Kelemen Hunor: valaki be fogja tölteni az üres helyeket

Kelemen Hunor: valaki be fogja tölteni az üres helyeket

Fotó: Székelyhon TV

Nem ért egyet Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elődjének, Markó Bélának a véleményével, mely szerint a kettős állampolgárság megkönnyítette az erdélyi magyarok elvándorlását. A romániai magyarság lélekszámának a csökkenését tekintve a szövetség elnöke nem hiszi azt sem, hogy az RMDSZ stratégiai hibát vétett volna az elmúlt tíz évben. De akadhat szerinte egy-két dolog, amit fontos lehetett volna megtenni, vagy korábban elkezdeni. A jövőt illetően Kelemen Hunor a családpolitikákat, illetve a korfa összetételének a javítását tartja a legfontosabbnak.

Széchely István

2023. január 11., 18:002023. január 11., 18:00

2023. január 12., 10:002023. január 12., 10:00

– Milyennek értékeli a romániai magyar kisebbségre vonatkozó népszámlálási adatokat?

– Ezek előzetes adatok, de a nagy számok már nem igazán fognak változni. Viszont fontos látni a településekre vonatkozó, illetve a megyei, regionális bontást – ez valamikor a 2023-as év végére lesz végleges –, azon belül pedig számos olyan adat is fontos, amely megmutatja, hol, hogyan élünk Romániában, Erdélyben, nem csak azt, hogy hányan. Ezek az adatok még rengeteget fogják árnyalni a képet, és természetesen a népszámlálási adatoknak az értelmezését módosítani fogják. Most csak a nagy számokról tudunk beszélni: egyrészt az, hogy van egy folyamatos csökkenés 1989 óta, aggasztó. Másrészt,

Idézet
ez beleilleszkedik a kelet-európai trendbe, ahonnan mindenki – románok, magyarok, és itt mehetnénk tovább a volt kommunista blokk országain – elindultak nyugat felé a jobb élet reményében.

Ezt nem tudta megállítani Románia a románok és a magyarok esetében sem, és ismerve a szomszédos államok első adatait, nem tudta megállítani egyetlen állam sem. Az erdélyi magyarság is rengeteget veszített számokban, még akkor is, ha megőrizte az országon belüli százalékos arányát. Ha ezt a mostani számsort összevetjük az 1989 óta rögzített adatokkal, akkor azt látjuk, hogy

Idézet
az első évtizedben volt egy drasztikus fogyás, az volt a legnagyobb a romániai magyarok esetében 1989 után. 2001 és 2011 között szintén volt egy csökkenés – közben lezajlott az európai uniós csatlakozás –, de az nem nagyobb az utolsó tíz évben mértnél. Gyakorlatilag, ha szabad így mondani, akkor ez stabilizálódott.

Van még egy probléma, amit én a legsúlyosabbnak tartok, és ez az erdélyi magyar közösséget legalább olyan, ha nem nagyobb mértékben sújtja, mint az egész romániai társadalmat: a korfának az összetétele. Ha a társadalom így folytatja, és nem talál egy megoldást, akkor 2050-re szinte a teljes szociális intézményrendszer fenntarthatatlanná válik.

Idézet
2050-re alig 4,2-4,3 millió aktív dolgozó lesz Romániában, ami nagyon kevés ahhoz, hogy a társadalomnak az összes intézményét és funkcióját el lehessen látni.

És nyilván a társadalmi elöregedésből következik az, hogy valaki be fogja tölteni az üres helyeket. De hogy ki, az a jövő nagy kérdése. Ezért mi a családpolitikát már jóval a népszámlálás elkezdése előtt a közpolitikáink fókuszába állítottuk, és ezt kell folytatni, árnyalni kell és újragondolni, mert másképp nem lehet stabilizálni, megállítani azt a trendet, ami 33 esztendeje tart.

– Azt is tudjuk, hogy a statisztika nem pontos. A valóságban mekkora lehet a romániai magyarság lélekszáma?

– Van egy tényező, amit ezzel kapcsolatban még figyelembe kell venni: van két és félmillió olyan ember, akinek nem ismert az etnikai hovatartozása és a vallása. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a nagy számok törvénye alapján a két és félmillióban ugyanannyi magyar lehet, mint amennyi az etnikai hovatartozást is rögzítő populációban, akkor ez jelent még egy jó 140-150 ezres nagyságrendet.

Idézet
Tehát 1 150 000-re teszem én az erdélyi magyarok számát, mert azt senki sem tudja ma elfogadni és bizonyítani, hogy a 2,5 millióban arányaiban nincs ugyanannyi magyar, mint a 16 millióban.

Tehát én azzal számolok, hogy körülbelül 1 140 000 – 1 150 000 magyar ember él ma Romániában. Ez egy erős magyar közösség, itt maradtunk a szülőföldön, ennyien vagyunk, ennyien akarunk itt boldogulni, és politikai értelemben is fontos ennek a közösségnek a képviselete. Nagyon nagy hiba lenne ma nemzethalált vizionálni és a közösséget elbizonytalanítani. Azt kellene látni, hogy sokkal nagyobb problémákat átélt ez a közösség az elmúlt száz-akárhány esztendőben. De meg kell keresnünk azokat a közpolitikai döntéseket és stratégiákat, amelyek segítik az életszínvonal növekedését, az életminőség javulását, mert másik oldalról azt látjuk, hogy a nyugatra történő migrációnak az első számú oka ez, nem más.

Idézet
Nem az identitásvesztés, nem ilyen típusú problémák miatt mennek el, hanem a jólét, a jobb élet reményében.

– Az elvándorlás témáját az ön elődje, az RMDSZ korábbi elnöke, Markó Béla is érintette egy minap adott interjúban. Véleménye szerint a kettős állampolgárság megkönnyítette az erdélyi magyarok elvándorlását. Mit gondol erről?

– Ezt nem lehet alátámasztani semmilyen adattal. Ezt én nem tartom egy jó megközelítésnek. Ugyanis akkor, amikor még nem volt könnyített kettős állampolgárság, sokkal többen vándoroltak el. Az 1989 utáni első évtizedben sokkal többen vándoroltak el, mint a következő két évtizedben. Másrészt, az elmúlt tíz esztendőben, amióta létezik a könnyített állampolgárság, semmivel sem vándoroltak el többen, mint 2001 és 2011 között, amikor még nem volt meg a könnyített állampolgárság lehetősége. Ugyanakkor Románia Európai Unióba való belépését követően, tehát 2007 után, az elvándorlás tekintetében – és most tegyük félre egy picit a történet szimbolikus, nemzeti vonatkozását –

Idézet
bárki bárhová mehetett az Európai Unióban, függetlenül attól, hogy csak román állampolgár volt, vagy volt mellette egy másik állampolgársága is.

Tehát semmivel sem lehet alátámasztani azt a kijelentést, egyszerűen nincsenek arra adatok és érvek, hogy a kettős állampolgárság az elmúlt tíz évben fölgyorsította volna az elvándorlást. Emellett azt látjuk, hogy az elmúlt tíz esztendőben azoknak a magyaroknak, akik elmentek, nem Magyarország volt a célországuk, hanem többnyire Ausztria, Németország és Nagy-Britannia, mert ott nagyobbak a jövedelmek és az életszínvonal magasabb.

– Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) szerint „a magyarság ellen békeidőben folytatott csendes genocídium eredményességét” mutatja a népszámlálás eredménye. Ezt hogyan kommentálja?

– Ez akkora hülyeség, hogy neki lehet támaszkodni. Én ezt nem tudom kommentálni, van, amiről nem érdemes véleményt mondani. Nem árt, ha az ember megtanulja azoknak a fogalmaknak a jelentését, amiket használ.

– Térjünk vissza a számokra. A népszámlálási eredményekben mintegy 36 ezer olyan magyar anyanyelvű ember szerepel, aki nem magyar nemzetiségűnek vallotta magát, továbbá nagyjából 24 ezer olyan is, aki magyar etnikumúnak vallotta magát, de az anyanyelve nem magyar. Milyennek látja ezeket a számokat?

– Ezek azok, a romániai társadalomban egyébként folyamatosan jelen lévő kettős identitással bíró egyének és kisebb csoportok, amelyekről tudunk. Ezek sokfélék lehetnek, meg kell várni a részletesebb adatokat, hogy képet kapjunk róla, hogy ezek hol voltak rögzítve – a szórványban, Moldvában, a csángók körében –, ezt nagyon nehéz lenne kommentálni most. Ez hozzátartozik ahhoz a típusú kettős identitáshoz, amellyel mindig lehetett és kellett számolni. Akár a csángók esetében, ahol a római katolikus valláshoz való tartozás egy fontos identitásképző elem. Amikor ezeket részleteiben látjuk, megyei bontásban, akkor sokkal értelmesebb dolgokat tudunk mondani.

– A magyar lakosság lélekszámának a csökkenéséért – legyen annak az elvándorlás, beolvadás vagy más az oka – sokan az RMDSZ-t teszik felelőssé. Mennyire érzi ezt jogosnak?

– Nézze, az elmúlt harminchárom esztendőben az egy megrögzült irány, hogy ha valami baj van, azért a politika, a politikusok a felelősök. Sok esetben ez igaz. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben tisztességesen képviseltük az erdélyi magyarok érdekeit, és erőnk, lehetőségeink mértékében a közpolitikák alakítását is úgy próbáltuk végezni – kormányban, kormányon kívül, önkormányzatokban –, hogy az a helyben maradást segítse. Ezt a következő időszakban is így fogjuk tenni. Amikor valaki ilyen kritikát fogalmaz meg és hozzátesz néhány olyan részletet, amelyet figyelembe tudunk venni és a döntéseinket aszerint tudjuk alakítani, akkor én az ilyen kritikát szívesen meghallgatom.

Idézet
Úgy általánosan pedig, hogy a népességfogyásért az RMDSZ a hibás, olyan, mintha azt mondanánk, hogy a globális felmelegedésért is az RMDSZ a hibás.

– Visszatekintve az elmúlt tíz évre, van olyan dolog, amit megtehetett volna a szövetség, hogy fékezze a magyarság lélekszámának a csökkenését?

– Ha visszatekintünk az elmúlt tíz esztendőre, akkor bizonyára találnánk egy-két olyan elemet – és én ezt sokszor elmondtam a kollégáimnak, erről sokat beszéltünk –, amely fontos lehetett volna, és fontos lesz az elkövetkező időszakban. De azt hiszem, hogy olyat, ami kapitális és stratégiai hiba lett volna, nem követtünk el. Mert ha azt nézzük, hogy az életminőség javításához milyen programokkal járultunk hozzá kormányzati időkben, akkor láthatjuk, hogy az elmúlt években, az elmúlt tíz évben is segítettük ezt, amikor lehetőségünk volt rá – sok eredményünk van. A szociális területen talán lehetett volna többet tenni, országos szinten is.

Idézet
Én el tudom fogadni azt a bírálatot, hogy Románia összességében a szociálpolitikai stratégiáit rosszul építette föl és ezáltal nem biztos, hogy segítette a helyben maradást, főleg az alsó középosztály helyben maradását, amelyből sokan a jobb élet reményében tovább léptek.

Valóban lehet ez egy olyan ügy, amit tovább kell elemezni és meg kell nézni, hogy milyen döntéseket lehet hozni. Mi azt látjuk, hogy az a szociálpolitika, amit ma a román állam képvisel, nem a leghatékonyabb, sőt, ezen változtatni kell. Másrészt azt is látni kell, hogy az elmúlt tíz-tizenöt évben mennyit nőtt az életszínvonal Romániában. Messze vagyunk az elvárttól. De ha összehasonlítjuk a ’90-es évekkel, vagy a 2000-es évek elejével, akkor

Idézet
az összes számsor azt mutatja, hogy van egy folyamatos növekedés, javulás.

Ez azonban még mindig kevés ahhoz, hogy a trendet megfordítsa.

A gyermekvállalásnak, gyermeknevelésnek a segítése a másik terület, ahol talán korábban lehetett volna indítani azt a programot, amit két esztendővel ezelőtt elindítottunk. De ennek egyébként is tíz évet kell adni, hogy lássuk, eredményes vagy sem.

– A jövőnél maradva: mit fog tenni az RMDSZ a romániai magyarság fogyásának a megakadályozása érdekében? Mondana néhány konkrétumot?

– A nagy számok alapján a feladatot tudjuk. A részleteket ezután fogjuk látni. Nem lenne feltétlenül okos dolog úgy beszélni a részletekről, hogy nem látjuk a számok településekre vonatkozó, illetve regionális bontását. A nagy számok és a korfa alapján a következő dolgokat látom:

Idézet
elöregedő társadalomban az egyik nagy feladat itthon tartani a fiatalokat, illetve megteremteni a lehetőséget arra – és ez az életminőséghez kapcsolódik –, hogy visszajöjjenek azok, akik elmentek tanulni vagy tapasztalatot szerezni.

A gyermekvállalást is segíteni kell. Az általunk elindított programnak még csak az elején tartunk, azt tovább kell vinni, viszont valószínűleg szükség lesz az árnyalására, ugyanis az alsó középosztály ilyen szempontból történő megsegítését át kell gondolni és a különböző támogatásokat számukra még elérhetőbbé tenni. Valószínűleg erre lesz szükség a családpolitikánkat, illetve az elmúlt években elindított politikáinkat illetően is, hogy több ember számára legyenek elérhetők. Az tudjuk, hogy mi az irány és mi a feladat, de a pontos teendőket a végleges adatok ismeretében fogjuk látni.

4 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. január 10., kedd

Egészségügyi miniszter: nincs paracetamol- és ibuprofenhiány Romániában

Romániában nincs paracetamol- és ibuprofenhiány – jelentette ki kedden Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, miután találkozott a gyógyszerforgalmazók képviselőivel.

Egészségügyi miniszter: nincs paracetamol- és ibuprofenhiány Romániában
2023. január 10., kedd

Az uniós átlagnál kisebb mértékben nőttek a lakásárak Romániában, a bérleti díjak viszont az uniós átlag fölé kerültek

Az Európai Unióban (EU) 2010 és 2022 harmadik negyedéve között 49,2 százalékkal nőttek a lakásárak; a tagállamok közül Romániában volt az egyik legalacsonyabb az áremelkedés – derül ki EU statisztikai hivatala, az Eurostat kedden közzétett adataiból.

Az uniós átlagnál kisebb mértékben nőttek a lakásárak Romániában, a bérleti díjak viszont az uniós átlag fölé kerültek
2023. január 10., kedd

Hiába számít fizetésemelésre idén, nem biztos, hogy meg is kapja

A munkavállalók 53 százaléka fizetésemelésre számít 2023-ban, és 40 százalékuk munkahelyet vált, ha nem nő a bére – derül ki egy friss felmérés kedden közzétett eredményeiből.

Hiába számít fizetésemelésre idén, nem biztos, hogy meg is kapja
2023. január 10., kedd

Fiatal lány elszenesedett holttestét találták meg

16 éves lány részben elszenesedett holttestére találtak rá családi házuk udvarán a Bákó megyei Bogdăneşti-en.

Fiatal lány elszenesedett holttestét találták meg
2023. január 09., hétfő

Huszonnégy óra alatt közel kilencezer bírság

Több mint 8500 bírságot rótt ki a rendőrség az elmúlt 24 órában, 3 373 000 lej értékben – tájékoztat az Agerpres az országos rendőr-főkapitányság összesítésére hivatkozva. A közlemény szerint a vizsgált időszakban 2681 bevetésük volt a rendőröknek.

Huszonnégy óra alatt közel kilencezer bírság
2023. január 08., vasárnap

Sok dolguk akadt a hegyimentőknek

Az elmúlt 24 órában országszerte 19 alkalommal riasztották sürgősségi bevetéshez a hegyimentőket.

Sok dolguk akadt a hegyimentőknek
Sok dolguk akadt a hegyimentőknek
2023. január 08., vasárnap

Sok dolguk akadt a hegyimentőknek

2023. január 06., péntek

Nem mindig volt ilyen „meleg” januárban: mutatjuk a legalacsonyabb és legmagasabb hőmérsékleti értékeket

A január az a téli hónap, amelyet rendszerint a legalacsonyabb minimumhőmérsékleti értékek jellemeznek, mivel ebben az időszakban Európa keleti felét tartósan sarkvidéki légtömegek uralják.

Nem mindig volt ilyen „meleg” januárban: mutatjuk a legalacsonyabb és legmagasabb hőmérsékleti értékeket
2023. január 06., péntek

Ezeket a szociális támogatásokat lehet igényelni idén

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma közzé tette a tavalyi adatokat a szociális segélyekkel kapcsolatban. 2022 végéig 2,4 millió állampolgár kapott összesen 1000 lej értékű utalványt élelmiszer és meleg étel vásárlására.

Ezeket a szociális támogatásokat lehet igényelni idén
2023. január 05., csütörtök

Hivatalban levő pápának kijáró ceremóniával vettek végső búcsút a volt egyházfőtől

Noha már nem volt a katolikus egyház feje, pápának kijáró ceremóniával vettek végső búcsút csütörtökön Rómában XVI. Benedek nyugalmazott pápától, aki az óév utolsó napján, 95 évesen hunyt el egy vatikáni kolostorban.

Hivatalban levő pápának kijáró ceremóniával vettek végső búcsút a volt egyházfőtől
2023. január 05., csütörtök

Véget ér a vakáció, hétfőtől ismét kezdődik a tanítás

Vasárnap véget ér a téli vakáció, a tanulók hétfőn visszatérnek az iskolába. A következő szünidő a február 6-26. közötti időszaknak a megyei tanfelügyelőségek által kijelölt hetében lesz – emlékeztet az Agerpres.

Véget ér a vakáció, hétfőtől ismét kezdődik a tanítás
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM