Hogyan teljesítettek a székelyföldi vállalkozók 2021-ben, a járványhelyzet árnyékában?

Hogyan teljesítettek a székelyföldi vállalkozók 2021-ben, a járványhelyzet árnyékában?

Székelyföld a számok tükrében. A 2021-es esztendőt több gazdasági mutató alapján tekintettük át. Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

A 2021-es évet még mindig a koronavírus-járvány árnyékában élte meg a világ. A gazdaság egy kicsit felszusszant ugyan, de az egyes szektorok még mindig érezték a járvány negatív hatásait. Minderre ráadásként az év végére begyűrűzött az energiahordozók és az alapanyagok válsága is, ami évtizedek óta nem látott inflációs hullámnak volt a kezdete. A következőkben azt elemezzük, hogy a fenti gazdasági jelenségek által meghatározott évet hogyan élte meg Székelyföld, azon belül az egyes székek és városok gazdasága.

Geréb László

2022. szeptember 20., 22:002022. szeptember 20., 22:00

Székelyföld vállalkozói világának elemzésekor csak Hargita és Kovászna megyékre szorítkozunk, hiszen Maros megye, azon belül pedig Marosvásárhely és annak pár gigantikus cége teljesen eltorzítják az elemzéseket. Íme egy példa:

csak egyedül az E-on gázszolgáltató vállalat 2021-es forgalma meghaladja az összes székely szék vállalkozói forgalmát (egyet kivéve), ezáltal összehasonlíthatatlanná téve az eredményeket.

Hargita és Kovászna megye vállalkozásait öt szék, Udvarhelyszék, Csíkszék, Gyergyószék, Sepsiszék (Alsó-Háromszék) és Kézdiszék (Felső-Háromszék) szintjén elemeztük. A számításokat a vállalkozások által a pénzügyminisztériumhoz benyújtott 2021-es mérlegadatai alapján végeztük. A feldolgozott adatok a pénzügyminisztérium honlapjáról, a Listafirme.ro vállalkozói portáltól, valamint az Omnibus.ro székelyföldi gazdasági portáltól származnak.

Vállalkozói forgalom

A cégek tevékenységének, a tevékenység volumenének legfontosabb mutatószáma a megvalósított forgalom, vagy árbevétel.

Galéria

Az öt székely szék vállalkozóinak árbevétele (2021, lejben)

Az előző évekhez hasonlóan 2021-ben is az udvarhelyszéki vállalkozások összesített árbevétele a legnagyobb a székek közül. A közel 7 milliárd lejes összforgalom meghaladja a sepsiszéki vállalkozói forgalmat is, ugyanakkor közel akkora, mint Csík- és Gyergyószék együttes vállalkozói forgalma.

Galéria

Az öt székely nagyváros vállalkozóinak árbevétele (2021, lejben)

Amennyiben az öt meghatározó székelyföldi város vállalkozói összforgalmát vizsgáljuk, ez évben is Székelyudvarhely viszi el a pálmát, megelőzve mind Sepsiszentgyörgyöt, mind pedig Csíkszeredát.

Galéria

Hargita megyei városok vállalkozói forgalmának részaránya (2021, %)

A szokásos, a székelyudvarhelyi gazdaság dominanciáját hirdető „városi legendáknak” is megpróbáltunk utána járni. A számok azt mutatják, hogy ez a tavaly sem volt legenda, mivel az udvarhelyi vállalkozók összforgalma 2021-ben 3 százalékkal haladta meg a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi vállalkozók együttes forgalmát.

Galéria

A meghatározó városok részaránya az egyes székek forgalmában, (2021, %)

Az egyes városok gazdasági súlyát az adott széken belül az illető város vállalkozóinak a szék vállalkozói forgalmán belüli részaránya mutatja meg. A 2021-es adatokból az látszik, hogy

a legnagyobb súlya a saját székén belül Csíkszeredának van, hiszen közel háromnegyedét adja a csíkszéki vállalkozók forgalmának.

Nagyon magas ez a részarány Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy esetében is, amely városok több mint kétharmadot tesznek ki Udvarhelyszék, illetve Sepsiszék forgalmából. A legalacsonyabb széken belüli részaránya Gyergyószentmiklósnak van, amely arány alig haladja meg az egynegyedet Gyergyószéken belül. Ez az alacsony gazdasági súly elsősorban a borszéki ásványvíztöltő Romaqva Group-nak tudható be, amelynek árbevétele egyedül meghaladja a Gyergyószentmiklóson működő összes vállalkozás együttes árbevételét.

Vállalkozói nyereség

Míg a vállalkozói forgalom a tevékenység volumenét mutatja meg, addig a vállalkozások által megvalósított nyereség az ott folyó tevékenység hatékonyságának a mérőszáma. Tulajdonosi szempontból az elért nyereség az igazán fontos, hiszen minden vállalkozásnak alapvető célja a nyereségtermelés a tulajdonosok számára.

Galéria

Az öt székely szék vállalkozóinak nyeresége (2021, lejben)

Akárcsak a vállalkozói árbevételnél, a megvalósított nyereségben is az udvarhelyszéki vállalkozások állnak a legjobban a 2021-es számok alapján. Az udvarhelyszéki vállalkozások által megvalósított nettó profit közel akkora, mint a csíkszéki és a sepsiszéki vállalkozások együttes profitja. Ezúttal Kézdiszék zárja a rangsort.

Galéria

Az öt székely nagyváros vállalkozóinak nyeresége (2021, lejben)

Az öt város rangsora hasonló az általuk meghatározott székek rangsorához. Ez esetben is Székelyudvarhely vezet, megelőzve a lakosságszámban kissé nagyobb Csíkszeredát, és a jóval nagyobb Sepsiszentgyörgyöt.

A székelyudvarhelyi vállalkozók összességében közel hatszor nagyobb nyereséget valósítottak meg, mint a rangsort záró kézdivásárhelyi vállalkozások.

A Hargita megyei városi versenyt ez esetben is Székelyudvarhely nyeri, az udvarhelyi vállalkozások nyeresége 5 százalékkal több, mint a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi vállalkozások együttes nyeresége.

Alkalmazottak száma

A vállalkozásoknak fontos társadalmi funkciója és szerepe van. Mindamellett, hogy a működésükkel emberi igényeket elégítenek ki, valamint ők fizetik be az állam működtetése szempontjából fontos adók legnagyobb hányadát, ők azok, amelyek munkát adnak a lakosság legnagyobb részének. Így létük nemcsak a tulajdonosok számára fontos, hanem az ott dolgozó alkalmazottaknak, valamint a vállalkozásoknak otthont adó településeknek is.

Galéria

A székelyföldi székek vállalkozóinak alkalmazotti száma (2021, fő)

A magánszférában alkalmazott személyek számában is Udvarhelyszék vezeti a rangsort, ahol kétszer annyian dolgoznak a reálgazdaságban, mint Gyergyószéken vagy Kézdiszéken; de a csíkszéki alkalmazotti számot is 30 százalékkal meghaladja az udvarhelyszéki.

Galéria

Az öt székely város vállalkozóinak alkalmazotti száma (2021, fő)

A székeket meghatározó öt város esetében Sepsiszentgyörgy vezeti a rangsort, de alig 172 fővel előzi meg a jóval kisebb Székelyudvarhelyt. Azonban

a lakosságszámban kissé nagyobb Csíkszeredában már alacsonyabb az alkalmazotti létszám, mint Székelyudvarhelyen.

Székelyudvarhelynek lakosságarányosan ilyen kiemelkedő pozíciója annak köszönhető, hogy míg Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda esetében a megyei adminisztráció (mindkettő megyeszékhely) felszívja a munkaerőt, addig az emberek Székelyudvarhelyen tömegesen csak a reálgazdaságban (a magánszektorban) tudnak elhelyezkedni. Itt jegyezzük meg, hogy a legutóbbi hivatalos népszámlálás szerint (a 2011-es) Székelyudvarhely lakossága 34 257; Csíkszereda összlakossága 38 960; Sepsiszentgyörgy összlakossága: 56 000; Gyergyószentmiklós összlakossága 18 377; Kézdivásárhely összlakossága 18 491 fő. 

Változás az előző évhez viszonyítva

A 2020-as évet teljességében a koronavírus-járvány és annak hatásai határozták meg. Ráadásul 2021-ben sem sikerült teljesen megszabadulni a koronavírustól és annak gazdasági hatásaitól. A következőkben azt elemezzük, hogy hogyan változott a székelyföldi vállalkozások esetében a három legfontosabb mutató: az árbevétel, a nyereség és az alkalmazottak száma.

Galéria

Százalékos változás a székeknél 2020/2021

A számok azt mutatják, hogy mind a forgalomban, mind pedig a vállalkozások által megvalósított nyereségben jelentős növekedést értek el a cégek az öt szék esetében.

A legnagyobb növekedést úgy a forgalomban, mint a nyereségben az udvarhelyszéki vállalkozások tudhatják magukénak.

A forgalomnövekedés meglehetősen hasonló volt az öt szék esetében, ez 16-22 százalékos sávban mozgott. A nyereségnövekedés az udvarhelyszéki vállalkozásoknál lóg ki jelentősen a többi székre jellemző 30-40 százalékos sávból.

Az alkalmazottak száma minden esetben alig pár százalékkal növekedett, sőt, a kézdiszéki vállalkozások esetében még csökkent is.

A fenti százalékos változások azért érdekesek, mert egy nagyon erős hatékonyság-növekedést mutatnak. A koronavírus járványnak már 2020-ban is megvolt az a hatása, hogy költséghatékonyságra vették rá a vállalkozásokat. Ez a hatás 2021-ben is jelen volt, hisz

amíg a forgalom összesen 20 százalékkal növekedett 2021-ben 2020-hoz viszonyítva, addig a székelyföldi vállalkozások nyeresége átlagban 45 százalékkal növekedett.

Ez pedig a forgalomarányos nyereség növekedését jelenti. Ugyancsak fontos részlet az is, hogy ez a forgalom- és nyereségnövekedés egy nagyon csekély, mindössze pár százalékos alkalmazottiszám-növekedés mellett valósult meg, ami azt jelenti, hogy

a székelyföldi vállalkozások munkatermelékenysége is növekedett a 2021-es év során.

A 2021-es változások 2020-hoz viszonyítva az öt székelyföldi városnál is hasonlóak a székekéhez, annyi kivétellel, hogy a székelyudvarhelyi vállalkozók közel megduplázták a 2020-as nyereségüket. A vállalkozások által végzett munka hatékonyságának egyik mutatószáma a forgalomarányos (árbevétel-arányos) nyereség, vagyis a ROS-mutató (Return On Sales), amely szintén változást mutat az előző évhez viszonyítva.

Galéria

ROS-mutató a székely székek vállalkozásainál (2021,%)

A számokból azt láthatjuk, hogy a székelyföldi székek az országos átlag körül mozognak a forgalomarányos nyereség tekintetében. A gyergyószéki és az udvarhelyszéki vállalkozások alig 2 százalékkal meghaladják, míg a sepsiszéki vállalkozások 2 százalékkal elmaradnak az országos átlagot jelentő 10 százaléktól. A hatékonyság-növekedését jól mutatja az a tény is, hogy a 2021-es 10,4 százalékos székelyföldi átlagos ROS-mutató jóval magasabb a 2020-ban elért 8,6 százaléknál.

Összegzés

A fenti elemzésből kiolvashatjuk, hogy a 2021-es év, annak ellenére, hogy még a COVID hatása alatt telt el, valamint meghatározó volt az egyes alapanyagok hiánya, a székelyföldi vállalkozások számára összességében egy sikeres esztendő volt. És itt fontos az „összességében” szavunk, hiszen

a koronavírus-járvány komoly negatív befolyással bírt még 2021-ben is az egyes gazdasági ágazatokra.

A székelyföldi vállalkozásoknak növekedett a forgalma és a nyeresége, nagyon kis arányban az alkalmazottak száma is. Mivel a legnagyobb arányban a vállalkozók nyeresége növekedett, ez arra enged következtetni, hogy a vírus hatására a székelyföldi vállalkozások is komoly hatékonyságnövelésbe kezdtek, ami a forgalomarányos nyereség növekedésében is visszatükröződik.

A székek közti versenynek egyértelmű győztese 2021-ben is Udvarhelyszék volt, a városok versenyében a képzeletbeli dobogó legfelső fokára ismét Székelyudvarhely lépett.

2022 második feléből szemlélve a világgazdaságban jelenleg tomboló viharokat, úgy érezzük, hogy az igazi próbatétel a vállalkozások számára ezután következik. Az orosz-ukrán háború miatt fokozódó energiakrízis komolyan próbára fogja tenni nemcsak a lakosságot, hanem a vállalkozói szektort is. Reméljük, hogy a 2022-es év eredményeinek elemzésénél nem fogunk drasztikus csökkenésekről beszélni.

Geréb László
(a szerző a Romániai Magyar Közgazdász Társaság székelyudvarhelyi szervezetének elnöke)

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. szeptember 20., kedd

Könyvcserére és könyves beszélgetésekre hívják az érdeklődőket Marosvásárhelyen

Könyvcsere eseményt szervez az Okulusz olvasóklub szeptember 24-én, szombaton Marosvásárhelyen. Délelőtt 11 és délután 2 óra között könyvturkáló, cserebere és kiegészítő könyves programok várják az érdeklődőket.

Könyvcserére és könyves beszélgetésekre hívják az érdeklődőket Marosvásárhelyen
2022. szeptember 20., kedd

Fűtéspótlék: van, ahol már fogadják a kéréseket, máshol kivárnak

Idén is fűtéstámogatásban részesülnek a kis jövedelmű személyek, függetlenül attól, hogy földgázzal, villannyal vagy szilárd tüzelésű anyaggal melegítik otthonaikat. Csíkszeredában már fogadják az erre vonatkozó kéréseket.

Fűtéspótlék: van, ahol már fogadják a kéréseket, máshol kivárnak
2022. szeptember 20., kedd

A Teleki-emlékév megkoronázása: kiállítással és konferenciával készülnek a napokban

Augusztusban volt kétszáz éve, hogy elhunyt a könyvtáralapító gróf Teleki Sámuel. A kerek évforduló apropóján Teleki Sámuel-emlékévet hirdetett a marosvásárhelyi Teleki Téka.

A Teleki-emlékév megkoronázása: kiállítással és konferenciával készülnek a napokban
2022. szeptember 20., kedd

Szobrászművészek alkotnak Kápolnásfaluban

Négy ország hat szobrászművészének részvételével kezdetét vette a hónapok óta szervezés alatt álló Kárpátok Nemzetközi Szobrásztábor Kápolnásfaluban.

Szobrászművészek alkotnak Kápolnásfaluban
2022. szeptember 20., kedd

Lakástűzben szenvedett súlyos égési sérüléseket egy idős nő

Súlyos, harmadfokú égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy idős nőt, miután kigyulladt egy ház Gyergyótölgyesen kedd délután. A helyszínre a gyergyóhollói hivatásos és gyergyótölgyesi önkéntes tűzoltók vonultak ki.

Lakástűzben szenvedett súlyos égési sérüléseket egy idős nő
2022. szeptember 20., kedd

Születése évfordulóján emlékeztek Tamási Áronra Székelyudvarhelyen

Tamási Áronra emlékeztek születésének 125. évfordulóján kedden az íróról elnevezett székelyudvarhelyi gimnáziumban. Az egynapos rendezvényen egyebek mellett vetítéseket, felolvasásokat tartanak, ugyanakkor megkoszorúzták az író szobrát is.

Születése évfordulóján emlékeztek Tamási Áronra Székelyudvarhelyen
2022. szeptember 20., kedd

Félidőnél tartanak, meghallgatják a választókat Marosvásárhelyen

Utcafórumokat szerveznek és online kérdőíven is kikérik a marosvásárhelyiek véleményét az RMDSZ-es önkormányzati képviselők és a szervezet marosvásárhelyi tagjai. 

Félidőnél tartanak, meghallgatják a választókat Marosvásárhelyen
2022. szeptember 20., kedd

Megbízott igazgatót neveztek ki a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház élére

Pál D. Attila vezeti ideiglenesen a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházat, a kulturális minisztérium őt nevezte ki 120 napra megbízott vezérigazgatónak. A hétfőtől szóló kinevezésre egyfajta „tűzoltásként” tekint az új igazgató.

Megbízott igazgatót neveztek ki a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház élére
2022. szeptember 20., kedd

Lurkó Teens – színháztalálkozó tinédzsereknek

„Újraélesztette” a gyerekeknek és tinédzsereknek szóló színházi fesztiválját a Csíki Játékszín, és egész évados Lurkó programmá bővítette. Ennek a programnak az első részében számos, ifjúságot megszólító előadással készülnek a tinédzserek számára.

Lurkó Teens – színháztalálkozó tinédzsereknek
2022. szeptember 20., kedd

Ismét lehet jelentkezni a Szülőföldön magyarul programra

Szeptember 20-ától lehet jelentkezni a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Szülőföldön magyarul program új felhívására, amelynek célja a magyar nyelvű oktatás támogatása és a magyar iskolaválasztás ösztönzése.

Ismét lehet jelentkezni a Szülőföldön magyarul programra
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM