A Gyilkostó gyilkosai – nyílt levél Székelyföld közvéleményéhez és Gyergyószentmiklós Városi Tanácsához

A Gyilkostó gyilkosai – nyílt levél Székelyföld közvéleményéhez és Gyergyószentmiklós Városi Tanácsához

Fotó: Hantz Péter

A Gyilkos-tó és Gyilkostó üdülőtelep elhanyagolt állapota, az ezekkel kapcsolatos nemtörődömség, a koncepció teljes hiánya, mi több, a feltételezett visszaélések miatt nyílt levelet fogalmazott meg Hantz Péter kutató, biofizikus.

2022. január 26., 12:352022. január 26., 12:35

2022. január 26., 16:052022. január 26., 16:05

Vajon érett-e a Székelyföld az autonómiára annak a cinkos hallgatásnak és felelőtlen nemtörődömségnek a fényében, ahogy Gyergyószentmiklós vezetői a város részét képező Gyilkostó üdülőtelep gondjaihoz viszonyulnak? Vajon milyen elnyomókra hivatkozhatunk akkor, amikor Székelyföld egyik szimbólumához látogató turisták egy lepusztult, málladozó betontömbökkel kirakott tópartrészre, helyenként letarolt erdejű, hiányos közvilágítású településre érkeznek, melynek fejlesztése minden koncepciót nélkülöz? Amikor a tó fenyőcsonkjai, egy megőrzési stratégia hiányában, lassan eltűnnek a víz felszínéről? Amikor a tó hordalékkal való feltöltődését évtizedekig nem fékezték és a szennyvíz elvezetésének kérdését sem oldották meg? Amikor illegális építmények vannak a tó partján? Amikor a tóparti sétány fahídja évek óta összetörve fekszik, a kukák körül pedig (lásd a csatolt képeket) áll a szemét?

A problémák közel negyed évszázadra nyúlnak vissza, amikor Gyergyószentmiklós önkormányzata, valamint Budapest V. kerülete átalakította a Monturist céget, melynek feladata a Gyilkostónak és környékének fejlesztése, felvirágoztatása lett volna. A város több mint négyhektárnyi tóparti területtel járult hozzá a cég törzstőkéjéhez. A tevékenységhez az alapot a csónakázásból és a tóparti területek bérleti díjaiból befolyó jelentős összegek biztosították volna. Ebből semmi nem valósult meg, mert

a pénz döntő része helyi kiskirályok zsebébe vándorol, amit a helyszínen, tudományos kutatóként végzett munkám során is megtapasztalhattam.

A Gyilkos-tó körüli gazdasági visszaélések Gyergyószentmiklós Városi Tanácsának napirendjén is szerepeltek. A visszaéléseket és tarthatatlan állapotokat leleplező városi tanácsosok (Antal Szabolcs, Bajkó László, Elekes István és Keresztes Zsombor) 2020 februárjában készítettek egy jelentést, amelyben kimerítő részletességgel tárták föl a gátlástalan lopást és a felelőtlen gyakorlatot.

A jelentést a város jelenlegi, RMDSZ-es polgármestere, Csergő Tibor-András, a jelenlétemben „politikailag motivált cirkusz”-nak minősítette, miközben a leleplező dokumentum szerzői között RMDSZ-es tanácsosok is voltak.

Ezek után nem is csoda, hogy közel két év alatt sem történt semmilyen előrelépés, vagy felelősségre vonás.

De lássuk a legfontosabb tényeket!

A több mint négy hektárnyi területet kezelő Monturist cégnek furcsamód minimális a profitja, bevételeiből lényegében csak saját adminisztrációjának fenntartására futja (lásd még ide kattintva), miközben ezen a területen 27 bérlő, köztük számos vendéglő, kisbolt, és a csónakázást szervező cég, a Viridis Kft. is nyereségesen működik.

A csónakázást szervező Viridis Kft., a Monturisttal kötött, 23 évre (!) szóló szerződése értelmében 300 négyzetméternyi tóparti területet bérel, szimbolikus áron, 2026-ig. A szerződés kizárólag a szárazföldre vonatkozik, a víztükör a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park kezelésében van, amely a profit kivitele és a fizetési kötelezettségek elmulasztása miatt megtiltotta a Viridis Kft.-nek, hogy jelen feltételek mellett a stéget használja és csónakokat üzemeltessen a tavon.

A miniszteri rendelettel támogatott felszólításnak furcsamód semmilyen hatóság nem szerzett érvényt, a Viridis Kft. továbbra is üzemelteti a csónakjait, a busás bevételt elnyeli, a kiszabott bírságokat megfellebbezte, magyarán

a nemzeti parkon következmények nélkül át lehet gázolni, ami azért aggodalomra ad okot.

Mi több, a környezetőrség a nemzeti parkot büntette meg a Viridis Kft.-nek küldött felszólítás miatt, ami abszurdum, mert ez nem egy környezetvédelmi probléma, és mint ilyen, nem tartozik a környezetőrség hatáskörébe (a dokumentáció a nemzeti park igazgatóságán megtekinthető).

Talán befolyásolhatta valaki a környezetőrség ellenőreit? Vajon mit szól ehhez az RMDSZ-es vezetésű Környezetvédelmi Minisztérium?

Galéria

Fotó: Hantz Péter

A Viridis Kft.-nek a legális, éves bevétele stabilan egymillió lej körül mozog (lásd még ide kattinva), ami még kevésnek is tűnik helyszíni becsléseim, a csónakok kihasználtsága fényében. A cég bevallott profitja félmillió lej körüli.

A polgármester tájékoztatása szerint a bevételből évi húszezer euró kerül Gyergyószentmiklós városához.

A nemzeti park igazgatója, Hegyi Barna szerint

alig tízezer euró jutott a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Parkhoz, amit gyermekek táboroztatásra, felszerelések vásárlására és működésre költöttek.

Múlt időben, mert lassan két éve egy vasat sem kapnak. A profit a kft. tulajdonosi köréhez (lásd ide kattinva) kerül.

A fentebbiekről a város jelenlegi polgármesterével is volt alkalmam eszmét cseréni. Amikor arról kérdeztem, hogy miért hagyják egy magáncégnél, a Viridis Kft.-nél a tó környékének fő bevételét, a csónakázás profitját, azt mondta hogy a Viridis vezetője két órán át tárgyalt vele, és nagylelkűen felajánlott húszezer eurót a város részére.

Amikor a maradék, törvényesen is százezer euró körüli profitról kérdeztem, azt mondta, hogy „az üzlet az üzlet”.

Ezek után felhívtam a figyelmét arra, hogy ez a hozzáállás kimeríti a hűtlen kezelés fogalmát: a Gyilkos-tó a Székelyföld, a magyar nyelvterület, sőt Európa egyik kincse, és nem a Viridis Kft. könnyű prédája. A profitot ugyanis távolról sem a cég hozzáadott értéke, hanem a Gyilkos-tó vonzereje generálja. Csergő Tibor életszerűtlen magyarázatot adott arra is, hogy miért nem számolták fel a Monturist céget, melynek közgyűlése 2020-ban a felszámolás mellett döntött. Furcsamód a cég megmaradt, és a polgármester autókereskedő komája, Török Csaba lett az új, fizetett ügyvezetője.

A helyzetről két volt polgármester véleményét is kikértem.

Pál Árpád (a város polgármestere 1998 és 2004 között) közölte, hogy a 90-es évek elején egy félresikerült rablóprivatizáció zajlott a tó körül. A 2000-es évek elején, az ő vezetésével készítették el az „SOS Lacul Rosu” című tanulmányt, amely a későbbi pályázatok és fejlesztések alapjául szolgált volna. Ezek legtöbbje azóta sem valósult meg. A csónakázást eleinte a gyergyószentmiklósi önkormányzat intézte, majd a Naturland Alapítványt bízták meg a csónakázás üzemeltetésével és a tó körüli terület karbantartásával, üzemeltetésével. Ez akkor jó választásnak tűnt, hiszen

ez az alapítvány a korábbi években pályázati forrásokból több turistaösvényt is létrehozott a tó körül, és további fejlesztéseket ígért.

A csónakázás végül a Viridis Kft.-nél kötött ki, amelyet a Naturland Alapítvány csapata hozott létre.

Galéria

Fotó: Hantz Péter

A Krónika napilap 2006-os cikkében Pap József (a város polgármestere 2004 és 2008 között, 2017-ben elhunyt) a Viridis-szel kötött szerződés kapcsán kifejtette, hogy

téves döntés volt „a város kezéből egy cégnek kiadni a pénzt hozó tevékenységet, annál is inkább, mert már létezik egy cég, a Monturist, amely felvállalhatná és elláthatná ezt a feladatot”.

A Székelyhon portál 2012-es cikke a következőképpen írja le az eseményeket: 2004 júniusában (a helyhatósági választások idején) Pál Árpád akkori polgármester aláírt egy olyan dokumentumot, amely húsz évre hosszabbította meg a csónakáztatás átadását a Viridis számára. A választások után az új polgármester, Pap József számos alkalommal nyilvánosan vitatta ennek a módosításnak a jogosságát, és pert is indított ennek semmissé tételére. [...]

2010 decemberében a bíróság véglegesen és visszavonhatatlanul kimondta, [hogy] a szerződés módosítása törvénytelen volt. Furcsamód, ennek ellenére lényegében minden maradt a régiben, csak a Viridis Kft. ezután a Monturist Kft.-vel kötött szerződést.

Mezei János (a város polgármestere 2008 és 2015 között) elmondta, hogy vezetésével átfogó koncepciót dolgoztak ki a Gyilkos-tó környékének fejlesztésére, amely magába foglalta a szennyvizek elvezetését, a teljes területrendezést és a csónakázás közösségi kézbe vételét.

Nem sokkal azután, hogy a polgármester elrendelte az illegális építmények bontását, Virág Zsolt, a Monturist cég akkori vezetője feljelentette őt egy, a Monturist törzstőkéjéből kivett telekrész eladása utolsó lépésének lebonyolítása miatt, amelynek módját és feltételeit jóval hamarabb a városi tanács szabta meg.

Mezeinek le kellett mondania. A polgármester eltávolítása után a rendcsinálás elmaradt, a fejlesztések mind leálltak, még a szennyvízcsatorna elkezdett építése sem fejeződött be. Habár Mezeit 2018-ban első fokon felmentette a Hargita Megyei Törvényszék, a másodfokon eljáró Marosvásárhelyi Táblabíróság visszaküldte az ügyet első fokra, és 2019 óta (!) a perben nem történt fejlemény.

Galéria

Fotó: Hantz Péter

Az ügyben Budapest V. kerületi polgármesteri hivatalát is megkerestem. Kíváncsi lettem volna a véleményükre, hiszen Belváros-Lipótváros önkormányzata a Monturist cég egyik fő tulajdonosa. A kerület illetékeseit nem sikerült megszólaltatnom. Sok panaszt hallottam arról, hogy

a budapesti tulajdonos teljes passzivitással viszonyul a cég és a Gyilkostó ügyéhez.

E cikk írásakor Nagy Attila, a Viridis Kft. menedzsere is fölhívott, és arra is hajlandó lett volna, hogy Kolozsvárra jöjjön tárgyalni velem, amit nyilván elutasítottam. Elmondása szerint

a profitot nem veszik ki a cégből, mert tóparti telek vásárlására és a rajta levő szálloda felújítására fordítanák azt, amit közérdeknek nevezett.

Azt is elmondta, hogy a tó körül számos más befektetést eszközöltek, de ezek nem mindig láthatóak. Azt állította továbbá, hogy minden illetékes szervnek annyi pénzt adtak, amennyit csak kértek, de ezt nem fordították az üdülőtelep céljaira. Példaképpen egy kétszázmillió régi lejes (kb. 20 000 RON-nak felel meg) adományt említett, amelyet a parkoló felújítására szántak (11/28.06.2005 átutalási szelvény),

a város azonban Nagy Attila szerint másra költötte el.

Azt is hozzátette, hogy ők rendeztek be egy irodát a telepen szolgáló rendfenntartó szervek számára, de nem emlékezett arra, hogy konkrét összeget ajánlott volna a városnak.

Megjegyezném, hogy jelentősebb turisztikai fejlesztés a tó környékén az elmúlt húsz évben

mindössze egy kilátó és két panorámakabin, valamint egy via ferrata építése volt.

Előbbieket a Gyilkostó Adventure nevű civil szervezet valósította meg a Magyar Turisztikai Ügynökség adományából, a Nemzeti Park és Hargita Megye Tanácsa támogatásával, utóbbit a Dancurás Hegyimentő Egyesület építette, ugyancsak a megyei tanács segítségével.

A tisztességes gazdálkodás nem egy lehetetlen feladat – a tavak környékének gondozását, turisztikai hasznosítását például a Szent Anna-tó esetén is sikeresen megoldották.

A Gyilkos-tó környékét nem egy-két kft.-nek, hanem egy önkormányzati cégnek kellene kezelnie, amelyet nem politikai kinevezettek, kisstílű szélhámosok, vagy haverek uralnak.

A városi tanács szemlátomást alkalmatlan a feladat megoldására, ezért a helyi összefonódásokban kevésbé érintett megyei szakemberek, a nemzeti park és székelyföldi civil szervezetek kontrolljára lenne szükség.

Galéria

Fotó: Hantz Péter

Megjegyezném, hogy önkormányzati cégek jóval kedvezőbb feltételekkel adóznak, így ebben a konstrukcióban a teljes profit a városhoz és a nemzeti parkhoz kerülne.

A szolgáltatásokra (vendéglők, kürtös- és lángossütők, boltok, parkok által) használt területek bérleti jogát nyilvános versenytárgyaláson kellene értékesíteni, a turizmus érdekeit szem előtt tartó, a szolgáltatások és az árusított cikkek jellegére, valamint a nyitva tartásra vonatkozó feltételeket szabva.

Úgy tűnik, sem egy székely kisváros, sem egy székely megye, de a magyar érdekképviselet sem elég erős ahhoz, hogy ellen tudjon állni a helyi fehérgalléros figurák nyomásának.

A fejleményekről tájékoztatni fogom a megfelelő helyi, országos, illetve európai fórumokat.

Dr. Hantz Péter
Biofizikus, kutatóbúvár
a Gyilkostó mikrobiológiájának kutatója
fibervar.com/science
tiktok.com/@science.diver

2022. január 25.

2 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 22., kedd

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra

Befejezte a kivitelező a rábízott építkezést, így már csak kisebb, az önkormányzatra háruló munkálatok vannak hátra, a közel háromszáz háztartást érintő zeteváraljai szennyvízhálózat üzemképességének eléréséhez.

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra
2022. március 22., kedd

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen

Elhanyagolt, rossz állapotban áll a gyergyószárhegyi Énkány utcában az a régi harangláb, amelynek rendbetételére készülnek. Egy színjátékot készülnek előadni, amelynek célja a közösség figyelmének felhívása a csengettyű felújításának fontosságára.

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen
2022. március 22., kedd

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel

Stagnál a koronavírus-járvány Hargita megyében, ahol mindössze öt-hat új esetet igazolnak naponta, és a kórházban ápoltak száma is jelentősen lecsökkent, így több intézményben is lehetővé tették a betegek látogatását.

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel
2022. március 21., hétfő

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán

Anyagi nyereséget a harmadik szezon végének közeledtével sem könyvelhet el a 2019-ben átadott székelyudvarhelyi sátortetős műjégpálya, sikereket viszont annál inkább: elégedettek a szülők és tanítók a Korisulival, illetve a hokiedzésekkel.

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán
2022. március 21., hétfő

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre

További adományokra, alapélelmiszerekre, ruhaneműre, cipőre, tisztálkodószerekre van szükség, hiszen egyre több menekült érkezik Ukrajnából Marosvásárhelyre.

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre
2022. március 21., hétfő

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet

A tűzoltók folyamatos figyelmeztetése ellenére is állandóak a tarlótüzek Maros megyében. Január 1. és március 21. között már 211 tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat.

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet
2022. március 21., hétfő

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához

Aláírták tavaly a finanszírozási szerződést, de azt még nem tudja a községvezetés, hogy mikor épül fel a Csíkszentkirályra tervezett tanuszoda. A működtetési költségek jelentős növekedésére készülnek, de van rá fedezetük.

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához
2022. március 21., hétfő

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein

Pályázaton nyert pénzösszegből biztosítanak ingyenes wifiszolgáltatást Székelyudvarhely népszerűbb közterein – adta hírül közleményében a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal.

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein
2022. március 21., hétfő

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján

A harminc évnél fiatalabb generáció sokkal empatikusabb, mint az idősebbek, akik még mindig tartózkodón viselkednek, ha Down-szindrómával élő gyerekkel találkoznak. Ezért is szükségesek azok a megmozdulások, amelyeket egy-egy világnapon szerveznek.

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján
2022. március 21., hétfő

Erdélyi vonatkozásban fejtegetik a digitalizáció lehetőségeit Marosvásárhelyen

Vajdaság és Felvidék után most Erdélyben szerveznek Magyar Digitális Napokat a Digitális Jólét program keretén belül. A március 24-25-én Marosvásárhelyen zajló konferencia egyik célja, hogy beszéljenek a különböző szektorok digitalizációjáról.

Erdélyi vonatkozásban fejtegetik a digitalizáció lehetőségeit Marosvásárhelyen
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM