ösztönözve. Csak úgy tudjuk megvédeni az ifjú nemzedék tagjait, ha lehetőségeket teremtünk számukra: versenyképes munkahelyek, megfelelő lakhatási és megélhetési körülmények, valamint a jövőbe vetett biztonság gyanánt. Csak így  erősíthetjük az életútjuk előtt állók jövőbeli hitét. Egyértelmű kell legyen mindannyiunk számára, hogy csak egy erős bukaresti magyar képviselet tudja megvédeni a közösség biztonságát és fejleszteni a magyarlakta vidékeket. 

Helyi és megyei önkormányzataink megerősödtek a helyhatósági választások során, amely mindazt bizonyítja, hogy tisztában vannak a helyi vezetők által elért eredményekkel és reménykedve bíznak a további tervek kivitelezésében is. Ahhoz viszont, hogy a helyi vezetők és döntéshozók továbbra is a fejlődés útján tartsák településeiket, egy erős bukaresti magyar csapatra van szükség, akiknek legfőbb céljuk a magyarlakta települések megsegítése. Nekünk az a feladatunk, hogy központi szinten, a törvényhozásban megoldást találjunk a megoldhatatlan problémákra, így segítve a helyi önkormányzatokat és az erdélyi magyarságot egyaránt. Ahhoz, hogy segíteni tudjuk egymást, szükség van az erős parlamenti képviseletre is.

– Tekintsünk vissza az előző négy évre. Sokszor bebizonyosodott, hogy nem egyszerű egy törvénytervezetet vagy módosító javaslatot keresztülvinni a Román Parlament jogalkotási folyamatán. Nem kizárólag a bürokatikus és bonyolult eljárásnak köszönhetően, hanem azért sem, mert sok esetben nagyobb értelemben vett konszenzusra és pártok feletti összefogásra van szükség. Meg kell értetni a többséggel, hogy mit akar a kisebbség és főként azt, hogy mindez kedvezni fog a többség számára is.

– Ez a parlamenti munka kihívása és szépsége is talán, hogy megtaláljuk a mindenki számára megfelelő kompromisszumos megoldást, kezdeményezéseink által valósítsuk meg a számunkra, erdélyi magyarok számára létfontosságú törvényes garanciát. Az elmúlt négy évben a képviselőház szociális és munkaügyi bizottságának titkára, valamint az esélyegyenlőségi bizottság tagja is voltam. A munkaügyi bizottság az egyik legösszetetteb tematikájú törvénytervezeteket foglalja magában. Az elmúlt néy évben foglalkoztam: nyugdíjtörvénnyel, munkaügyi törvényekkel, szociális területet érintő jogszabályokkal, amelyek az örökbefogadástól a fogyatékkal élő személyeken áthaladva, a szociális juttatásokig vezettek, valamint családpolitikával is. Nagyon fontos, hogy a jogalkotást megelőlegezze a problémák valós feltérképezése, hiszen olyan törvényeket kell kidolgozzunk, amelyek működnek a hétköznapokban, és nem megnehezítik, hanem megkönnyítik az érintettek életét.

Fogadóóráim során találkoztam olyan konkrét esetekkel, amelyekre mielőbbi jogi megoldást kellett találni.

Több mint 50 személyből álló szakértői csoporttal dolgoztam együtt az elmúlt négy évben: gondolok itt úgy a szóban forgó területeken tevékenykedő állami intézmények, mint pedig civil szervezetek képviselőire is. Ezen személyek  a mindennapi munkájuk során ütköztek olyan nehézségekbe, amelyekre mielőbb törvényes orvoslást kellett eszközölni. Amint már említettem, az RMDSZ mindvégig kiemelt figyelmet szentelt azoknak a törvényeknek, amelyek egy erős védőháló megteremtését szolgálták a családok, az idősek és a hátrányos helyzetűek, kirekesztettek számára. Romániában egyre jobban súlyosbodik a mélyszegénység, és ennek negatív hatásainak a gyerekek vannak leginkább kitéve. Ennek enyhítése céljából lehetővé tettük, hogy az állami gondozásban levő gyermekeket nem 3 éves, hanem 7 éves korukig helyezhessék el nevelőszülőknél. A gyermekek pszichológiai fejlődésében rendkívül fontos, hogy ne a nagy gyerekközpontokban, hanem családoknál vagy nevelőszülőknél legyenek elhelyezve.  

Kiemelném a fogyatékkal élő személyek jogaira vonatkozó jogszabály módosítását, gondolok itt az üzemanyag elszámolásának a lehetőségére, de beszélhetnék azokról az intézkedésekről is, amelyek a kismamákat érintették, azaz

feloldották az egymás után több gyereket vállaló szülők esetében a diszkriminatív előírásokat.

De beszélhetünk a legfrissebbről, az örökbefogadási törvényről is, amely két év munkájának az eredménye. Lerövidítettük az örökbefogadási procedúrát, hiszen az a célunk, hogy az árván maradt gyermekek mielőbb kikerüljenek az állami rendszerből, és megértő, szerető szülőkre találjanak. Nagyon kényes téma volt a családon belüli erőszak, valamint a jelenség  visszaszorítását célzó törvénymódosításom.

Elértük, hogy a bántalmazót azonnal el tudják távolítani a közös otthonból, életbe lépett az azonnali távoltartási rendelet, amennyiben a család élete veszélyben van,

ugyanakkor szigorítottunk a büntetéseken, amennyiben a bántalmazó megszegi a távoltartási rendeletet.

Nem utolsósorban viszont, a nyugdíjasoktól kapott visszajelzéseket, a többgyerekes kismamák régi vágyát, valamint a néptancosokra vonatkozó diszkriminatív előírásokat figyelembe véve, jelentős módosításokat eszközöltünk a jövő szeptembertől érvénybe lépő új nyugdíjtörvényben. 

– Valóban érdemes folytatni a munkát, s amint akár egy-egy helyszíni riportból is láthatjuk, vannak olyan régiók, vidéki települések az országban, ahol valóban nagy szükség van a szociális védelemre. 

– Mindenhol szükség van egy biztos, kiszámítható szociális védőhálóra. Tovább szeretném folytatni az előző ciklusban elkezdett munkát, hiszen magam mögött tudhatok számos olyan megvalósítást, amely üdvözölendő volt mindannyiunk hétköznapjaiban, számos félutat bejárt és jó úton haladó törvénytervezetem van még a törvényhozási folyamatban már, valamint rengeteg tervvel és megoldásra váró problémával indulnék neki egy újabb mandátumnak. Elsősorban a már említett családtámogatási törvénycsomagra gondolok, amely rendelkezik a nagyszülői gyesről, a nagy családok támogatásáról, a szülők fizetett szabadnapjairól, az újszülött kelengyéről, avagy a junior értékjegyről. Ezt a törvénycsomagot az RMDSZ dolgozta ki és iktatta a parlamentben, és most döntőházként a képviselőházban vár végső döntésre.

Fontos hangsúlyt kell fektessünk a családbarát munkahelyek teremtésének a jogi feltételeire. Segítenünk kell a civil (nemkormányzati, egyházi) szociális szolgáltatókon, mert az állam feladatának jelentős részét vállalják át, mégis az elszámoláskor folyamatos megaláztatásban van részük, árva gyerekként kezelik őket. Számukra egy hosszútávú, megbízható és kiszámítható támogatási rendszert kell kidolgoznunk. Továbbá, egyre több egyedülálló szülő keresett meg és kért segítséget, azt gondolom, eljött az ideje, hogy átgondoljuk az egyszülős családok jogosultságait, támogatásait is.  

– Nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy a vírusjárvány miatt különös feladat hárul nemcsak a kormányra, hanem a döntéshozókra, hiszen nem tudjuk, meddig tart még ez az időszak, amelynek egyelőre beláthatatlan társadalmi, gazdasági következményei lehetnek. 

– Először is sajnos azt tapasztalhattuk, hogy a járványügyi helyzetben inkább románul kommunikáltak a lakossággal. Az RMDSZ kötelességének érezte, hogy folyamatosan tájékoztassa a magyar embereket a járványhelyzetről, az erre vonatkozó jogszabályokról, a különböző eljárásokról, hogy mindenki biztonságban érezze magát. Az is kiderült, hogy nagyobb szerepet, feladatot kell adni a helyzet kezelésében az önkormányzatoknak, hiszen ezen a szinten jobban ismerik a helyi vonatkozású konkrét helyzetet, mint központilag Bukarestben, és így őket kell felhatalmazni arra, hogy egészségvédelmi, valamint az ezzel kapcsolatos oktatási kérdésékben döntsenek. Javítani kell a járványügyi ankétok készítésének módszerét is. És ami fontos, hogy

növelni kellene a teszteléseket újfajta protokollal, ami lehetővé tenné a heti ingyenes teszteléseket

elsősorban a háziorvosi és kórházi személyzet, illetve az oktatási intézmények kinyitását követően az ott dolgozó pedagógusok és adminisztratív munkát végzők számára. Emellett fontos, hogy a fertőzöttek száma miatt ne szenvedjen hiányt a más krónikus betegséggel, vagy sürgősségi esetben kórházi kezelésre szorultak ellátása. És csökkentenünk kell a bürokráciát a teszteléshez, megelőzéshez szükséges eszközök felvásárlásában. Természetesen támogatjuk az olyan gazdaságvédelmi intézkedéseket is, amelyekkel csökkentjük a vírusjárvány hatását mint a kisvállalkozók, helyi termelők, gazdák felkarolása stb. A munkahelyek biztonsága mindenki számára elsődleges kérdés kell legyen a következő nehéz időszakban. Lesz tehát bőven teendőnk az elkövetkezendő négy évben is. Én erre kérem az Önök támogatását!

(X – Fizetett hirdetés)

Videó

Videó
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
newsvote_ szekelyhon.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport