Szent András napja – kemény böjt, könnyű álom, kakastoll az ajtóban

Szent András napja – kemény böjt, könnyű álom, kakastoll az ajtóban

Szent András szobra a római Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház északi falán

Fotó: treasuresofrome.it

„Ha valaki András napján kenyeret pirít, s a bal csizmája kapcájába teszi, s egész nap nem eszik semmit, ha éjjel a feje alá teszi, meglátja álmában, ki veszi el őt feleségül” – okít az Erdély című lap több mint százhúsz évvel ezelőtti száma. Pánikra azonban nincs ok, mert eleink más módszert is tudtak a jövendőbeli vőlegény vagy menyasszony kilétének felfedésére. Igaz, azok sem föltétlenül egyszerűbbek.

Kocsis Károly

2023. november 30., 07:582023. november 30., 07:58

Még mielőtt a jövőfürkésző praktikák taglalásába kezdenénk, hadd emlékeztessünk: András előbb Keresztelő Szent János, majd Jézus tizenkét tanítványának egyike; Simon Péter testvére volt. Egyes újszövetségi apokrif iratok szerint kezdetben Közép–Ázsiában, Örményországban, Kurdisztánban, sőt a szkíták körében is hirdette a kereszténység tanait, tehát őseinkkel korán kapcsolatba kerülhetett. Ezt sokan kétségbe vonják, de

tény, hogy számos helyen „szkíta-térítőknek” nevezik András és Fülöp apostolokat, mindkettőjük zománcképe helyet kapott a Szent Koronán,

és ez az Árpád honfoglalóinak sírjaiból elkerült ereklyetartó mellkeresztekre is egyfajta magyarázatul szolgálhat. Az sem lehet véletlen, hogy a Kárpát-medence első keresztény templomait Szent András tiszteletére emelték – Székelyföldön, később Futásfalván, Gyimesfelsőlokon, Szentegyházasfaluban, továbbá a ma Brassó megyéhez tartozó Ürmösön ajánlottak istenházát vagy kápolnát az oltalmába.

Az evangélium hirdetésével minden bizonnyal a Volga környékére is eljutott, hiszen Oroszország védőszentje lett, de végül a Bizánci Birodalomban kötött ki, ahol Péter bátyja püspökséget alapított. Az achaiai Patrasz (Petra) püspökeként a halál is itt érte Kr. u. 60-ban, méghozzá igen különös módon: miután a feleségét, Maximillát Jézus hitére terítette, Aegasz helytartó bosszúból bálványáldozatra akarta kényszeríteni, amit András természetesen megtagadott, sőt azt sem engedte a feldühödött népnek, hogy a börtönből kiszabadítsák.

X-formájú keresztre feszítették (ezt nevezzük ma andráskeresztnek), amelyen harmadnapon lehelte ki lelkét, de úgy, hogy előtte két napig még Jézusról prédikált.

A 4. századtól Konstantinápolyban őrzött ereklyéit 1208-ban erőszakkal átvitték Amalfiba, a fejét pedig 1462-ben Rómába, ahonnan csak 1964-ben került vissza Patraszba. Szent Regulus legendája szerint egyes ereklyéi Skóciába kerültek, ezért a skótok is védőszentjükként imádkoznak hozzá, sőt 1997-ben Románia is oltalmába ajánlotta magát.

Galéria

Szent András a Szentegyházasfalvi Római Katolikus Plébániatemplom oltárképén az X alakú kereszttel

Fotó: Tamás Attila

Szentandrási kollégák

A kisfarsang ugyan már Katalinnal véget ér, de a mulatságok azért egészen Andrásig tartottak, aki aztán „zárja a hegedűt”. Legfennebb református vidékeken lehetett az András utáni szerdáig muzsikálni, de már csak otthon, a hozzá legközelebb eső vasárnap ugyanis kezdődik az advent, katolikusoknál a karácsony előtti böjt, a vigasságok, lakodalmak, bálok, fonók tilalmi időszaka (a fonóba azért itt-ott el-eljártak az ünnepnapok – András, Borbála, Luca napja, karácsony – kivételével).

Érdekes módon a disznóvágások idénye is tulajdonképpen a napjával vette, veszi kezdetét (főként a protestánsok körében), ezért aztán néhol Disznóölő Andrásnak is mondják.

A régiek azt tartották, az András-napi hó nem jó a vetésnek, és ha elkezd havazni, negyven napig el sem áll. Ha a libát megtartja a jég, locsogós, azaz sáros lesz a karácsony. A kézdiszentlélekiek onnan tudják, hogy kemény tél lesz, ha a farkasok orgonálnak. Sok helyen hagymakalendáriumot is készítettek ilyenkor: szétszedett fej vöröshagyma rétegeire csipet sót szórtak, a 12 réteg mindenike hónapnevet kapott, majd újév napján ebből jósolták meg a következő év időjárását.

A rendőröknek minden András napján meg van engedve, hogy az inspekciós szobába kártyázzanak, egyenek, igyanak. Megbeszéljék, mi a bajuk, mi a kívánságuk. Ezen a napon nem kell posztot álljanak, és még sok minden megvan engedve nekik ezen a napon, amit diskreciom tilt elárulni…
Székely Lapok, 1900. dec. 1.

Gyimesi és a moldvai magyarok szerint a farkasok ezen a napon indulnak el juhokat rabolni, ezért megelőzésképpen megfokhagymázták az ajtókat, és ügyeltek arra, hogy ne maradjon nyitva az olló. Csángó testvéreink még össze is kötözték az ollót András éjszakáján, mert ezzel tulajdonképpen a farkas száját fogták össze, estéjén a lányok, asszonyok nem mentek fonóba, nehogy farkassal találkozzanak a falu között. Pusztinán nem tartották elég hatásosnak, ha csak fokhagymával keresztet rajzoltak az ajtóra, „kakastulut szúrtak beléje, hogy a gonosz ne menjen be Szent András éjin.” A gyimesiek egész András-hetén nem használták az ollót.

Galéria

Szentegyházasfalu temploma Konrád Jenő rajzán

Fotó: Szentegyházasfalu/facebook

A székelyvarságiak sem mertek kimenni a határba, annyira tartottak a „szentandrási kollégáktól”, ahogy tréfásan a farkasokat nevezték; a parajdiak sem hoztak fát a havasról, s a juhokat, teheneket nem engedték túl messzire a falutól. A háromszéki román pásztorok, ha eddig nem, ezen a napon mindenképpen hazahajtották az állatokat, mert féltek attól, hogy a Szent András oltalmát élvező farkasok kárt tesznek bennük.

Gatyát a párna alá

Amint már említettük, a fiatalok ezt a napot tartották alkalmasnak arra, hogy megtudják, ki lesz a férjük vagy a feleségük. Egészen pontosan az előestéjét, amikor is egyes vidékeken a lányok férfinadrágot vagy gatyát, a legények női inget vagy szoknyát tettek a fejük alá, bízva abban, hogy megálmodják a jövendőbelijüket. Korondon a lányok meg is mosakodtak, megfésülködtek, és a vizes szappant, valamint a fésűt a benne maradt hajszálakkal szintén a párna alá rejtették.

A 70 éves id. Ravasz Jánosné Sükei Rozália mondotta, hogy ő nagyleány korában ezzel az eljárással valóban megálmodta a férjét. Álmában szolgálni készült, és Ravasz János segített neki a ruháit becsomagolni. Szintén férjük megtudakolása végett főzték a leányok András napján este a gombócot. A legények nevét cédulákra írták és mindenik cédulát egy-egy tésztagombóc közepébe helyezték. A gombócokat egyszerre a fövő vízbe dobták, majd az edény aljáról leghamarabb felszínre jövő gombócot kivették. Az ebben a gombócban rejlő cédula tartalmazta a jövendő férj nevét. Minden évben fölemlegetik, hogy ezen a napon kezdenek a farkasok koslatni (párzani). Ilyenkor falkákba verődnek és különösen veszélyesek. A velük való találkozásról különböző farkaskalandokat mesélnek. Így a 65 éves Fábián (Kovács) Mihállyal történt ifjúkorában, hogy amidőn Vadasmezőről, ahova jövendő feleségéhez járt udvarolni, éjféltájban hazafelé jött, olyan farkascsordával találkozott, amelyben mintegy harminc farkas lehetett. Hirtelen ötlettel bundáját dobta közéjük, s amíg azon marakodtak, gyorsan elszaladt, mert különben talán életével fizethetett volna a találkozásért.
István Lajos: Jeles napok Korondon

Máshol András-pogácsát sütöttek a lányok, egészen pontosan hármat, mindegyikben egy-egy férfinévvel. Kitették a küszöbre, és abból, hogy melyiket vitte el a legkésőbb a kutya, megtudták, ki kéri meg a kezüket. A legények nagyobb választékot engedtek meg maguknak, ők 13 cédulát írtak lánynevekkel, összegyűrték, és Luca napjáig minden nap eldobtak egyet találomra – amelyik utolsónak maradt, azon volt a leendő menyasszonyuk neve.

„Ábrándozó bakfis-leányok”

Az álmodós módszerhez visszatérve, aki biztosra akart menni, előtte szigorú böjtöt tartott. A Székely Nemzet 1899-ben a következő tanáccsal szolgált olvasóinak: „Szent András napján a férjhez készülő leány estig böjtöl, besötétedvén, a favágón egy marok kendermagot vet el, s térdre ereszkedve ezt mondja: Szent András, Szent András! kendert vetek, adjad, uram tudni, kivel fogom nyüvni? s ekkor egy lábravalóval a helyet beboronálja, fohászkodik, és elmegy a nélkül, hogy visszatekintene; éjszakára azon férfinak egy ruhadarabját a feje alá rejti, s (mint mondják) az, ki őt nőül veszi, álmában megjelenik.”

Galéria

A gyimesfelsőloki Szent András-plébániatemplom

Fotó: Veres Nándor

Mezőpanitban az egész napos böjt után a jövőjére kíváncsi lány este az udvaron „kötényébe szedte a csillagokat”, miközben visszafelé számolt tíztől egyig, és ezt tízszer megismételte, de ugyanazt a csillagot kétszer nem szabadott leszednie. „A csillagokat a kötényéből az ágyba önti, s éjszaka megálmodja a vőlegényét” – idéztük Kerkayné Maczky Emesét.

Alsósófalván nem elég, hogy egész nap böjtölnie kellett a lánynak, vacsorára még meg is terítették az asztalt két személyre, de ennie nem szabadott.

„Azt az ételt tegye a párnájára” – tanácsolták az idősebbek.

A Marosvásárhelyen megjelenő Székely Lapok 1907. december 1-jei száma pedig mintha kissé ironizálna is ezen a szokáson:

Idézet
Ábrándozó bakfis-leányok és viharos időket ritkán látó öregebb kisasszonyok, a mai nevezetes napon böjtölni illett volna a reménybeli vőlegényért.

Így tartja ezt a hagyomány és az ősi szokás, amely nagyanyáról száll az unokára a mamán keresztül, és mindig kísértésbe hozza a tört szívűeket András napján. Éhezni, egy napig sanyargatni a testet azért, akit nem ismernek és sohase láttak, és holnapra virradón mégis az ő képével szeretnék végig álmodni az életet a legközelebbi András napjáig. Vagy azon túl is, hogy esetleg majd kettecskén fogyasszák el a kenyeret, amelyben ma oly szűken volt része a romlatlan lelkű Katóknak, Böskéknek és Sárikáknak.”

Galéria

A futásfalvi Szent András-templom

Fotó: Bartos Lóránt

Barabás Lászlótól tudjuk, hogy a legtöbb lány nem bírta ki evés nélkül, így ők nem is láthatták meg a jövendőbelijüket. Mi meg azon töprengünk – anélkül, hogy megmosolyognánk elődeink tudását, tapasztalatát –, hogy vajon milyen lelkiállapotba kerülhetett az a vénülő-forma kisasszony, aki az egész napos koplalás után éjszaka mesebeli herceg helyett csirkepaprikásról álmodott…

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 18., vasárnap

Medve támadt egy férfira Székelyvarságon

Medve támadott meg egy 38 éves férfit Székelyvarságon vasárnap délután. Az áldozatot több harapással a testén szállították a székelyudvarhelyi kórházba.

Medve támadt egy férfira Székelyvarságon
Medve támadt egy férfira Székelyvarságon
2024. február 18., vasárnap

Medve támadt egy férfira Székelyvarságon

2024. február 18., vasárnap

Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén

Gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, háztáji gazdálkodás, dísznövénytermesztés, és hasonló témakörökben tartanak képzéseket a Gyergyóremetén csütörtökön induló tanfolyam keretében. A szervezők várják a jelentkezőket.

Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén
Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén
2024. február 18., vasárnap

Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén

2024. február 18., vasárnap

Fagyos reggel emlékeztetett arra, hogy nem múlt el még a tél

Fagypont alá süllyedt a hőmérséklet vasárnapra virradóra az ország középső és déli részében. A leghidegebb a Déli Kárpátokban levő Omu-csúcson volt, ahol mínusz 6,6 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet.

Fagyos reggel emlékeztetett arra, hogy nem múlt el még a tél
2024. február 17., szombat

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön

Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk szombaton a háromszéki tűzoltóknak. Sepsiszentgyörgyön egy tűzhelyen felejtett serpenyő, Bodzafordulón egy kazán miatt lobbantak fel a lángok – számolt be a Kovászna megyei tűzoltóság.

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön
2024. február 17., szombat

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során

Az elmúlt 24 órában összesen 822 gépjárművezetői jogosítványt vontak be a közlekedési rendőrök, 333-at gyorshajtásért, 51-et alkohol és 13-at kábítószer befolyása alatt történő vezetéséért.

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során
2024. február 17., szombat

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé

Két huszonéves fiatal ellen indulhat büntetőeljárás, ugyanis egyiküket tiltott szer használatának gyanújával, másikukat ittas vezetés közben kapta el a marosvásárhelyi rendőrség szombatra virradóra. Mellettük még további 25 sofőrt bírságoltak meg.

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé
2024. február 17., szombat

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi

Egy marosvásárhelyi lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, akik a lángok megfékezése után egy 84 éves férfi elszenesedett holttestét találták meg a lakásban szombat délben – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi
2024. február 17., szombat

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön

Ragyogó napsütéses időben és jó hóviszonyok között rendezték meg szombaton Hargitafürdőn a 11. Konzul Kupa amatőr síversenyt. A vetélkedőn sífutásban és műlesiklásban mérte össze tudását több száz székelyföldi sportoló.

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön
2024. február 17., szombat

Világháborús lövedéket találtak Salamáson

A második világháborúból származó lövedéket fedezett fel egy ember Orotva-patakában szombat reggel a Hargita megyei Salamáson. A Hargita megyei tűzszerészek a helyszínre vonultak, és elszállították a lövedéket későbbi megsemmisítés céljából.

Világháborús lövedéket találtak Salamáson
2024. február 17., szombat

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat

A mindennapi élet leglényegesebb kérdései merültek fel az uzoni falugyűlésen, ahol a polgármester minden felvetésre választ adott, noha nem minden esetben tudott megnyugtató megoldást ígérni.

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM