Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Ferenc pápa: a csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége

Tamás Attila 2019. június 01., 12:39 utolsó módosítás: 2019. június 01., 17:40
HIRDETÉS

A zarándoklat jelentőségéről, a kegyhelyek fontosságáról, az együvé tartozásról, a jövő építéséről és a kiengesztelődés ösvényein való járásról beszélt Ferenc pápa Csíksomlyón ünnepi prédikációjában.

Fotó: Beliczay László

Isten iránti örömmel és hálával vagyok ma itt, ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen, ahová gyermekként jövünk, hogy találkozzunk égi Édesanyánkkal, és hogy egymásban valódi testvérekre leljünk – kezdte szentbeszédét Ferenc pápa Csíksomlyón

Szerinte az egyház voltaképpen tábori kórházhoz hasonlít. Ennek mintegy „szentségi” helyei, a kegyhelyek, a hívő nép emlékezetét őrzik. Mint kifejtette, ez a nép a szenvedések közepette sem fárad el keresni az élet vizének a forrását, ahol a remény új erőre kaphat.

A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, a könnyek és az esdeklés helyei. Édesanyánk lábához járulunk, szinte szavak nélkül, hogy így az ő szemével láthassuk magunkat, és hogy tekintetével elvezessen ahhoz, Aki „az Út, az Igazság és az Élet”.

Fotó: Barabás Ákos

Ferenc pápa szerint azonban nem akárhogyan tesszük ezt: zarándokok vagyunk.

Ti minden évben pünkösd szombatján elzarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek őseitek fogadalmának, megerősödjetek az Istenbe vetett hitben és a Szűzanya iránti tiszteletben, akit ez a fából készült csodálatos szobor jelenít meg.

Ez az évi zarándoklat Erdély öröksége, azonban egyúttal tiszteletben tartja a román és magyar vallási szokásokat is. Ezen a zarándoklaton más keresztény felekezetek hívei is részt vesznek, ami a párbeszéd, az egység és a testvériség jele. Ugyanakkor felhívás az életté vált hit és a reménnyé lett élet bizonyosságának a helyreállítására” – hívta fel a figyelmet prédikációjában Ferenc pápa.

Szerinte zarándokolni azt jelenti, hogy mint nép térünk haza. Egy nép, amelynek gazdagsága a számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány; Isten hívő szent népe, amely Máriával együtt zarándokol az Úr irgalmát énekelve.

Ha a galileai Kánában Mária közbenjárt Jézusnál, hogy megtegye első csodáját, akkor minden kegyhelyen ő az, aki virraszt és ő jár közben. Nemcsak Szent Fiánál, hanem mindannyiunknál, hogy ne hagyjuk, hogy azok a hangok és azok a sebek, amelyek az elkülönülést és a megosztottságot táplálják, megfosszanak minket a testvériség érzésétől.

Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyva vágyott testvéri együttélést

– hívta fel a figyelmet Krisztus földi helytartója.

Fotó: Beliczay László

Arra is kitért, hogy zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton, kérve az úrtól a kegyelmet, hogy a régi és mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. Mint kifejtette, ez azt jelenti, hogy elszakadunk a bizonyosságainktól és a kényelmünktől egy új földi életnek a keresésében, amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni.

A zarándoklat kihívás, hogy felfedezzük és továbbadjuk az együttélés lelkületét, és ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól

– mondta el a katolikus egyházfő.

Zarándokolni továbbá azt jelenti a pápa szerint, hogy belekerülünk abba a kissé kaotikus tengerárba, amely a testvériség igazi megtapasztalásává válhat. Így egy minden helyzetben szolidáris karavánná válunk a jövő építésének érdekében. Zarándoklatunk során ne azt kutassuk, hogy mi lehetett volna (vagy nem lett), hanem inkább azt, ami ránk vár és nem odázhatjuk el – tette hozzá.

Fotó: Pinti Attila

„Zarándokolni annyit jelent, hogy hiszünk az Úrban, aki hozzánk jön és közöttünk van, előmozdítja és ösztönözi a szolidaritást, a testvériséget, a jó vágyát, az igazságot és az igazságosság vágyát. Jelenti a küzdelemre való elköteleződést is, hogy azok,

akik a tegnap lemaradtak, a holnap főszereplői lehessenek,

viszont a ma főszereplői holnap se maradjanak hátra. Ez pedig testvéreim, nem más, mint a jövő szálainak kézműves összefonását teszi szükségessé. Íme, ezért vagyunk itt, hogy közösen mondjuk: Édesanyánk, taníts meg minket egybeszőni a jövőt! – fogalmazott Ferenc pápa.

Fotó: Beliczay László

Szerinte ez a zarándoklat tekintetünket Máriára és az Isten általi kiválasztottság titkára irányítja.

„Mária, ez a Názáretből, Galilea egyik kis településéről, a Római Birodalom és Izrael perifériájáról származó lány »igenjével« képes volt elindítani a gyöngédség forradalmát. Az Isten általi kiválasztottság titka ez, amely tekintetét a gyönge felé fordítja, hogy összezavarja az erőseket, és arra ösztönöz meg bátorít bennünket, hogy mi is hozzá hasonlóan mondjuk ki az igenünket, hogy végigjárjuk a kiengesztelődés ösvényeit” – hívta fel a figyelmet a szentatya.

Testvéreim nem feledkezzünk meg arról: Az Úr nem fog minket becsapni! Járjunk az úton, járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen az a kovász, amely képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével

– buzdította az embereket Csíksomlyón Ferenc pápa.

HIRDETÉS

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS