A megalkuvás nélkül szolgáló Jakab Antal megyéspüspök

A megalkuvás nélkül szolgáló Jakab Antal megyéspüspök

Derűjét, emlékezetes mosolyát élethosszig megőrizte

Fotó: Jakab Antal Keresztény Kör archívuma

„Bizakodva kell a jövőbe nézni. Minden jót megtenni, amihez Isten erőt adott. Egymás kedvét pótolni kell jósággal minden nap” – írta 1942-ben édesapjának a Rómában tanuló Jakab Antal. Nincs olyan korosztály, akinek ne tudna ma is üzenni életútjával, tetteivel a gyulafehérvári egyházmegye 80. főpásztora. Első körlevelét negyven éve írta, és április 29-én, épp harminc éve, hogy átadta a fáklyát utódjának Csíksomlyón.

Molnár Melinda

2020. április 29., 11:002020. április 29., 11:00

A sokat szenvedett megyéspüspök személyes történelme címszavakban is megrendítő. Jakab Antal püspök (Kilyénfalva, 1909. márc. 13. – Gyulafehérvár, 1993. május 5.) életútja szinte felöleli a 20. századot. Benne két világégéssel, politikai és ideológiai változásokkal; közel tizenhárom év nehéz börtönnel, annak egészségkárosító hatásaival; túl a hetvenen, a legsötétebb kommunizmus évei alatt vállalt egyházi elöljárósággal, rendszerváltással és fekete márciussal.

Székely és papi sors

Kisgyerekként előbb az első világháború borzalmait, a menekülést, befogadottságot, majd az ország szétszakítását is megtapasztalta.

Több iskolában tanult, szülőfaluja mellett, Hajdúnánáson, Gyergyószentmiklóson, Déván, Gyulafehérváron.

1929-ben kérte a felvételét a gyulafehérvári papnevelő intézetbe. 1934. június 29-én szentelte fel Majláth Gusztáv Károly püspök.

A gyimesbükki templomszentelésen. A magyarság lelki ünnepe volt

Fotó: Jakab Antal Keresztény Kör archívuma

Jakab Antal mesélhetne, hogy a két világháború közötti iskolapolitika nyomán milyen megaláztatásokat szenvedtek el a kisebbségi diákok, milyen volt fiatal papként átélnie a gazdasági válságot.

Segédlelkészként Ditróban kezdte papi pályáját, ahol a mosolygós „kicsi papként” emlegették. 1936-ban Gyulafehérváron káplán, aztán Kolozsváron a Szent Mihály plébánián, Márton Áron főesperes-plébános mellett. Ott kezdődött munkatársi kapcsolatuk élethosszig tartott.

Márton Áron püspöktől három római tanulmányi évet kapott, azzal a meghagyással, hogy amit azalatt elér, azzal jön majd haza.

A háború és az élelmezési nehézségek ellenére 1939 és 1942 között, négy helyett három év alatt szerzett Rómában kánonjogból doktori fokozatot.

A kettészakított szülőföldön illetve egyházmegyében folytatta hivatását: Gyergyószentmiklóson megbízott plébános volt, 1945-ben Kolozsváron egyetemi lelkész, 1947–1951 között Gyulafehérváron teológiai tanár, vicerektor. Mint a bebörtönzött Áron püspök egyik titkos ordináriusát (ideiglenes kormányzót) 1951. augusztus 24-én, Szent Bertalan-éjszakáján tartóztatták le. Koholt vádak alapján, hazaárulás címén

1964. április 16-áig közel tizenhárom évet raboskodott Románia legkegyetlenebb börtöneiben.

Jakab Antal Kilyénfalván, közeli rokonaival

Fotó: Jakab Antal Keresztény Kör archívuma

Vizsgálati fogságban Pitești-en, utána Jilaván volt. Három évig a felsőbányai ólombányában dolgoztatták – ennek nyomait haláláig hordozta. Máramarossziget, Szamosújvár után Duna-csatornánál végzett kényszermunkát. Szabadulását követően jó ideig nem engedélyezték papi működését. Szülőfalujában erősödött fel és segített rokonainak a mezei munkákban. Görgényszentimrén helyettesített, majd Búzásbesenyőn az általa alapított plébánián lelkipásztorkodott. 1968-tól visszakapta Gyulafehérváron a katedráját.

1971. december 23-án VI. Pál pápa kinevezte utódlási joggal segédpüspökké Márton Áron mellé.

Felszentelésére az állami tiltás miatt nem kerülhetett sor Kolozsváron; a római Szent Péter-bazilikában 1972. február 13-án szentelte püspökké a szentatya. Márton Áron 1980. április 2-ai nyugdíjba vonulásáig segédpüspökként, majd a Ceaușescu-éra utolsó tíz évében megyéspüspökként szolgált.

Az út, amelyen elindult…

Márton püspök az 1980. májusi elköszönő pásztorlevelében azt írta: „Azzal a megnyugtató érzéssel vonulhatok vissza, hogy az egyházmegye vezetése jó kezekben van.” Jakab Antal püspök 1980. május 15-én kelt első körlevelében köszöntötte az egyházmegye híveit. Abban a segédpüspöksége idején megéltekre így emlékezett: „Láttam és szenteltem egyházmegyénkben új templomokat, a maguk és szertartásuk és örömtől túlcsordult híveinek ragyogó szépségében.

Láttam az 1977-es földrengésben lerongyolódott templomok félszázadnyi sokaságát, hallottam a segítséget kiáltást, és újból láttam a bérmálásra valamennyit megújulva jótékony segítségből, de híveinek, mint drága gyöngyüket féltő áldozatából, lelkesedéséből.”

A körlevél végén közismert szerénységével kért áldást és imatámogatást szolgálatához.

Fotó: Jakab Antal Keresztény Kör archívuma

Az út, amelyen elindult, nem csupán göröngyös volt. „Jakab Antal megyéspüspök kormányzási idejének egyik kálváriája a papnevelés megfojtását célzó, az állam által előírt, és részben kikényszerített létszámkorlátozás volt, ami nem csak a teológia intézetét, hanem a kántoriskolát is érintette” – vallják a kortársak. Sok huzavona kísérte Bukarest és Gyulafehérvár között az egyezkedéseket. Ám

Jakab Antal rátermettsége és találékonysága átsegítette ezen a nehéz időszakon a katolikus papképzés „fellegvárát”.

A Jakab Antal-i magyarság- és hitmegtartás alapkövei – a tiltás és fenyegetettség ellenére felvállalt  – templomjavításokban és újabb istentiszteleti helyek kialakításában is megmutatkoznak.

Mintegy félszáz templomon hajtottak végre kisebb-nagyobb felújításokat, tíz új templom épült, ugyanennyi kápolna és imaház létesült, közel negyven plébánia, illetve szolgálati lakás építése vagy javítása történt meg ebben az évtizedben, és a ravatalozók kivitelezése is folytatódott.

Akkor is, ha időlegesen leállíttatták a hatóságok a munkálatokat, ha anyagilag sok áldozatot kellett hozni értük. Minden lehetőséget megragadott arra is, hogy megújuljon a papképzés otthona. Ugyanakkor a papok lelki, szellemi és pénzügyi támogatására is féltő gondja volt a főpásztornak.

Jakab Antal Rómában (Szent) II. János Pál pápával

Fotó: Varga Gabriella archívuma

Újabb esztendők

A reményteli, 1989-es december nem töltötte el túlzott optimizmussal: „Várjuk ki, mi következik” – tanácsolta. Visszafogottságát esztendőkkel később tények igazolták.

1990. februárjában elrendelte a diakóniai munka intézményes alapjait megteremtő egyházmegyei szeretetszolgálat, a gyulafehérvári Caritas megalapítását.

Másik mérföldkő az 1948 óta teljességgel hiányzó katolikus lap- és könyvkiadás újraindításának szorgalmazása volt. A néhai Bajor Andor főszerkesztésével a Keresztény Szó, mint heti majd havilap volt az első kiadvány.

Jakab Antal nyugdíjba vonulása egybe esik Marosvásárhely fekete márciusával. Az utódlásig tartó apostoli kormányzósága idejének viharos heteiben írta Berta húgának: „Április 29-ig tart az én külön megbízatásom – olvasható a Megalkuvás nélkül című kötetben. „Akkor majd Csíksomlyón beiktatják Bálint püspököt és felszentelik dr. Jakubinyit segédpüspökének. Gondolom, hogy egyházmegyénk legnagyobb ünnepe lesz, ahová bíborosokat és püspököket is nagy számban várunk. Isten őrizzen attól, hogy valaki is, csak egy gondolattal is eltérjen attól, miszerint itt csak a figyelemnek, imádságnak és fegyelmezettségnek van helye.” Hogy mennyi ember tett tanúbizonyságot figyelemről, fegyelmezettségről és imádságról Csíksomlyón, harminc év múltán is visszhangos. Emlékezzünk április 29-én a 81 évesen az egyházmegye kormányzását utódának átadó főpásztorra!

Csíksomlyón tanulmányi ház őrzi az egykori püspök nevét

Fotó: Gecse Noémi

Dokumentumfilm: Küzdve és bízva

Két évvel ezelőtt, 2018 tavaszán kezdődtek azok a nagyszabású, Erdélyen, Magyarországon és Rómán átívelő filmforgatások, amelyek a hitvalló gyulafehérvári főpásztor, Jakab Antal püspök életét és munkásságát hivatottak, a világon először mozgóképalkotás formájában a néző elé tárni. A dokumentumfilm 2019-ben elkészült. A márciusra, Jakab Antal születésének évfordulójához kapcsolódóan tervezett díszbemutatókat a világjárvány okozta körülmények meghiúsították. Ezért az alkotók a Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című filmet nyilvánossá tették a Youtube-on. A dokumentumfilmet a csíkszeredai EPI Stúdió készítette, rendező Csúcs Mária, operatőr Csúcs Péter és Csúcs Endre. A munkálatokban a Jakab Antal Keresztény Kör két alapító-vezetője, Varga Gabriella Budapesten élő újságíró, a püspök unokahúga és Vencser László Ausztriában élő morálteológus, a püspök egykori közvetlen munkatársa szakértőként vett részt. A film elkészítését a Bethlen Gábor Alap támogatta. A romániai köztelevízió (TVR) Marosvásárhelyi Stúdiójának Magyar adása a pünkösdi programjában vetíti a dokumentumfilm hosszú változatát – tudtuk meg Varga Gabriellától. Koltay Gábor filmrendező pedig a minap ezt írta: „A Jakab Antal püspök úrról készített film megrázó, értékes alkotás, méltó emlék erről a kivételes emberről. Őszintén gratulálok.”

1 hozzászólás

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 23., szerda

Fejlesztik a háromszéki szociális ellátórendszert

Kétmillió eurót fektettek a háromszéki szociális ellátórendszer fejlesztésébe a SERA Románia Alapítvány támogatásával, tájékoztat Kovászna Megye Tanácsa.

Fejlesztik a háromszéki szociális ellátórendszert
2022. március 23., szerda

Riasztást küldtek a tarlóégetések miatt

Szerdán tizenhat alkalommal riasztották Maros megyében a tűzoltókat tarlóégetés következtében szétterjedő lángok miatt. A vészhelyzeti felügyelőség riasztást is küldött a lakosságnak telefonos applikáción keresztül.

Riasztást küldtek a tarlóégetések miatt
2022. március 23., szerda

Nagy gondok vannak az érzelmek kifejezésével Székelyföldön – ezen segítenének

A fiatalok érzelmi intelligenciájának fejlődésére és fejlesztésére fekteti a hangsúlyt az a programsorozat, amely március végén indul szakemberek, elsősorban pszichológusok bevonásával.

Nagy gondok vannak az érzelmek kifejezésével Székelyföldön – ezen segítenének
2022. március 23., szerda

Olcsóbban tankolhatnak egyesek, de a lista nyitott, fel lehet kerülni

A napokban jutnak el több mint 3300 székelyföldi alkalmazotthoz azok a tankolókártyák, amelyek kedvezményt biztosítanak üzemanyag-vásárláskor a MOL-csoport töltőállomásainál. Az Arbor által kezdeményezett megállapodás mások számára is elérhető.

Olcsóbban tankolhatnak egyesek, de a lista nyitott, fel lehet kerülni
2022. március 23., szerda

Nincs korlátozás, de még van fertőzés

Már nincsenek korlátozások, ám a koronavírus továbbra is fertőz, hívta fel a figyelmet a szerdai online sajtótájékoztatón András-Nagy Róbert a sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója.

Nincs korlátozás, de még van fertőzés
Nincs korlátozás, de még van fertőzés
2022. március 23., szerda

Nincs korlátozás, de még van fertőzés

2022. március 23., szerda

Segítenek a levélszavazatok célba juttatásában Gyergyószékről

Meghosszabbított munkaprogrammal várja a gyergyószentmiklósi demokráciaközpont a magyarországi országgyűlési választásokon való résztvevők levélszavazatait, amelyeket eljuttatnak a csíkszeredai főkonzulátusra.

Segítenek a levélszavazatok célba juttatásában Gyergyószékről
2022. március 23., szerda

Nobel-békedíjra jelölték Böjte Csabát

Nobel-békedíjra terjesztette fel Böjte Csaba ferences szerzetest Kásler Miklós, a budapesti Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője.

Nobel-békedíjra jelölték Böjte Csabát
Nobel-békedíjra jelölték Böjte Csabát
2022. március 23., szerda

Nobel-békedíjra jelölték Böjte Csabát

2022. március 23., szerda

Lapozz élményt! – SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál

Seregszemlének és keresztmetszetnek szánják az első sepsiszentgyörgyi könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált annak megálmodói, a Bod Péter Megyei Könyvtár munkatársai.

Lapozz élményt! – SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál
2022. március 23., szerda

Medvecsapdával fogtak be egy nőstény medvét Parajdon – már szabadon is engedték

A napi szintű bejelentések és Ro-Alert vészjelzések után a parajdi sóbánya bejáratától nem messze, egy panzió udvarán fogta be saját készítésű csapdájával az egyik problémákat okozó medvét a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület.

Medvecsapdával fogtak be egy nőstény medvét Parajdon – már szabadon is engedték
2022. március 23., szerda

Végleges ítéletek: jár az üdülési jegy ellenértéke a székelyudvarhelyi kórház munkatársainak

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház alkalmazottainak a többsége esetében már kimondta a marosvásárhelyi táblabíróság, hogy a kórház ki kell utalja számukra a 2018-2020-as időszakra járó üdülési jegyek ellenértékét.

Végleges ítéletek: jár az üdülési jegy ellenértéke a székelyudvarhelyi kórház munkatársainak
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM