Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

Használatba adták a Vallásszabadság imatermét Székelyudvarhelyen

Molnár Melinda 2019. augusztus 09., 22:30
HIRDETÉS

Ami keresztényi, az védendő érték is – hangzott el a Vallásszabadság imatermének avatóünnepségén a székelyudvarhelyi belvárosi unitárius templomban péntek délután. A parókia pincéjében kialakított létesítmény áldó ünnepségét templomi áhítattal, orgonahangversennyel indították, majd a felekezetközi áldást, az emléktábla leleplezését az imaterem használatba adása követte.

Fotó: Barabás Ákos

A kihasználatlan pincehelyiségből alakult közösségi térré a Vallásszabadság imaterme. Előbb a közös munka és az összefogás látható eredményéért adtak hálát a Simó Sándor esperes-lelkész által tartott áhítaton. A helyi egyházközség kórusa, szavalat majd Pap Attila orgonahangversenye emelte az ünnep fényét, amelyre megtelt a tágas templom. 

Magyarország Kormánya és a Hargita megye tanácsa pályázati támogatásából létrehozott, több szerepű imaterem avatásán Perczel László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja kifejezte: nem halványult el a Tordán 451 éve elfogadott vallásügyi törvény, mint a magyarságnak világra- és a világnak szóló üzenete. Jelesül, hogy

a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, kimondva, hogy „a hit Istennek ajándéka”.

HIRDETÉS

A konzul hivatkozott Magyarország Alaptörvényére, amely ugyanebben a szellemiségben fogalmaz: mindenkinek joga van a szabad vallásgyakorláshoz.

Az eltérő hitelvet valló emberek és közösségeik jogegyenlőséget élveznek, amely a békés együttélés alapvető feltétele.

A lelkiismereti szabadság nem volt természetes Dávid Ferenc korában, a csoda mégis megtörtént és máig ható, amelynek mi is részesei vagyunk. A hitélet visszaszorításának korában a Kárpát-medencei magyarok nem követik ezt a trendet. Kövér Lászlónak, a Magyar Országgyűlés elnökének szavait idézve: erkölcsi kötelesség ezt védeni és támogatni.

„A hit szabadságot és kötelességet is jelent – hangzott el a konzuli köszöntőben. Ami keresztényi, az védendő érték. (…) Azoknak, akik az erény útját járják, csak hálásak lehetünk.”

Fotó: Barabás Ákos

Elekes Botondnak, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoknak buzdítása:

alkossunk erős, összekapaszkodó, szolidáris közösséget – a városban, az egyházban, a Kárpát-medencében, így építve Isten országát.

A székely identitás pedig szóljon az egymásra figyelésről. Az emberi életek árán, a közösségünk által kivívott szabadsághoz, amelynek része a vallásszabadság is, „ragaszkodjunk foggal-körömmel”.

A köszöntések rendjén ünnepi gondolatokat fogalmazott Antal Lóránt szenátor, Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere valamint Bíró Barna Botond, Hargita megyei tanácsának alelnöke. Majd Jánosi Jenő, az egyházközség gondnoka beszélt az örökölt, romos épületrész felújítási folyamatáról, amely tavaly a pince kitakarításával kezdődött.

Fotó: Barabás Ákos

Csibi Barna tervei alapján március közepére elkészült el a létesítmény, majd belső munkálatok zajlottak.

A pályázati támogatás mellett a hívek adományai, és a közmunka egészítette ki a költségvetést.

A helyszínen Bajkó Norbert, a Szent Miklós Egyházközség segédlelkésze, Simó Sándor esperes-lelkész valamint Rüsz Domokos, a Bethlen-lakótelepi unitárius gyülekezet lelkésze kért áldást a Vallásszabadság imatermére. Szalagvágás után leleplezték az emléktáblát.

Az ünnepségsorozat szünetében a nőszövetség vendégelte meg a jelenlévőket, majd Tódor Csaba székelykeresztúri, illetve Páll János homoródszentmártoni unitárius lelkész és társai köteteit mutatták be.

Zárásképpen Kolumbán-Antal Ilonka és barátai képzőművészeti tárlatával nyitották meg a létesítményt.

Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS