Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

Világimalánc – az udvarhelyi női közösségekben is

Molnár Melinda 2019. március 07., 21:21

A székelyudvarhelyi katolikus, református, unitárius és baptista női közösségek és lelkipásztoraik együtt csatlakoztak csütörtökön az ökumenikus női világimanap rendezvénysorozathoz. Az idei célország Szlovénia volt, a nap udvarhelyi házigazdái pedig a Szent Anna és Joachim Katolikus Nőszövetség tagjai.

Fotó: Veres Nándor

A Szent Miklós-hegyi plébániatemplomban tartott, Jöjjetek, mert már minden készen van! (Lk 14, 17) hívó gondolatú imanap nagyszámú résztvevőjét Mátyás Károly főesperes-plébános köszöntötte. Útravalója a szentírási mottóhoz kapcsolódott: az Úr asztala megterítve, készen áll. Imádkozzanak azokért is, akik még nem vendégei ennek az asztalközösségnek, hogy ők is részesülhessenek Jézus örömében.

Hagyománya van

A város különböző felekezetű női közösségei sok év óta szervezik meg együtt ezt az imaalkalmat. Az együttműködés esztendei alatt szerre más-más templomban imádkoznak együtt. Felosztják a célország asszonyai által összeállított imafüzetet, így a liturgia is tükrözi az egységet a sokszínűségben.

Fotó: Veres Nándor

Idén a szlovén, különböző élethelyzetű és vallású asszonyoknak a vallomásait tolmácsolták, jelesül, hogy miért érzik otthon magukat kicsiny, de minden vonatkozásban gazdag országukban.

Megértés, együttérzés

Az istentisztelet során hallhattuk azoknak a történeteit, akik leülnek a kenyér, bor, víz és só asztalához. A történetek azt is tükrözték, milyen volt Szlovénia politikai és gazdasági helyzete a szocialista-kommunista államtól napjainkig – a menekültek és a bevándorló munkások sorsa, az anyáké, a nagymamáké, a feleségeké valamint a roma embereké. A történetek imádságra, megértésre és együttérzésre indították az imanap résztvevőit.

Meghívás

Az idei téma a meghívás volt. A meghívás Jézusnak a nagy vacsoráról szóló példázatán alapul, melyen azok vettek részt, akiket az utcáról hívtak be, mivel az eredeti meghívottak kimentették magukat.

Fotó: Veres Nándor

Az asztaltársaság nem elég az egész ház betöltésére, még mindig van hely. „Minden készen van” – hangzott el a felhívás, amely egyben biztatás is, és válaszadásra késztet. A személyesen megválaszolandó kérdés pedig: Ki hiányzik az asztaltól? Hogyan hívható meg az, aki még nincs az asztalközösségben?

Közös asztal

Az imanap áldáskérelme a szabadság, az igazságosság és a béke felé vezető úton egymás kölcsönösen támogatásáért szólt. A felajánlott adományokat az országos Női Misszió jótékony célra fordítja majd.

Fotó: Veres Nándor

Az ajándékba kapott könyvjelzőn a Rezka Arnuš látássérült művész által készített imanapi jelkép emlékezteti a résztevőket arra a jelképes közös asztalra, amely mellé 2019-ben együtt telepedtek le a szlovéniai keresztény nők meghívására. A vendéglátó nőszövetség által előkészített szeretetvendégségen pedig tovább szövögették közös terveiket a különböző felekezetű női közösségek. Egyik gyakorlati megvalósulása reményeikben idén is a fogyatékkal élő gyermekek napja lesz.

https://media.szekelyhon.ro/pictures/udvarhely/aktualis/2019/10_marcius/o_vilagimanap-vn-007.jpg
Fotó: Veres Nándor
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat