Átfogó áttekintést nyújtottak a vízközmű-szolgáltatás helyzetéről

Átfogó áttekintést nyújtottak a vízközmű-szolgáltatás helyzetéről

Újabb szakmai előadást tartott az RMKT udvarhelyszéki szervezete

Fotó: Erdély Bálint Előd

A vízgazdálkodás, a víziközmű-szolgáltatás, csatornaüzemeltetés volt a témája a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) székelyudvarhelyi szervezete legutóbbi havi találkozójának. Az eseményen részletes betekintést nyerhettek a jelenlévők az általános romániai helyzetbe a vízgazdálkodás terén, de megismerhették a helyi sajátosságokat is, és a szolgáltatást a megye jó részén végző Harvíz Rt. működéséről, kihívásairól is képet kaphattak.

Széchely István

2021. július 05., 09:032021. július 05., 09:03

2021. július 05., 15:542021. július 05., 15:54

A múlt heti találkozót Albert Sándor, Székelyudvarhely városmenedzsere bemutatója nyitotta meg, amely általános áttekintést nyújtott a romániai vízközmű-szolgáltatás sajátosságairól, szabályozási hátteréről, valamint a fontosabb szereplőiről. Nem meglepő módon kiderült, hogy

Románia európai uniós viszonylatban még mindig rosszul áll a hálózatra csatlakoztatott háztartások számát illetően: a vízellátó-rendszer esetében az EU-s csatlakozáskor jegyzett 50 százalékos arányt 69,4 százalékra tudta feltornázni az ország 2018-ra, a csatornahálózatra csatlakoztatott háztartások mintegy 30–40 százalékos arányát pedig mindössze 53 százalékra – ez a legalacsonyabb az EU-ban.

Rosszul áll ugyanakkor az ország a fejlesztésekhez szükséges finanszírozás előteremtését tekintve is. 24,5 milliárd euróra lenne szükség ahhoz, hogy teljesen EU-konform legyen a szolgáltatás, az összegnek valamivel több mint a felét már lehívta, illetve lehívja az ország az ún. nagy infrastruktúra programban, valamint regionális fejlesztési projektekben, néhány milliárdot kap még a következő finanszírozási ciklusban is, azonban még így is hiányzik 11,5 milliárd euró.

Azt, hogy honnan fogja ezt finanszírozni az ország, vagy hogy mikor, az gyakorlatilag egy hatalmas kérdés. (...) A rossz hír az, hogy valószínűleg ennek a rendszernek a fejlesztéséhez jelentősen hozzá kell majd járulnia a lakosságnak és az ipari szereplőknek

– fogalmazott a hiányzó finanszírozással kapcsolatban Albert Sándor. Ezt tetézi ugyanakkor az, hogy jellemzően hiányosak és elavultak a víziközmű-hálózatok, alulfinanszírozott az iparág és átpolitizált döntések jellemzik. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Románia az EU-csatlakozás után vállalta, hogy a vízszolgáltatási tarifák el fogják érni egy háztartás átlagjövedelmének a 2,5 százalékát – emlékeztetett előadásában a városmenedzser. Ez az érték az utolsó, 2019-es információk szerint 1,9 százalék.

Európában jellemzőn négy típusú menedzsmentmodell létezik a víziközmű-szolgáltatás biztosítására, attól függően, hogy milyen mértékben tartotta meg vagy privatizálta az adott állam a szolgáltatást. Románia ezek közül a delegált állami menedzsment formát alkalmazta:

egy, az államhoz szorosan kötődő intézmény vagy szervezet menedzseli a szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve, valamilyen vállalkozási formát létrehozva, az infrastruktúra tulajdonjogát azonban az állami szereplő – a központi hatalom vagy a helyi önkormányzat – birtokolja.

Nem nagyon van versenyhelyzet ebben az iparágban, a természetes monopolhelyzet miatt a központi hatóság (ANRSC) szabályozására van szükség. Az árszabályozás nagyjából a hatóság által általánosan elismert költségstruktúrát – működési költségek, amortizáció, adók, bizonyos finanszírozási költségek – jelenti, illetve a hatóság megenged bizonyos fokú profitabilitást is. Romániában mintegy 900 kis helyi üzemeltető, illetve 43 regionális szolgáltató működik, utóbbiak esetében a menedzsmenthatóság szerepét az úgynevezett ADI-k, azaz közösségi fejlesztési társulások látják el.

Hargita megyei sajátosságok

A Hargita megyei regionális vízszolgáltató, a Harvíz Rt. részéről Bogáti Csaba vezérigazgató, valamint Fülöp Árpád Zoltán gazdasági igazgató nyújtott betekintést a szolgáltató működésébe, kihívásaiba és tervezett stratégiai beruházásokba.

Hargita megye lakosságának közel a fele, több mint 141 ezren élnek a Harvíz Rt. szolgáltatási területén, ez 27 községet, egy kisvárost (Szentegyháza) és k;t megyei jogú várost (Csíkszereda, Székelyudvarhely) jelent.

Az említettek mellett további két önkormányzat, tehát összesen 32 tagja a fejlesztési társulásnak. A Hargita megyei regionális vízszolgáltató sajátossága – ami egyben hátrányt is jelent –, hogy a szolgáltatás nagy részét vidéki környezetben végzi, tehát sok vidéki településen, amelyek elszórtan helyezkednek el. A nagyrészt városokban szolgáltató regionális operátorok helyzetéhez képest a hátrányt az jelenti, hogy a Harvíz az ivóvíz esetében majdnem ezer kilométer vezetéket kell működtessen és karbantartson, továbbá az is, hogy a kis településeken, akár helységenként is működtetni kell valamilyen kisebb vízművet.

Minél kisebb egy település, annál kevésbé gazdaságos a szolgáltatás üzemeltetése

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Bogáti Csaba. A szennyvízelvezető vezetékek összessége majdnem 700 kilométert tesz ki, a működtetést tekintve azonban a legnagyobb gondot a 185 szennyvízátemelő állomás okozza a szolgáltató számára. Ebben az ágazatban a személyzeti kiadások jelentik a legnagyobb költségtételt – ez 38-70 százalékos hányadot jelent, a Harvíznél 38 százalék körüli értéket –, ami azért fontos, mert döntő szerepe van a gazdaságosság szempontjából annak, hogy egy-egy szolgáltató mekkora személyzettel tudja működtetni a szolgáltatást. A Harvíznél 241 alkalmazott dolgozik, többségük nem irodai személyzet, a vállalatnál a nettó átlagfizetés 2179 lej – összehasonlításképp Hargita megyében 2546, országosan pedig 3547 lej.

Fotó: Erdély Bálint Előd

A Harvíz a 43 regionális szolgáltató között a 38. helyen áll az eladás alapján, a mennyiség alapján pedig a 36. helyen. Az elmúlt év azonban egy rendhagyó esztendő volt, ugyanis a járványhelyzet miatt 2,5 százalékkal csökkentek a vállalat eladásai. Ez főként Székelyudvarhelyt és Parajdot érintette, előbbit a cégbezárások, utóbbi az idegenforgalom leállása miatt – sorolta az adatokat a vállalat vezérigazgatója. Bogáti Csaba azt is elmondta, hogy

Hargita megyében az országos átlag alatt van a víz ára.

Ez 3,5 lejes köbméterenkénti ivóvízárat jelent, amelynek a nagy részét – 2,34 lejt – a szolgáltatás ára teszi ki. A szennyvízkezelés 3,08 lejbe kerül köbméterenként, ebből 2,23 lejt tesz ki a szolgáltatás költsége. A fennmaradó összeg a vállalat fejlesztési alapjába kerül, ezt a fejlesztésekre, illetve az azonnali problémák megoldására teszik félre, az összeget csak az egyesület jóváhagyásával használhatják fel.

A veszteségeket a vállalat a köbméter/km/nap (azaz egy kilométernyi vezetéken egy nap alatt hány köbméter víz vész el) együtthatóból állapítja meg. Az országos átlag 17,47 köbméter, a Harvíznél 12,18 az átlag. A részarányok azonban nagyon eltérőek, a veszteség Székelyudvarhelyen a legnagyobb, ahol az érték eléri az 57 köbmétert (Csíkszeredában 4,94), ami a vezetékhálózat állapotáról sokat elmond.

Nagyberuházásra készülve

Fülöp Árpád Zoltán, a Harvíz Rt. gazdasági igazgatója a vállalat árképzési módját, a költségstruktúrát ismertette, helységekre, önkormányzatokra, munkapontokra lebontva a gazdasági kimutatást, kitérve arra is, hogy tavaly Székelyudvarhelyen és Parajdon veszteséggel zárták az évet az említett okok miatt.

A székelyudvarhelyi vízközmű-hálózat kritikus állapota kapcsán került szóba a Harvíz EU-s forrásokból kivitelezendő nagyberuházása, amelyről Bogáti Csaba elmondta, hogy ebben a hálózat egyharmadát cserélik majd ki (a hálózat egyharmada esetében ez már korábban megtörtént). A cél az, hogy a mintegy 12 ezer köbméternyi vizet, ami bekerül a székelyudvarhelyi víziközmű-rendszerbe, lecsökkentsék 6–7 ezerre, a veszteségek egy részének a kiküszöbölésével, ugyanis a vízveszteség csökkentése alapvető fontosságú Székelyudvarhelyen.

Egy nagy vízművet kellene létrehozni a zetelaki víztározó alatt, ami a város mellett elláthatná az összes községet is, ami egyebek mellett azért is volna jobb, mert a víztározóban a víz minősége sokkal jobb, mint a Nagy-Küküllő lentebbi szakaszain, ahol a befolyó szennyvizek miatt szennyezettebb

– magyarázta Bogáti Csaba. A munkálatokat jövő tavasszal kezdené meg a szolgáltató.

A folyó vízhozamának a csökkenésével kapcsolatos aggályokkal kapcsolatban a szolgáltató képviselője elmondta, a víz nem vész el, tehát a derítőállomástól nagyjából ugyanannyi kerül vissza a folyóba, mint amennyit kivesznek belőle, másrészt a jelenlegi mennyiségnél nem vesznek majd ki többet az új rendszer kiépülése után sem. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a vízügyi hatóság megszabja a minimális vízhozam mértékét, ami szintén egyfajta garancia arra, hogy a vízműfejlesztés után sem csökkenhet a megengedett érték alá a folyó hozama.

Árral szemben

A témával kapcsolatban Kolumbán Gábor egykori megyei tanácselnök emlékeztetett a korábbi hasonló törekvések hibáira. Noha egy domináns paradigma az egész világon, így az EU-ban is, hogy az ivóvízkérdés egy szolgáltatás, és az alapvető hipotézis az, hogy elegendő víz áll rendelkezésre, a probléma pedig mindössze annyi, hogy ezt a vizet gazdaságosan el kell juttatni a fogyasztókhoz. Megítélése szerint ez már most sem igaz, az elkövetkező években pedig még inkább bebizonyosodik majd.

Székelyföldön nincs elég víz. Ha egy kicsit megnéznénk ezeknek a tavaknak a vízhozamát, megnéznénk, mi történik az erdőkben a forrásokkal, kis vízfolyásokkal, akkor nagyon hamar rájönnénk, hogy az alapvető kérdés nem az ivóvíz biztosítása, hanem az alapvető kérdés a víznek a megléte Székelyföldön

– fogalmazott. A problémák közt szót ejtett a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságáról, az elmúlt hat évtized elavult árvízvédelmi munkálatairól – a folyók „kiegyenesítéséről”, a medrek kibetonozásáról –, az ártéri gazdálkodás megszüntetéséről. „Nem az a feladat, hogy a vizet minél gyorsabban eltakarítsuk a térségből, hanem az, hogy megtartsuk, minél hosszabb ideig” – hangsúlyozta. Szerinte a helyi közösségekben tudatosítani kellene a saját felelősségüket az ivóvizük biztosítását illetően, és ebben a tájékoztatásban nagy szerepe kellene legyen a vízszolgáltatónak.

szóljon hozzá!
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 156. szám
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 156. szám

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 22., kedd

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel

Stagnál a koronavírus-járvány Hargita megyében, ahol mindössze öt-hat új esetet igazolnak naponta, és a kórházban ápoltak száma is jelentősen lecsökkent, így több intézményben is lehetővé tették a betegek látogatását.

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel
2022. március 21., hétfő

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán

Anyagi nyereséget a harmadik szezon végének közeledtével sem könyvelhet el a 2019-ben átadott székelyudvarhelyi sátortetős műjégpálya, sikereket viszont annál inkább: elégedettek a szülők és tanítók a Korisulival, illetve a hokiedzésekkel.

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán
2022. március 21., hétfő

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre

További adományokra, alapélelmiszerekre, ruhaneműre, cipőre, tisztálkodószerekre van szükség, hiszen egyre több menekült érkezik Ukrajnából Marosvásárhelyre.

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre
2022. március 21., hétfő

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet

A tűzoltók folyamatos figyelmeztetése ellenére is állandóak a tarlótüzek Maros megyében. Január 1. és március 21. között már 211 tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat.

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet
2022. március 21., hétfő

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához

Aláírták tavaly a finanszírozási szerződést, de azt még nem tudja a községvezetés, hogy mikor épül fel a Csíkszentkirályra tervezett tanuszoda. A működtetési költségek jelentős növekedésére készülnek, de van rá fedezetük.

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához
2022. március 21., hétfő

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein

Pályázaton nyert pénzösszegből biztosítanak ingyenes wifiszolgáltatást Székelyudvarhely népszerűbb közterein – adta hírül közleményében a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal.

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein
2022. március 21., hétfő

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján

A harminc évnél fiatalabb generáció sokkal empatikusabb, mint az idősebbek, akik még mindig tartózkodón viselkednek, ha Down-szindrómával élő gyerekkel találkoznak. Ezért is szükségesek azok a megmozdulások, amelyeket egy-egy világnapon szerveznek.

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján
2022. március 21., hétfő

Erdélyi vonatkozásban fejtegetik a digitalizáció lehetőségeit Marosvásárhelyen

Vajdaság és Felvidék után most Erdélyben szerveznek Magyar Digitális Napokat a Digitális Jólét program keretén belül. A március 24-25-én Marosvásárhelyen zajló konferencia egyik célja, hogy beszéljenek a különböző szektorok digitalizációjáról.

Erdélyi vonatkozásban fejtegetik a digitalizáció lehetőségeit Marosvásárhelyen
2022. március 21., hétfő

Különös gyermekelrablós riasztás Székelyudvarhelyen

Gyermeke elrablását jelentette egy székelyudvarhelyi férfi a 112-es segélyhívó számon szombaton, azonban mint kiderült, a gyermek végig otthon volt biztonságban. Az apa még egy feliratot is festett a ház falára – adja hírül a Hargita megyei rendőrség.

Különös gyermekelrablós riasztás Székelyudvarhelyen
2022. március 21., hétfő

Veszélyes tarlótüzek Háromszéken

Lángra kapott a tarló hétfőn az Illyefalva községhez tartozó Aldoboly közelében, a házak is veszélybe kerültek.

Veszélyes tarlótüzek Háromszéken
Veszélyes tarlótüzek Háromszéken
2022. március 21., hétfő

Veszélyes tarlótüzek Háromszéken

Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM