Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Látványos fejlődést ígér a polgármester a csomafalviaknak

Baricz-Tamás Imola 2017. január 10., 15:54

Csomafalvát egyik leglátványosabban fejlődő településként tartják számon Gyergyószéken. Márton László Szilárd polgármester értékelte a négy és fél évszázada írásos említéssel büszkélkedő település elmúlt esztendejét. A több mint tíz éve közösségéért munkát vállaló polgármester célja, hogy minden csomafalvi számára vállalható településvezető legyen. Márton László Szilárd látványos fejlődést ígér a 2017-es esztendőre.

– Választási év volt a tavalyi, hogyan élte meg ezt az időszakot Csomafalva újra választott polgármestere?

– Valóban, 2016-ban két alkalommal is az urnák elé vártak minket, településeink, valamint az ország jövőjére vonatkozó szavazásra. Választási év volt, de csendesebb, intenzitásában kisebb kampányolások részesei voltunk. Szerintem ennek volt előnye, mert így folyamatosan tudtunk a feladatainkra figyelni, mindennapi munkánkat végezni.

Számomra pozitív élmény volt a decemberi, parlamenti választás, amelynek egyértelmű tanulsága van: országos szinten kötelező az összefogás a magyarság képviseletében! Örülök, hogy ez megtörtént, bízom benne, tartós és eredményes lesz. Ráadásul Csomafalva választópolgárai becsülettel helytálltak azon, a térség harmadik legmagasabb részvételi arányát hozva. Köszönöm nekik! A választások közül természetesen a legszemélyesebben a polgármester-választás érintett, és hagyott nyomot bennem. Újrainduló településvezetőként, egy kicsit olyan az, mint egy versenyvizsga, ahol a község szavazópolgárai előtt kell elszámolni a gyakorló polgármesternek, hogy mit tanult addig. Ilyen szempontból nézve, örömteli vizsgán vagyok túl, hiszen megnyertem a választást. Mégis, ha arra gondolok, hogy az előző időszakban látványosan fejlődött községünk, korábbi ígéreteinket valóra váltottuk, és a település legfontosabb gondjait orvosoltuk, akkor a kapott szavazatok alapján maradtak bennem kérdőjelek. El kell gondolkodnom, mi az, amit mégsem végeztem jól, mi az, amivel a lakosság egyharmada nem volt elégedett. Úgy gondolom, valós elégedetlenség kell legyen a háttérben, nem hiszem, nem szabad, hogy ennyi embert egyszerű kampányfogásokkal vagy pártállás szerint lehessen befolyásolni.

Természetesen köszönöm mindazoknak, akik bizalommal voltak irántam, és rám adták a voksukat, ugyanakkor azoknak is, akik az ellenszavazatukkal kritikát gyakoroltak a korábbi munkámra. Ezek alapján az a célom, hogy minden csomafalvi számára vállalható településvezető legyek, és a közösség egészét szolgáljam 2016–2020 között is.

– Mi volt a legkellemetlenebb a kampányban? Hogyan záródott ez az időszak? Az ellenfelekkel milyen a viszonya?

– Kiemelkedően kellemetlen helyzetek nem voltak, amúgy meg van egy jó tulajdonságom: a rossz élményeket hamar elfeledem. A választási időszak, a kampány lezárult június 5-én, másnaptól már a közösségi munkára került a hangsúly. Természetesen a kampányban voltak vállalásaink, azok megvalósításán kell dolgozzunk úgy, hogy az elfogadható legyen a teljes helyi tanácsnak. Viszont egy ekkora településen két alakulat választási programja nem tud lényegesen különbözni, ezért úgy hiszem, nem lesz nehéz egyeztetni a négyéves tevékenységet és célokat. A választási ellenfeleinkkel való viszonyom, úgy gondolom, korrekt, nyitott és együttműködő, hiszen mindannyiunknak a község és a közösség fejlődése kell legyen a legfontosabb.

– Mire a legbüszkébb a 2016-es év megvalósításai közül?

– A korábbi évek látványos eredményeihez képest csendes év volt a 2016-os, nevezhetem a tervezés időszakának. Így számomra a leginkább emlékezetes és vállalható nem egy infrastrukturális megvalósítás, hanem a május végi árvizes katasztrófahelyzet kezelése, a megtapasztalt közösségi szolidaritás és összefogás. A 10 éves közigazgatási munkám, valamint a hivatali csapat polgárvédelmi vizsgájaként is értékelem, amely jól sikerült.

Ugyanakkor közelálló volt hozzám a tavalyi községi ünnep névváltoztatása is, a Csomafali Nagy Gyúródással is felvállalva önmagunkat, pozitív tulajdonságként élve meg a csúfolódó székely népköltészet által kapott nevet.

– Mi jelentette a mélypontot, csalódást a megannyi feladat elvégzése során?

– Emberekkel való munka végzése során az emberi gyarlóságok tudnak leginkább csalódást okozni. Az mindig kellemetlenül érint, ha becsületes csomafalvi emberek úgy gondolják, hogy ellenük dolgozok, nem számukra akarom a legjobbat kihozni a lehetőségekből.

Ugyanakkor továbbra is kemény dió és a legnehezebb megpróbáltatás a tulajdonjog rendezés. A tavaly két formában is elkezdtük, de egyikkel sem értünk el látványos eredményt. Természetesen nem adtam fel, megtaláljuk a lehetőséget, a szükséges erőforrásokat, és megoldjuk ezt is.
Negatív élmény 2016-ból a közbeszerzési jogszabályok változtatása is. Az egyszerűsítés címszó alatt bővítették és komplikálták. Úgy gondolom, hogy a környék egyik legjobb és leglelkiismeretesebb közbeszerzés-szakértője a csomafalvi hivatalban dolgozik. Mégis az „egyszerűsített” szabályozás miatt erősítenünk kellett ezt az osztályt. Időnket és energiánkat pazaroljuk sokszor, amikor igyekszünk megfelelni az előírásoknak.

– A tavalyi mozgalmas év után mire számít 2017-ben, milyen tervekkel indul a községvezető?

– 2017 látványosabb lesz, mint volt az előző esztendő. Természetesen nem azon pályázatok által, amelyekre az idén adjuk le a dokumentációkat, hanem a korábban beütemezett fejlesztések révén. Terveink szerint az idén a szászfalvi rész új óvodával, a Fő út mentén járdával gyarapodik községünk, be kell fejezzük a víztisztító állomásunk modernizálását, és rendezni akarjuk a hivatal, az iskola előtti teret. Amint korábban is említettem, a tulajdonjog rendezésben is előre akarunk lépni, valamint a közösségépítést is akarjuk folytatni a szociális központunk, a turisztikai és rendezvényszervező irodánk tevékenységei által, valamint a községi rendezvények során is.

– Csomafalván hagyománnyá vált, hogy minden évnek választanak egy mottót. A 2017-es évre mi a mottó?

– Konkrét mottónk ugyan nincs, de az idei évben ünnepli Csomafalva a 450. évét, azaz négy és fél évszázada jelent meg először írásos említésben. Községi ünnepeink és rendezvényeink mindenképp ki fogják ezt emelni.

– Mivel lenne elégedett a 2017-ös esztendő végén?

– Ha egészségben megérjük, hogy terveink megvalósultak.

– Márton László Szilárd nem szokott újévi fogadalmat tenni. E téren változott-e a meglátása? Van-e újévi fogadalma, ha igen, mi az?

– Talán lehet annak mondani, hogy változott, habár nem pont újévi fogadalom: idén még közvetlenebb akarok lenni a csomafalvi emberekhez, és közelebb szeretném vinni a polgármesteri intézményt is hozzájuk. Nagyon fontosnak tartom, hogy érezzék és értsék: a törvények betartása és betartatása nem ellenük, a településvezetés pedig egyenesen értük van.

Végezetül megköszönöm a polgármesteri hivatal munkaközösségének a 2016-os erőfeszítéseit, közösségi szolgálatát. Sokszor hálátlan ez a felelősségteljes munka, amelyet nap mint nap türelemmel végeznek, gyenge bérezés mellett. Nélkülük, kitartásuk és szorgalmuk nélkül nem lenne miről beszámolni egy év végén sem. Kívánok számukra egészséget, szeretet és megbecsülést mindennapjaikban!

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
7 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS