A megalkuvás nélkül szolgáló Jakab Antal megyéspüspök

A megalkuvás nélkül szolgáló Jakab Antal megyéspüspök

Derűjét, emlékezetes mosolyát élethosszig megőrizte

Fotó: Jakab Antal Keresztény Kör archívuma

„Bizakodva kell a jövőbe nézni. Minden jót megtenni, amihez Isten erőt adott. Egymás kedvét pótolni kell jósággal minden nap” – írta 1942-ben édesapjának a Rómában tanuló Jakab Antal. Nincs olyan korosztály, akinek ne tudna ma is üzenni életútjával, tetteivel a gyulafehérvári egyházmegye 80. főpásztora. Első körlevelét negyven éve írta, és április 29-én, épp harminc éve, hogy átadta a fáklyát utódjának Csíksomlyón.

Molnár Melinda

2020. április 29., 11:002020. április 29., 11:00

A sokat szenvedett megyéspüspök személyes történelme címszavakban is megrendítő. Jakab Antal püspök (Kilyénfalva, 1909. márc. 13. – Gyulafehérvár, 1993. május 5.) életútja szinte felöleli a 20. századot. Benne két világégéssel, politikai és ideológiai változásokkal; közel tizenhárom év nehéz börtönnel, annak egészségkárosító hatásaival; túl a hetvenen, a legsötétebb kommunizmus évei alatt vállalt egyházi elöljárósággal, rendszerváltással és fekete márciussal.

Székely és papi sors

Kisgyerekként előbb az első világháború borzalmait, a menekülést, befogadottságot, majd az ország szétszakítását is megtapasztalta.

Több iskolában tanult, szülőfaluja mellett, Hajdúnánáson, Gyergyószentmiklóson, Déván, Gyulafehérváron.

1929-ben kérte a felvételét a gyulafehérvári papnevelő intézetbe. 1934. június 29-én szentelte fel Majláth Gusztáv Károly püspök.

Galéria

A gyimesbükki templomszentelésen. A magyarság lelki ünnepe volt

Fotó: Jakab Antal Keresztény Kör archívuma

Jakab Antal mesélhetne, hogy a két világháború közötti iskolapolitika nyomán milyen megaláztatásokat szenvedtek el a kisebbségi diákok, milyen volt fiatal papként átélnie a gazdasági válságot.

Segédlelkészként Ditróban kezdte papi pályáját, ahol a mosolygós „kicsi papként” emlegették. 1936-ban Gyulafehérváron káplán, aztán Kolozsváron a Szent Mihály plébánián, Márton Áron főesperes-plébános mellett. Ott kezdődött munkatársi kapcsolatuk élethosszig tartott.

Márton Áron püspöktől három római tanulmányi évet kapott, azzal a meghagyással, hogy amit azalatt elér, azzal jön majd haza.

A háború és az élelmezési nehézségek ellenére 1939 és 1942 között, négy helyett három év alatt szerzett Rómában kánonjogból doktori fokozatot.

A kettészakított szülőföldön illetve egyházmegyében folytatta hivatását: Gyergyószentmiklóson megbízott plébános volt, 1945-ben Kolozsváron egyetemi lelkész, 1947–1951 között Gyulafehérváron teológiai tanár, vicerektor. Mint a bebörtönzött Áron püspök egyik titkos ordináriusát (ideiglenes kormányzót) 1951. augusztus 24-én, Szent Bertalan-éjszakáján tartóztatták le. Koholt vádak alapján, hazaárulás címén

1964. április 16-áig közel tizenhárom évet raboskodott Románia legkegyetlenebb börtöneiben.

Galéria

Jakab Antal Kilyénfalván, közeli rokonaival

Fotó: Jakab Antal Keresztény Kör archívuma

Vizsgálati fogságban Pitești-en, utána Jilaván volt. Három évig a felsőbányai ólombányában dolgoztatták – ennek nyomait haláláig hordozta. Máramarossziget, Szamosújvár után Duna-csatornánál végzett kényszermunkát. Szabadulását követően jó ideig nem engedélyezték papi működését. Szülőfalujában erősödött fel és segített rokonainak a mezei munkákban. Görgényszentimrén helyettesített, majd Búzásbesenyőn az általa alapított plébánián lelkipásztorkodott. 1968-tól visszakapta Gyulafehérváron a katedráját.

1971. december 23-án VI. Pál pápa kinevezte utódlási joggal segédpüspökké Márton Áron mellé.

Felszentelésére az állami tiltás miatt nem kerülhetett sor Kolozsváron; a római Szent Péter-bazilikában 1972. február 13-án szentelte püspökké a szentatya. Márton Áron 1980. április 2-ai nyugdíjba vonulásáig segédpüspökként, majd a Ceaușescu-éra utolsó tíz évében megyéspüspökként szolgált.

Az út, amelyen elindult…

Márton püspök az 1980. májusi elköszönő pásztorlevelében azt írta: „Azzal a megnyugtató érzéssel vonulhatok vissza, hogy az egyházmegye vezetése jó kezekben van.” Jakab Antal püspök 1980. május 15-én kelt első körlevelében köszöntötte az egyházmegye híveit. Abban a segédpüspöksége idején megéltekre így emlékezett: „Láttam és szenteltem egyházmegyénkben új templomokat, a maguk és szertartásuk és örömtől túlcsordult híveinek ragyogó szépségében.

Idézet
Láttam az 1977-es földrengésben lerongyolódott templomok félszázadnyi sokaságát, hallottam a segítséget kiáltást, és újból láttam a bérmálásra valamennyit megújulva jótékony segítségből, de híveinek, mint drága gyöngyüket féltő áldozatából, lelkesedéséből.”

A körlevél végén közismert szerénységével kért áldást és imatámogatást szolgálatához.

Galéria

Fotó: Jakab Antal Keresztény Kör archívuma

Az út, amelyen elindult, nem csupán göröngyös volt. „Jakab Antal megyéspüspök kormányzási idejének egyik kálváriája a papnevelés megfojtását célzó, az állam által előírt, és részben kikényszerített létszámkorlátozás volt, ami nem csak a teológia intézetét, hanem a kántoriskolát is érintette” – vallják a kortársak. Sok huzavona kísérte Bukarest és Gyulafehérvár között az egyezkedéseket. Ám

Jakab Antal rátermettsége és találékonysága átsegítette ezen a nehéz időszakon a katolikus papképzés „fellegvárát”.

A Jakab Antal-i magyarság- és hitmegtartás alapkövei – a tiltás és fenyegetettség ellenére felvállalt  – templomjavításokban és újabb istentiszteleti helyek kialakításában is megmutatkoznak.

Mintegy félszáz templomon hajtottak végre kisebb-nagyobb felújításokat, tíz új templom épült, ugyanennyi kápolna és imaház létesült, közel negyven plébánia, illetve szolgálati lakás építése vagy javítása történt meg ebben az évtizedben, és a ravatalozók kivitelezése is folytatódott.

Akkor is, ha időlegesen leállíttatták a hatóságok a munkálatokat, ha anyagilag sok áldozatot kellett hozni értük. Minden lehetőséget megragadott arra is, hogy megújuljon a papképzés otthona. Ugyanakkor a papok lelki, szellemi és pénzügyi támogatására is féltő gondja volt a főpásztornak.

Galéria

Jakab Antal Rómában (Szent) II. János Pál pápával

Fotó: Varga Gabriella archívuma

Újabb esztendők

A reményteli, 1989-es december nem töltötte el túlzott optimizmussal: „Várjuk ki, mi következik” – tanácsolta. Visszafogottságát esztendőkkel később tények igazolták.

1990. februárjában elrendelte a diakóniai munka intézményes alapjait megteremtő egyházmegyei szeretetszolgálat, a gyulafehérvári Caritas megalapítását.

Másik mérföldkő az 1948 óta teljességgel hiányzó katolikus lap- és könyvkiadás újraindításának szorgalmazása volt. A néhai Bajor Andor főszerkesztésével a Keresztény Szó, mint heti majd havilap volt az első kiadvány.

Jakab Antal nyugdíjba vonulása egybe esik Marosvásárhely fekete márciusával. Az utódlásig tartó apostoli kormányzósága idejének viharos heteiben írta Berta húgának: „Április 29-ig tart az én külön megbízatásom – olvasható a Megalkuvás nélkül című kötetben. „Akkor majd Csíksomlyón beiktatják Bálint püspököt és felszentelik dr. Jakubinyit segédpüspökének. Gondolom, hogy egyházmegyénk legnagyobb ünnepe lesz, ahová bíborosokat és püspököket is nagy számban várunk. Isten őrizzen attól, hogy valaki is, csak egy gondolattal is eltérjen attól, miszerint itt csak a figyelemnek, imádságnak és fegyelmezettségnek van helye.” Hogy mennyi ember tett tanúbizonyságot figyelemről, fegyelmezettségről és imádságról Csíksomlyón, harminc év múltán is visszhangos. Emlékezzünk április 29-én a 81 évesen az egyházmegye kormányzását utódának átadó főpásztorra!

Galéria

Csíksomlyón tanulmányi ház őrzi az egykori püspök nevét

Fotó: Gecse Noémi

Dokumentumfilm: Küzdve és bízva

Két évvel ezelőtt, 2018 tavaszán kezdődtek azok a nagyszabású, Erdélyen, Magyarországon és Rómán átívelő filmforgatások, amelyek a hitvalló gyulafehérvári főpásztor, Jakab Antal püspök életét és munkásságát hivatottak, a világon először mozgóképalkotás formájában a néző elé tárni. A dokumentumfilm 2019-ben elkészült. A márciusra, Jakab Antal születésének évfordulójához kapcsolódóan tervezett díszbemutatókat a világjárvány okozta körülmények meghiúsították. Ezért az alkotók a Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című filmet nyilvánossá tették a Youtube-on. A dokumentumfilmet a csíkszeredai EPI Stúdió készítette, rendező Csúcs Mária, operatőr Csúcs Péter és Csúcs Endre. A munkálatokban a Jakab Antal Keresztény Kör két alapító-vezetője, Varga Gabriella Budapesten élő újságíró, a püspök unokahúga és Vencser László Ausztriában élő morálteológus, a püspök egykori közvetlen munkatársa szakértőként vett részt. A film elkészítését a Bethlen Gábor Alap támogatta. A romániai köztelevízió (TVR) Marosvásárhelyi Stúdiójának Magyar adása a pünkösdi programjában vetíti a dokumentumfilm hosszú változatát – tudtuk meg Varga Gabriellától. Koltay Gábor filmrendező pedig a minap ezt írta: „A Jakab Antal püspök úrról készített film megrázó, értékes alkotás, méltó emlék erről a kivételes emberről. Őszintén gratulálok.”

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. március 27., szerda

Online kell megpályázni idéntől a Szülőföldön magyarul támogatást

A Szülőföldön magyarul programban lényeges változás történt: idéntől kizárólag elektronikusan lehet majd leadni a kérelmeket, nem kell postán elküldeni, de a pedagógusokra nagyobb felelősség hárul. A mipont.hu felületen lehet majd benyújtani a kérelmeket.

Online kell megpályázni idéntől a Szülőföldön magyarul támogatást
2024. március 26., kedd

Három medve járt Székelykeresztúr egyik utcájában, Ro-Alerten riasztották a lakókat

A székelykeresztúri Berde Mózes utcában három medve miatt riasztották a lakosságot a Ro-Alerten keresztül kedden este.

Három medve járt Székelykeresztúr egyik utcájában, Ro-Alerten riasztották a lakókat
2024. március 26., kedd

Erdővidék daloló tehetségeit keresik

Nép- és könnyűzenei énekversenyen csillogtathatják meg rátermettségüket a gyerekek és ifjú művészek az idén első alkalommal megszervezett Erdővidéki Tehetségkutatón.

Erdővidék daloló tehetségeit keresik
Erdővidék daloló tehetségeit keresik
2024. március 26., kedd

Erdővidék daloló tehetségeit keresik

2024. március 26., kedd

Példamutató életükkel szolgáltak rá a magyar állami kitüntetésre

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott magyar állami kitüntetéseket adták át Csíkszeredában kedden azoknak az erdélyieknek, akik tehetségükkel és szorgalmukkal, példamutató életükkel szolgálták Magyarországot, a magyar nemzetet.

Példamutató életükkel szolgáltak rá a magyar állami kitüntetésre
2024. március 26., kedd

Egy lépéssel közelebb a Zabolát és Barátost összekötő út újjáépítéséhez

Tíz kilométeres megyei útszakasz korszerűsítésére pályázott Kovászna Megye Tanácsa az Anghel Saligny fejlesztési kormányprogram keretében.

Egy lépéssel közelebb a Zabolát és Barátost összekötő út újjáépítéséhez
2024. március 26., kedd

Kampányszagú rendezvényre hívta a sajtót, vitává fajult az esemény

Előválasztási kampányeseményre készült Csergő Tibor, Gyergyószentmiklós polgármestere, ám végül egy rögtönzött köztéri vita alakult ki, mivel egy helyi vállalkozó is megosztotta a meglátásait a polgármester terveivel kapcsolatban.

Kampányszagú rendezvényre hívta a sajtót, vitává fajult az esemény
2024. március 26., kedd

Fontos változás történt a választói névjegyzékbe történő felvételnél

Az európai parlamenti és önkormányzati választásokat megelőző időszak eseménynaptára volt Ráduly István háromszéki prefektus havi sajtótájékoztatójának egyik kiemelt témája, tekintettel arra, hogy azt nemrég hagyta jóvá a kormány.

Fontos változás történt a választói névjegyzékbe történő felvételnél
2024. március 26., kedd

Csíkszeredai VKT: a politika nem az eljárásokról és a politikusokról szól

Az RMDSZ Csíkszeredai Szervezetét működtető VKT elnöke és négy elnökségi tagja – Korodi Attila (elnök), Bors Béla, Sógor Enikő, Ábrahám Előd és Szikszai Tamás – reagált az előválasztást követelő négy önkormányzati képviselő korábbi nyílt levelére.

Csíkszeredai VKT: a politika nem az eljárásokról és a politikusokról szól
2024. március 26., kedd

Szintet lép a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ: négy oktatási intézetet hoznak létre

Gazdasági és karrierfejlesztési, vidékfejlesztési, műszaki és innováció, illetve egészségtudományi oktatási intézeteket hozott létre a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK), hogy magasabb szintű, hatékonyabb munkát végezhessenek.

Szintet lép a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ: négy oktatási intézetet hoznak létre
2024. március 26., kedd

Felborult üzemanyag-szállítóval kapcsolatos gyakorlatot végeznek Korondon

Tűzoltósági gyakorlatot tartanak a 13A jelzésű országút korondi szakaszán március 28-án, csütörtökön délelőtt 11 órától – hívja fel a lakosság figyelmét a korondi polgármesteri hivatal Facebook-bejegyzésben.

Felborult üzemanyag-szállítóval kapcsolatos gyakorlatot végeznek Korondon
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!