Czikó László: az élet az elengedés művészete is

Czikó László: az élet az elengedés művészete is

Fotó: Balázs Katalin

Számadás a négy évről, köszönet és bocsánatkérés, tanács a gyergyószentmiklósiaknak – ezt foglalta magába Czikó László vasárnapi búcsúbeszéde. Czikó négy év után vett búcsút Gyergyószentmiklóstól, Búzásbesenyő plébánosa lesz. Elköszönő gondolatait az alábbiakban olvashatják.

Balázs Katalin

2013. augusztus 05., 16:422013. augusztus 05., 16:42

2013. augusztus 05., 20:072013. augusztus 05., 20:07

Az élet dinamizmus, előre halad, nem lehet lefogni, csak elfogadni, örülni és hálás lenni azért, amit elénk ad.

Kedves gyergyói testvéreim! Eljött a búcsúvétel ideje. Úgy érzem, kölcsönösen kellőképpen felkészültünk arra, hogy búcsút vegyünk. Ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor be kell vallanunk, azt már rég megtanultuk, hogyan szerezzük meg a dolgokat, hogyan szerezzünk barátokat, hogyan kerüljünk közel másokhoz, de hogyan engedjük el a dolgokat, embereket, helyzeteket, azzal elég hadilábon állunk. Pedig az élet nemcsak a szerzés, az elengedés művészete is. Igen, szabadon elengedni valamit, valakit nem könnyű. Mégis törekednünk kell a ragaszkodásainkat elengedni, tudjátok: szabadon, örömmel, szeretettel. Azt írja Jakab levelében: „Aki ellenben figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az teljesítésében boldog lesz.”

Elmondom nektek egy élményemet, amikor nagyon mélyen megtapasztaltam ennek az elengedésnek az átélését. Budapesten voltam, és az egyik jezsuita társammal találkoztam, Nemeshegyi Péter bácsival. Mentünk a villamoson, és elég mélyen kezdtünk beszélgetni dolgokról, mikor egyszer csak felállt, azt mondja, szervusz, Laci, és leszállt. Úgy maradtam, mint a fogorvosnál, s egész további utamon ezen gondolkodtam. Egyszer felháborodtam, hogy milyen jó mély beszélgetés volt, s itt hagyott faképnél. Később ráébredtem, hogy az élet ilyen, és ezzel semmi probléma nincs. Ezt ő mint idős jezsuita már rég tudta, nekem kellett megtapasztalnom, megtanulnom.

Ezért örvendek a mai napnak, amikor ilyen szépen megszerveztétek a búcsúzást.

„Minden lelkipásztor életében a beköszönés és a kibúcsúzás emocionális töltésű alkalom” – mondta egyik leköszönő lelkipásztor. Igen, mert úgy érzem, és mondtátok is, hogy összeforrtunk lelkileg. A délelőtti misén Karcsi pap bácsi köszönt el, s én büszke voltam a gyergyóiakra: mertek sírni egymás előtt, a férfiak is. Régebb, emlékszem, nem mertek kijönni a gyóntatószékből, hogy mit mondanak mások, ha meglátják, sírtam. Most mertetek sírni.

Ma azért is sírunk, mert ennek a közösségnek mi voltunk az első lelkipásztorai, ez olyan, mint az első szeretet, de előbb-utóbb át kell élni. Viszont fontos, hogy soha ne feledkezz meg első szeretetedről. El kell búcsúzni, ahogy elő van írva, hogy a közösségi élet továbblendüljön, fejlődjön Isten szándéka szerint.

Amikor Szent Pál búcsúzott az efezusi presbiterektől, mondott egy szép beszédet. Az utolsó részből idézek: „Urunk Jézus szavaira emlékezve: Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Szavai befejeztével letérdelt, és imádkozott velük. Nagy sírásban törtek ki mindnyájan, Pál nyakába borultak és összecsókolták. Leginkább az a mondása fájt nekik, hogy nem látják többé viszont. Aztán kikísérték a hajóhoz.”

Természetes, hogy sírunk, ez érzelmi dolog, és szükséges is, már abban az időben, az egyház kezdetén is siratták őt, de ő Jeruzsálembe ment belső indíttatásból, pedig tudta, hogy ott csak bajok várnak rá. Én magam is úgy éreztem, eljött az ideje, hogy plébános legyek egy közösségben. Most Búzásbesenyőbe kerülök, ez Marosvásárhelytől Kolozsvár felé húsz kilométer, ha arra jártok, le kell térni a főútról balra. Ott vannak reformátusok saját lelkésszel, ortodoxok saját pappal és a katolikusok ezentúl velem lesznek, én meg velük. Kérlek, imáitokkal kísérjetek, mert azt hiszem, ez a legnagyobb ajándék, amit adhattok.

Ez egy négyéves közös út volt, most megy tovább, nektek itt, nekem máshol, a közös emlékekre bármikor ráhangolódhatunk lélekben. Én egy szép ívnek érzem ezt a négy évet, és öröm tölt el, hogy megismerhettelek, és együtt lehettünk.

Három szempontot szeretnék ma kibontani: az első az ittlétemről szól, hogy mit szerettem volna elérni, a második a hála, a harmadik pedig néhány gondolat nektek.

Papi jelmondatom, melyhez hűséges akartam maradni: Evezz a mélyre! Én próbálkoztam. Sokan elkísértek ezen az úton, voltak, akik eleinte megijedtek, de nagyon sok bátor ember volt, köszönöm. Számbavettem, és négy dolgot szerettem volna itt elérni: elsőként azt, hogy érezzétek meg, az Isten- és emberkapcsolat ugyanaz. Nem lehet a Jóistennel jól s egymással rosszul lenni.

Fontosnak tartottam, hogy a papkép egy kicsit változzon meg ebben a városban. Megmondom nektek őszintén, nagyon tudatosan köszöntem az elején a dicsértessékre hellót, mert azt gondoltam, hogy az a nagy dicsértessék lehet egy nagy fal, ami elválaszt embert embertől. És örvendek, hogy nagyon sok emberrel jó kapcsolatba kerülhettem. Azt hiszem, sikerült megéreztetnem veletek, hogy nem a középkori papkép dívik ma. Nem a pap dudál elől, s az egyház füstöl hátul, hanem a mai egyház olyan, mint ez a templom: közös, egyek, együtt vagyunk, mindenkinek szerepe van benne.

A harmadik vágyam az volt, hogy valahogy szeressétek meg ezt a templomot. Amikor idejöttem, hogy szépen fejezzem ki magamat, pesszimista véleményetek volt erről a templomról, volt, aki sportcsarnoknak hívta, volt, aki kucsmának... mert volt bennetek egy templomkép, és azt hittétek, hogy minden templom olyan. De a templom nem az alakjától, nem a falaitól, nem a színétől templom, hanem attól, hogy a falai át vannak imádkozva. És örvendek, hogy most már hisztek ebben a templomban.

A negyedik az volt, hogy a kölcsönös közösségi felelősség megerősödjön. Soha nem szabad elfelednünk, hogy nekünk magyaroknak a múltunkban nagyon sok fájdalmunk van, de nem kell nagyon visszamenni, elég, ha csak a kommunizmus időszakára gondolunk. Akik ezt mélyen átélték és megszenvedték, a közösségi felelősség kihalt belőlük, nem tudják megélni, gyermekeiknek sem tudják átadni. Pedig felelősséget kell vállalni, nem kívülállóként, hanem annak részeként beszélni az egyházról, a közösségről. A kijelentésekből is érzem időnként, hogyan érzik az emberek ezt. Olyan kijelentés, hogy besúgók és hasonló... Testvérek! Nem az az idő van! Az élet élni akar, és előre akar menni, ezt észre kell venni! Felelősségünk van, mindannyiunknak. Mindenkinek megvan a helye a templomban, a szomszédoknak is. És ez a közösségi felelősség, ami nemcsak a hitre érvényes. Mert a hitélet és a „kinti élet” nem kettő, így a város életében is a közösségi felelősség hihetetlenül fontos. Mindezek hatékonyságát az idő igazolni fogja, és a közösségi életetek további útján le tudjátok mérni magatokon.

Amiről szólnom kell még, az a bocsánat és a hála. Bocsánat, ha nagyon határozott és kemény voltam néha, bocsánat Karcsi pap felé, ha sokszor átléptem feladatkörömet, bocsánat azért is, ha időnként nagyon erős elvárásaim voltak, nem voltam elég türelmes. Őszintén sajnálom, de azokban a szituációkban csak így tudtam eljárni. Remélem, elfogadjátok!

Hálát szeretnék adni azért, hogy befogadtatok, elfogadtatok és szerettetek, hogy most sokkal nyitottabbnak tapasztallak benneteket, mint kezdetben. Köszönet a sok visszajelzésért, a mély és őszinte beszélgetésekért, gyónásokért. Igen sokat tanultam tőletek! Köszönöm, hogy a prédikációimat úgy hallgattátok, hogy olyasmit is elmondtam, amire korábban nem is gondoltam. Higgyétek el, ez fontos, mert ha nincs, aki hallgassa, a falaknak nem lehet beszélni.

Köszönet a kihívásokért, a problémákért, mert ezek által fejlődtem. Köszönet a barátaimnak az őszinte, egyenes felhívásaikért, Bartos Károlynak, hogy támogatott és segített ittlétem alatt, a házvezetőnőnek a finom ételekért, a kántornak és feleségének barátságáért és a titkárnőnek, a Dániel családnak, az egyháztanácsnak a közös gondolkodásért és felelős munkáért, a kórusnak, hogy a szívünket igen sokszor Istenhez emelte, és annak a sok családnak, ahol otthon éreztem magamat.

Egyik barátom elköszönő levelében ezeket írta Szepesi Ferenc kortárs költő szavaival élve: ,,Minden ember okkal lép az életünkbe. A kérdés csak az, hogy nyitottak leszünk-e arra, hogy ezt az okot felkutassuk, még akkor is, ha a válsz, amelyre rábukkanunk, nem minden esetben az, amelyre éppen vártunk... Vannak emberek, akiket egy időre ajándékba kapunk...\"  

Én titeket ajándékba kaptalak egy időre, hála érte Istennek, és köszönet nektek.

És végül íme, tíz pont nektek hagyatékba tőlem:

1. Azt keressétek, ami összeköt benneteket!

2. Legyetek nagyvonalúak, nagylelkűek, ne kicsinyesek, mert az élet szép!

3. Tanuljatok meg újra és újra bízni! Az, hogy visszaéltek bizalmaddal, nem jogosít fel arra, hogy ne bízzál újra és újra.

4. Beszélgessetek érzéseitekről, így a gyerekeitek is érzelmileg érettebbek lesznek! Aki így tud sírni, mint ti, gyergyószentmiklósiak, abban van érzés bőven, csak el van temetve. Amit érzünk, az minket fejez ki. Az érzést nem lehet letagadni, nem kell álcázni.

5. Higgyétek rendületlenül, hogy minden ember legbelül jó, hisz Isten képét hordozza!

6. Tanuljatok meg megbocsátani és bocsánatot kérni! A megbocsátás óriási lehetőség.

7. Élvezzétek a munkátokat, hisz ezáltal lesz szebb, élhetőbb életetek és a közösség, a város élete! Tudjátok, miért élveztétek a prédikációimat? Mert én élveztem a legjobban. Ez a titka.

8. Legyetek elégedettek azzal, amitek van, hisz Isten adta – és nem érdemetek után.

9. Soha ne a miértre keressétek a választ, hanem mindenben próbáljátok meglátni Isten szándékát, és azt kérdezzétek: mire jó ez, mire vezet, mire tanít engem ezzel a Jóisten.

10. Jónak lenni jó. Jobb adni, mint kapni. Törekedjetek a jóságra, türelemre és szeretetre.

Szeressétek a papjaitokat, ne szidjátok a tanárokat. És azzal a viccel zárom a beszédemet, amit négy évvel ezelőtt is elmondtam: a székelyt megkérdezték, hogy a hal vizet iszik-e. Az öreg azt mondta, iszik, nem iszik, de lehetősége lenne rá, az biztos. Hát lehetőségetek továbbra is éppen elég lesz. Éljetek vele!

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

Az előző évek gyakorlatával ellentétben idén nem lesz lehetőség napi egyszázalékos késedelmi kamat fejében igényelni május 15-e után az egységes mezőgazdasági támogatásokat. Ez újabb ok lehet arra, hogy ne halogassák a kérelmek leadását az érintettek.

Egy határidő van, és az május közepe
Egy határidő van, és az május közepe
2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

2017. március 10., péntek

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni

Hargita megyében csak a Madarasi Hargita pályáin lehet sízni, annak ellenére, hogy a megye magasabban fekvő vidékein ismét havazni kezdett – tudósít az Agerpres hírügynökség.

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni
2017. március 10., péntek

Iskolák is bekapcsolódtak a kupakgyűjtésbe

Lakók, intézmények gyűjtik a műanyagdugókat, juttatják el a Gyergyói Hírlap szerkesztőségébe, hogy közösen segíthessék egy sepsiszentgyörgyi kisfiú gyógyulását. A hároméves Oláh Badi István leukémiás, kezeléséhez kéri a segítséget családja.

Iskolák is bekapcsolódtak a kupakgyűjtésbe
2017. március 10., péntek

Katonaeledeleket lehet kóstolni Gyergyószentmiklóson

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulójára Gyergyószentmiklóson emlékünnepség keretében ünnepi szentmise, komolyzenei koncert, koszorúzás, illetve katonaeledel-kóstoló is lesz.

Katonaeledeleket lehet kóstolni Gyergyószentmiklóson
2017. március 10., péntek

Látogatókat érintő változások léptek érvénybe a gyergyószentmiklósi kórházban

A Gyergyószentmiklósi Város Kórházban változások léptek érvénybe. Ferenczy István igazgató ismertette a betegek látogatási programjának a változását és az osztályok lezárását. Az igazgató kitért arra is, miért volt szükség minderre.

Látogatókat érintő változások léptek érvénybe a gyergyószentmiklósi kórházban
2017. március 10., péntek

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz

Esőre, erős szélre, a hegyvidéki térségekben pedig havazásra vonatkozó figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztás az ország egész területére érvényes, vasárnap 22 óráig.

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz
2017. március 10., péntek

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében

Csökkenőben van a gépjárművezetői engedélyért sikeresen vizsgázók aránya Hargita megyében. A megye évek óta az utolsó helyezéseken végez az országos szintű összehasonlítások szerint a sikeresen vizsgázók számát tekintve.

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében
2017. március 10., péntek

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák

A legtöbb nyolcadikos hétfőn találkozik először egy országos szintű megmérettetés tapasztalatával, igaz, még nem élesben, csak próbavizsgát szervez számukra az oktatásügyi minisztérium.

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák
2017. március 09., csütörtök

Önkénteskednek a falustársaikért

Tizenhét felnőtt és nyolc gyermek jelentkezett önkéntesnek a Gyergyócsomafalvi Szociális Központban. Harmadszorra gyűltek össze a héten a segítségüket felajánlók, akik a hátrányos helyzetű falustársaikért szeretnének tenni.

Önkénteskednek a falustársaikért
Önkénteskednek a falustársaikért
2017. március 09., csütörtök

Önkénteskednek a falustársaikért

2017. március 09., csütörtök

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket

Monda- és legendagyűjtő pályázatot hirdet a Székelyföldi Legendárium az Élő Erdély Egyesület közreműködésével, amelyre V‒VIII., illetve IX–XIII. osztályos erdélyi diákok jelentkezhetnek.

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket
Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket
2017. március 09., csütörtök

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM