Megerősíteni a Kőrösi Csoma Sándor által képviselt magyarságtudatot

Népes közönség előtt szervezték meg szombat délután a háromszéki Csomakőrösön a 32. Kőrösi Csoma Sándor Napok zárórendezvényét. Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete hangsúlyozta, hogy a magyar kormány és a tudományos élet kiemelt figyelmet szentel jeles tudósunk emlékének ápolására. Brendus Réka, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője szerint az évente megszervezett ünnepség egy eszmeiség piedesztálja, a tényleges összetartozás érzése.

Makkay József

2022. április 30., 20:552022. április 30., 20:55

2022. április 30., 21:032022. április 30., 21:03

Megerősíteni a Kőrösi Csoma Sándor által képviselt magyarságtudatot

Fotó: Pinti Attila

Népes közönség előtt szervezték meg szombat délután a háromszéki Csomakőrösön a 32. Kőrösi Csoma Sándor Napok zárórendezvényét. Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete hangsúlyozta, hogy a magyar kormány és a tudományos élet kiemelt figyelmet szentel jeles tudósunk emlékének ápolására. Brendus Réka, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője szerint az évente megszervezett ünnepség egy eszmeiség piedesztálja, a tényleges összetartozás érzése.

Makkay József

2022. április 30., 20:552022. április 30., 20:55

2022. április 30., 21:032022. április 30., 21:03

Kovásznán és közigazgatásilag a háromszéki városhoz tartozó szomszédos településen, Csomakőrösön szervezte meg április 27–30. között a Kőrösi Csoma Sándor Egyesület a 32. Kőrösi Csoma Sándor Napokat. A Gazda József tanár, közíró és művelődésszervező által 1990-ben létrehozott egyesület az elmúlt három évtizedben rangos előadókat hívott meg a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. Az 1784-ben Csomakőrösön született és az indiai Dardzsilingben 1842-ben elhunyt nagy utazó, nyelvtudós, a tibeti–angol szótár megalkotója

nemcsak számunkra, magyarok számára alkotott maradandót, hanem a nemzetközi tudományos világ is kiemelkedő személyiségként tartja számon.

A koronavírus-járvány miatt a székely tudósra emlékező konferenciasorozat az elmúlt két esztendőben elmaradt, idén azonban a „régi szép időket” megidéző érdeklődés mellett kerülhetett sor a csomakőrösi Debreczi Panzióban a Kőrösi Csoma Sándor nevével fémjelzett magyarságkutatással kapcsolatos előadásokra. A 180 évvel ezelőtt meghalt tudós szellemi nagyságát idézi meg a Gazda József és Ferencz Éva szerkesztésében megjelent Az idők arcai című tanulmánykötet is, amelyet a konferencia keretében mutattak be.

Fotó: Pinti Attila

A több napos rendezvény fénypontja volt a szombati ünnepség, Kőrösi Csoma Sándor szobrának megkoszorúzásával. Ezt követően a Csoma Emlékház kertjében Sudár Balázs turkológus vehette át a Kőrösi Csoma Sándor-emlékérmet.

Kovács István unitárius püspök: vissza kell térni a gyökerekhez!

A csomakőrösi református templomban meghívott lelkipásztorként Kovács István unitárius püspök hirdetett igét, aki több mint két évtizedes sepsiszentgyörgyi lelkészi tevékenysége során maga is sokat tett a háromszéki származású magyar tudós emlékének ápolásáért. Igehirdetésében Illés próféta vívódásaival, útkeresésével állította párhuzamba a magyar tudós hosszú vándorlását.

Fotó: Pinti Attila

Kőrösi Csoma Sándor a közösség tápláló erejével indult útnak megtalálni a magyar őshazát. A lelkész szerint

önmagáért az ember nem képes ekkora dolgokra. Csoma a nemzetéért vállalta ezt az első pillantásra hihetetlenül nehéz küldetést.

Ahogyan Illés profétának az angyaltól kapott eledel jelentette a negyven napnyi barangoláshoz szükséges táplálékot, a csomakőrösi szellemóriásnak az otthonról kapott útravaló volt az igazi segítség.

Fotó: Pinti Attila

A püspök a székely tudós életpályáját a mai embernek ajánlotta: „Csoma Sándor elhitte, hogy nincs lehetetlen. Hogy érdemes nagyot álmodni, és ezért az álomért elindulni. Napjainkban, amikor fordul ki sarkából a világ, mennyire fontos visszakeresni a gyökerekre. Keresni az eredetet, és visszatalálni oda, ahonnan elbitangolt a megfertőzött világ, ahol minden viszonylagossá vált. Akárcsak Illés idején, Baal prófétái azt akarják, hogy ne tudjunk semmit, ne legyen istenünk, ne legyünk meg sem önmagunk, sem más számára, hanem szabadon vezessenek kátyúból kátyúba és háborúba a szabadság zászlaja alatt” – fogalmazott az igehirdető.

Az angolok számára is fontos

A templomi istentiszteletet követően az ünneplő gyülekezet Csomakőrös központjában, Kőrösi Csoma Sándor szobra körül gyűlt össze, ahol elsőként a rendezvény fővédnöke, Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete üdvözölte az egybegyűlteket, biztosítva a Kőrösi Csoma Sándor Napokat szervező egyesületet és a helyi közösséget, hogy

a magyar kormány továbbra is messzemenően támogatja tudósunk emlékének ápolását.

Fotó: Pinti Attila

A magyar diplomata beszédében azt is elmondta, hogy az Egyesült Királyság bukaresti nagykövetével folytatott eszmecseréje kapcsán kiderült, az angolok számára is nagyon fontos a székely származású jeles Tibet-kutató tudományos öröksége.

Kovászna testvérvárosa lesz Dardzsiling

Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője beszédét ezzel a gondolattal indította: „ha ma köztünk élne, Kőrösi Csoma Sándorra valószínűleg sokan megszállottként tekintenének, akárcsak Bolyai Farkasra, a vele kortárs matematikai zsenire. Pedig csak annyi történt, hogy a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban akadt egy kiváló lelkész-tanár, Herepei Ádám, aki mindkettőjükkel megszerettette a magyarok őstörténetét. És hogy ez a tudás a fiatal Csoma Sándorban hogyan alakult megszállottsággá, azt utólag teljes életútja bizonyítja.”

Fotó: Pinti Attila

Az erdélyi származású kormánypárti politikus szerint ha ma diákokat kérdezünk arról, hogy ki volt Kőrösi Csoma Sándor, a legtöbben azt mondják, hogy utazó. Brendus ezért tartja kiemelkedően fontosnak időről időre feleleveníteni emlékezetét, ismertetni életművét, életben tartani őt magát. És ami még ennél is fontosabb:

megerősíteni azt a magyarságtudatot, amit a székely fiatalember képviselt.

„Ma már a Kőrösi Csoma Napok sokkal többet jelentenek, mint pusztán emléket állítani e település híres szülöttének. Sokkal többet, mert nem egy ember, hanem egy eszmeiség piedesztálja ez, egy tényleges összetartozás érzése, amely »él minden magyar lelkében«. S valójában ez a legfontosabb:

nagy elődök emlékezetén keresztül olyan erős köteléket fonni a mai emberek között, amely nem csupán közösséggé, de erős, múltjára és jelenére büszke, jövőjét építeni tudó és értéket teremtő közösséggé kovácsol mindannyiunkat.

Ezt teszik ma iskoláink, intézményeink, egyházaink – és ezt kell tennünk mi magunknak is, egyenként és együtt” – fogalmazott a magyar kormány képviselője a háromszéki rendezvényen.

Fotó: Pinti Attila

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a székelység számára követendő példát mutató tudós életútját méltatva bejelentette, hogy a közeljövőben testvérvárosi kapcsolatra lép a háromszéki Kovászna és az indiai Dardzsiling városa. A székelység törekvéseivel kapcsolatban a politikus úgy fogalmazott,

mi azt akarjuk, hogy Székelyföld ne azoké legyen, akik csúfolják és kizsákmányolják, hanem azoké, akik megdolgoznak, megküzdenek, és áldozatokat hoznak érte.

Azoké, akik szeretik Székelyföldet. Kőrösi Csoma Sándor életpéldája arra kötelez, hogy az ő általa megjelölt úton járjunk tovább.”

A felszólaló politikusok, helyi civil szervezetek, önkormányzatok, iskolák és magyarországi települések képviselői megkoszorúzták Kőrösi Csoma Sándor szobrát, a helyi kisiskolások az ünneplő közönség vastapsa közepette ünnepi műsort mutattak be.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. április 30., szombat

Elkezdődött az ivó- és szennyvízhálózat kiépítése Alsósófalván, megsokszorozódtak a költségek

Számos bonyodalom és újratervezés után elkezdődött az ivó- és szennyvízhálózat kiépítése Alsósófalván, amit a szerződése alapján tizenkét hónapon belül kell befejezzen a kivitelező. 

Elkezdődött az ivó- és szennyvízhálózat kiépítése Alsósófalván, megsokszorozódtak a költségek
2022. április 30., szombat

Jól teljesített a Hargita megyei agrárszektor tavaly, de a drágulások beárnyékolják az idei szezont

Egyre több az ökogazdaság Hargita megyében, de a térségnek még nagy lehetőségei vannak az öko-, biogazdálkodás terén. Az állattartó gazdaságok koncentrálódnak, erősödnek, ami a megélhetéshez szükséges bevételek megteremtése szempontjából jót jelent.

Jól teljesített a Hargita megyei agrárszektor tavaly, de a drágulások beárnyékolják az idei szezont
2022. április 30., szombat

Novák Eduárd Marosvásárhelyen: teqballasztalokat kapnak az iskolák

Nyolcvan teqballasztalt oszt ki a nyáron a romániai iskoláknak az oktatási és a sportminisztérium – közölte szombaton Marosvásárhelyen Novák Eduárd sportminiszter.

Novák Eduárd Marosvásárhelyen: teqballasztalokat kapnak az iskolák
2022. április 30., szombat

Járványnapló: 900 alatt az új esetek száma

887 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában péntek óta, 17 762 teszt eredményének feldolgozását követően – derül ki a Stratégiai Kommunikációs Csoport szombati tájékoztatásából (egy nappal korábban ez a szám 1016 volt).

Járványnapló: 900 alatt az új esetek száma
2022. április 30., szombat

Székelyudvarhely központjában szaladt a medve

Egy nagyjából 4–5 éves medve járt szombatra virradóan Székelyudvarhely főbb utcáin, amely a városközpontba is bement, mielőtt a helyi rendőrség és a helyi vadásztársulat munkatársainak sikerült elkergetniük a település határain kívülre.

Székelyudvarhely központjában szaladt a medve
2022. április 30., szombat

Egyelőre nem teljesültek a Sanitas szakszervezet bérkövetelési

Nem született megoldás az egészségügyben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet követeléseire, noha a dolgozók béreit érintő elmaradt intézkedések beütemezésére a kormány képviselői által múlt év végén ajánlott 120 napos haladék már lejárt.

Egyelőre nem teljesültek a Sanitas szakszervezet bérkövetelési
2022. április 29., péntek

Több százan ropták együtt Csíkszeredában a tánc világnapján

Több százan gyűltek össze Csíkszeredában péntek este a Csíki Játékszín előtti téren, hogy csatlakozzanak a tánc világnapja alkalmából szervezett közösségi táncon. A Just Dance játék mintájára kivetített táncoló figurákat utánoztak a résztvevők.

Több százan ropták együtt Csíkszeredában a tánc világnapján
2022. április 29., péntek

Ezren táncoltak Marosvásárhely központjában

A tánc világnapja alkalmából péntek délután a Maros Művészegyüttes és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány nagyszabású eseményt szervezett Marosvásárhelyen, a Színház téren.

Ezren táncoltak Marosvásárhely központjában
2022. április 29., péntek

Két tűzeset egyetlen éjszaka alatt Udvarhelyszéken

Feltehetően rövidzárlat és nem megfelelően szigetelt kémény miatt ütött ki tűz Nagygalambfalván, majd Rugonfalván csütörtökön éjszaka néhány óra eltéréssel.

Két tűzeset egyetlen éjszaka alatt Udvarhelyszéken
2022. április 29., péntek

Jöhetnek az elektromos rollerek, mehetnek a régi autók Marosvásárhelyen

Több szolgáltató hozhatja el Vásárhelyre az elektromos rollereit, és beindítják a helyi roncsautó programot – többek között ezekről döntöttek a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők, pénteki ülésükön.

Jöhetnek az elektromos rollerek, mehetnek a régi autók Marosvásárhelyen
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM