A lelki összetartozás pünkösdje

A lelki összetartozás pünkösdje

Kérő imádságok övezik az idei pünkösdöt

Fotó: Barabás Ákos

Pünkösdkor három meghatározó eseményre emlékszik a keresztény világ: a Szentlélek kiáradására mint Jézus megváltó művének gyümölcsére, az egyház alapítására és az egész világra kiterjedő misszió kezdetére. Az utóbbi három évtizedben a pünkösd a hitvalló magyar összetartozás jegyeit viselte, amelynek fókuszpontja Csíksomlyó. Közösségi ünnepléseinket egy időre ellehetetleníti a világjárvány. Ám a korlátozások megsokszorozták a lelkiséget. Ezekből és egyházi elöljárók buzdításaiból nyújtunk ízelítőt.

Molnár Melinda

2020. május 29., 21:452020. május 29., 21:45

Az idei, példátlan pünkösdnek látható csodája, hogy közmondásosan búra hajló népünk nem hagyta eluralkodni maga fölött a járvány miatti korlátozások fellegeit. Nem azon tépelődött a magyarság, hogy épp a nemzeti összetartozás évében kénytelen atomizálódni, zarándokvágyait elnyomni, avagy az egy kehely szertartásának rítusát a jelen helyzethez igazítani.

Az imádság és az emberi lelemény nem ismer határokat,

minden felekezet megtalálta az ünneplés módját. Tudván azt is, a Lélek nem ismer ajtó- és szívzárat. A világháló és annak lehetőségei összetartozunk-ünnepet teremt – legyen szó csíksomlyói búcsúról, úrvacsorai istentiszteletről vagy templomünnepről.

A Szentlélek és ünnepei

Székelyföldön három települést és több templomot ajánlottak az ősök a Szentlélek oltalmába: Kézdiszentléleket, Székelyszentléleket és Csíkszentléleket. Velük együtt ülnek búcsút, ezúttal a templomkertekben, a „falakon kívül” Kászonjakabfalván; lélekben és imádságban a Madarasi Hargitán, Széphavason.

Szívünkben zarándokoljunk – kérik a csíksomlyói ferences szerzetesek. Az Eucharisztia évének jegyében az idei búcsú mottója: „A Szentlélek száll le rád.” (Lk 1, 36) A kegyhely idén nem tudja fogadni a zarándokokat, ám

soha nem volt még ennyi lehetőség, hogy élő közvetítések útján bárki, bárhonnan bekapcsolódhasson a búcsús szentmisébe, illetve a kegyhely lelki programjaiba.

A csíksomlyói kegytemplomból közvetített búcsús szentmise a csiksomlyo.ro vagy a SzeredApp mobiltelefonos alkalmazóról is elérhető. Az ünnepi szentmisére liturgikus füzet is készül, amely tartalmazza a szentmise énekeit és liturgikus szövegeit, letölthető PDF-formátumban a kegyhely honlapjáról.

Zarándok imaszándékok

A járvány miatti korlátozások ugyan nem teszik lehetővé, hogy István pap seregeként keljenek útra a keresztalják, mégsem kell azt érezniük a híveknek, hogy messzire vannak Csíksomlyótól, és idén elmarad részükről a Mária-köszöntő. Imaszándék-hordozók lépnek a Mária-útra. Az Erdélyi Mária Út Egyesület szervezésében kis számú megbízott juttatja el imaszalagok formájában a települések lakóinak imaszándékait a kegyhelyre. Kövessék az imaszalagok hordozóit a facebook.com/erdelyimariaut oldalon.

Galéria

Idén nincs arra mód, hogy útra induljanak a keresztalják

Fotó: Barabás Ákos

Az oltár előtt egy kis ládikában gyűltek a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Egyházközség gyermekeinek, fiataljainak és idősebbjeinek imaszándékai. A közösség papjai szentmiséket végeztek ezekért a szándékokért,

az írott üzeneteket pedig eljuttatják Csíksomlyóra.

Ha nincs is mód arra most, hogy a legnépesebb gyalogos keresztalja útra keljen Székelyudvarhelyről a Szűzanya szabadtéri szentélye felé, imaszándékaik zarándokoszlopba sorakoztak.

Ötvenezer kiskehely

„Ebben az évben Isten különös módon hívta fel a figyelmünket arra, hogy minden, ami eddig természetes és magától értetődő volt számunkra, az akár el is vehető tőlünk – írja körlevelében Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. – Évszázados hagyományokat, szokásokat kellett máról holnapra elhagynunk, vagy ideiglenesen felfüggesztenünk (…) Az egyház mindig a közösséget mint örök emberi létformát tartotta fontosnak és követendőnek. Közösséget Istennel és közösséget egymással, embertársainkkal. Ebben a hármas kötelékben élhet egyedül biztonságban az ember. Ezt a communiót ezen a tavaszon a koronavírus megakadályozta, és ezért az egyházunknak rendkívüli módon kellett válaszolnia arra a kihívásra, hogy hogyan maradhatnánk meg a lényegnél, mindamellett, hogy a régi formákat felcseréljük ideiglenesen újakkal. Így

külsőleg sok minden megváltozott, de a lényeg, hisszük, hogy megmaradt.”

Pünkösdre készülve „új lehetőséget kaptunk az együttlétre azáltal, hogy bár korlátozott módon, de a szabadban és testileg is együtt lehetünk mint gyülekezet” – olvasható a püspöki körlevélben. Noha egy kehelyből még nem élhetnek a reformátusok az úrvacsorai jegyekkel, az egyházkerület vásárolt nyugatról ötvenezer egyszer használatos, úrvacsorára alkalmas poharat. Ezt szétosztották a gyülekezeteknek. Az egészségvédelmi intézkedések betartásával egy-egy korty bort tölt a lelkipásztor, és alkalmas igeverset mond. Így

az egy pohárból való úrvacsorázás ténye is megvalósul.

„Az első keresztyén gyülekezet egy nagy megrázkódtatásból született. A Szentlélek mint tűz szállott alá, megragadva az embereket, akik megrendülve tapasztalták, hogy velük valami történt, s többé már nem a régi emberek. Egy nagy próbán mentek át, amely összetörte őket, s ezáltal életük új irányt kapott. Ez volt az a nagy ébredés az első keresztyének életében, amikor hallván a pünkösdi prédikációt, felébredtek, és elindultak a másik ember felé, a többiek felé, akik még nem értették és nem tudták, hogy mi az életük értelme. Bizonyságtételük által sokan megtértek – emlékeztet Kató Béla püspök. – Ez legyen a mi, mostani pünkösdi úrvacsoravételünknek is az értelme: megtérni, bizonyságot tenni és új életet kezdeni.”

Hívek jelenlétében vagy családi közösségben

A Magyar Unitárius egyház híveinek sincs módja idén az egy kehelyből történő úrvacsoravételre. Az egyházközségek keblitanácsa dönthette el, hogy az úrvacsoravételt a hívek jelenlétében valósuljon meg, vagy közvetített istentisztelettel és családi közösségben. A főhatóság lehetőséget kínál az úgynevezett mozgó úrvacsorára is, amikor a hívek járulnak az úrasztala mellett álló lelkészhez, nyilván betartva a közöttük levő kétméteres távolságot. A bor vétele csak és kizárólag külön poharak által valósulhat meg. Üvegpoharakkal, csészékkel, egyszer használatos papír- vagy műanyagpoharak használatát, esetleg egy-egy megfelelő méretű és állagú, a hívek által otthonról vitt pohár is alkalmazható. Pünkösd első napján – a húsvéthoz hasonlóan – Kolozsvárról ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást közvetítenek.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Bálint Benczédi Ferenc ünnepi körlevelében kiemeli, „pünkösd ünnepének nemcsak Péter a főszereplője, hanem a tanítványok is. (…) Az akkori és a késői tanítványoktól függ, hogy milyen hullámhosszon továbbítják és továbbítjuk az evangéliumi üzenetet. Más szavakkal, hogyan vibrál bennünk a lélek. (…) Pünkösd arra tanít, hogy a tanítványok bátran vallomást tettek a megismert és megtapasztalt, a Jézus által tanított Isten országa igazságáról. Bátran kiálltak Jézus mellett. (…) Lélekben lettek igazán tanítványok, lélekben lettek erősek és bátrak, és tudtak egymás mellett megmaradni és elnyerni a szentlélek ajándékát. (…) Ma még nyomatékosabban szól a péteri felhívás: »térjetek meg… és megkapjátok a Szentlélek ajándékát!«” – üzeni a Magyar Unitárius Egyház püspöke.

Létkérdés

„A pünkösd folyamatos lelki-szellemi jelenségének a teljes világot kell érintenie, nem egyházi privilégium. Létkérdés a világ számára: a Szentlélek, vagy a csupán emberi hatalom vezetését választja? Egészen más, ha a szeretet, a tiszta lét, a világosság, a józanság Lelke, Isten gondviselése vezeti a világot, mintha az emberi romlott lét, a bűn, önzés, káosz, a becsvágy, a hatalom akarása. Mert ahol Isten Lelke megnyilatkozik és kibontakozik, ahol Ő hat, ott új élet keletkezik.

Az ember a legjobb értelemben megváltozik, ért, lát, új dolgokat él meg, élet árad belé, örülni tud, dolgokat-fogalmakat helyre tud tenni, lelkében felszabadul. Felszabadul a jóra, és egyre inkább Isten szemével kezdi látni életét, világát, embertársait. Mert minden, ami van, a világ Isten kezében, és nem rajta kívül van. Kezdje el Ő ma bennünk és rajtunk az újat” – kéri pásztorlevelében Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke. 

Közvetítések Csíksomlyóról

Pénteken 18 órától nyitó szentmise, amelyet virrasztás követ 22 óráig. Pünkösdszombaton 10 órától élő bejelentkezések lesznek a csíksomlyói kegyhely honlapján, segítve a mélyebb bekapcsolódást az ünnepi szentmisébe. Fél egykor kezdődik az ünnepi szentmise a kegytemplomban, amelyet Kovács Gergely érsek, a gyulafehérvári főegyházmegye főpásztora mutat be. A szentmisét élőben közvetíti a Duna TV, az Erdélyi Mária Rádió is. Pünkösdvasárnap a 10 óra 30 perctől kezdődő szentmise a kegyhely honlapján lesz követhető.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 25., péntek

Nemzetközi színvonalúvá fejlesztenék az Erdélyi Vállalkozói Iskolát

Idén második alkalommal szervezi meg a Harghita Business Center (HBC) partnereivel az Erdélyi Vállalkozói Iskolát (EVI). Az első kiadás annyira sikeres volt, hogy a résztvevők a négy hétvégés képzés után kérték, legyen egy ötödik hétvége is.

Nemzetközi színvonalúvá fejlesztenék az Erdélyi Vállalkozói Iskolát
2022. március 25., péntek

Felülvizsgálta és visszavonta negatív ukrajnai benyomásait

Lapunkban közölt személyes ukrajnai benyomásait vizsgálta felül és vonta vissza Sajó Norbert, a Solidaris Egyesület vezetője. Mint írta, az önvizsgálat és a böjti időszak is erre kötelezi.

Felülvizsgálta és visszavonta negatív ukrajnai benyomásait
2022. március 25., péntek

Újraindult a gyergyószentmiklósi sátortetős jégpálya

Elsősorban a Gyergyói-medence községeinek a gyermekeit szolgálja ki a következő időszakban a gyergyószentmikósi sátortetős jégpálya, amelyet a Hargita megyei és a városi önkormányzat fog közösen fenntartani, a falvak pedig bért fizetnek.

Újraindult a gyergyószentmiklósi sátortetős jégpálya
2022. március 25., péntek

Napirenden a jódtabletták kiosztása

Az egészségügyi minisztérium egyeztetni fog a háziorvosok képviselőivel a kálium-jodid tabletták kiosztásáról. Erről egy pénteki jászvásári eseményen beszélt Alexandru Rafila tárcavezető – tudósít az Agerpres hírügynökség.

Napirenden a jódtabletták kiosztása
Napirenden a jódtabletták kiosztása
2022. március 25., péntek

Napirenden a jódtabletták kiosztása

2022. március 25., péntek

Ezekkel a programokkal várja az érdeklődőket a FeltöltŐ Keresztény Fesztivál

Három hónap múlva kezdődik a Föltöltő Keresztény Fesztivál Gyergyószentmiklóson, amit harmadik alkalommal rendeznek meg. 

Ezekkel a programokkal várja az érdeklődőket a FeltöltŐ Keresztény Fesztivál
2022. március 25., péntek

Annyira gyakoriak a tarlóégetések, hogy ellenőrzésbe kezd a tűzoltóság Hargita megyében

Egész Hargita megyében ellenőrzésekbe kezdenek a tűzoltók a gyakorivá vált, noha szigorúan tiltott tarlóégetés miatt.

Annyira gyakoriak a tarlóégetések, hogy ellenőrzésbe kezd a tűzoltóság Hargita megyében
2022. március 25., péntek

Hétfőn kezdődik a tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában

Elkezdődik Csíkszereda területén az általános tavaszi nagytakarítás hétfőn. A városháza és a takarításért felelős vállalat arra kéri a lakosságot, működjenek együtt a hatékony munkamenet érdekében.

Hétfőn kezdődik a tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában
2022. március 25., péntek

Tavaszi nagytakarítás Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen 2022. március 28. és május 10. között zajlik a tavaszi nagytakarítás. A szemeteskocsik hétfőtől szombatig, 7–16 óra között haladnak végig a városon, egy előre meghatározott ütemterv szerint.

Tavaszi nagytakarítás Marosvásárhelyen
Tavaszi nagytakarítás Marosvásárhelyen
2022. március 25., péntek

Tavaszi nagytakarítás Marosvásárhelyen

2022. március 25., péntek

Putyin fejében ott van Erdély

Rendkívül felértékelődött a biztonságpolitika – főleg térségünkben. Ezért fontos belelátni az államok, a vezetők és a különböző szervezetek döntései mögött meghúzódó érdekekbe, összefüggésekbe. Erre teszünk most kísérletet Demkó Attilával.

Putyin fejében ott van Erdély
Putyin fejében ott van Erdély
2022. március 25., péntek

Putyin fejében ott van Erdély

2022. március 25., péntek

Csíkszereda: rövid tanácsülés apró, de fontos döntésekkel

Vezetőtanácsi mandátum meghosszabbításáról, illetve adóügyi kérdésekben fogadtak el tanácsi határozatokat a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki soron kívüli ülésén.

Csíkszereda: rövid tanácsülés apró, de fontos döntésekkel
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM