Ki kell seperni a mocskot a szőnyeg alól

Ki kell seperni a mocskot a szőnyeg alól

Cél a hipergettók felszámolása, azonban a tereptapasztalatok alapján a szakember úgy látja, vannak olyan telepek, amelyeket nem lehet felszámolni. Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

A megfelelő minőségű lakóhely hiánya a gyökere minden további hátránynak – vonható le a következtetés a mélyszegénységben élő romák társadalmi befogadására vonatkozó stratégia alapján, amely amellett, hogy valós képet festett a Hargita megyei roma telepek helyzetéről, konkrét cselekvési tervet is összeállított 2027-ig. A legfőbb cél a telepek felszámolása, csakhogy vannak olyan hipergettók, amelyeket belátható időn belül nem lehet eltüntetni.

Barabás Hajnal

2024. február 13., 07:322024. február 13., 07:32

A mélyszegénységben elő roma közösségek egyik legégetőbb problémája a lakhatás, amely nemcsak Hargita megyei probléma, hanem országosan, sőt világszinten érinti a mélyszegénységben élőket. Az esetek többségében a megfelelő minőségű lakóhely hiánya a gyökere minden további hátrányosságnak.

A másik, szintén hangsúlyos kérdés, a romák kulturális elismerése, ugyanis

létezik egyfajta hierarchikus viszony a nem cigány és a cigány emberek között

– mutatott rá a roma közösségek felzárkóztatásának kulcsát jelentő két legfontosabb tényezőre András Loránd, a Hargita megyei önkormányzat mélyszegénységgel foglalkozó munkacsoportjának vezetője, a Hargita megyei romák társadalmi befogadására vonatkozó stratégia egyik kidolgozója.

A kolozsvári Transylvania Inquiry Kft. által összeállított dokumentumból, amely a 2023–2027-es időszakra ír elő cselekvési tervet, már korábban osztottunk meg adatokat, amelyek egyfajta valós képet ad a megyében létező roma telepekről, no-go övezetekről, hipergettókról.

korábban írtuk

Csak Hargita megyében több mint hétezer roma él a „no-go” övezetekben és hipergettókban
Csak Hargita megyében több mint hétezer roma él a „no-go” övezetekben és hipergettókban

Hargita megyében negyvenhárom úgynevezett „no-go”, azaz tiltott övezetet, köztük harminckét meglehetősen leromlott állapotú, leszegényedett, megbélyegzett hipergettót azonosítottak a romák társadalmi befogadására vonatkozó stratégia kidolgozása során.

Mint írtuk, Hargita megyében a felmérés szerint több mint 22 ezer roma él, akik a teljes lakosság 7,6 százalékát teszik ki. Néhányan közülük elhatárolt telepeken élnek, összesen 130 ilyen kisebb-nagyobb telepet azonosítottak a stratégia készítői. A helyzetkép ismertetése után a cselekvési tervből szemelgetünk fontosabb részleteket, azokat a konkrét lépéseket, amelyek a stratégia célját szolgálják.

Idézet
Beszélni kell a romák kérdéséről, mert a szőnyeg alól ki kell seperni a mocskot, és hozzá kell kezdeni a rendbetételhez

– fogalmazott András Loránd. Mint sorolta, a lakhatás és a cigány kultúra kérdéskörei mellett a romák politikai életben való részvételének erősítése is fontos téma azért, hogy a romák véleménye is számítson, amikor róluk, velük kapcsolatban hoznak döntéseket.

Ugyanakkor a stratégiában külön teret szántak az oktatásnak, továbbá kiemelték az infrastrukturális beruházások, fejlesztések fontosságát. Minden egyes hátrányos helyzetű közösséget ugyanis ezen beruházások hiánya sújtja, hiszen a legtöbb roma telep a települések peremén helyezkedik el, ezért sokat javíthatna helyzetükön az utak rendbetétele, és a víz-szennyvízhálózatok kiépítése.

Egy mobil szociális hálózatnak volna létjogosultsága

Hosszútávú célkitűzés ugyan a hipergettók felszámolása, azonban a tereptapasztalatok alapján András Loránd úgy látja, vannak olyan telepek, amelyeket nem lehet felszámolni.

Idézet
Amikor meg kell mozdítani egy több mint száz fős közösséget, és lakhatást kell számunkra biztosítani, akkor ma Romániában nem létezik olyan önkormányzat, amely ezt a kérdést egykönnyen meg tudná oldani

– vélte a szakember, utalva a csíksomlyói cigánytelep több mint száz tűzkárosultjára, akiknek az önkormányzat nehezen talált fedelet a feje fölé, és több mint másfél évig az Erőss Zsolt Arénában voltak kénytelenek elszállásolni, mígnem végül konténerlakásokba költöztették vissza többjüket.

Szerinte a helyzetet az nehezíti, hogy kevés a szociális lakások száma, országos szinten probléma ez. A felszámolhatatlan telepeket leszámítva, szerinte vannak olyanok is, ahol lehetne felszámolási programot indítani – ez főként a kis létszámú telepekre igaz. Más telepeken gyakorlatilag a telepfejlesztésre vagy a telep átszervezésre lenne csak szükség. Ezek mellett akadnak olyan helyszínek is, ahol gyakorlatilag semmilyen urbanisztikai közbeavatkozás nem kell, csak a meglévő körülményeken kellene valamelyest javítani, és a mentális határok lebontására lehetne fókuszálni.

„Minden egyes eset más és más, így különböző megoldásokat kell keresni a romák helyzetének javítására. Mindig a helyi közösség, a helyi társadalmi viszonyok, a gazdasági és politikai viszonyok határozzák meg azt, hogy mit és hogyan lehet tenni. Nincs egy konkrét recept arra, hogy Hargita megyében általánosan mi az, amit cselekedni kellene” – magyarázta. Ennek ellenére viszont úgy látja,

volna egy létesítmény, amelyre minden telepen szükség lenne: egy olyan mobil szociális hálózat építésére, amely egy időben biztosít szociális, jogi, valamint szociomedikális segítséget

– sorolta. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy akár konténerekből vagy a telepen található jó állapotú épületekből lehetne létrehozni egy olyan központot, ahol közfürdő működhetne, ahol lehetne tisztálkodni, mosni, továbbá higiéniai nevelésben és segítségben részesülhetnek a telep lakói. Mindezeken túl ebben a központban működhetne egy gyerekfoglalkoztató, és benne tevékenykedne a szociális munkás, a pszichológus, ugyanakkor egy ilyen központban adminisztratív és jogi segítségnyújtásnak is helye lenne, például a személyazonossági igazolványok elkészítéséhez.

Galéria

A kis létszámú telepeken talán lehetne felszámolási programot indítani a szakember szerint. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

András Loránd szerint egy ilyen szociális központra minden telepen szükség volna, térségtől és helyi viszonyoktól függetlenül. Azokon a helyszíneken, ahol az önkormányzatoknak van területe, egyszerűbb ezt megoldani, más helyeken kihívás megoldást találni. Éppen ezért úgy véli, a civil szervezetek hatékonyabban tudnak sokszor eljárni, nem kötik őket annyira a bürokratikus eljárások, mint a polgármesteri hivatalokat; azonban fenntartásuk, működtetésük önkormányzati támogatást igényel. Ezeket a központokat akár alternatív energiaforrással is el lehetne látni.

Kulturális elismerés

„A hátrányos helyzetű közösségek esetében mindig kell a többséggel is foglalkozni, a két közösséget közelíteni kell, érzékenyítő munkát kell folytatni, amelyet például képzésekkel lehet jól elérni” – magyarázta, majd jelezte, az együttélés előnyeit kell hangsúlyozni. A témához kapcsolódóan szeretnének egy olyan online felületet indítani, ahol szakmai és társadalmi perspektívából is tárgyalnák ezt a kérdést. Továbbá a kulturális elismerés részeként pályázatokat indítani, roma civil szervezetek létrehozását támogatni.

Mindezek mellett, ahogyan a stratégia is tükrözi,

az oktatás kell legyen az alapja mindennek,

így foglalkozni kell az iskola korai elhagyásának visszaszorításával, az írástudatlanság csökkentésével és az iskolai szegregációval is.

„Utóbbi esetében önmagában az, hogy az emberek külön élnek telepeken, vagy a gyermekek az iskolában külön osztályban tanulnak, ez önmagában nem jelentene problémát, hogyha erre az adott közösség vagy az adott szülők vagy a gyerekek nyitottak. A probléma a minőségbeli különbségekben merül fel, azaz az élettér, lakhatás, oktatás minőségében. Például azok az osztályok, ahol a gyermekek szegregált körülmények között tanulnak, ott az esetek többségében az oktatás minősége alacsonyabb. Visszamaradottabb az osztálytermek felszereltsége is. A mentális távolságok is nagyobbak” – fejtette ki, hozzátéve, hogy éppen ezért

fontos az oktatási deszegregáció.

Szerinte a szegregált oktatás csak abban az esetben lehet opció, hogyha a minősége azonos a többi iskola oktatásával.

Ugyanakkor a pedagógusok képzése is életbevágó, hogy hogyan kezeljék, hogyan tanítsák a mélyszegénységből érkező tanulókat. Sok hátrányos helyzetben felnövő gyereknek nincs lehetősége arra, hogy a finommotorikai készségei kialakuljanak, mivel a mozgástere is gyakran korlátozott, ezért az idegrendszeri fejlődés is visszamaradhat.

Tehát szükség van adott esetben fejlesztő pedagógusokra, pszichológusokra, más szakemberekre, mert

nem attól gyengébb a teljesítménye a tanulónak, mert cigány származású, hanem attól, hogy hátrányos helyzetből érkezik.

Ezt a problémát rendszerszinten kell megoldani, valamint a különböző szakemberek számát növelni kell az adott tanintézetekben, jegyezte meg. A szakembertől tudjuk, hogy vannak jó példák is, ahol a gyermekek vegyesen együtt, egy iskolában tanulnak, ahol a pedagógusok mindent megtesznek, hogy ezek a gyermekek együtt haladjanak a tanulásban. Ilyen tanintézetek vannak többek között a Nyikó-mentén és Székelykeresztúr környékén.

Egészségbiztosítás és politikai képviselet nélkül...

Az oktatás javítása mellett az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése is cél, hiszen nagyon sok esetben a közösségek nem rendelkeznek egészségbiztosítással, nem férnek hozzá a mindenki számára elérhető egészségügyi szolgáltatásokhoz – emelte ki a szakember. Hozzátette, az önkormányzatoknak lehetőségük lenne alkalmazni egészségügyi roma mediátorokat, viszont a probléma az, hogy az egészségügyi minisztériumnak is jóvá kell hagynia az alkalmazást, ami az utóbbi időben elmaradt.

A dokumentumban szereplő adatok szerint 2018–2022 között csak Hargita megyében 803 kiskorú anya szült gyermeket úgy, hogy nem részesült terhesgondozásban, legtöbb esetben nem volt háziorvosuk sem. Ezért

életbevágók lennének az állandó családtervezési és egészségügyi nevelési programok az iskolákban.

Ugyancsak fontos az átoltottság növelése a roma gyermekek körében a különböző betegségek ellen.

Szintén stratégiai fontosságú a romák politikai képviselete, vagyis az, hogy legyen intézményes háttere a találkozásnak, a vélemények ütköztetésének – ennek elkezdődött a folyamata, tudtuk meg András Lorándtól. A roma kisebbség politikai képviselete a 2004-es választási évben csúcsosodott ki Hargita megyében, amikor a Roma Párt 21 településen indított jelölteket, és 9 községben sikerült képviselőt bejuttatniuk a helyi tanácsokba. Ezután a következő választásokon már nem tudtak eredményt felmutatni, így 2020-ban, a legutóbbi választásokkor már nem is indítottak jelölteket.

Jelenleg az RMDSZ listájáról a romáknak egyetlen önkormányzati képviselője van Csíkkozmáson.

Ugyancsak ebben a startégiában fogalmaztak meg olyan lépéseket, amelyek a diszkrimináció visszaszorítását célozzák. Ilyen lenne például a közösségi médiában végzett szociológiai kutatás, amely egy algoritmus segítségével kiszűri a gyűlöletbeszédeket, és egy térségről egyfajta képet mutat, hogy mennyire toleráns, elfogadó a mássággal szemben, vagy éppen mennyire elutasító. Emellett akár konkrét jogi lépések is következhetnek civil szervezetek, a Nép ügyvédje (ombudsman) intézmény segítségével, hogy feljelentést tegyenek a hatóságoknál a durva, megbélyegző, diszkriminatív és rasszista megnyilvánulások ellen.

Két lábbal a földön

András Loránd a stratégiával kapcsolatban végül elmondta, igyekeztek úgy összeállítani a cselekvési tervet, hogy „két lábbal maradjanak a földön”, de ennek ellenére fogalmaztak meg elrugaszkodottabb célokat, még akkor is, ha nem minden tud megvalósulni 2027-ig. Ilyenek például az infrastrukturális befektetések, a lakhatás javítása, a hipergettók felszámolása. „Ahhoz, hogy érdemi előrelépés legyen, kellenek a távlati célok” – hangsúlyozta. Hozzátette,

a stratégiában megfogalmazott akciótervek elsősorban ösztönzők, de nem kötelező érvényűek a helyi önkormányzatok számára,

azonban a különböző pályázatokhoz referenciaként használhatják a dokumentumot, és irányadóként használhatják a helyi akciótervükhöz.

Mintegy zárszóként arra is kitért, hogy közel százéves múltja van annak, hogy miért tartanak ott, ahol vannak ezek a cigány közösségek, és hogy a kommunizmus idején is fennmaradt a hátrányos helyzetük, akkor amikor mindenkinek volt munkája és mindenki kapott lakást; csakhogy akkor is a kollektívben, vagyis a termelőszövetkezetekben a legalja munkát kellett végezzék, és legjobb esetben is másodosztályú garzonokat osztottak ki nekik. Tehát

a szocializmus sem volt kellőképpen érzékeny a helyzetükre.

Hozzáfűzte, az elmúlt évtizedekben felgyűlt problémákat nem lehet egyik napról a másikra rendezni. Ebben a hosszú munkafolyamatban talán legfontosabb szem előtt tartani, hogy a roma közösségekkel való együttélés nem választható opció, azonban az együttélés minősége tőlünk függ, éppen ezért ideje a roma közösségekre veszély helyett lehetőségként tekinteni – fogalmazott.

3 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 12., hétfő

Számítástechnikai sikervállalkozás Székelyföld szívében

Magyarországon szerzett tudásának, tapasztalatának köszönhetően kezdett bele a számítógépes programok értékesítésébe a rendszerváltás után tulajdonostársával, Tőkés Károllyal. A csíkszeredai CONSOFT vállalkozás vezetőjével, Tódor Lászlóval beszélgettünk.

Számítástechnikai sikervállalkozás Székelyföld szívében
2024. február 12., hétfő

Minden napra akadt egy törvényszegő sofőr Hargita megyében a hétvégén

Átfogó közúti ellenőrző akciót tartottak a Hargita megyei rendőrök a hétvége folyamán a megyei közutakon. Az ellenőrzés nem volt hiábavaló: két ittas, és egy felfüggesztett jogosítvánnyal közlekedő személy is rendőrkézre került.

Minden napra akadt egy törvényszegő sofőr Hargita megyében a hétvégén
2024. február 12., hétfő

Mennyi pénzt hívott le tulajdonképpen a hivatal? – erről is vitáztak a székelyudvarhelyi tanácsülésen

Jogi segítséggel fog kisajátítani egy területet a városháza a székelyudvarhelyi Ugron Gábor utcában – derült ki a helyi képviselőtestület hétfői soron kívüli ülésén. A már megszokott vádaskodások sem maradtak el.

Mennyi pénzt hívott le tulajdonképpen a hivatal? – erről is vitáztak a székelyudvarhelyi tanácsülésen
2024. február 12., hétfő

Marosvásárhely szívét is újraélesztené a szívsebész professzor

Független marosvásárhelyi polgármester-jelöltként indul a helyhatósági választásokon Horaţiu Suciu szívsebész professzor. Ezt ő jelentette be hétfőn délelőtt a marosvásárhelyi városháza előtt.

Marosvásárhely szívét is újraélesztené a szívsebész professzor
2024. február 12., hétfő

Mint az akciófilmben: nyilvánosságra hozták a két túsz kiszabadításának véres tűzharcba torkollott részleteit

Az izraeli hadsereg (IDF) hétfőre virradóan kiszabadított két, a Gázai övezetbe hurcolt túszt. Az övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet szerint az akciónak mintegy száz halálos áldozata van.

Mint az akciófilmben: nyilvánosságra hozták a két túsz kiszabadításának véres tűzharcba torkollott részleteit
2024. február 12., hétfő

Február, hol a nyár? Mutatjuk: 21 fok fölött volt vasárnap

Kora nyári, de mindenképp késő tavaszi hőmérsékleti értékek köszönnek vissza tegnap délutánról, ha megnézzük a csúcsértékeket. Az országban a legmagasabb érték 21,5 Celsius-fok volt, de Székelyföldön is meghaladta a levegő hőmérséklete a 18 fokot.

Február, hol a nyár? Mutatjuk: 21 fok fölött volt vasárnap
2024. február 12., hétfő

Miért Hargita megyében a legalacsonyabbak a bérek, ha viszonylag jól teljesít a megye gazdasága?

Az átlagbér tekintetében évek, sőt évtizedek óta az országos statisztika végén helyezkedik el Hargita megye, gazdasági erejét tekintve azonban viszonylag jól teljesít. Akkor mégis miért ilyen alacsony az átlagfizetés itt?

Miért Hargita megyében a legalacsonyabbak a bérek, ha viszonylag jól teljesít a megye gazdasága?
2024. február 11., vasárnap

Patakba esett, életét vesztette egy férfi Maroshévíznél

Maroshévíznél egy patakba esett férfit kellett kiemelniük vasárnap a tűzoltóknak, életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Patakba esett, életét vesztette egy férfi Maroshévíznél
2024. február 11., vasárnap

Megcsókolták a földet, amikor Erdélybe jöttek

Tanárai hatására vált a székelyek kutatójává, majd a székelyek kutatójából „tiszteletbeli székellyé” Balogh Judit, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora, aki a hétvégén Csíkszeredában tartott előadást.

Megcsókolták a földet, amikor Erdélybe jöttek
2024. február 11., vasárnap

Háromszékről is rengeteg indokolatlan hívás fut be az egységes sürgősségi hívószámra

Az egységes segélyhívó rendszer 2004-es bevezetése óta eltelt húsz évben több mint 300 millió hívás érkezett a 112-es számra. Tavaly ezek 49,29 százalékát a mentőszolgálathoz irányították át – derül ki egy vasárnap közzétett statisztikából.

Háromszékről is rengeteg indokolatlan hívás fut be az egységes sürgősségi hívószámra
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM