Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Hű maradni a hithez, szülőföldhöz, anyanyelvhez

Péter Beáta, Kömény Kamilla 2015. május 23., 15:53 utolsó módosítás: 2015. május 24., 22:34

Teljes búcsúval járó pápai áldásban részesültek a csíksomlyói búcsú zarándokai a pünkösdszombati ünnepi szentmise végén. A zarándoklat ünnepi szónoka, Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, a romániai örmény katolikus ordinariátus apostoli kormányzója arra hívta fel a figyelmet, hogy maradjunk hűek szent hitünkhöz, szülőföldünkhöz és anyanyelvünkhöz.

Fotó: Veres Nándor

Százezrek vettek részt a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben bemutatott szabadtéri pünkösdi szentmisén szombaton.

Már órákkal a szentmise kezdete előtt tömött sorokban haladtak a zarándokok a nyeregbe, minden irányból kígyózó sorokban érkeztek a búcsújárók a tűző napsütésben. Közöttük voltak népviseletbe öltözött fiatalok és idősek, egymás kezét fogó családok, unokáikat vezető nagyszülők. Az összmagyarság ünnepeként is emlegetett pünkösdi búcsúra nemcsak az országból, hanem többek között a Fülöp-szigetekről, Franciaországból, az Egyesült Királyságból, Kongóból, illetve Magyarországról is érkeztek zarándokok, akikkel teljesen benépesült a két hegy közötti nyereg.

A szentmise elején Urbán Erik OFM, érseki helynök, a csíksomlyói templom igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hármas pasztorális évet ülnek a csíksomlyói kegyhelyen: „a Ferenc szentatyánk által meghirdetett megszentelt élet évét, a gyulafehérvári főegyházmegyében a szórvány évét, a csíksomlyói kegyhelyen pedig jubileumi Mária-évet ülünk abból az alkalomból, hogy a mi drága kincsünk, a csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobra körülbelül ötszáz éves. Hazajöttünk, mert jó nekünk édesanyánk szentélyében összegyűlnünk, akinek oltalmát kérjük. Erre hívja fel figyelmünket a jubileumi év mottója, amely egyben a pünkösdi búcsú mottója is: Oltalmad alá futunk.”

Erik atya elmondta, az, hogy valóban hitelesek vagyunk-e a másik ember előtt azon múlik, mennyire azonosulunk, mennyire van összhangban az életünk azzal, amit mondunk. Ezért hozzuk összhangba életünket: az ünnepeken megvallott hitünk a hétköznapok során a tetteinkben tükröződjék.

Megtenni azt, amire Jézus tanított

Jakubinyi György minden kegyelem közvetítőjének nevezte a Szűzanyát. A kánai menyegzőt hozta fel példának Szent János evangéliumából. A Szűzanya jelzi Szent Fiának, hogy elfogyott a bor, ő azt válaszolja: Asszony, mi közöm hozzád? Még nem jött el az én órám.

A szónok rámutatott, hogy e kijelentés teológiai mélysége az, hogy a boldogságos Szűzanyának nincs még hatalma közbenjárni az emberekért szent Fiánál, csak amikor megtörténik a megváltás. A megváltás erejéből nyeri szent Fiától a Szűzanya is minden közbenjáró hatalmát.

„A boldogságos Szűzanya tudta azt, hogy amikor szent Fia azt mondja, hogy mi közünk nekünk egymáshoz, még nem jött el az én órám, hogy ez nem elutasítás. Kiment a konyhába és mondta a szolgáknak: tegyétek meg mind, amit mond nektek (…) A Szűzanya ezt ismétli kétezer év óta minden jelenési helyen és ez a mi kereszténységünknek is a lényege. Megtenni azt, amire szent Fia tanított bennünket.”


Szeretetből tartjuk be a parancsolatokat

Az érsek hangsúlyozta, nem a pokoltól való félelemből tartjuk be a parancsokat, hanem szeretetből.  „A Szűzanyának ezt az üzenetét, ma a 21. században és most a csíksomlyói Szűzanya kegyszobrának ötszázadik évfordulóján a jubileumi Mária-évben úgy foglalhatjuk össze, mai hétköznapi nyelvre váltva: legyünk hűek őseink szent hitéhez és erényeihez, vagyis legyünk hűek katolikus keresztény szent hitünkhöz, legyünk hűek nemzetünkhöz és szülőföldünkhöz, és legyünk hűek anyanyelvünkhöz és anyanyelvi kultúránkhoz” – fejezte be beszédét a pünkösdi búcsú ünnepi szónoka.


Áder János, feleségével, Herczegh Anitával közösen vett részt a pünkösdszombati szentmisén, immár harmadik alkalommal. A szertartás után a magyar közmédiának nyilatkozott: „A hűségről szólt ez a szentbeszéd, amit mindannyian megszívlelhetünk. A hit hűségéről, a szülőföldhöz és a nemzethez tartozás hűségéről és az anyanyelv megtartásának hűségéről. Nehéz lenne ehhez bármit is mondani, azt gondolom, hogy ez pont elegendő útravaló mára, holnapra és holnaputánra mindannyiunknak, hogy ki-ki a pünkösdi ünnepeket e gondolatok jegyében töltse, továbbadva e gondolatok magvas tartalmát hozzátartozóknak, barátoknak, ismerősöknek” – mondta a köztársasági elnök.

Pápai áldás

Abból az alkalomból, hogy idén ötszáz éves a csíksomlyói Mária-kegyszobor, és az idei zarándoklatra az ebből az alkalomból meghirdetett jubileumi Mária-évben került sor, a csíksomlyói búcsú zarándokai a szentmise végén teljes búcsúval járó pápai áldásban részesültek.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
192 HOZZÁSZÓLÁS