„Meg kéne csókolja az egész hivatal a s*ggemet” – botrányba fulladt a tanácsülés

„Meg kéne csókolja az egész hivatal a s*ggemet” – botrányba fulladt a tanácsülés

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala/Magyari Hunor

Személyeskedésektől hangos vitába fulladt pénteken Székelyudvarhelyen az önkormányzati képviselők által összehívott tanácsülés, amelyen a sporttevékenységekre szánt helyi pályázatok eredményéről kellett volna dönteni. A vita oka, hogy egy óvást követően – törvényességi okok miatt – kizárták az eljárásból a Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Teamet, amely egyébként tavaly (hasonló jogi helyzete ellenére) megkapta az igényelt támogatást.

Zátyi Tibor

Fülöp-Székely Botond

2023. május 12., 15:172023. május 12., 15:17

2023. május 12., 15:572023. május 12., 15:57

Rendkívüli tanácsülést tartottak pénteken reggel Székelyudvarhelyen, amelynek egyetlen napirendi pontja a város 2023-as éves költségvetéséből finanszírozott, sporttevékenységekre irányuló vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásáról szóló határozattervezet volt – ezt nyolc önkormányzati képviselő kezdeményezte.

„Mivel nem volt kiküldve az értesítő a sportpályázati támogatásokról szóló elbírálásról, a hét elején érdeklődtünk a hivatalnál, hogy mi történik, mivel lassan kicsúszunk a határidőkből, hiszen korábban arról volt szó, hogy május 15. után elkezdődnek a szerződéskötések a sportklubokkal, egyesületekkel.

Idézet
Ha kicsúszunk a határidőkből, akkor a tavaszi szezon költségei már nem elszámolhatóak, ami nagy érvágást jelent a kluboknak.

Ez ügyben szerdán volt szakbizottsági ülés, ahol több gond is felmerült, majd péntek reggelre ismét összehívták a szakbizottságot, ám mivel nem sikerült ezeket a problémákat megoldani, nem tudtunk dönteni a rendkívüli tanácsülésen” – mondta el megkeresésünkre az egyik kezdeményező, Benedek Árpád Csaba RMDSZ-es képviselő.

Hozzátette, a jegyző a sporttámogatások elbírálási szabályzatának 54-es cikkelyére hivatkozott, hogy a tervezetet csak a polgármester terjesztheti elő. „Viszont az én (és a többi előterjesztő) véleménye szerint az szerepel a törvényben, hogy a polgármester vagy a képviselők legalább egyharmada szükséges ehhez. Sajnálom, hogy az egész tanácsülés személyeskedésről szólt, remélem, hogy jövő héten rendkívüli tanácsülésen dönthetünk erről” – folytatta Benedek.

Egyharmadát visszadobták

Idén 1,5 millió lej vissza nem térítendő összegre lehetett pályázni Székelyudvarhelyen. 29 pályázat érkezett, amelyből az öttagú bizottság – amelynek összetétele az elbírálási folyamat végéig nem volt nyilvános – kilencet nem támogathatónak ítélt meg. Benedektől megtudtuk, különböző okokból három sportegyesület is fellebbezett.

„Az óvások után kis gubanc történt, egyeseknek nem adtak helyet, másoknak pedig igen. Furcsa volt, hogy a teremlabdarúgás és az asztalitenisz esetében is egy-egy pályázatot azért utasított el a bizottság, mivel a pályázatokban ugyanazok a sportolók különböző versenyeken szerepeltek.

Idézet
Az asztaliteniszklub a román bajnokság mellett a nemzetközi kupaszereplésre is pályázott, a futsalosok pedig a hazai pontvadászat mellett a Román Kupában való felkészülésre – mindkét esetben az előbb említett okok miatt a második pályázatot nem fogadta el a bizottság.

A sportban jártasak nagyon is jól tudják, hogy azok a játékosok szerepelnek a különböző hazai bajnokságokban, akik a csapatot képviselik a kupákban. Ezért érthetetlen számomra ez a döntés” – mondta Benedek.

Ki a hibás?

A péntek reggeli rendkívüli tanácsülés mindössze negyedórát tartott, ám szinte végig személyeskedésről szólt.

Gálfi Árpád polgármester a tanácsülés elején felolvasott egy szöveget, amelyben kiemelte, hogy Benedek Árpád Csaba az asztaliteniszklub vezetőjét, György Istvánt felhasználva sikerült elgáncsolnia a világbajnokot adó Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team csapatának mindkét pályázatát. Gálfi szerint Benedek az RMDSZ „sportstratégiájaként” folyamatosan akadályozza az udvarhelyi sportéletet.

Ezután felszólalt a gyűlésen részvevő György István, a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK asztaliteniszklub vezetője.

„Megkérem, ne én legyek a bűnbak! Hiszen a hivatalt megmentettem egy számvevőszékes, DNA-s számonkéréstől.

Idézet
Meg kéne csókolja az egész hivatal – már bocsánat a kifejezésért – a s*ggemet.

Azért, mert tettem egy jogos fellebbezést az ellen, hogy valaki csalás útján kapott volna támogatást. Legyen világbajnok, bárki – ez ellen nekem nincs semmi kifogásom. Legyenek jók, érvényesüljenek úgy, ahogy tudnak, de tartsuk magunkat egy olyan játékszabályhoz, amit nem én, hanem a hivatal talált ki. Megkérem, ne mocskolják a nevemet, a sportágamét, a csapatomét. Mi mindig is betartottuk, betartjuk a szabályokat, amiket a pályázati rendszer megkövetel, és mindenkit arra kérünk, hogy tegye ugyanezt. A szerdai szakbizottsági ülésen is elmondtam, hogy nem azért fellebbeztünk, hogy mi több pénzt kapjunk. Hanem azért, hogy a törvényeket tartsuk be! Sajnálom, hogy ide került a dolog, szép napot!” – majd kiment a teremből.

Sportérdekek vagy személyeskedés?

Az őt ért támadásokat Benedek Árpád Csaba önkormányzati képviselő nem kívánta kommentálni. „Ez a tanácsülés nem a polgármester és a képviselők nézeteltérésről kellett volna szóljon, hanem az udvarhelyi sportegyesületekről, klubokról, sportolókról, sportszeretőkről. Hogy a pénz – ami más városokhoz képest jóval kisebb összegű – minél hamarabb eljusson a sportegyesületekhez, tudjanak szerződést kötni és a pénzt hatékonyan felhasználni. A személyes sértődések nincs mit keressenek egy ilyen döntésben, hiszen mindannyian Udvarhelynek szurkolunk” – mondta el.

A visszadobott teqballos pályázatokról kifejtette, hogy a hivatal már a pályázati dossziék kivizsgálása során ki kellett volna szűrje azokat, és az elbíráló bizottság csak azokat a pályázatokat kellett volna megkapja, amelyek formailag megfelelnek a pályázati kiírásnak. „Az elbíráló bizottság első körben tett javaslatát a fellebbezések után visszavonták, mi erről egyelőre még nem kaptunk semmit. Így szakbizottsági döntést sem tudtunk hozni, ezért nem kerülhetett napirendre a tanácsülésen. Remélhetőleg jövő héten már dönteni tudunk” – zárta a beszélgetést Benedek.

Meghaladták hatáskörüket

A polgármesteri hivatal Facebook-oldalán számolt be a pénteki tanácsülésről, amelyen szerintük ismét botrány alakult ki a sporttámogatások kiutalása körül.

„Mint minden évben, sajnos idén sem mentes a botránytól a sporttámogatások odaítélési folyamata. A sporttámogatások keretösszegét, az 1,5 millió lejt a költségvetés elfogadásakor a tanácsosok hagyták jóvá. Szintén a testület fogadta el azt a szabályrendszert, amelynek alapján egy elbíráló bizottság értékeli ki a határidőn belül benyújtott pályázatokat. A tanácsosok által elfogadott eljárás szerint az elbírálási bizottság kiértékelését a polgármester kell az önkormányzati testület elé terjessze, legkésőbb május 26-ig.

Azonban mielőtt a bizottsági kiértékelés befejeződött volna, néhány tanácsos soron kívüli testületi ülést hívott össze, és – meghaladva hatáskörüket – ők terjesztették elő azt a határozattervezetet,

Idézet
amellyel a bizottság még be sem fejezett kiértékelését szerették volna törvénytelenül jóváhagyatni. A sporttámogatásokra szánt közpénz elköltése is kizárólag törvényesen és átláthatóan tehető meg.

A saját érdekeket kiszolgáló, törvénytelen politikai lépések eredménye, hogy a világranglistát vezető, világbajnokkal rendelkező teqballcsapat támogatása meghiúsulni látszik. A választott képviselők jogtalanul nem befolyásolhatják a pályázatok odaítélésének folyamatát. Mivel a mai nap nem sikerült törvényesen döntést hozni, ezért a jövő hétre várható a végső döntés” – írták.

Nem teljesült egy feltétel

A hatályos jogszabályok szerint egyebek mellett két fontos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy szervezet sporttevékenységek támogatására pályázhasson. Az egyik, hogy a pályázó szervezet törvényesen be kell legyen jegyeztetve (rendelkeznie kell azonosító számmal), a másik pedig az, hogy csatlakoznia kell egy, az adott sportágnak megfelelő országos vagy megyei szövetséghez – magyarázta Venczel Attila, a polgármesteri hivatal főjegyzője.

Mint mondta, a Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team a civil szervezeteknek meghirdetett helyi pályázaton való részvétele során leadott egy, az országos román teqballszövetség által kiállított igazolást, amely megerősíti, hogy a csapat valóban tagja a szervezetnek. A helyi pályázatelbíráló bizottság ezen dokumentumokat megvizsgálva azt látta, hogy a támogatásigénylők megfelelnek a törvényes feltételeknek.

Időközben azonban óvás érkezett be a testülethez, amely vizsgálatot vont maga után. Ennek során derült ki, hogy az említett teqballszövetség a bíróságon ugyan be van jegyezve, de még nem rendelkezik sportazonosítóval, és nem is került be a sportminisztérium nyilvántartásába.

„Maga a szövetség jogilag létezik, de még nem ment végig azon az eljáráson, ami ahhoz szükséges, hogy bejegyezzék a sportminisztériumnál” – jelentette ki a főjegyző.

A jogszabályok szerint ugyanakkor csak azok a sportszövetségek léteznek hivatalosan, amelyek jegyezve vannak a tárcánál. Ez esetben tehát nem teljesült egy feltétel ahhoz, hogy a székelyudvarhelyi teqballcsapat pályázhasson támogatásért.

Késtek?

Venczel hangsúlyozta, kollégái megkapták a szükséges dokumentumokat, nekik nem az volt a feladatuk, hogy azok hitelességét ellenőrizzék. Természetesen a jelenlegi óvás után hivatalosan jártak el, és megtörtént a vizsgálat. Egyébként pont ez miatt tolódott el némileg a pályázaton nyertes szervezetek kihirdetése. Bár a tanácsosok azt állítják, hogy késlekedett a hivatal az eredmények közlésével,

valójában nem így van, hiszen a nyertesek kihirdetése hivatalosan május 2-a és május 26-a között kell megtörténjen. Ezt pedig helyi határozattal kell jóváhagyni.

A pénteki önkormányzati ülést a helyi képviselők hívták össze, hogy mielőbb lehessen megkötni a támogatások finanszírozási szerződését. Ezzel csak az volt a baj, hogy az esemény időpontjáig gyakorlatilag még nem fejeződött be a pályázatok elbírálása, amit meg kellett volna várni. Ezután terjeszthette volna elő a hivatal a kapcsolódó határozattervezetet.

Ezt végül meg is értették a tanácsosok – a szakbizottságok sem véleményezték a tervezetet –, ezért nem hoztak döntést az ülésen – mondta a főjegyző.

Hozzátette, pénteken befejeződik az elbírálás, így jövő héten – jó eséllyel szerdán – újabb soron kívüli ülésre hívják a testületet.

Semmikép sem szeretnék közvetlen a törvényes határidő lejártához igazítani a döntést. „Vannak bizonyos törvényes eljárások, amelyeket semmiképp sem szabad kihagyni, hiszen ha így tennénk, akkor az megkérdőjelezné a finanszírozás legalitását is. Ez pedig következményekkel jár” – fogalmazott.

Mi lesz a pénzzel?

A pénteki tanácsülésen előterjesztett dokumentumokban még az szerepelt, hogy a bizottság 130 ezer lejt hagyna jóvá a teqballcsapatnak, amelyet időközben kizártak a pályázatból. Venczel Attila rámutatott,

egyelőre nem tudni biztosan, hogy mi lesz az így felszabadult összeggel, hiszen azt szerinte törvényesen nem lehet kiosztani.

Utóbbit azzal indokolta, hogy gyakorlatilag nem döntött arról a pénzről az ezzel megbízott bizottság, vagyis nem volt elbírálás.

„Véleményem szerint egy külön elbírálási folyamat tenné lehetővé ennek a pénznek a kiosztását. Erről egyébként biztosan vita lesz a jövő héten” – szögezte le, hozzátéve, hogy a képviselő-testület nem dönthet az összeg odaítéléséről.

Korábban kaptak pénzt

A főjegyzőtől azt is megtudtuk, hogy tavaly is ítéltek oda pénzt a helyi pályázatokból a székelyudvarhelyi teqballcsapatnak. Ezt azonban nem rója fel a korábbi elbíráló bizottságnak, hiszen ők megkapták a szükséges dokumentumokat, nem tudhatták, hogy a teqballszövetség még nincs hivatalosan bejegyeztetve a sportminisztériumnál. A főjegyző bízik benne, hogy nem lesznek jogi következményei az előző évben megítélt támogatásnak, ám biztosat ő sem tudott mondani.

2 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 24., szerda

Lovas megmérettetések lesznek szombaton Csíkzsögödben

Szabadidős lovas versenyt szervez évadnyitóként a Gyémántpatkó Egyesület április 27-én, szombaton Csíkzsögödben.

Lovas megmérettetések lesznek szombaton Csíkzsögödben
2024. április 24., szerda

Új utcanevek kerülnek fel Sepsiszentgyörgy térképére

Eddig névtelen sepsiszentgyörgyi utcák kapnak nevet a helyi képviselő-testület döntése nyomán: a város roma negyedében, az Illyefalva felé vezető út két oldalán, továbbá Szépmezőn és a városhoz tartozó Kilyénben.

Új utcanevek kerülnek fel Sepsiszentgyörgy térképére
2024. április 24., szerda

Forgalomkorlátozások Székelyudvarhelyen a Hargita Rali idején

Számos utcát ideiglenesen lezárnak csütörtöktől Székelyudvarhelyen, a 2024-es Hargita Rali idején.

Forgalomkorlátozások Székelyudvarhelyen a Hargita Rali idején
2024. április 24., szerda

Több ingyenes egészségügyi szolgáltatásra lesznek jogosultak a biztosítással nem rendelkezők

Bizonyos körülmények között több egészségügyi szolgáltatásra is ingyen lesznek jogosultak az egészségbiztosítással nem rendelkezők júliustól. Különböző vizsgálatok, konzultációk, laborvizsgálatok szerepelnek az ingyenessé váló szolgáltatások között.

Több ingyenes egészségügyi szolgáltatásra lesznek jogosultak a biztosítással nem rendelkezők
2024. április 23., kedd

Egy évbe telt, de mostanra legalább elkezdett működni a lejárt gyógyszerek átvétele

Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen már átveszik a lejárt szavatosságú gyógyszereket, Marosvásárhelyen azonban csak most készül erre a sürgősségi kórház. Az egészségügyi minisztérium már tavaly szabályozta a készítmények leadásának módját.

Egy évbe telt, de mostanra legalább elkezdett működni a lejárt gyógyszerek átvétele
2024. április 23., kedd

Varázslatos természet a park sétányán

A Vadon Egyesület a sepsiszentgyörgyi Erzsébet park felső sétányára várja az természetfotók iránt érdeklődőket április 24-én, szerdán 18 órakor. Ekkor nyitják meg ugyanis a Transnatura Természetfotó Klub Varázslatos természet című kiállítását.

Varázslatos természet a park sétányán
2024. április 23., kedd

Nők is honvédnek álltak Kossuth hívó szavára

A szabadságharc mécsesei – Női honvédek – 200 éve született Bányai Júlia, az 1848-as forradalom és szabadságharc honvédszázadosa címmel nyílik kiállítás Sepsiszentgyörgyön.

Nők is honvédnek álltak Kossuth hívó szavára
2024. április 23., kedd

Közzétették a Zöldövezet program nyertes pályázatait

Több székelyföldi egyesület projektje nyert támogatást a MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány Zöldövezet programjának idei kiírásán. Az eredményeket, a támogatásra javasolt egyesületek listáját közzétették a zöldövezet.ro oldalon.

Közzétették a Zöldövezet program nyertes pályázatait
2024. április 23., kedd

Aki a kicsi magyar világban végigfotózta Észak-Erdélyt

Képekbe zárt haza címmel nyílik kiállítás szerdán 17 órakor a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. A fotókat Weinstock Ernő készítette 1940–1944 között Észak-Erdélyben.

Aki a kicsi magyar világban végigfotózta Észak-Erdélyt
2024. április 23., kedd

Időseknek indult támogató csoport Kézdivásárhelyen

Az egészséges és aktív életmód előmozdítása érdekében indított támogató csoportot a kézdivásárhelyi idősek számára a Gyulafehérvári Caritas. Az első, bemutató jellegű találkozót kedden délután tartották.

Időseknek indult támogató csoport Kézdivásárhelyen
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!