Anyaországi támogatásból újult meg, és felvette Csiha Kálmán nevét a kézdivásárhelyi református kollégium

Megható ünnepségsorozat helyszíne volt vasárnap délben és kora délután Kézdivásárhely. A felső-háromszéki város református templomának felújítási munkálatait mutatták be, ezt követően a felújított felekezeti óvoda, majd a református kollégium új osztály- és tornatermét áldották meg, a kollégium pedig felvette Erdély híres református püspökének, Csiha Kálmánnak a nevét. A felújítások a magyar állam hathatós anyagi segítségével valósultak meg.

Dobos László

2022. június 12., 18:012022. június 12., 18:01

2022. június 13., 15:022022. június 13., 15:02

Anyaországi támogatásból újult meg, és felvette Csiha Kálmán nevét a kézdivásárhelyi református kollégium

Fotó: Pinti Attila

Megható ünnepségsorozat helyszíne volt vasárnap délben és kora délután Kézdivásárhely. A felső-háromszéki város református templomának felújítási munkálatait mutatták be, ezt követően a felújított felekezeti óvoda, majd a református kollégium új osztály- és tornatermét áldották meg, a kollégium pedig felvette Erdély híres református püspökének, Csiha Kálmánnak a nevét. A felújítások a magyar állam hathatós anyagi segítségével valósultak meg.

Dobos László

2022. június 12., 18:012022. június 12., 18:01

2022. június 13., 15:022022. június 13., 15:02

A maratoni, több mint négy órát tartó ünnepségsorozat a református templomban hálaadó istentisztelettel kezdődött, ahol Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese és Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét és mondott beszédet.

Fotó: Pinti Attila

Kató Béla püspök beszédének vezérfonala azon bibliai idézet köré fűződött (Zsolt 102,13–23), amely kimondja Isten ígéretét, hogy felépíti Siont. A zsúfolásig megtelt református templomban megtartott istentisztelet végén Beder Imre kézdivásárhelyi parókus lelkipásztor felsorolta azon hazai és anyaországi vendégek nevét, és

mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a templom felújításához, a több száz főt számláló gyülekezet pedig minden nevet a reformátusoknál szokásos kopogással üdvözölt.

Fotó: Pinti Attila

Ezt követően Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője mondott ünnepi beszédet.

Idézet
Ma, az erdélyi református világ tekintete Kézdivásárhelyre szegeződik. Arra a többszörös ünnepre, amely egyszerre öleli át a templomot és az iskolát, az elődök előtti tisztelgést és a jövő nemzedékre való odafigyelést.

A város és a közösség nagy ünnepe ez, és természetesen most is – mint erdélyi létünk bármely jelentős pillanatában – minden összefügg mindennel. Azt már tudtuk, hogy a templom és az iskola elválaszthatatlan egységet alkot. Ezen egységnek pedig ma különös jelentősége is van. Mert e hely a református egyház keleti végvára, ahol keleti végvárnak számít a felekezeti oktatás is. (…) Itt, a végeken tehát ma megújult templomot, megújult óvodát, kibővített iskolát adunk át az utánunk jövő nemzedéknek. Megőrzésre és megerősödésre, gyarapodásra és hitbéli kiteljesedésre adjuk. Mert aki templomot épít, az iskolát is épít, közösséget és közösségi intézményt épít.

Idézet
Közösségeink intézményei ezáltal a lehető legbiztonságosabb helyre kerülnek: egyházaink kebelébe, oda, ahová történelmünk során mindig is tartoztak. Oda, ahol tankönyv imakönyv is. Ahol évezredes hitvilágunk egybefonódik évezredes oktatásunkkal. Kapukat nyitunk. Templom, óvoda, iskola kapuit.

Minden kapu bevezet bennünket valahova, és van úgy, hogy pontosan nem is tudjuk, mi vár reánk odabent. E kapukon belépve viszont pontosan tudjuk, hogy hová tartunk.

Idézet
Egyik kezünkben az énekeskönyv, másikban gyermekeink keze – így óv meg bennünket a templom és az iskola, így kovácsolódik eggyé és erősödik meg bennünk az Istenbe vetett hit a gyermekeink jövőjébe vetett hittel

– fejtette ki ünnepi beszédében a főosztályvezető. Az ünnepségen egyébként Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében Lukács Bence Ákos vezető konzul is jelen volt.

Fotó: Pinti Attila

A folytatásban felolvasták Fejér László Ödön felső-háromszéki RMDSZ-es szenátor üzenetét, majd Bálint József vállalkozó egy kisfilm segítségével

bemutatta a templomon és az óvodán végzett több évig tartó nagyszabású munkálatokat.

Fotó: Pinti Attila

Az ünnepséget az egyházi gyermek, illetve ifjúsági zenekar műsora, verses összeállítása tette szebbé. A templomi ünnepség a himnusz eléneklésével zárult.

Fotó: Pinti Attila

A templom tőszomszédságában felújított felekezeti óvoda egy ékszer lett, ahol Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadója szerint

a pedagógusok mellett a szülők isten kezébe helyezhetik gyermekeiket.

Köszöntő beszédet mondott Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere, majd a az óvodások zenés-verses programja után a jelenlévők megcsodálhatták a romjaiból újraépített tanintézményt.

Fotó: Pinti Attila

Csiha Kálmánra felnézve

Erdély híres református püspökének, az 1990 utáni változásokat követően a református iskolahálózat újraalapítójának,

dr. Csiha Kálmánnak a nevét vette fel a kézdivásárhelyi református kollégium.

Az iskola udvarán tartott ünnepségen Farkas Ferenc iskolaigazgató elmondta, hogy az első osztályok 1990-ben alakultak, a tanintézmény pedig 1998-ban lett önálló, és azóta Erdély legjobb középiskolái között tartják számon.

Fotó: Pinti Attila

A folytatásban ünnepi beszédet mondott Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő, Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke és Szentgyörgyi Zsombor tiszteletes. Ezt követően a református kollégium Mákvirág nevet viselő néptáncegyüttese szórakoztatta a szép számban összegyűlt közönséget.

Csiha Kálmán életéről, börtönéveiről, az Erdélyi Református Egyházkerületben végzett munkájáról Ruszka Sándor lelkipásztor beszélt, majd

leleplezték a iskolaudvarán felállított Csiha Kálmán mellszobrot, Vetró András háromszéki képzőművész alkotását.

Fotó: Pinti Attila

Az ünnepségen a névadó püspököt lánya, Csiha Emese képviselte, akinek férje, Nagy Attila osztotta meg ünnepi gondolatait. Az Erdélyi református egyházkerület ajándékot is hozott a Csiha Kámán Református Kollégiumnak:

a Beszterce-Naszód megyei, elnéptelenedett Nagynyúlas község egykori gyülekezetének kisharangját, amelyet azzal a kéréssel adott át Szegedi László a kézdivásárhelyieknek, hogy helyezzék el az udvarra, hirdesse a következő nemzedékeknek is hívó szavát.

A szobor leleplezése, illetve a kollégium új tornatermének megáldása előtt Kató Béla püspök fontosnak tartotta megjegyezni, hogy „ebben az iskolában nem csak református diákok, hanem, többségben katolikus fiatalok tanulnak”.

A Kézdivásárhelyen megvalósított munkálatok, a templom és a tanintézmények felújítása, bővítése az anyaország anyagi segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg

– emelte ki minden felszólaló.

Fotó: Pinti Attila

„Az iskola a tizenöt éve elhunyt és oly meghurcolt sorsú Csiha Kálmán püspök nevét veszi fel, aki életének utolsó éveiben tiszteletbeli püspökként az egész Kárpát-medence közösségeihez vitte az összetartozás, a megmaradás és a hit üzenetét. És hát

Idézet
a koncepciós börtönéveknek hol máshol lehetne a legtisztább és egyben lefájóbb értelme, ha nem itt, Kézdivásárhelyen.

Csiha Kálmán most elhozta nekünk a jövőbe mutató üzenetét. Rombolhatnak mások falakat vagy emberi lelkeket, mi mindig újjá tudjuk azokat építeni. Itt, közel kétszáz éve tűzvész volt, háború és megszállás is volt – de a közösség mindig újjáéledt, újjáépítette önmagát és városát. Múltunk, jelenünk és jövőnk egyaránt Isten kezében van, akitől azt is megtanultuk, hogyan kell és hogyan érdemes építkezni – bármi volt a múltban, bármi van a jelenben, vagy bármit is hozzon a jövő.

Idézet
Csiha Kálmán ezzel az Istentől kapott ajándékkal, az építkezés erejének üzenetével tölti be ma az iskolát, és tölti fel azt a közösséget, mely erős tud lenni és erős is akar maradni.

Amint azt a mai ünnepség mottójául szolgáló zsoltárvers is mondja: »Ha az Úr nem építi házát, hiába fáradoznak az építők. Ha az úr nem őrzi a várost, hiába óvják az őrök«” – hangsúlyozta Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. június 12., vasárnap

Rovarcsípések: a kellemetlen viszketés mellett súlyos betegségeket is elkaphatunk

A nyár és a meleg időjárás beálltával egyre több időt töltünk a szabadban, nem árt azonban odafigyelni, hiszen a leégés mellett a rovarcsípések is számos veszélyt hordoznak. Egyes rovarok súlyos betegségeket terjeszthetnek.

Rovarcsípések: a kellemetlen viszketés mellett súlyos betegségeket is elkaphatunk
2022. június 12., vasárnap

Néptáncosokkal népesült be Perkő

Tizenhatodik alkalommal tartották a hétvégén a Perkő Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek találkozóját Kézdiszentlélek búcsújáró hegyén.

Néptáncosokkal népesült be Perkő
Néptáncosokkal népesült be Perkő
2022. június 12., vasárnap

Néptáncosokkal népesült be Perkő

2022. június 12., vasárnap

Megint lángolt a segesvári szeméttelep

Ismét – már sokadszorra – csaptak fel a lángok a segesvári szeméttelepen, ahol vasárnapra virradóra a tűzoltók beavatkozására volt szükség.

Megint lángolt a segesvári szeméttelep
Megint lángolt a segesvári szeméttelep
2022. június 12., vasárnap

Megint lángolt a segesvári szeméttelep

2022. június 12., vasárnap

Korlátozzák a koszorúk számát az egyházi temetőkben

Marosvásárhelyen július 1-jétől a református és a római katolikus temetőben legtöbb nyolc koszorút helyezhetnek el a sírokon. Az erről született döntést közösen fogadták el a református, római katolikus, unitárius és evangélikus gyülekezetek képviselői.

Korlátozzák a koszorúk számát az egyházi temetőkben
2022. június 12., vasárnap

Hétfőig is kitart az esős, viharos időjárás

Elsőfokú (sárga), légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki vasárnap 32 megyére és a fővárosra az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés 22 óráig érvényes.

Hétfőig is kitart az esős, viharos időjárás
2022. június 12., vasárnap

Öt különböző helyszínen épülhetnének szociális lakások Csíkszeredában

Miután felajánlások hiányában nem tudott telket vásárolni a csíkszeredai önkormányzat szociális lakások építésére, új megoldással próbálkoznak. Öt különböző helyszínen vásárolnának kisebb területet.

Öt különböző helyszínen épülhetnének szociális lakások Csíkszeredában
2022. június 11., szombat

Még mindig működik a Stranger Things varázsa

Nagyon hosszú kihagyás után folytatódott, de még mindig ugyanolyan jól működik az évadról évadra egyre többet vállaló, gyerekekről, természetfelettiről szóló, és a nyolcvanas évek horror- és popkultúrája előtt fejet hajtó sorozat, a Stranger Things.

Még mindig működik a Stranger Things varázsa
2022. június 11., szombat

Lábon lőtték egy falustársukat, illegális fegyvertartás miatt előzetesbe kerültek

Őrizetbe vett a rendőrség két férfit illegális fegyvertartás, minősített fegyvercsempészet, fegyverhasználat, orvvadászat és testi sértés gyanújával a Maros megyei Fületelkén.

Lábon lőtték egy falustársukat, illegális fegyvertartás miatt előzetesbe kerültek
2022. június 11., szombat

Megmutatták a népi kultúra sokszínűségét, még a lelkész is népviseletben prédikált

Istentisztelettel kezdődött az I. Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál a Kárpát-medence harminc településén, majd felvonulással, valamint közös énekléssel és körtánccal folytatódott. Marosvásárhelyen a vár adott helyet a rendezvénynek.

Megmutatták a népi kultúra sokszínűségét, még a lelkész is népviseletben prédikált
2022. június 11., szombat

Immár megfelelő állapotban állnak a közösség rendelkezésére a kultúrotthonok

Csittsznetivánban, Mezőbergenyében és Harcón kívül-belül megújult, korszerűen berendezett épület várja, hogy családi vagy iskolai rendezvényeket, civil szervezetek különböző eseményeket szervezzenek ott.

Immár megfelelő állapotban állnak a közösség rendelkezésére a kultúrotthonok
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM