Bartos Károly: emberként élhettem az emberek között

Bartos Károly: emberként élhettem az emberek között

Fotó: Pethő Melánia

„Hálát adni jöttem, megköszönni nektek, s különösen a jó Istennek, hogy öt évig részem lehetett abban az örömben, hogy titeket szolgálhattalak, hogy megismerhettem egy olyan népet, amelyben van egyenesség, tartás, becsületesség, igazságérzet, ragaszkodás, hűség. Kérem a jó Istent, hogy segítsen megőriznetek ezeket az értékeket” – szólt a hívekhez Bartos Károly vasárnapi búcsúmiséjén. A Szent István-templom plébánosa öt év gyergyói szolgálata után két közösségnek, a kézdisárfalvi és a szászfalusi híveknek lesz a lelkipásztora.

Pethő Melánia

2013. augusztus 05., 18:322013. augusztus 05., 18:32

2013. augusztus 05., 20:022013. augusztus 05., 20:02

„Most értem meg, hogy az elhunyt Hajdó István szíve miért szakadt meg, amikor el kellett mennie Gyergyóból. Ugyanazt élem át, értem és átérzem, hogy mit jelent az, hogy az ember szíve megszakad Gyergyót elhagyni. Hogy könnyebb legyen a távozás, hálát kell adnom.

Az élet úgy adta, hogy Istennek, és valószínű, az emberi együttműködéseknek is köszönhetően, öt évvel ezelőtt ide kerültem. Isten azzal ajándékozott meg, hogy lehetőségem volt emberként élni emberek között, megtapasztalni az első látásra tartózkodó emberek mélylelkűségét. Jelszavamnál fogva szerettem volna mindenkinek mindene lenni, hogy megnyerjem az embereket Krisztusnak. Bőven volt alkalmam együtt sírni az árvákkal, együtt gyászolni a gyászolókkal, együtt örvendezni az örvendezőkkel, kiszolgáltatottakkal kiszolgáltatottnak lenni.

Ittlétem alatt hatszor költöztem, ám ez nem okozott fájdalmat nekem, mert éreztem a ti áldozatos szereteteteket, ragaszkodásotokat, megbecsüléseteket. A szegénység, amit mindig felhoznak a város ellen, eltörpül amellett, hogy itt mennyi jó ember van. Hála tölti el szívemet azért, hogy itt lehettem, különben soha az életben nem lett volna elképzelésem arról, hogy milyen is valójában Gyergyószentmiklós.

Amikor Szűz Mária és Szent Erzsébet együtt adtak hálát Isten kegyelméért, összecsengtek szíveik, veletek kapcsolatban én ugyanezt éreztem. Ha nem is olyan pompás minden ebben a városban, de a szívek tündökölnek és összecsengnek. Ahogy Ciceró mondja: a legnagyobb hála és a legszebb dolog az emberek között az, ha a szívek összecsengnek. Hála Istennek, hogy ilyen emberekkel lehettem, hogy megérezhettem a szívek összecsengését.

Sokkal könnyebb lenne, ha mindenki »verné rajtam a port«, akkor bizonyára alig várnám, hogy elmenjek, de mivel nem ez történik, mivel szerettek, értékeltek és emberszámba vettetek, nehezebb az elválás. Csak a hála tudja megváltoztatni az érzelmeimet, és új szemmel kezdem nézni az életet. A jó, a szép felidézésével én is hálát szeretnék adni újra és újra.

Néri Szent Fülöppel el akarom mondani azt is: »Uram, köszönöm neked, hogy nem úgy mentek a dolgok, ahogy én akartam, hanem ahogy te akartad«. Sokkal több időt szerettem volna itt tölteni, de lehet, csak így tudtam megérezni igazán, hogy milyen jó volt köztetek. A hála, amit most érzek, nem azt jelenti, hogy minden fölött szemet akarok hunyni. A hála nem az, amit kötelességként másoktól megkövetelhetünk, a hála nem azt jelenti, hogy a világban lévő rosszért köszönetet mondok, a rosszat olyannak kell látni, amilyen, nem adhatunk neki hatalmat magunk fölött, és elég gyakran küzdenünk is kell ellene. A hála nem siklik el a rossz fölött, nem tapad rá, hanem meglátja ebben a gyakran tökéletlen világban a jót, ami segít, hogy továbblépjünk. Így vagyok, nem magamat ámítom, de annyira eltörpül az a gyengeség, az a fájdalom, ami ért, hogy nem lehet összehasonlítani mindazzal a széppel és jóval, amit részetekről megtapasztaltam.

A mai nap abban is segít, hogy gyakoroljam az elengedést, felkészüljek a halálra. Nem akarok meghalni, élni akarok, de fel kell készülni arra, hogy egyszer mindent itt kell hagyni: a szeretett személyeket, a lehetőségeket, a sikerélményt, a biztonságérzetet, a becsületünket, mindent. Urunk, Jézus Krisztus a kereszten úgy halt meg, mint egy utolsó gazember, de ő volt a Messiás. Ahhoz képest – mondtam már embereknek – én hálát adhatok azért, mert ti, gyergyóiak jók vagytok, nem váltatok tömegemberekké, és nem kiáltottátok rám, hogy »feszítsd meg!«. Ez egy óriási nagy dolog. Érték az, hogy van saját véleményetek, hogy határozottak, szeretetteljesek vagytok.

Helyembe jövő pap kollégám érdeklődésére, hogy milyen hangulatba jön ő Gyergyóba, a püspök úr helynöke jelezte, hogy ilyen képviselet papért még nem volt a püspökségen, ilyen egyszerűen, jóindulatúan, szeretetteljesen, észérvekkel a papjuk érdekében még nem szóltak a közösség nevében. Tudom, hogy ti, akik engem ennyire tudtatok szeretni, szeretni fogjátok a következő papot is, mert benne is óriási értékek rejlenek, és ugyanúgy akartok majd együtt dolgozni vele, mint ahogyan velem együtt dolgoztatok. Ezt biztosra tudom, és megnyugtattam pap kollégámat is, hogy jó helyre kerül, ezek az emberek nem papfüggők, ezek az emberek igazságszerető, becsületes, egyenes, szókimondó, egyházszerető, hűséges, jó keresztények. Ezt a jó Isten tartsa meg bennetek, és fizesse vissza minden lépteteket. Nem keveredés, széthúzás következik most az egyházközségben, hanem megerősödés a jóban, a szeretetben.

Hálát adok azért is, hogy a munkatársak többsége hűségben, szeretetben mellettem van. Nem a személyem gyengeségei mellett, hanem az emberségem, az elesettségem ellenére az egyenességem mellett.

Tudom, elhelyezésem egy újabb lehetőség arra, hogy még nagyobb áldozatot tudjak hozni, még jobban tudjak szeretni, még alázatosabb legyek, és el tudjam fogadni, hogy ha Jézus Krisztus egy istállóban született, a szegények szolgája lett, nekem sem feltétlenül a dicsőség jár, hanem – ha követni akarom – eggyé kell válnom Krisztussal ebben az állapotban is. Mondja Jézus Krisztus: »Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak«, tehát ez is az életem része kell legyen. Nem lehet mindig dicsőségben, elismerésben, köszönetben, dicséretben élni, az üldöztetés is az élet része. Ahogy Hans Urs von Balthazart megkérdezték, hogy milyen korban szeretett volna élni, megkérdezik tőlem is esetleg, hogy hol szerettem volna pap lenni. Az ő szavait idézve azt mondom, hogy ebben a korban, most és itt, mert Istennek ma van terve velem, és talentumaimat most és itt kell kamatoztatnom. Ezekkel az igazságokkal akarok most veletek lenni és továbbmenni. Itt kellett lennem, része kellett legyen életemnek ez az öt év, és ezért csak hálával tartozom. Jó volt látni a gyermekeket, ahogyan közösséggé formálódtak, ahogyan az egyháztanács is, bár megfogyva, de egy egységes közösség lett, hogy a kórus most is ünnepélyesebbé teszi a szentmisét. Ezek mind áldozatok, a szeretet jelei. Köszönöm a jó Istennek mindezt.

Nem akarok magamból hőst csinálni, de egy biztos: az igazság megtart mindannyiunkat, a hamis, kétszínű életre, a képmutatásra, a látszatdolgokra nem lehet építeni. Bármennyire fájdalmas és kegyetlen ezt az utat járni, mégis csak ezt érdemes választani. Az Úr Jézus is csak azokkal tudott valamit kezdeni, akik őszinték, igazak voltak. Hiszek abban, hogy a jó Isten megáldja az ilyen embereket, akikre azt mondják, »kemény gyergyóiak« ebben az áldásban részesültök. Itt vagytok a végeken, és fontos, hogy helytálljatok. Adja Isten, hogy mindvégig kitartsatok, és szép jövőt érjetek.

Mindent, amiért köszönettel tartozom a jó Istennek, nem lehet szavakba foglalni, de itt van a szívemben, és ti is ott lesztek mindig a szívem mélyén, és szeretettel fogok visszajönni közétek.”

Búcsúmiséjén Bartos Károly köszönetet mondott pap kollégájának, Czikó Lászlónak, a plébánia munkatársainak, a kórusnak, az egyháztanácsnak, a Szent Miklós-plébánia közösségének, a lelkiségi közösségeknek, az idősek klubjának, a Caritas-csoportnak, a Kolping családnak, a családos csoportoknak, a ministránsoknak, a világi elöljáróknak. A Szent István-templom és a plébániaépület építésében részt vállaló cégeknek is megköszönte munkájukat, a segítségüket. „Ha valakit kihagytam, kérem, bocsássa meg, sok embernek tartozok hálával, köszönettel” – mondta a lelkipásztor, bocsánatát kérve azoknak is, akiket bármi módon megsértett.

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

Az előző évek gyakorlatával ellentétben idén nem lesz lehetőség napi egyszázalékos késedelmi kamat fejében igényelni május 15-e után az egységes mezőgazdasági támogatásokat. Ez újabb ok lehet arra, hogy ne halogassák a kérelmek leadását az érintettek.

Egy határidő van, és az május közepe
Egy határidő van, és az május közepe
2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

2017. március 10., péntek

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni

Hargita megyében csak a Madarasi Hargita pályáin lehet sízni, annak ellenére, hogy a megye magasabban fekvő vidékein ismét havazni kezdett – tudósít az Agerpres hírügynökség.

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni
2017. március 10., péntek

Iskolák is bekapcsolódtak a kupakgyűjtésbe

Lakók, intézmények gyűjtik a műanyagdugókat, juttatják el a Gyergyói Hírlap szerkesztőségébe, hogy közösen segíthessék egy sepsiszentgyörgyi kisfiú gyógyulását. A hároméves Oláh Badi István leukémiás, kezeléséhez kéri a segítséget családja.

Iskolák is bekapcsolódtak a kupakgyűjtésbe
2017. március 10., péntek

Katonaeledeleket lehet kóstolni Gyergyószentmiklóson

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulójára Gyergyószentmiklóson emlékünnepség keretében ünnepi szentmise, komolyzenei koncert, koszorúzás, illetve katonaeledel-kóstoló is lesz.

Katonaeledeleket lehet kóstolni Gyergyószentmiklóson
2017. március 10., péntek

Látogatókat érintő változások léptek érvénybe a gyergyószentmiklósi kórházban

A Gyergyószentmiklósi Város Kórházban változások léptek érvénybe. Ferenczy István igazgató ismertette a betegek látogatási programjának a változását és az osztályok lezárását. Az igazgató kitért arra is, miért volt szükség minderre.

Látogatókat érintő változások léptek érvénybe a gyergyószentmiklósi kórházban
2017. március 10., péntek

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz

Esőre, erős szélre, a hegyvidéki térségekben pedig havazásra vonatkozó figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztás az ország egész területére érvényes, vasárnap 22 óráig.

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz
2017. március 10., péntek

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében

Csökkenőben van a gépjárművezetői engedélyért sikeresen vizsgázók aránya Hargita megyében. A megye évek óta az utolsó helyezéseken végez az országos szintű összehasonlítások szerint a sikeresen vizsgázók számát tekintve.

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében
2017. március 10., péntek

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák

A legtöbb nyolcadikos hétfőn találkozik először egy országos szintű megmérettetés tapasztalatával, igaz, még nem élesben, csak próbavizsgát szervez számukra az oktatásügyi minisztérium.

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák
2017. március 09., csütörtök

Önkénteskednek a falustársaikért

Tizenhét felnőtt és nyolc gyermek jelentkezett önkéntesnek a Gyergyócsomafalvi Szociális Központban. Harmadszorra gyűltek össze a héten a segítségüket felajánlók, akik a hátrányos helyzetű falustársaikért szeretnének tenni.

Önkénteskednek a falustársaikért
Önkénteskednek a falustársaikért
2017. március 09., csütörtök

Önkénteskednek a falustársaikért

2017. március 09., csütörtök

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket

Monda- és legendagyűjtő pályázatot hirdet a Székelyföldi Legendárium az Élő Erdély Egyesület közreműködésével, amelyre V‒VIII., illetve IX–XIII. osztályos erdélyi diákok jelentkezhetnek.

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket
Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket
2017. március 09., csütörtök

Mondavadászatra buzdítják a gyerekeket

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM