Csíkszék
Udvarhelyszék
Marosszék
Gyergyószék
Háromszék

Patthelyzet a vidéki autista gyermekek iskolába szállításában

Kovács Attila 2018. december 02., 09:38 utolsó módosítás: 2018. november 26., 12:52
HIRDETÉS

Hiába kérnek évek óta iskolabuszt azok a vidéken élő szülők, akik autizmussal élő gyermekeiket nagy nehézségek árán tudják naponta iskolába szállítani Csíkszeredába, eddig csak kitérő, hárító válaszokat kaptak. Most már akár tiltakozó megmozdulásra is hajlandók, hogy változzon a helyzet.

Az autista gyermekek különleges foglalkozást igényelnek. Segítséget kérnek a szülők Fotó: Veres Nándor

Elkeseredettségük miatt

utcai tiltakozó felvonulásra is gondoltak,

hogy felhívják a figyelmet nehéz helyzetükre azok a csíki községekben, illetve Szentegyházán élő szülők, akiknek autizmussal élő, különleges nevelést, foglalkozást és bánásmódot igénylő gyermekeiket naponta kell Csíkszeredába, iskolába utaztatniuk. A gyermekek oktatását, fejlesztését a csíkszeredai AutHelp Egyesület által kezdeményezett, a József Attila Általános Iskolában működő Puzzle Oktatási Központ biztosítja, ahová naponta kell beutazni. Mint az érintett tizenkét madéfalvi, dánfalvi, madarasi, gyimesközéploki, csíkszentkirályi, szentsimoni és szentegyházi családot képviselő, a hivatalos szerveknek évek óta kéréseket, beadványokat küldözgető madéfalvi Constantin Stan, az egyik gyermek édesapja elmondta, a legnagyobb segítség egy iskolabusz lenne számukra. Ez reggel iskolába tudná vinni a gyermekeket, a szülők nagy része ugyanis nagy nehézségek árán tudja megoldani az utaztatást.

„Előfordul, hogy Gyimesközéplokon az út szélén autóstopra vár a szülő, miközben a gyermeket is tartania kell, mert nem engedheti el.

A szülők, ha eljutnak Csíkszeredába, valahol meg kell várniuk az oktatás végét, majd ismét hazajutniuk a gyermekekkel.

A legtöbben ezt sem anyagilag, sem fizikailag nem bírják hosszú távon” – jellemezte a helyzetet a madéfalvi szülő, aki az elmúlt négy évben több kérést is elküldött a Hargita Megyei Tanfelügyelőséghez, Hargita Megye Tanácsához, járt a prefektusnál is, azt kérve, hogy biztosítsanak egy iskolabuszt, vagy béreljenek egy megfelelő járművet a gyermekek utaztatásához. „A szülők megkapják a minimálbérnek megfelelő, a fogyatékkal élő személyek otthoni gondozásáért járó ápolási díjat, illetve még 500 lejes juttatást, ez azonban nem fedezi a költségeket és a szükségleteket” – ismertette a panaszos, aki

a beadványaira kapott válaszokat kitérőknek, a hivatalok viszonyulását érdektelennek nevezte,

noha szerinte a 2011-ből származó 1-es számú tanügyi törvény több rendelkezése is előírja az állami intézményeknek az utazási költségek megtérítését ilyen esetekben. A tavaly, illetve idén írt válaszaikban a tanfelügyelőség, valamint a gyermekvédelmi igazgatóság a tanügyi törvényre hivatkozva azt írta, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szállítását a helyi önkormányzatoknak kell megoldaniuk. Mint megtudtuk, a József Attila Általános Iskola vezetősége azt is vállalta, hogy iskolabusz beszerzése esetén a sofőrt, illetve a jármű karbantartását is vállalják, kértek is buszt a tanintézet számára, de nem kaptak.

Iskolabuszra lenne szükségük, ám egy jármű nem biztos, hogy megoldja a problémát Fotó: Barabás Ákos

Görbe Péter, Hargita megye főtanfelügyelője jól ismeri a helyzetet, és megérti a szülőket, de mint rámutatott, a megoldás nem egyszerű, és ez meghaladja az intézmény lehetőségeit. „Ha adunk egy buszt Csíkszeredának, hogy oldjuk meg a szállítás finanszírozását? A törvény szerint annak az önkormányzatnak kötelessége a szállítást fedezni, ahová való a gyerek.

Ez egy törvényes patthelyzet, ha lenne egy busz, nem tudjuk, hogy lehetne a működtetését törvényesen megoldani, mert a gyermekek több településről valók”

– vázolta Görbe, aki fájdalmasnak tartja a helyzetet. Úgy vélte, az érintett polgármesterekkel közösen kellene megtalálni az együttműködés lehetőségét a költségek fedezésére.

A már említett tanügyi törvény hiányosságairól beszélt Adrian Pănescu, a Hargita megyei prefektusi hivatal szóvivője is, miután ők felterjesztették a részletesen ismertetett helyzetet a munkaügyi és szociális minisztériumhoz, és onnan érdembeli választ nem, csak a törvény 84. szakaszában előírtakra való hivatkozást kaptak. A jogszabály a különleges oktatást igénylő diákok esetében csak a helyi közszállítás ingyenes használatát biztosítja, a távolsági utaztatás esetében pedig 50 százalékos költségtérítésről beszél, de általánosságban, minden diákra vonatkoztatva. Pănescu szerint, mivel a különleges bánásmódot igénylő, fogyatékkal élő diákok más településre történő szállításának finanszírozási módjára a törvény nem tér ki,

jogszabály-módosításra lenne szükség annak meghatározására, hogy az ilyen költségeket milyen alapból lehet törvényes módon biztosítani.

Amúgy ebben az esetben egy gépjárművel nem is lehetne megoldani az utaztatást, mivel a települések távol esnek egymástól, és különböző útvonalakon közelíthetők meg.

A témában megkerestük Hargita Megye Tanácsát is: a kérdéseinkre küldött válaszukban leszögezik, mivel a törvény értelmében a polgármesteri hivatalok feladata a helyzet orvoslása, a megyei tanács nem bérelhet, biztosíthat autóbuszt a vidéki, autizmussal élő gyermekek iskolába való utaztatása érdekében. Az intézmény azt is közölte, a szülők panaszát továbbították a tanfelügyelőségnek, a kapott választ követően pedig levelet küldtek az érintett polgármestereknek, hogy a vonatkozó törvények figyelembe vételével találjanak megoldást a helyzet orvoslására,

Megoldást jelenthet, ha a szülők civil szervezetet hoznak létre, amelynek segítségével pályázhatnak különböző tevékenységek finanszírozására,

így például a szállításra is. Hargita Megye Tanácsa a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon keresztül minden évben pályázati programot ír ki civil szervezetek számára, amelyben sérült személyek iskolába, munkába, terápiára szállítására is kérhető támogatás. Így elszámolható a bérlet vagy üzemanyagszámla is. A programra csak szociális akkreditációval rendelkező szervezetek pályázhatnak” – tájékoztatott a megyei önkormányzat.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS