A Gyilkostó gyilkosai – nyílt levél Székelyföld közvéleményéhez és Gyergyószentmiklós Városi Tanácsához

A Gyilkostó gyilkosai – nyílt levél Székelyföld közvéleményéhez és Gyergyószentmiklós Városi Tanácsához

Fotó: Hantz Péter

A Gyilkos-tó és Gyilkostó üdülőtelep elhanyagolt állapota, az ezekkel kapcsolatos nemtörődömség, a koncepció teljes hiánya, mi több, a feltételezett visszaélések miatt nyílt levelet fogalmazott meg Hantz Péter kutató, biofizikus.

2022. január 26., 12:352022. január 26., 12:35

2022. január 26., 16:052022. január 26., 16:05

Vajon érett-e a Székelyföld az autonómiára annak a cinkos hallgatásnak és felelőtlen nemtörődömségnek a fényében, ahogy Gyergyószentmiklós vezetői a város részét képező Gyilkostó üdülőtelep gondjaihoz viszonyulnak? Vajon milyen elnyomókra hivatkozhatunk akkor, amikor Székelyföld egyik szimbólumához látogató turisták egy lepusztult, málladozó betontömbökkel kirakott tópartrészre, helyenként letarolt erdejű, hiányos közvilágítású településre érkeznek, melynek fejlesztése minden koncepciót nélkülöz? Amikor a tó fenyőcsonkjai, egy megőrzési stratégia hiányában, lassan eltűnnek a víz felszínéről? Amikor a tó hordalékkal való feltöltődését évtizedekig nem fékezték és a szennyvíz elvezetésének kérdését sem oldották meg? Amikor illegális építmények vannak a tó partján? Amikor a tóparti sétány fahídja évek óta összetörve fekszik, a kukák körül pedig (lásd a csatolt képeket) áll a szemét?

A problémák közel negyed évszázadra nyúlnak vissza, amikor Gyergyószentmiklós önkormányzata, valamint Budapest V. kerülete átalakította a Monturist céget, melynek feladata a Gyilkostónak és környékének fejlesztése, felvirágoztatása lett volna. A város több mint négyhektárnyi tóparti területtel járult hozzá a cég törzstőkéjéhez. A tevékenységhez az alapot a csónakázásból és a tóparti területek bérleti díjaiból befolyó jelentős összegek biztosították volna. Ebből semmi nem valósult meg, mert

a pénz döntő része helyi kiskirályok zsebébe vándorol, amit a helyszínen, tudományos kutatóként végzett munkám során is megtapasztalhattam.

A Gyilkos-tó körüli gazdasági visszaélések Gyergyószentmiklós Városi Tanácsának napirendjén is szerepeltek. A visszaéléseket és tarthatatlan állapotokat leleplező városi tanácsosok (Antal Szabolcs, Bajkó László, Elekes István és Keresztes Zsombor) 2020 februárjában készítettek egy jelentést, amelyben kimerítő részletességgel tárták föl a gátlástalan lopást és a felelőtlen gyakorlatot.

A jelentést a város jelenlegi, RMDSZ-es polgármestere, Csergő Tibor-András, a jelenlétemben „politikailag motivált cirkusz”-nak minősítette, miközben a leleplező dokumentum szerzői között RMDSZ-es tanácsosok is voltak.

Ezek után nem is csoda, hogy közel két év alatt sem történt semmilyen előrelépés, vagy felelősségre vonás.

De lássuk a legfontosabb tényeket!

A több mint négy hektárnyi területet kezelő Monturist cégnek furcsamód minimális a profitja, bevételeiből lényegében csak saját adminisztrációjának fenntartására futja (lásd még ide kattintva), miközben ezen a területen 27 bérlő, köztük számos vendéglő, kisbolt, és a csónakázást szervező cég, a Viridis Kft. is nyereségesen működik.

A csónakázást szervező Viridis Kft., a Monturisttal kötött, 23 évre (!) szóló szerződése értelmében 300 négyzetméternyi tóparti területet bérel, szimbolikus áron, 2026-ig. A szerződés kizárólag a szárazföldre vonatkozik, a víztükör a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park kezelésében van, amely a profit kivitele és a fizetési kötelezettségek elmulasztása miatt megtiltotta a Viridis Kft.-nek, hogy jelen feltételek mellett a stéget használja és csónakokat üzemeltessen a tavon.

A miniszteri rendelettel támogatott felszólításnak furcsamód semmilyen hatóság nem szerzett érvényt, a Viridis Kft. továbbra is üzemelteti a csónakjait, a busás bevételt elnyeli, a kiszabott bírságokat megfellebbezte, magyarán

a nemzeti parkon következmények nélkül át lehet gázolni, ami azért aggodalomra ad okot.

Mi több, a környezetőrség a nemzeti parkot büntette meg a Viridis Kft.-nek küldött felszólítás miatt, ami abszurdum, mert ez nem egy környezetvédelmi probléma, és mint ilyen, nem tartozik a környezetőrség hatáskörébe (a dokumentáció a nemzeti park igazgatóságán megtekinthető).

Talán befolyásolhatta valaki a környezetőrség ellenőreit? Vajon mit szól ehhez az RMDSZ-es vezetésű Környezetvédelmi Minisztérium?

Galéria

Fotó: Hantz Péter

A Viridis Kft.-nek a legális, éves bevétele stabilan egymillió lej körül mozog (lásd még ide kattinva), ami még kevésnek is tűnik helyszíni becsléseim, a csónakok kihasználtsága fényében. A cég bevallott profitja félmillió lej körüli.

A polgármester tájékoztatása szerint a bevételből évi húszezer euró kerül Gyergyószentmiklós városához.

A nemzeti park igazgatója, Hegyi Barna szerint

alig tízezer euró jutott a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Parkhoz, amit gyermekek táboroztatásra, felszerelések vásárlására és működésre költöttek.

Múlt időben, mert lassan két éve egy vasat sem kapnak. A profit a kft. tulajdonosi köréhez (lásd ide kattinva) kerül.

A fentebbiekről a város jelenlegi polgármesterével is volt alkalmam eszmét cseréni. Amikor arról kérdeztem, hogy miért hagyják egy magáncégnél, a Viridis Kft.-nél a tó környékének fő bevételét, a csónakázás profitját, azt mondta hogy a Viridis vezetője két órán át tárgyalt vele, és nagylelkűen felajánlott húszezer eurót a város részére.

Amikor a maradék, törvényesen is százezer euró körüli profitról kérdeztem, azt mondta, hogy „az üzlet az üzlet”.

Ezek után felhívtam a figyelmét arra, hogy ez a hozzáállás kimeríti a hűtlen kezelés fogalmát: a Gyilkos-tó a Székelyföld, a magyar nyelvterület, sőt Európa egyik kincse, és nem a Viridis Kft. könnyű prédája. A profitot ugyanis távolról sem a cég hozzáadott értéke, hanem a Gyilkos-tó vonzereje generálja. Csergő Tibor életszerűtlen magyarázatot adott arra is, hogy miért nem számolták fel a Monturist céget, melynek közgyűlése 2020-ban a felszámolás mellett döntött. Furcsamód a cég megmaradt, és a polgármester autókereskedő komája, Török Csaba lett az új, fizetett ügyvezetője.

A helyzetről két volt polgármester véleményét is kikértem.

Pál Árpád (a város polgármestere 1998 és 2004 között) közölte, hogy a 90-es évek elején egy félresikerült rablóprivatizáció zajlott a tó körül. A 2000-es évek elején, az ő vezetésével készítették el az „SOS Lacul Rosu” című tanulmányt, amely a későbbi pályázatok és fejlesztések alapjául szolgált volna. Ezek legtöbbje azóta sem valósult meg. A csónakázást eleinte a gyergyószentmiklósi önkormányzat intézte, majd a Naturland Alapítványt bízták meg a csónakázás üzemeltetésével és a tó körüli terület karbantartásával, üzemeltetésével. Ez akkor jó választásnak tűnt, hiszen

ez az alapítvány a korábbi években pályázati forrásokból több turistaösvényt is létrehozott a tó körül, és további fejlesztéseket ígért.

A csónakázás végül a Viridis Kft.-nél kötött ki, amelyet a Naturland Alapítvány csapata hozott létre.

Galéria

Fotó: Hantz Péter

A Krónika napilap 2006-os cikkében Pap József (a város polgármestere 2004 és 2008 között, 2017-ben elhunyt) a Viridis-szel kötött szerződés kapcsán kifejtette, hogy

téves döntés volt „a város kezéből egy cégnek kiadni a pénzt hozó tevékenységet, annál is inkább, mert már létezik egy cég, a Monturist, amely felvállalhatná és elláthatná ezt a feladatot”.

A Székelyhon portál 2012-es cikke a következőképpen írja le az eseményeket: 2004 júniusában (a helyhatósági választások idején) Pál Árpád akkori polgármester aláírt egy olyan dokumentumot, amely húsz évre hosszabbította meg a csónakáztatás átadását a Viridis számára. A választások után az új polgármester, Pap József számos alkalommal nyilvánosan vitatta ennek a módosításnak a jogosságát, és pert is indított ennek semmissé tételére. [...]

2010 decemberében a bíróság véglegesen és visszavonhatatlanul kimondta, [hogy] a szerződés módosítása törvénytelen volt. Furcsamód, ennek ellenére lényegében minden maradt a régiben, csak a Viridis Kft. ezután a Monturist Kft.-vel kötött szerződést.

Mezei János (a város polgármestere 2008 és 2015 között) elmondta, hogy vezetésével átfogó koncepciót dolgoztak ki a Gyilkos-tó környékének fejlesztésére, amely magába foglalta a szennyvizek elvezetését, a teljes területrendezést és a csónakázás közösségi kézbe vételét.

Nem sokkal azután, hogy a polgármester elrendelte az illegális építmények bontását, Virág Zsolt, a Monturist cég akkori vezetője feljelentette őt egy, a Monturist törzstőkéjéből kivett telekrész eladása utolsó lépésének lebonyolítása miatt, amelynek módját és feltételeit jóval hamarabb a városi tanács szabta meg.

Mezeinek le kellett mondania. A polgármester eltávolítása után a rendcsinálás elmaradt, a fejlesztések mind leálltak, még a szennyvízcsatorna elkezdett építése sem fejeződött be. Habár Mezeit 2018-ban első fokon felmentette a Hargita Megyei Törvényszék, a másodfokon eljáró Marosvásárhelyi Táblabíróság visszaküldte az ügyet első fokra, és 2019 óta (!) a perben nem történt fejlemény.

Galéria

Fotó: Hantz Péter

Az ügyben Budapest V. kerületi polgármesteri hivatalát is megkerestem. Kíváncsi lettem volna a véleményükre, hiszen Belváros-Lipótváros önkormányzata a Monturist cég egyik fő tulajdonosa. A kerület illetékeseit nem sikerült megszólaltatnom. Sok panaszt hallottam arról, hogy

a budapesti tulajdonos teljes passzivitással viszonyul a cég és a Gyilkostó ügyéhez.

E cikk írásakor Nagy Attila, a Viridis Kft. menedzsere is fölhívott, és arra is hajlandó lett volna, hogy Kolozsvárra jöjjön tárgyalni velem, amit nyilván elutasítottam. Elmondása szerint

a profitot nem veszik ki a cégből, mert tóparti telek vásárlására és a rajta levő szálloda felújítására fordítanák azt, amit közérdeknek nevezett.

Azt is elmondta, hogy a tó körül számos más befektetést eszközöltek, de ezek nem mindig láthatóak. Azt állította továbbá, hogy minden illetékes szervnek annyi pénzt adtak, amennyit csak kértek, de ezt nem fordították az üdülőtelep céljaira. Példaképpen egy kétszázmillió régi lejes (kb. 20 000 RON-nak felel meg) adományt említett, amelyet a parkoló felújítására szántak (11/28.06.2005 átutalási szelvény),

a város azonban Nagy Attila szerint másra költötte el.

Azt is hozzátette, hogy ők rendeztek be egy irodát a telepen szolgáló rendfenntartó szervek számára, de nem emlékezett arra, hogy konkrét összeget ajánlott volna a városnak.

Megjegyezném, hogy jelentősebb turisztikai fejlesztés a tó környékén az elmúlt húsz évben

mindössze egy kilátó és két panorámakabin, valamint egy via ferrata építése volt.

Előbbieket a Gyilkostó Adventure nevű civil szervezet valósította meg a Magyar Turisztikai Ügynökség adományából, a Nemzeti Park és Hargita Megye Tanácsa támogatásával, utóbbit a Dancurás Hegyimentő Egyesület építette, ugyancsak a megyei tanács segítségével.

A tisztességes gazdálkodás nem egy lehetetlen feladat – a tavak környékének gondozását, turisztikai hasznosítását például a Szent Anna-tó esetén is sikeresen megoldották.

A Gyilkos-tó környékét nem egy-két kft.-nek, hanem egy önkormányzati cégnek kellene kezelnie, amelyet nem politikai kinevezettek, kisstílű szélhámosok, vagy haverek uralnak.

A városi tanács szemlátomást alkalmatlan a feladat megoldására, ezért a helyi összefonódásokban kevésbé érintett megyei szakemberek, a nemzeti park és székelyföldi civil szervezetek kontrolljára lenne szükség.

Galéria

Fotó: Hantz Péter

Megjegyezném, hogy önkormányzati cégek jóval kedvezőbb feltételekkel adóznak, így ebben a konstrukcióban a teljes profit a városhoz és a nemzeti parkhoz kerülne.

A szolgáltatásokra (vendéglők, kürtös- és lángossütők, boltok, parkok által) használt területek bérleti jogát nyilvános versenytárgyaláson kellene értékesíteni, a turizmus érdekeit szem előtt tartó, a szolgáltatások és az árusított cikkek jellegére, valamint a nyitva tartásra vonatkozó feltételeket szabva.

Úgy tűnik, sem egy székely kisváros, sem egy székely megye, de a magyar érdekképviselet sem elég erős ahhoz, hogy ellen tudjon állni a helyi fehérgalléros figurák nyomásának.

A fejleményekről tájékoztatni fogom a megfelelő helyi, országos, illetve európai fórumokat.

Dr. Hantz Péter
Biofizikus, kutatóbúvár
a Gyilkostó mikrobiológiájának kutatója
fibervar.com/science
tiktok.com/@science.diver

2022. január 25.

2 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 28., péntek

Ha rutinellenőrzéskor italos dobozokat lát a rendőr az ön autójában, akkor nagy valószínűséggel előkerül az alkoholteszt

Bizonyos sofőrökkel szemben a közlekedési rendőrök kötelesek alkohol- és drogtesztet alkalmazni - írja elő egy pénteken elfogadott sürgősségi rendelet.

Ha rutinellenőrzéskor italos dobozokat lát a rendőr az ön autójában, akkor nagy valószínűséggel előkerül az alkoholteszt
2024. június 28., péntek

Elbúcsúztak a nyolcadikosok az MCC tehetségprogramjától

Elbúcsúztatták a ballagó nyolcadikosokat a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjából pénteken délután Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeum Bartók-termében.

Elbúcsúztak a nyolcadikosok az MCC tehetségprogramjától
2024. június 28., péntek

Kifogásolt beépítési elképzelés a Székely Vértanúk emlékműve közelében

Rendelőket és orvoslakásokat tartalmazó egészségügyi központot építenének Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk emlékműve közelében. A helyi EMSZ-esek attól tartanak, hogy így nem engedélyeznének ott tömegrendezvényeket, pl. a március 15-i ünnepséget sem.

Kifogásolt beépítési elképzelés a Székely Vértanúk emlékműve közelében
2024. június 28., péntek

Pezseg az élet Kézdivásárhely központjában

Ahogy a forróság enyhül, úgy népesül be a céhes város főtere is, ahol hivatalosan is kezdetét vette a Sokadalom hétvégéje.

Pezseg az élet Kézdivásárhely központjában
2024. június 28., péntek

Évadtervezés épületfelújítás árnyékában

Évadzáró sajtótájékoztatót tartott a Tomcsa Sándor Színháznál Nagy Pál és Barabás Árpád. Az elmúlt évad kiértékelése, illetve a következő évad darabjainak rövid bemutatása után szó esett a székelyhudvarhelyi művelődési ház tervezett felújításáról is.

Évadtervezés épületfelújítás árnyékában
2024. június 28., péntek

Író, irodalomkritikus Kézdivásárhely legújabb Pro Urbe díjasa

Kézdivásárhely önkormányzata húsz év szünet után, 2018-ban döntött a Pro Urbe díjak újbóli odaítélésről. Azóta a város tizenkét jeles személyisége részesült az elismerésben, péntek délután dr. Borcsa János író, irodalomkritikus vehette át a kitüntetést.

Író, irodalomkritikus Kézdivásárhely legújabb Pro Urbe díjasa
2024. június 28., péntek

Vakolatdarabok hullanak egy nyolcemeletes csíkszeredai tömbházról

Évek óta gond a málló vakolat egy csíkszeredai tömbháznál. A lakószövetség dolgozik azon, hogy orvosolja ideiglenesen a problémát, hosszútávon pedig a hőszigetelési munkálat fogja megoldani a helyzetet. Erre a munkára várnak már hosszú ideje.

Vakolatdarabok hullanak egy nyolcemeletes csíkszeredai tömbházról
2024. június 28., péntek

Háromgyerekes családanyát ölt meg a férje Maros megyében

Meghalt egy háromgyerekes családanya, aki hiába kért távolságtartási végzést bántalmazó férje ellen, mert az megölte – osztotta meg a megrázó hírt Csép Andrea, parlamenti képviselő a Facebook-oldalán.

Háromgyerekes családanyát ölt meg a férje Maros megyében
2024. június 28., péntek

A rendőrök már tudták, hogy el fogja adni a gyanúsított a drogot Udvarhelyen, csak ki kellett várni

Hallucinogén hatású 3-CMC-kristálydroggal kereskedtek Székelyudvarhelyen és környékén, amikor lecsapott rájuk a Hargita megyei rendőrség. Két gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyeztek, egy harmadik ember pedig hatvannapos házi őrizetbe került.

A rendőrök már tudták, hogy el fogja adni a gyanúsított a drogot Udvarhelyen, csak ki kellett várni
2024. június 28., péntek

Így közlik ki majd az újraszámolt nyugdíjakat

A nyugdíjasoknak a Román Posta fogja kézbesíteni az újraszámolt nyugdíjukról szóló határozatot – közölte pénteken a Facebook-oldalán a munkaügyi minisztérium.

Így közlik ki majd az újraszámolt nyugdíjakat
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!