Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Borsodi L. László a Székelyföld folyóirat új főszerkesztője

MTI 2019. május 20., 20:50 utolsó módosítás: 2019. május 20., 20:51
HIRDETÉS

Borsodi L. László költő, irodalomtörténész, tanár lett a Székelyföld kulturális folyóirat új főszerkesztője – adta hírül hétfőn az Eirodalom.ro erdélyi magyar irodalmi portál.

Borsodi László. Archív Fotó: Veres Nándor

Borsodi Lövétei Lázár Lászlót váltja a kulturális folyóirat élén. Az új főszerkesztő a portálnak kifejtette, hogy jól működő struktúrát vesz át, ezért számot­tevő újítást nem ter­vez. Elképzelései között sze­re­pel újabb fi­a­tal szerzők megszólítása, a ta­nulmány- és kri­ti­ka­ro­va­tok válto­za­to­sabbá tétele.

El­mondta, hogy

sze­ret­ne föltámasz­ta­ni egy-két ro­va­tot, például a székelyföldi sportélet lenyomataként működő Mens sanát, valamint a híres székelyföldi pedagóguso­kat be­mutató Alma ma­tert.

HIRDETÉS

Középtávú ter­vei között sze­re­pel, hogy a lap na­gyobb média­nyilvánosságot kapjon in­ter­ne­tes közösségi te­rek­ben és megújítaná a folyóirat hon­lapját is. Rendszeressé akarja tenn­i a lap­számbe­mutatókat meghívott szerzők közreműködésével,

és fon­tos­nak tart­ja a középis­kolákban való je­lenlétet, mert az biz­tosíthat­ja a foly­to­nosságot.

A leköszönő Lövétei Lázár László az­zal ma­gyarázta visszavonulását, hogy a mintegy kilenc év főszerkesztői tevékenység után ismét a versírásra szeretne összpontosítani. Továbbra is tag­ja ma­rad a folyóirat kiadója által gondozott Székely Könyvtár sorozat szer­kesztőbi­zottságának.

Borsodi L. László 1976-ban született Csíkszeredában, ahol a Márton Áron Főgimnáziumba járt, majd elvégezte a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a magyar-angol szakot. Azóta egykori középiskolájában irodalmat tanít, számos erdélyi és magyarországi folyóiratban publikál, mintegy tíz kötete jelent meg.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS