Gyémántmiséjét mutatja be Márk József OFM a csíksomlyói kegytemplomban

Gyémántmiséjét mutatja be Márk József OFM a csíksomlyói kegytemplomban

József atya elmondása szerint első prédikációi alatt úgy izgult, hogy a szószék is remegett bele

Fotó: Gecse Noémi

Nyugdíjas ugyan, de még mindig ő vezeti a csíksomlyói Ferences Rendház Domus Historiáját, gyóntat, sőt a közösségi oldalaknak is aktív tagja Márk József OFM. A ferences atya 60 éves papi szolgálatáért augusztus 20-án, Szent István király ünnepén 19 órakor a csíksomlyói kegytemplomban mutatja be gyémántmiséjét.

Kömény Kamilla

2017. augusztus 19., 21:082017. augusztus 19., 21:08

– Hatvan éve, 1957. november 24-én szentelték pappá Gyulafehérváron. Meséljen a kezdetekről, hogyan került kapcsolatba a vallással, illetve a ferences szerzetes renddel?

– Az ember általában a vallásos nevelést, műveltséget a szülőktől, otthonról hozza. Én Csíkszenttamáson születtem (1927. szeptember 27-én), vallásos légkör volt a faluban, jó papok, jó tanítók voltak, akik becsületesen tanítottak, így hit szerint éltünk. Ez az alap. 1945-ben kerültem el szülőfalumból, amikor ide a tanítóképzőbe kezdtünk járni. Januárban kezdtük el az iskolát – mivel háborús idők voltak –, s öt hónap alatt megvolt az első év. Nagyon tetszett az oktatás, az iskola. Az első év után felajánlották, hogy a második évet is le lehet tenni, ha nyáron tanulunk.

Bátor gyermek voltam, nem mondom, szenttamásiként nem riadtam vissza a nehézségektől,

úgyhogy ősszel már a második évet is lezártam. Úgyhogy 1945 őszén a harmadik tanévet kezdtem el. Közben a somlyói szerzetesek, barátok jöttek tanítani bennünket, mi pedig ide jártunk templomba, úgyhogy felvetődött, mi lenne, ha belépnénk a rendbe. Bejöttünk a rendházba, de nem ebbe a szobába, hanem egy kicsikébe, s megkérdeztük a házfőnök atyát, Hajdú Leandert, hogy mi lenne, ha csatlakoznánk a rendhez. Ő olyan szépen elmondta, hogy

a rend taníttat, a szülőket az nem terheli, de le kell mondani a világi életről, családi életről és a szerzetesi állapotot kell elsajátítani,

hogy kedvet kaptunk, és beadtuk a kérvényt. Fel is vettek, 1946 szeptember elsején ránk adták ezt a szent ruhát, és kezdtek nevelni: egy évig tartott a nevelés Mikházán, akkor letettük a kis fogadalmat, s visszaküldtek Somlyóra, hogy itt fejezzük be az utolsó éveket. Közben kántori, tanítói diplomát szereztem. A rendnek Vajdahunyadon volt teológiája, ahol egy évet töltöttünk el 1947–48-ban. Másodéven a hatóság lerohant és elűztek a kolostorból, aki pap volt, azt Gyulafehérvárra vitték, a teológusokat szétszórták, mindenkit a maga falujába. Én Csíkszentdomokoson kezdtem el kántorkodni, ahol jól telt, de alig két hónap után behívtak munkaszolgálatra. Ez is katonaság, csak fegyver helyett lapátot adtak a kezünkbe. Három évig voltunk szolgálatban – én Brassóban a cementgyárnál –, ami után hívtak Désre, hogy lehet folytatni a teológiát. Ott kezdtünk tanulni, de csak titokban, mivel a minisztérium nem hagyta jóvá azt. Érdekes, hogy mégsem zavartak széjjel, habár mindig féltünk, hogy lecsapnak ránk, megakadályoznak. De volt a minisztériumban egy úr – mert jó ember mindenhol van –, aki azt mondta a többieknek, hogy hagyjátok ezeket kitaníttatni, mert több nem lesz úgy sem. S ez igaz is volt, amíg ők uralkodtak. Ötödév végén elküldtek szentelésre, habár hatéves volt a képzés, de attól tartottak, hogy megakadályozzák a szentelést, ezért titokban végezték el azt. Mikor a papszentelésről kijöttünk, azt mondtuk, most már akárhova vihetnek. 1958-ban letettük végleg a vizsgákat Márton Áron püspök előtt, s attól a nyártól kezdődött a papi élet.

– Milyen volt a papi élet? Mikor helyezték Csíksomlyóra, hol szolgált előtte?

– Az akkor úgy volt, hogy mivel kezdők voltunk, s alkalmazni nem lehetett,

a beteg, szabadságon lévő papokat segítettük, helyettesítettük.

Így történt, hogy már az első papi évemből egy hónapot Csíksomlyón töltöttem, akkor kezdtem a prédikációkat, úgy izgultam, hogy a szószék is remegett bele. 1961-ben elvitték az elöljáróinkat, s azt gondolhatták, hogy ezek a fiókák is elmenekülnek. De nem ijedtünk meg – ezen nagyon csodálkoztak a szekuritátésok –, hanem ellenálltunk. Azt akarták, hogy vádoljuk vezetőinket, de nem kaptak egyet sem, aki megtette volna. Elöljáróinkat ugyan bezárva tartották, de mi nem adtuk fel, legjobb tudásunk szerint cselekedtünk. Désen 1962-től 1967-ig szolgáltam, egészségügyi okokból viszont a püspökkel egyeztetve Zágonba helyeztek. Két évig ott is voltam, de a csíksomlyói Daczó Lukács atya állandóan kérte, hogy ide helyezzenek. Végül 1969. decemberében kaptam meg a jóváhagyást Csíksomlyóra, tehát 48. éve, hogy itt vagyok. Ez idő alatt nyolc elöljáróm volt, 2000-ig aktív tevékenységet folytattam, azóta pedig nyugdíjas vagyok.

– De azóta sem ül tétlenül, hiszen még mindig ön vezeti a rendház Domus Históriáját, gyóntat, és az interneten is aktív szereplő.

– A Domus Históriát valóban 1990 óta én írom, mostanra kialakult a saját stílusom, de mára már megnehezedett annak a vezetése. A sok betegség legyengített, már nem olyan vagyok, mint egy kilencven éves, aki úgy megy mint a gyertyaszál. Engem tönkre tettek a betegségek, most már úgy járok, mint egy öregember. Azt mondják, hogy nem Isten adja a betegséget, de ő engedi meg, s ha elviseljük, lelkünk javára szolgál. Én ezen az úton vagyok.

– A sok viszontagság ellenére mégis kitartott hite, kitartottak hitük mellett. Mi adott ehhez erőt?

– A becsületes embernek van öntudata, s önérzete.

Mi, székelyen nem adjuk fel könnyen, s bennünk volt az az erős hit is, hogy most már beálltunk az Isten szolgálatába, s félre nem állunk.

Voltak, akik kiestek, de a Jóisten egyeseknek erőt adott, okosságot. Egyensúlyoztunk, de nem úgy, hogy megalkudtunk, mert azt semmilyen esetben sem tettük meg, egy pillanatra sem. Mi végeztük a feladatunkat, a Jóisten pedig megáldotta azt. Tehát öntudat, önérzet, tisztességes hozzáállás mindenhez, s az Istenbe vetett hit – ez tartott meg minket.

– A rendszerváltás után ön is azok között volt, akik kezdeményezték, hogy a pünkösdi búcsú a kegytemplomból kikerüljön a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nyeregbe. Honnan jött az ötlet, és hogyan sikerült megvalósítani?

– A kommunista időben nem lehetett körmenetet tartani, így utána hatalmas kegyelemnek éreztük, hogy megtarthatjuk a búcsút. Próbáltuk visszaállítani a régi rendet a szentmisével, a körmenettel. De mivel gyorsan növekedett a résztvevők száma: 1990-ben közel nyolcvanezren voltak, majd lettek 150 ezren, majd 200 ezren – akkor már a Szék útján nem tudtak kijönni a templomtérre a keresztalják, csak mikor elindult a körmenet. Sokat spekuláltunk Albert atyával, hogy mit is tudjunk kitalálni, így jött az ötlet, amelyhez konkrét tervet is készítettünk. 1992-ben Bálint Lajos érsek nem hagyta jóvá az ötletünket, de mivel a népek elakadtak kifelé jövet, így a következő évre már jóváhagyták a tervünket. Nagyon csodálkoztunk azon, hogy az állam részéről nem tettek semmit, nem akadályoztak meg ebben. Mi pedig csak tettük a dolgunkat,

megalapoztuk a búcsújárást, s az utánunk jövő elöljárók ezt folytatták.

2008-ig én rendeztem a búcsút, amelynek szervezésében az első években nagyon sokat segített a Márton Áron Főgimnázium tanári kara. Ami pedig az elperelt értékeink visszaszerzését illeti, nagy segítséget jelentett a megyei és városvezetés, amelyek kiálltak mellettünk.

– Többen tudják, hogy kántorként is tevékenykedett, szépen orgonál. Azt viszont kevesebben, hogy ön szerezte az elsőszombatokon elhangzó Mária-köszöntőt.

– Az előző házfőnök kezdeményezte az első szombati Mária tiszteletet olyan formában, hogy mondjunk szentmisét, ünnepélyes olvasót énekelve és utána gyertyás körmenetet tartsunk. Az általam írt Mária-köszöntő története Lourdes-ba nyúlik vissza, ahol 1979 őszén hallottam egy éneket, ami nagyon megragadott. Arra gondoltam, hogy ez olyan szép volt, hazamegyek, s írok egy hasonlót a somlyói Máriáról. Még azon a télen megírtam a Köszöntünk téged Somlyó szép csillaga kezdetű éneket. Azt mondom, hogy a Szűzanya, valamilyen sugallattal segített, mert én csak leültem, s írtam, csak utána értékeltem ki. Tizennégy szakaszt írtam, s most mind a tizennégyet éneklik: a mise után két szakaszonként az olvasó előtt és a tizedek között. Pont beleillenek.

– Hogyan készül a vasárnapi gyémántmisére?

– Magamban, csendesen készülök. Három lelkinapot tartok előtte. Azalatt sem Facebook, sem számítógép, sem televízió bekapcsolása nincs. Mese nincs, beszélgetés nincs, de azért minden programon részt veszek. Mivel nem tudok állni, a misét állva végezni, ezért más végzi majd helyettem, én pedig mellette fogok ülni. Úgy egyeztünk meg, hogy valamelyik főpap prédikál majd, a püspökúr is meg van hívva, ahogyan a provinciális is. A szentmise végén viszont ünnepélyes áldást adok.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. december 08., péntek

Már csak egy jóváhagyás kell, és érkezhet a burgonyatermesztői támogatás

Napokon belül kiderül, mekkora értékű de minimis típusú támogatást kapnak a burgonyatermesztők, és az is, hogy mikor utalják számukra a juttatást. Befejezte a mezőgazdasági igazgatóság az igénylők körében végzett ellenőrzéseket.

Már csak egy jóváhagyás kell, és érkezhet a burgonyatermesztői támogatás
2023. december 08., péntek

Diákbarát megyét szeretne Háromszékből a megyei tanács elnöke

„A diákok több mint fele funkcionális analfabéta, nem tudja értelmezni a szöveget, amit elolvas” – jelentette ki a tantárgyversenyeken és sportvetélkedőkön jeleskedő diákok szerdai jutalmazásakor Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Diákbarát megyét szeretne Háromszékből a megyei tanács elnöke
2023. december 08., péntek

Kórházban kötött ki egy részeg gyalogos, miután elütötte egy ittas sofőr

Alkohol befolyása alatt álló sofőr ütött el egy részeg gyalogost a Felsősófalván.

Kórházban kötött ki egy részeg gyalogos, miután elütötte egy ittas sofőr
2023. december 08., péntek

Elhunyt Molnár Sándor, az Erdélyi Mária Út Egyesület vezetője

Elhunyt Molnár Sándor, az Erdélyi Mária Út Egyesület vezetője, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás projektmenedzsere – osztotta meg a halálhírt Facebook-oldalán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Elhunyt Molnár Sándor, az Erdélyi Mária Út Egyesület vezetője
2023. december 08., péntek

Vigyázat, a Bucsin jeges!

Több megye – köztük Hargita megye – és Moldva hegyvidéki útszakaszain is télies körülmények között folyik a közlekedés, az útkarbantartók dolgoznak a hó eltakarításán.

Vigyázat, a Bucsin jeges!
Vigyázat, a Bucsin jeges!
2023. december 08., péntek

Vigyázat, a Bucsin jeges!

2023. december 08., péntek

„A Helyénvaló bolt egy igazi színfolt a város szövetében”

Az év végéhez közeledve fejtörést okozhat, hogy mivel lepjük meg szeretteinket, kollégáinkat. Érdemes lehet olyan szempontokat figyelembe vennünk vásárlásaink alkalmával, mint tudatosság, hozzáadott érték és megbízhatóság.

„A Helyénvaló bolt egy igazi színfolt a város szövetében”
2023. december 08., péntek

Nagy baj van, ha a politikus istennek képzeli magát

Egy képzésen az egyik vezető politikus arról mesélt, hogy tulajdonképpen a politikus az isten. Utána következett Ambrus Tibor egyetemi oktató előadása, akinek el kellett magyaráznia, hogy a nép az isten. Ennyire eltérően látjuk a világot.

Nagy baj van, ha a politikus istennek képzeli magát
2023. december 07., csütörtök

Karácsony előtt nyitják meg a vasúti felüljárót

Még mindig közel két hét van az újjáépített csíkszeredai vasúti felüljáró megnyitásáig. Nem a késlekedő munkálatok miatt, hanem mert jövő héten több napon át próbaterhelést kell végezni, és csak ezután lehet a forgalmat ráengedni az építményre.

Karácsony előtt nyitják meg a vasúti felüljárót
2023. december 07., csütörtök

Apáról fiúra szálló svájci figyelmesség, amely révén idősek karácsonyát teszik szebbé

Tartalmas élelmiszercsomagokat juttathatnak a Caritas segélyszervezet otthoni beteggondozói 120 olyan idős gyergyói embernek, akik nehezebb körülmények közt élnek. Ezt egy svájci, apáról fiúra szálló támogatásnak köszönhetően tehetik meg.

Apáról fiúra szálló svájci figyelmesség, amely révén idősek karácsonyát teszik szebbé
2023. december 07., csütörtök

Roncsok közé szorult a gépkocsivezető, elterelték a forgalmat

Két gépkocsi ütközött csütörtökön késő délután a Maros megyei Sáromberke közelében, a gépkocsiforgalmat a régi útszakaszra terelték.

Roncsok közé szorult a gépkocsivezető, elterelték a forgalmat
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM