A csíksomlyói búcsú szónoka: „a béke Isten ajándéka, de a békét teremteni kell”

A csíksomlyói búcsú szónoka: „a béke Isten ajándéka, de a békét teremteni kell”

Fotó: Veres Nándor

A béke megteremtésének fontosságáról beszélt az immár korlátozások nélkül tartott csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjén Udvardi György veszprémi érsek, az esemény szónoka. Mint fogalmazott: „a Krisztus szerinti békét az Istenhez való megtérés adja, ezért Krisztus a mi békénk és kiengesztelődésünk”. Az ünnepi szentmise kezdetén Urbán Erik ferences szerzetes és Kovács Gergely érsek is köszöntötte a búcsúra egybegyűlteknek.

Tamás Attila

2022. június 04., 14:072022. június 04., 14:07

2022. június 04., 14:112022. június 04., 14:11

„A Szentlélek kiáradásának megünneplése gyűjt egybe minket ezen az ősi Mária- kegyhelyen. (…) Különböző helyekről érkeztünk, akár különböző motivációval is:

Idézet
keresztény hitünk ünneplése, kéréseink-könyörgéseink, közös imádság, ősi hagyományunk megőrzése, a zarándoklással járó áldozat fölajánlása, a megtérés szándéka, a lelki megerősödés, a találkozás vágya, az együvé tartozás élménye vezethet bennünket

– fogalmazott ünnepi prédikációjában Udvardi György, veszprémi érsek.

Mint részletezte, ünneplésünket pünkösd-várásban, a Lélek adományainak a kiáradásában, Máriához való ragaszkodásunkban, tőle való tanulásunkban, a nemzeti összetartozás méltóságában éljük meg.

Idézet
Idei zarándoklásunk vezérmondata, a Ferences Rend jelmondata is – Pax et bonum, Béke és jóság – vezeti közös találkozásunkat és imádságunkat

– emelte ki az ünnepi szónok. „Várjuk, hogy a Szentlélek betöltsön és megerősítsen, megújítson bennünket, mert igencsak rászorulunk segítségére, mert nagyon vágyakozunk erre” – tette hozzá.

Az érsek szerint a Szentlélek indít bennünket, hogy a Föltámadás hitében és örömében éljük életünket.

Krisztushoz tartozásunk, keresztségünk ténye adja meg identitásunkat, jelöli ki azokat az örök értékeket, melyek biztos pontként vannak jelen életünkben, melyektől nem akarunk sem eltérni, sem alkuba bocsátani, sem lemondani, mivel ez a halálunkat jelentené. Mint fogalmazott,

mi élni akarunk, mégpedig az Istentől akart örök és boldog életet.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

„Ha hisszük, hogy Jézus Krisztus föltámadott, akkor hisszük, hogy Ő az Élet Ura. (…) Hisszük: Jézus Krisztus tanítása, parancsai megtartása nélkül meggyengül az ember, elveszíti örömét, rossz döntéseket hoz. Végső soron elszakítja magát az Élet Istenétől, magától az élettől. Kitalálhat magának új törvényt, odébb rakhatja a „mezsgye kövét”, álmodozhat maga teremtette új teremtményekről, „új emberről”, maga alkotta új rendről, „a szép új világról”, az életet nem tudja megnyerni, csak vesztes lehet.

Idézet
A keresztségben, a kereszténységben elnyert méltóságban és erőben akarjuk élni életünket a Szentlélek erejében, felelősen és felelősséget vállalva embertért, családért, fiatalokért, idősekért, kereszténységért, kultúráért, nemzetünkért, közös jövőnkért.

A búcsús szentmise szónoka szerint hisszük, hogy keresztségben nyerjük el azt az identitást, akik valójában vagyunk. A keresztség segít érteni, értelmezni, értékként tekinteni a néphez, a magyar nemzethez tartozásunkat. Így sem a nemzet gondolatának az elvetése, megvetése, sem a szélsőséges – mások fölé helyezése – nem a mi gondolatunk.

Idézet
Hiszen a minden nemzet újjáteremtés szerinti ajándékát magában egyesítő egyházban, a saját kultúránkban ismerjük föl az embert, a világot, de magát az Istent is. Ahogyan mi ismerjük az Istent úgy egyetlen más nép sem.

„Ez az embernek jót akaró Isten, az Atya az, aki üdvösséget, békét akar az embernek, és az emberben. Még akkor is, ha az ember mindig találkozik a háború és a békétlenség különböző formáival, abban reménykedik, hogy sorsa nem a háború, hanem a béke.

Idézet
Békevágyunknak köze van a hitünkhöz, mely az egyén és a közösség békéjét magától az Istentől, a történelem urától várja. A béke a világ végső jövője: az új ég és az új föld

– hangzott el a szentbeszédben. A szónok arról is beszélt, hogy a Krisztus szerinti békét az Istenhez való megtérés adja, ezért Krisztus a mi békénk és kiengesztelődésünk.

Idézet
A béke Isten ajándéka, de a békét teremteni kell. Amikor Jézus boldogságmondásai között olvassuk: „Boldogok, a békességben élők, békességesek” (vö. Mt 5,9), úgy értjük: Boldogok, akik teremtik a békét! Látjuk személyes életünkben, látjuk társadalmi, világméretekben. Látjuk a testvéreinket is érintő, szomszédunkban zajló háborúval kapcsolatban is. Milyen sok, hány- és hányféle erő lép fel a béke és a béketeremtő ellen

– fejtette ki a búcsús szónok.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

Szerinte a keresztény hit a békét nem az emberektől, hanem az Istentől várja. A béke teremtésnek azonban kockázata is van. „Aki kockáztat, azt az Isten nem hagyja magára!” – idézte Ferenc pápa, 2019-ben, Csíksomlyón elhangzott szavait.

Hogyan munkálhatjuk a békét? – tette fel a kérdést Udvardi György, majd válaszolt is rá: „úgy, hogy tesszük a jót!”

Hozzátette: megszoktuk, elvárjuk, követeljük, hogy a béke, a jóság nekünk jár, bennünket megillet. Pedig a jóért – mint a békéért – meg kell küzdeni. (...)

Idézet
A béke teremtése és a jóakarat kinyilvánítása éltet, előre mutat, jövőt teremt.

A megszokott életrend, amit kialakítottunk, ami körülvesz bennünket sok esetben meggyengítette a küzdelemre való készséget. Könnyű feladni, lemondani hagyományról, ünnepről, ünneplésről, találkozásról, családról, házasságról, gyermekről, idős szülőről, igazságról, kultúráról, nemzetről, a hit szerinti mindennapokról. A pápa szavaival ez nem más, mint lelki korrupció, ami gyengíti örökéletre irányuló vágyunkat, elhomályosítja a végső ítélet valóságát. Az érsek szerint küzdeni kell a jóért, azért ami az ember, a közösség, az Egyház, a nemzet javát szolgálja.

Ismerjük föl, különböztessük meg mi a jó és a rossz, mi az igaz és a hamis, és merjünk ennek megfelelően dönteni. Mint a szónok buzdít: akarjuk a békét és a jót minden embertestvérünknek, kiemelten a ránk bízottaknak, akikkel összeköt együvé tartozásunk, akikért különös felelősséggel tartozunk.

Idézet
Vállaljuk a jóakarat, a jó cselekedetek által a béke esdését és a béke munkálását. Visszatérve otthonainkba lelkes, békességet teremtő jóakaratú emberek kívánunk lenni, hogy a világnak legyen reménye és jövője!

– hangzott el a szentbeszédben.

Galéria

Fotó: Veres Nándor

„A Szentlélekkel való életünkben hathatós példánk van a Boldogságos Szűz Mária személyében. Segítőnk, oltalmazónk a csíksomlyói Szűzanya, Égi Édesanyánk. Őseink, elődeink hite, példája, ragaszkodása is megjelenik mai közös ünneplésünkben, Máriához való könyörgésünkben.

Idézet
Hisszük, hogy Máriához való ragaszkodásunk a jövő reményét is föltárja előttünk.

Mária a Szentlélekkel eltelt Asszony, akinek vágya, hogy az Úr igéje szerint történjék minden az ő életében, mivel mindvégig bízik az Isten igazmondásában és hűségében. (...) Az ő magasztaló hálaadó énekében megjelenik az isteni béke, az isteni jóakarat fölfedezésének öröme. Az isteni új rend, az isteni újjáteremtés. Az Istentől kapott béke, az Istennek a jósága” – emelte ki a csíksomlyói pünkösdi búcsú meghívott szónoka.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 23., csütörtök

Egyszer ennek is vége lesz: akadozó közlekedés Székelyudvarhely ki- és bejáratáinál

Kikerekedett az autósok szeme kedden reggel, amikor Szejkefürdőnél, a Székelyudvarhely felé vezető egyetlen, korlátozásoktól mentes útvonalon is dugó alakult ki. Utánajártunk, hogy még milyen forgalomkorlátozásokra kell számítani.

Egyszer ennek is vége lesz: akadozó közlekedés Székelyudvarhely ki- és bejáratáinál
2024. május 23., csütörtök

Ömlik az uniós pénz a marosvásárhelyi reptérbe

Háromszázan dolgoznak a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtér új utastermináljának építésén, amely előreláthatóan augusztusra készül el. Az infrastrukturális beruházások egyik fontos célja a repülőjáratok számának növelése.

Ömlik az uniós pénz a marosvásárhelyi reptérbe
2024. május 23., csütörtök

Jó nyomon jártak: megtalálták a lopott áru egy részét

Három Fehér megyei gyanúsítottnál tartottak házkutatást a marosludasi ügyészség és rendőrség munkatársai: őrizetbe vettek két nőt, akiket Maros megyében elkövetett bolti lopásokkal gyanúsítanak.

Jó nyomon jártak: megtalálták a lopott áru egy részét
2024. május 23., csütörtök

Elkezdődött a 3. SepsiBook

Szavak nélkül mesélnek, nyelvi korlátokat küzdenek le a harmadik SepsiBook megnyitóját megelőző könyvkiállításon bemutatott Csupa-kép könyvek, amelyekben ugyan háttérbe szorul a szöveg, de kibontakozik a képzelet.

Elkezdődött a 3. SepsiBook
Elkezdődött a 3. SepsiBook
2024. május 23., csütörtök

Elkezdődött a 3. SepsiBook

2024. május 23., csütörtök

Hargita Megyéért Díjat kapott Burus-Siklódi Botond

Hargita Megyéért Díjjal tüntették ki Burus-Siklódi Botondot, a Románia Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnökét, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza korábbi vezetőjét a megyei önkormányzat csütörtöki dísztanácsülésén.

Hargita Megyéért Díjat kapott Burus-Siklódi Botond
2024. május 23., csütörtök

Utolsó rendes tanácsülését tartotta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a választások előtt

Régebbi projekteket vettek elő újra a gyergyószentmiklósi képviselő-testület májusi rendes ülésén csütörtökön: például a Csiky-kert fejlesztését, vagy az inkubátorház létrehozását az egykori öntöde irodaépületében.

Utolsó rendes tanácsülését tartotta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a választások előtt
2024. május 23., csütörtök

Végleg elaludt az anyamedve, elárvult bocsa egyedül siratja az erdőben

A Grand Hotelnél megjelenő hárombocsos anyamedvéhez riasztották szerdán a bálványosi bizottságot, amely hasonló esetekben a medvék sorsáról ítél. Jelen esetben a cél az áthelyezés lett volna, de probléma adódott.

Végleg elaludt az anyamedve, elárvult bocsa egyedül siratja az erdőben
2024. május 23., csütörtök

Formát kezd ölteni a sepsiszentgyörgyi állomási tó

Még messze vagyunk az átadás időpontjától – 2024 vége reális előrejelzésnek tűnik –, de már világos kép rajzolódik ki a sepsiszentgyörgyi Állomás-negyedben újratervezett tó megcélzott állapotáról: a tó és környéke egy szabadidőközponttá alakulhat.

Formát kezd ölteni a sepsiszentgyörgyi állomási tó
2024. május 23., csütörtök

Súlyos baleset miatt áll a forgalom Görgényszentimrén

Súlyos baleset miatt riasztották csütörtök délután a szászrégeni tűzoltóság munkatársait Görgényszentimrére. Mikrobusz és személyautó ütközött, két embert kellett kiszabadítani a roncsok közül.

Súlyos baleset miatt áll a forgalom Görgényszentimrén
2024. május 23., csütörtök

Csipetnyi jövőkép: ilyen kell legyen egy autóbusz-végállomás

Új és tágas helyszínre költözött, váróteremmel és illemhellyel ellátott Marosvásárhelyen a Jeddi úti autóbusz-végállomás, amelyet csütörtökön mutattak be. Az Egyesülés negyedben és a vegyipari kombinátnál is készülnek a hasonló állomások.

Csipetnyi jövőkép: ilyen kell legyen egy autóbusz-végállomás
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!