„Meg kéne csókolja az egész hivatal a s*ggemet” – botrányba fulladt a tanácsülés

„Meg kéne csókolja az egész hivatal a s*ggemet” – botrányba fulladt a tanácsülés

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala/Magyari Hunor

Személyeskedésektől hangos vitába fulladt pénteken Székelyudvarhelyen az önkormányzati képviselők által összehívott tanácsülés, amelyen a sporttevékenységekre szánt helyi pályázatok eredményéről kellett volna dönteni. A vita oka, hogy egy óvást követően – törvényességi okok miatt – kizárták az eljárásból a Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Teamet, amely egyébként tavaly (hasonló jogi helyzete ellenére) megkapta az igényelt támogatást.

Zátyi Tibor

Fülöp-Székely Botond

2023. május 12., 15:172023. május 12., 15:17

2023. május 12., 15:572023. május 12., 15:57

Rendkívüli tanácsülést tartottak pénteken reggel Székelyudvarhelyen, amelynek egyetlen napirendi pontja a város 2023-as éves költségvetéséből finanszírozott, sporttevékenységekre irányuló vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásáról szóló határozattervezet volt – ezt nyolc önkormányzati képviselő kezdeményezte.

„Mivel nem volt kiküldve az értesítő a sportpályázati támogatásokról szóló elbírálásról, a hét elején érdeklődtünk a hivatalnál, hogy mi történik, mivel lassan kicsúszunk a határidőkből, hiszen korábban arról volt szó, hogy május 15. után elkezdődnek a szerződéskötések a sportklubokkal, egyesületekkel.

Idézet
Ha kicsúszunk a határidőkből, akkor a tavaszi szezon költségei már nem elszámolhatóak, ami nagy érvágást jelent a kluboknak.

Ez ügyben szerdán volt szakbizottsági ülés, ahol több gond is felmerült, majd péntek reggelre ismét összehívták a szakbizottságot, ám mivel nem sikerült ezeket a problémákat megoldani, nem tudtunk dönteni a rendkívüli tanácsülésen” – mondta el megkeresésünkre az egyik kezdeményező, Benedek Árpád Csaba RMDSZ-es képviselő.

Hozzátette, a jegyző a sporttámogatások elbírálási szabályzatának 54-es cikkelyére hivatkozott, hogy a tervezetet csak a polgármester terjesztheti elő. „Viszont az én (és a többi előterjesztő) véleménye szerint az szerepel a törvényben, hogy a polgármester vagy a képviselők legalább egyharmada szükséges ehhez. Sajnálom, hogy az egész tanácsülés személyeskedésről szólt, remélem, hogy jövő héten rendkívüli tanácsülésen dönthetünk erről” – folytatta Benedek.

Egyharmadát visszadobták

Idén 1,5 millió lej vissza nem térítendő összegre lehetett pályázni Székelyudvarhelyen. 29 pályázat érkezett, amelyből az öttagú bizottság – amelynek összetétele az elbírálási folyamat végéig nem volt nyilvános – kilencet nem támogathatónak ítélt meg. Benedektől megtudtuk, különböző okokból három sportegyesület is fellebbezett.

„Az óvások után kis gubanc történt, egyeseknek nem adtak helyet, másoknak pedig igen. Furcsa volt, hogy a teremlabdarúgás és az asztalitenisz esetében is egy-egy pályázatot azért utasított el a bizottság, mivel a pályázatokban ugyanazok a sportolók különböző versenyeken szerepeltek.

Idézet
Az asztaliteniszklub a román bajnokság mellett a nemzetközi kupaszereplésre is pályázott, a futsalosok pedig a hazai pontvadászat mellett a Román Kupában való felkészülésre – mindkét esetben az előbb említett okok miatt a második pályázatot nem fogadta el a bizottság.

A sportban jártasak nagyon is jól tudják, hogy azok a játékosok szerepelnek a különböző hazai bajnokságokban, akik a csapatot képviselik a kupákban. Ezért érthetetlen számomra ez a döntés” – mondta Benedek.

Ki a hibás?

A péntek reggeli rendkívüli tanácsülés mindössze negyedórát tartott, ám szinte végig személyeskedésről szólt.

Gálfi Árpád polgármester a tanácsülés elején felolvasott egy szöveget, amelyben kiemelte, hogy Benedek Árpád Csaba az asztaliteniszklub vezetőjét, György Istvánt felhasználva sikerült elgáncsolnia a világbajnokot adó Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team csapatának mindkét pályázatát. Gálfi szerint Benedek az RMDSZ „sportstratégiájaként” folyamatosan akadályozza az udvarhelyi sportéletet.

Ezután felszólalt a gyűlésen részvevő György István, a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK asztaliteniszklub vezetője.

„Megkérem, ne én legyek a bűnbak! Hiszen a hivatalt megmentettem egy számvevőszékes, DNA-s számonkéréstől.

Idézet
Meg kéne csókolja az egész hivatal – már bocsánat a kifejezésért – a s*ggemet.

Azért, mert tettem egy jogos fellebbezést az ellen, hogy valaki csalás útján kapott volna támogatást. Legyen világbajnok, bárki – ez ellen nekem nincs semmi kifogásom. Legyenek jók, érvényesüljenek úgy, ahogy tudnak, de tartsuk magunkat egy olyan játékszabályhoz, amit nem én, hanem a hivatal talált ki. Megkérem, ne mocskolják a nevemet, a sportágamét, a csapatomét. Mi mindig is betartottuk, betartjuk a szabályokat, amiket a pályázati rendszer megkövetel, és mindenkit arra kérünk, hogy tegye ugyanezt. A szerdai szakbizottsági ülésen is elmondtam, hogy nem azért fellebbeztünk, hogy mi több pénzt kapjunk. Hanem azért, hogy a törvényeket tartsuk be! Sajnálom, hogy ide került a dolog, szép napot!” – majd kiment a teremből.

Sportérdekek vagy személyeskedés?

Az őt ért támadásokat Benedek Árpád Csaba önkormányzati képviselő nem kívánta kommentálni. „Ez a tanácsülés nem a polgármester és a képviselők nézeteltérésről kellett volna szóljon, hanem az udvarhelyi sportegyesületekről, klubokról, sportolókról, sportszeretőkről. Hogy a pénz – ami más városokhoz képest jóval kisebb összegű – minél hamarabb eljusson a sportegyesületekhez, tudjanak szerződést kötni és a pénzt hatékonyan felhasználni. A személyes sértődések nincs mit keressenek egy ilyen döntésben, hiszen mindannyian Udvarhelynek szurkolunk” – mondta el.

A visszadobott teqballos pályázatokról kifejtette, hogy a hivatal már a pályázati dossziék kivizsgálása során ki kellett volna szűrje azokat, és az elbíráló bizottság csak azokat a pályázatokat kellett volna megkapja, amelyek formailag megfelelnek a pályázati kiírásnak. „Az elbíráló bizottság első körben tett javaslatát a fellebbezések után visszavonták, mi erről egyelőre még nem kaptunk semmit. Így szakbizottsági döntést sem tudtunk hozni, ezért nem kerülhetett napirendre a tanácsülésen. Remélhetőleg jövő héten már dönteni tudunk” – zárta a beszélgetést Benedek.

Meghaladták hatáskörüket

A polgármesteri hivatal Facebook-oldalán számolt be a pénteki tanácsülésről, amelyen szerintük ismét botrány alakult ki a sporttámogatások kiutalása körül.

„Mint minden évben, sajnos idén sem mentes a botránytól a sporttámogatások odaítélési folyamata. A sporttámogatások keretösszegét, az 1,5 millió lejt a költségvetés elfogadásakor a tanácsosok hagyták jóvá. Szintén a testület fogadta el azt a szabályrendszert, amelynek alapján egy elbíráló bizottság értékeli ki a határidőn belül benyújtott pályázatokat. A tanácsosok által elfogadott eljárás szerint az elbírálási bizottság kiértékelését a polgármester kell az önkormányzati testület elé terjessze, legkésőbb május 26-ig.

Azonban mielőtt a bizottsági kiértékelés befejeződött volna, néhány tanácsos soron kívüli testületi ülést hívott össze, és – meghaladva hatáskörüket – ők terjesztették elő azt a határozattervezetet,

Idézet
amellyel a bizottság még be sem fejezett kiértékelését szerették volna törvénytelenül jóváhagyatni. A sporttámogatásokra szánt közpénz elköltése is kizárólag törvényesen és átláthatóan tehető meg.

A saját érdekeket kiszolgáló, törvénytelen politikai lépések eredménye, hogy a világranglistát vezető, világbajnokkal rendelkező teqballcsapat támogatása meghiúsulni látszik. A választott képviselők jogtalanul nem befolyásolhatják a pályázatok odaítélésének folyamatát. Mivel a mai nap nem sikerült törvényesen döntést hozni, ezért a jövő hétre várható a végső döntés” – írták.

Nem teljesült egy feltétel

A hatályos jogszabályok szerint egyebek mellett két fontos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy szervezet sporttevékenységek támogatására pályázhasson. Az egyik, hogy a pályázó szervezet törvényesen be kell legyen jegyeztetve (rendelkeznie kell azonosító számmal), a másik pedig az, hogy csatlakoznia kell egy, az adott sportágnak megfelelő országos vagy megyei szövetséghez – magyarázta Venczel Attila, a polgármesteri hivatal főjegyzője.

Mint mondta, a Székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team a civil szervezeteknek meghirdetett helyi pályázaton való részvétele során leadott egy, az országos román teqballszövetség által kiállított igazolást, amely megerősíti, hogy a csapat valóban tagja a szervezetnek. A helyi pályázatelbíráló bizottság ezen dokumentumokat megvizsgálva azt látta, hogy a támogatásigénylők megfelelnek a törvényes feltételeknek.

Időközben azonban óvás érkezett be a testülethez, amely vizsgálatot vont maga után. Ennek során derült ki, hogy az említett teqballszövetség a bíróságon ugyan be van jegyezve, de még nem rendelkezik sportazonosítóval, és nem is került be a sportminisztérium nyilvántartásába.

„Maga a szövetség jogilag létezik, de még nem ment végig azon az eljáráson, ami ahhoz szükséges, hogy bejegyezzék a sportminisztériumnál” – jelentette ki a főjegyző.

A jogszabályok szerint ugyanakkor csak azok a sportszövetségek léteznek hivatalosan, amelyek jegyezve vannak a tárcánál. Ez esetben tehát nem teljesült egy feltétel ahhoz, hogy a székelyudvarhelyi teqballcsapat pályázhasson támogatásért.

Késtek?

Venczel hangsúlyozta, kollégái megkapták a szükséges dokumentumokat, nekik nem az volt a feladatuk, hogy azok hitelességét ellenőrizzék. Természetesen a jelenlegi óvás után hivatalosan jártak el, és megtörtént a vizsgálat. Egyébként pont ez miatt tolódott el némileg a pályázaton nyertes szervezetek kihirdetése. Bár a tanácsosok azt állítják, hogy késlekedett a hivatal az eredmények közlésével,

valójában nem így van, hiszen a nyertesek kihirdetése hivatalosan május 2-a és május 26-a között kell megtörténjen. Ezt pedig helyi határozattal kell jóváhagyni.

A pénteki önkormányzati ülést a helyi képviselők hívták össze, hogy mielőbb lehessen megkötni a támogatások finanszírozási szerződését. Ezzel csak az volt a baj, hogy az esemény időpontjáig gyakorlatilag még nem fejeződött be a pályázatok elbírálása, amit meg kellett volna várni. Ezután terjeszthette volna elő a hivatal a kapcsolódó határozattervezetet.

Ezt végül meg is értették a tanácsosok – a szakbizottságok sem véleményezték a tervezetet –, ezért nem hoztak döntést az ülésen – mondta a főjegyző.

Hozzátette, pénteken befejeződik az elbírálás, így jövő héten – jó eséllyel szerdán – újabb soron kívüli ülésre hívják a testületet.

Semmikép sem szeretnék közvetlen a törvényes határidő lejártához igazítani a döntést. „Vannak bizonyos törvényes eljárások, amelyeket semmiképp sem szabad kihagyni, hiszen ha így tennénk, akkor az megkérdőjelezné a finanszírozás legalitását is. Ez pedig következményekkel jár” – fogalmazott.

Mi lesz a pénzzel?

A pénteki tanácsülésen előterjesztett dokumentumokban még az szerepelt, hogy a bizottság 130 ezer lejt hagyna jóvá a teqballcsapatnak, amelyet időközben kizártak a pályázatból. Venczel Attila rámutatott,

egyelőre nem tudni biztosan, hogy mi lesz az így felszabadult összeggel, hiszen azt szerinte törvényesen nem lehet kiosztani.

Utóbbit azzal indokolta, hogy gyakorlatilag nem döntött arról a pénzről az ezzel megbízott bizottság, vagyis nem volt elbírálás.

„Véleményem szerint egy külön elbírálási folyamat tenné lehetővé ennek a pénznek a kiosztását. Erről egyébként biztosan vita lesz a jövő héten” – szögezte le, hozzátéve, hogy a képviselő-testület nem dönthet az összeg odaítéléséről.

Korábban kaptak pénzt

A főjegyzőtől azt is megtudtuk, hogy tavaly is ítéltek oda pénzt a helyi pályázatokból a székelyudvarhelyi teqballcsapatnak. Ezt azonban nem rója fel a korábbi elbíráló bizottságnak, hiszen ők megkapták a szükséges dokumentumokat, nem tudhatták, hogy a teqballszövetség még nincs hivatalosan bejegyeztetve a sportminisztériumnál. A főjegyző bízik benne, hogy nem lesznek jogi következményei az előző évben megítélt támogatásnak, ám biztosat ő sem tudott mondani.

2 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. december 05., kedd

Összművészeti fesztiválnak ad otthont a hétvégén a Marosvásárhelyi Kultúrpalota

Negyedik alkalommal rendezi meg Marosvásárhelyen a teljes Maros megyét mozgosító programsorozatot, a KULT Alternatív Kulturális Fesztivált a Kultúrpalotában péntek és vasárnap között.

Összművészeti fesztiválnak ad otthont a hétvégén a Marosvásárhelyi Kultúrpalota
2023. december 05., kedd

„Bevették” Sepsiszentgyörgyöt a motoros Mikulások

Rénszarvasszán helyett díszes, csillogó-villogó vasparipákkal szállta meg a várost és a környékbeli falvakat december 5-én nagyjából ötven Mikulás. A motorosok idén a legkisebbeket és a legidősebbeket is meglepték.

„Bevették” Sepsiszentgyörgyöt a motoros Mikulások
2023. december 05., kedd

Nagylelkű támogatókat küldött az Úr Székelyvarságra

Megújult a székelyvarsági római katolikus templom, valamint a település Sólyomkő nevű részén lévő kápolna – ezért tartottak hálaadó szentmisét kedden délután az előbbi helyszínen, amelyen Soltész Miklós államtitkár is jelen volt.

Nagylelkű támogatókat küldött az Úr Székelyvarságra
2023. december 05., kedd

Csillogó szemű gyerekek fogadták a Mikulást Kézdivásárhelyen

Délelőtt az óvodásokat, délután a városi gyerekeket örvendeztette meg az önkormányzat Mikulása Kézdivásárhelyen. A nagyszakállú úgy látta, hogy minden gyerkőc jól viselkedett idén, hiszen virgácsot senkinek sem hozott.

Csillogó szemű gyerekek fogadták a Mikulást Kézdivásárhelyen
2023. december 05., kedd

Felkapcsolták az ünnepi fényeket, elindult a Mikulás-busz Marosvásárhelyen

A hagyományoknak megfelelően december ötödikén este kapcsolták fel a díszvilágítást Marosvásárhelyen és idén fényjátékokkal is elkápráztatták a város főterén levő kicsiket és nagyokat. A karácsonyig tartó vásár megnyílt, a Mikulás-busz is elindult.

Felkapcsolták az ünnepi fényeket, elindult a Mikulás-busz Marosvásárhelyen
2023. december 05., kedd

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás

A Kovászna megyei Zabolán 433 gyermek várta a Mikulást. Szánját ezúttal északon hagyta, és Mikes-ménes kényelmes hintóján érkezett.

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás
Hintón érkezett Zabolára a Mikulás
2023. december 05., kedd

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás

2023. december 05., kedd

Örömkönnyet hullatott az is, aki kapott és az is, aki adott

Zenés-verses műsorral és cipősdoboznyi ajándékkal lepték meg a Gyulafehérvári Caritas csíksomlyói védett idősotthonának lakóit a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ diákjai kedden délután. Megható élmény volt mindannyiuk számára.

Örömkönnyet hullatott az is, aki kapott és az is, aki adott
2023. december 05., kedd

Százötven méter megtétele helyett online jelentkezett be a gyergyószentmiklósi polgármester a tanácsülésre

Hiába került másodszor is a gyergyószentmiklósi képviselő-testület elé az önkormányzati tisztségjegyzék módosításáról szóló tervezet, a polgármester javaslata ezúttal sem kapott elegendő számú támogató szavazatot.

Százötven méter megtétele helyett online jelentkezett be a gyergyószentmiklósi polgármester a tanácsülésre
2023. december 05., kedd

Mégsem legenda a csodaszarvas, Kommandón meg is mutatta magát

Kisebb csodának lehettek tanúi hétfőn a kommandóiak: egy gyönyörű szarvas fényes nappal sétált be a településre.

Mégsem legenda a csodaszarvas, Kommandón meg is mutatta magát
2023. december 05., kedd

Személyautó és mikrobusz ütközött, négyen sérültek meg

Két jármű ütközött össze Nyárádmagyaróson kedden délután, a balesetben több személy is megsérült. A hatóságiak forgalomkorlátozást vezettek be az érintett útszakaszon.

Személyautó és mikrobusz ütközött, négyen sérültek meg
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM