Etikátlan kísérletek a tudomány szolgálatában

Etikátlan kísérletek a tudomány szolgálatában

A stanfordi börtönkísérlet bizonyítja, hogy a tudomány sem feltétlenül kerüli a megtévesztést céljai érdekében. Forrás: Courtesy of the Stanford Historical Photograph Collection

A huszadik században a kevésbé szigorú szabályozások következtében számos kísérletet lefolytattak, amelyek mai szemmel nézve a pszichológia fekete pontjainak számítanak. Az már más kérdést vet fel, hogy ezek a kísérletek jelentős eredményeket hoztak, és vitathatatlan befolyásuk van napjaink pszichológiai eredményeire, ugyanakkor a jelenben megismételhetetlenek lennének. Ezekből mutatjuk be a leghíresebbeket.

Székelyhon

2023. március 05., 18:232023. március 05., 18:23

Néhány évvel ezelőtt a Székelyhon napilap Kilátó nevű kiadványában kollégáink, Szőke László és szerkesztői csapata egy nagyobb anyagba gyűjtötték össze ezeket a kísérleteket, ezúttal a Székelyhonban is megjelentetjük a Kilátó összeállítását.

A Stanfordi börtönkísérlet

A szociálpszichológia egyik legismertebb kísérletét 1971-ben folytatták le, melyet Philip Zimbardo, a Stanfordi Egyetem szociálpszichológusa vezetett.

Zimbardo arra szerződtetett 17 és 30 év közötti férfi önkénteseket, hogy fizetségért vegyenek részt egy „börtönkísérletben”.

Zimbardo és csapata azt az elméletüket próbálták kísérleti úton bizonyítani, miszerint mind a börtönőrök, mind a foglyok meghatározott viselkedésformákat vesznek fel, amelyek az adott körülmények között a szituáció romlásához vezetnek.

A csoportot véletlenszerűen felosztották két egyforma létszámú részre, „rabokra” és „őrökre”.

A tényleges kísérlet a Stanfordi Egyetem pszichológia tanszékén zajlott, melynek alagsorát egy valódi börtön mintájára rendezték be. A kutatócsoportot szakértőként egy volt elítélt segítette, aki korábban 17 évet töltött fegyintézetben. Egy egyetemi hallgató volt az őrök főnöke, Zimbardo pedig a börtönigazgató.

Zimbardo olyan körülményeket igyekezett kialakítani, amelyek reményei szerint a résztvevőkben segítenek kiváltani a tájékozódás zavarát, az elszemélytelenedést és az egyéniség elvesztését. Az őrök hivatalos iránymutatásokat nem kaptak. Mindössze annyit mondtak nekik, hogy az ő felelősségük a börtön működtetése, amit tetszőleges módon oldhatnak meg, de fizikai erőszak nélkül.

A rabok szerepét játszó résztvevőket minden előzetes figyelmeztetés nélkül a Palo Altó-i rendőrség (Kalifornia) valódi egyenruhásai fegyveres rablás vádjával saját otthonukban,

szomszédaik szeme láttára „letartóztatták”, megbilincselték, majd szirénázó rendőrautóban a rendőrőrsre szállították őket.

Ujjlenyomatot vettek tőlük, lefényképezték őket, ismertették jogaikat, majd bekötötték a szemüket és egy cellába zárták őket. Később a rabokat egyenként átszállították az egyetemen berendezett börtönbe, ahol valamennyiüket levetkőztették, megmotozták és tetvetlenítették.

A kísérlet eredménye

A résztvevőknek eredetileg két héten keresztül kellett volna a véletlenszerűen rájuk osztott börtönőr vagy rab szerepét játszaniuk a mesterséges környezetben. Azonban

az őrök egy része kifejezetten kegyetlenné vált. Megalázták a rabokat, és behódoló viselkedésre kényszerítették őket.

A kísérlet hamar veszélyessé kezdett válni. A rabok az őrök megalázó bánásmódjának hatására súlyos emocionális zavarok jeleit kezdték mutatni.

Az őrök egyre gyakrabban és egyre hosszabb ideig rendeztek úgynevezett „névsorolvasásokat”, majd fekvőtámaszokra kényszerítették a rabokat, illetve egyéb módon kínozták őket. Egy idő után a vécék használata is külön kiváltság lett, így a börtönben erős szennyszag terjengett.

Néhány fogolynak puszta kézzel kellett a vécéket tisztítania. A matracokat eltávolították a „rossz cellából” és a foglyoknak ruha nélkül a betonpadlón kellett aludniuk.

A meztelenségre való kényszerítés mellett a megaláztatások gyakran homoszexuális színezetet kaptak. Gyakori volt az étel büntetésként való megvonása is.

A kísérlet előrehaladtával több őr is egyre durvábban, egyenesen szadista módon viselkedett – főleg éjjelente, mikor azt hitték, hogy az őket figyelő kamerák ki vannak kapcsolva.

A kutatók szerint az őrök mintegy harmada mutatott „valódi” szadista tendenciákat. A börtönőrök többsége csalódott volt, mikor a kísérletet idő előtt fel kellett függeszteni.

A foglyok akut emocionális zavarokat kezdtek mutatni. Egyikük egész testén pszichoszomatikus kiütéseket kapott, miután megtudta, hogy elutasították feltételes szabadlábra helyezésére beadott kérelmét. Először Zimbardo ezek után sem akarta elengedni, mivel azt gondolta, hogy a megbetegedés a szabadulás érdekében bevetett trükk csupán. Két foglyot is olyan súlyos trauma ért, hogy a kísérlet vége előtt el kellett engedni őket.

A kísérletet ért támadások

A bombát Ben Blum robbantotta, aki a Mediumra írt hosszú cikket a börtönkísérletről. Ebben – jórészt már korábban is ismert kritikákat felmelegítése mellett – több egykori résztvevővel is beszélt.

Blum egyik legerősebb állítása, hogy a kísérletből kiszálló egyik rab, Douglas Korpi bevallotta neki, hogy a kísérlet egyik ikonikus pillanatának számító összeomlását csak megjátszotta, hogy kijöhessen a börtönből.

Saját bevallása szerint kifejezetten élvezte a kísérletet, majd később világossá tette Zimbardónak, hogy csak színlelt, de ő ennek ellenére továbbra is az eredeti változatban adta elő a történetét. A kísérletről készült 1992-es dokumentumfilm forgatása során Korpi kamera előtt is elmondta, hogy végig megjátszotta az összeomlást, de ezt a részt kivágták.

Blumnak több másik rab is arról számolt be – részben már korábban is megjelent állításaikat megismételve –, hogy

az egyetlen dolog, amelyen valóban kiakadtak, nem az őrök viselkedése volt, hanem az, amikor kiderült, hogy nem szállhatnak ki csak úgy a kísérletből.

Az egyik rab, Richard Yacco egy tévériportban is beszélt arról, hogy nem engedték nekik, hogy kilépjenek a kísérletből, de ezt kivágták a műsorból.

Zimbardo erről először csak annyit mondott Blum kérdésére, hogy ez hazugság. A Stanford archívumában újonnan elérhetővé vált anyagok közül azonban előkerült egy hangfelvétel, amelyből világosan kiderül, hogy Zimbardo elutasította a kiszállni akarók kérését.

Erre Zimbardo már azt mondta Blumnak, hogy minden résztvevő aláírt egy beleegyező nyilatkozatot, amelyen volt egy biztonsági jelmondat: „Kilépek a kísérletből.”

Zimbardo szerint ő csak azért nem engedte el az alanyokat, mert nem ezt a jelmondatot használták. A kísérlet hivatalos honlapján elérhető nyilatkozatban ugyanakkor nem szerepel ez a mondat. Blumnak Zimbardo végül elismerte, hogy nem engedte a kilépést: „Ha azt mondják, »ki akarok menni«, te meg azt mondod, »oké«, akkor amint elmennek, a kísérletnek vége lett volna”.

A jelek szerint az őrökkel se minden úgy történt, ahogy Zimbardo eredetileg állította:

a kísérlet irányítói arra utasították őket, hogy kemények legyenek a rabokkal, és esetenként nem is pszichológiai kísérletnek, hanem puszta improvizációs gyakorlatnak fogták fel a történteket.

John Mark, egy másik börtönőr még korábban, egy 2011-es egy cikkben úgy emlékezett vissza, hogy a szituáció magától egyáltalán nem mérgesedett el, Zimbardo mesterségesen kreált feszültséget, például azzal, hogy azt erőltette, vonják meg az alvást a raboktól. Mark szerint őt például eléggé zavarta, hogy folyton abajgatniuk kell a rabokat. Szerinte a kísérletet soha nem is tervezték végigvinni, Zimbardo végig a saját elképzeléseihez igazítgatta a kísérletet, hogy drámai hatást érjen el és igazolja az elképzeléseit.

Ugyanitt egy másik őr, Dave Eshelman arról beszélt, hogy filmes példák alapján előre megalkotott egy erőszakos és abuzív karaktert, és végig ezt alakította a kísérlet alatt.

Arról is beszélt a karaktere mesterkéltsége kapcsán, hogy például sose járt délen, mégis egy filmből tanult déli akcentust vett fel. Állítása szerint Zimbardo a kísérlet után külön megköszönte a munkáját.

Carlo Prescott, aki maga is 17 éven át egy valódi börtönben raboskodott, és a kísérlet konzultánsa volt, 2005-ben egy cikkben azért kritizálta Zimbardóékat, amiért az őrök olyan módszerein botránkoztak meg, amelyeket valójában tőle kölcsönöztek, maguk mutatták meg azokat a résztvevőknek, és pontosan tudták, hogy az őrök használni fogják, hiszen erre bátorították is őket.

Már a tervezéssel is problémák voltak

Bár Blum cikke kavarta fel most az állóvizet, a börtönkísérlettel szembeni szakmai kritikák az eredeti tanulmány megjelenésével szinte egyidősek, vagyis már akkor is többen problémákra mutattak rá, amikor az irányítottság vádja még fel sem merült.

Az alanyok kiválasztását is sok kritika érte. Ezek szerint

a 24 fős minta önmagában is túl kicsi ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket lehessen levonni belőle, úgy meg pláne, hogy a résztvevők mind amerikai egyetemista férfiak voltak.

Ráadásul egy ázsiai amerikai kivételével mindannyian fehérek voltak, így nemcsak a teljes népességet nem reprezentálták, de az amerikai börtönhelyzetet sem, ahol a feketék arányaiban jóval többen voltak/vannak, mint a fehérek. Ráadásul a résztvevőket kifejezetten egy börtönös kísérletre toborozták, ami már alapból megszűrhette a jelentkezőket.

Gyakori kritika, hogy maga Zimbardo érzelmileg is bevonta magát a kísérletbe, így az abból levont következtetések nagyrészt szubjektívek és anekdotikusak voltak, ami reprodukálhatatlanná tette. (A túlzott bevonódás az egyetlen hiba, amelyet Zimbardo is rendszeresen elismer.)

Először 1972-ben mutatták be a kísérletet, az első rendes tanulmányt 1973-ban adták ki, és már 1975-ben megjelent első részletes módszertani kritikája, amely Zimbardóétól eltérő magyarázatot ad a kísérlet kimenetelére:

  • A szerzők amellett érvelnek, hogy az alanyok reakcióit nem feltétlenül a vizsgálni kívánt pszichológiai tényezők váltották ki, hanem magának a kísérleti helyzetnek a körülményei.

  • A kísérlet már alapból rosszul volt megtervezve, így az alanyait nem egy valódi börtönnel egyenértékű szituációba helyezték, hanem csak eljátszatták velük az őrök és rabok szerepét egy börtönhöz hasonló színpadon.

  • Az alanyok a szerepeikről már előzetesen megalkotott erős társadalmi sztereotípiákkal érkeztek a kísérletbe.

  • A kísérletben is számos árulkodó jele volt annak, hova akar kilyukadni a kutatás és mit várnak el a kutatók, mindez pedig befolyásolhatta az alanyokat. Mindez oda vezetett, hogy az alanyok az általuk érzékelt elvárásoknak megfelelő viselkedést produkáltak.

  • A szerzők szerint egyáltalán nem a modellezni kívánt szituáció (egy valódi börtön hatalmi alá-fölé rendeltsége) által kiváltott spontán viselkedésváltozásokról van szó. Persze mint általában, a kritikát jóval kevesebbet idézik, mint magát a kritizált tanulmányt.

A neves szociálpszichológus Erich Fromm is kritizálta a kísérlet módszertanát, de szerinte még ha bizonyít is valamit ebben a formájában, akkor is éppen az ellenkezőjét annak, amit bizonyítani akartak vele: annak ellenére, hogy a kutatók már előre megágyaztak a kegyetlenkedésnek, még így is csak az őrök harmada állt kötélnek. Szerinte a kísérlet nagy hibája, hogy nem veszi számításba a résztvevők személyiségét, pedig a jellem és a viselkedés különbsége kulcsfontosságú ebben a kontextusban.

Zimbardo válasza a támadásokra

„Bizonyos értelemben nem igazán érdekel. Ezen a ponton, az a nagy probléma, hogy nem akarok több időt pocsékolni rá. Ez után a beszélgetés után nem adok több interjút erről. Csak időpocsékolás. Az emberek azt mondanak róla, amit akarnak.

Idézet
Ez jelenleg a pszichológiatörténet leghíresebb tanulmánya. Nincs másik tanulmány, amiről az emberek 50 évvel később is beszélnek. Átlagemberek is ismerik.

Azt mondják, ‘mivel foglalkozik?' ‘Pszichológus vagyok.' Lehet taxisofőr Budapesten. Lehet étteremtulajdonos Lengyelországban. Megemlítem, hogy pszichológus vagyok, és azt mondják, ‘Hallott arról a tanulmányról?' Már önálló életet él. Ha azt akarja mondani, az egész hoax volt, az ő dolga. Nem fogom többé megvédeni. A hosszú élete védi” – nyilatkozta végül közleményében a kísérletét ért vádakról Philip Zimbardo.

Galéria

A kis Albert-kísérlet. A képena kísérleti alany, Albert elsőtalálkozása látható egy nyúllal.Mellette dr. John Watsonés Rosalie Rayner.Forrás: Wikimedia Commons

A kis Albert esete – a félelem gyökere elültethető

1920-ban John B. Watson és munkatársai a John Hopkins Egyetemen végeztek klasszikus kondicionálási kísérletet egy kilenc hónapos kisbabán, Alberten. Azt vizsgálták, hogy a félelem elültethető-e az emberekben. A kísérlet kezdetén Albert az erős hangok esetében mutatott félelmi reakciót. Watson ezért egy fehér patkányt mutatott Albertnek, majd ezzel egy időben egy kalapáccsal ütött egy fémrudat, amely erős és kellemetlen zajt okozott.

A félelmetes hang és a patkány együttes megjelenése miatt, a két inger összekapcsolódott. Albertben kialakult a félelem a patkány iránt is. Azonban a félelem generalizálódott minden hasonló ingertárgyra is, legyen az egy szőrmekabát, sőt akár egy Mikulás-álarc fehér szakálla.

A kísérlet etikátlannak számít, mivel Albert mesterségesen kialakított érzékenységét nem szüntették meg, így kialakult fóbiáját sem tudták enyhíteni. Ráadásul Albert hatéves korában meghalt, így az sosem derült ki, hogy a kísérlet okozta fóbiái a felnőttkoráig fennálltak volna-e.

Korábban hasonló kísérletet végzett Ivan Pavlov, amikor kutyáknál már sikeresen kimutatta a kondicionálás eredményét, amikor minden etetéskor egy csengőt szólaltatott meg, míg végül már önmagában a csengő hangja is nyáladzást idézett elő a kutyánál. Azonban Watson és munkatársai folytatták le ezt a kísérletet először embernél is. Sokat köszönhetünk ezeknek az eredményeknek, mivel a kondicionálás az alapja számos terápiának, például függőségek vagy fóbiák esetén.

A Milgram-kísérlet – emberek feláldozása a tekintély oltárán

A ’60-as és ’70-es évek között zajlott a szociálpszichológia egyik legjelentősebb kísérletsorozata, a Stanley Milgram vezette engedelmesség-vizsgálat. Milgram célja azoknak a pszichológiai tényezőknek a feltárása volt, amelyek a második világháború borzalmai mögött húzódhattak meg. Azt feltételezte, hogy a szörnyűséges tettek mögött a tekintélynek való megfelelés és engedelmesség áll.

A leghíresebb kísérletben a kutatók egy emlékezeti feladatot modelleztek, melynek koholt célja a tanulási módszerek feltárása volt. A résztvevők egy részét a „tanár” szerepébe osztották, a másik részét a „tanulóéba”. Utóbbiak beépített emberek voltak, így tehát a „tanárok” voltak a kísérlet igazi résztvevői.

A „tanárnak” azt az instrukciót adták, hogy minden egyes alkalommal mikor a „tanuló” rossz választ ad, egyre nagyobb áramütés a büntetés.

A „tanárt” és a „tanulót” külön termekben helyezték el, így a „tanár” nem láthatta, csak hallotta a növekvő áramütés okozta egyre kétségbeejtőbb kiabálást.

Bár a „tanulókat” játszó színészek a kísérlet befejezéséért könyörögtek, a „tanárral” egy teremben tartózkodó kutató – tekintélyszemély – ragaszkodott a folytatáshoz, és erre utasítást is adott, azonban nem kényszerítette a résztvevőket. A résztvevők többsége pedig engedelmeskedett. Hatvanöt százalékuk a végső 450 voltig is elment, ami már halálos. Bár

az áramütések nem voltak valósak, a kísérlet konklúziója mégis az, hogy a vizsgálati személyek utasításra képesek voltak maradandó károkat okozni, vagy akár meg is ölni egy másik embert.

E mögött pedig a hatalomnak való engedelmeskedés normája áll. Milgram kísérletében a legitim hatalmat jelképező személynek való engedelmeskedés jelentős hatást gyakorolt a viselkedésre.

A Milgram-kísérletek kiemelt eredményeket hoztak annak megértésére, hogyan tudnak hétköznapi emberek embertelenül viselkedni egy tekintélyszemélynek való engedelmesség kimeneteleként. Bár a kísérlet etikai szempontból ma már nem reprodukálható, egy 2017-es kutatásban módosítva megismételték a híres/hírhedt kísérletet. Az eredmény napjainkban is megrázó.

A résztvevők kilencven százaléka hajlandó volt halálos áramütést adni.

Hiába telt el azóta több mint ötven év, úgy tűnik, még ma is képesek vagyunk a hatalomnak való engedelmesség jegyében feláldozni másokat.

Székelyhon retró
A hétvégenként jelentkező Székelyhon retró rovatunkban olyan anyagokat közlünk, amelyek eddig kizárólag a Székelyhon napilap mellékleteiben jelentek meg. Most azonban fontosnak tartjuk, hogy azok közül néhányat online is megosszunk olvasóinkkal.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. március 03., péntek

Használaton kívüli csarnokban ütött ki tűz

Lángra kapott egy használaton kívül lévő csarnok Székelykeresztúron pénteken hajnalban.

Használaton kívüli csarnokban ütött ki tűz
2023. március 03., péntek

Mínusszal zárta az évet a csíkszeredai Goscom

Elfogadták a csíkszeredai távhőszolgáltató közüzem idei költségvetését, amely szerint ebben az évben 12,6 millió lejből fognak gazdálkodni. A tavalyi évet 486 ezer lejes veszteséggel zárták.

Mínusszal zárta az évet a csíkszeredai Goscom
2023. március 02., csütörtök

Ciucă Marosvásárhelyen: nem lesznek előrehozott parlamenti választások idén Romániában

Felvállaltuk, hogy biztosítjuk a politikai stabilitást és a gazdasági fejlődést, nem volt a koalícióban arról szó, hogy idén előrehozott, parlamenti választásokat tartunk – nyilatkozta Marosvásárhelyen Románia miniszterelnöke, Nicolae Ciucă.

Ciucă Marosvásárhelyen: nem lesznek előrehozott parlamenti választások idén Romániában
2023. március 02., csütörtök

Felhívás közösségeknek: ültessük újra Petőfi körtefáját!

Petőfi körtefája címmel felhívással fordul a közösségekhez a Magyar Kultúráért Alapítvány a Petőfi-emlékév alkalmából. Az eredeti fáról újraszaporított oltványhoz hozzáférhet minden falu és közösség, amely csatlakozik a felhíváshoz.

Felhívás közösségeknek: ültessük újra Petőfi körtefáját!
2023. március 02., csütörtök

Tiltakoznak a vállalkozások, változtatni kell az útfelújítási terveken

Nagyon megnehezítette volna a csíkszeredai Hargita utca tervezett átalakítása az ott működő vállalkozások megközelítését, ezért beadványban tiltakoznak, és kérik a tervek megváltoztatását. A városháza keresi a lehetőségeket, és kedvező megoldást ígér.

Tiltakoznak a vállalkozások, változtatni kell az útfelújítási terveken
2023. március 02., csütörtök

Többen szitkozódtak a forgalmi dugóban, mint ahányan tapsolták a miniszterelnököt

Marosvásárhelyen alakult meg, Vásárhelyről vezetik és ezért ünnepelték Vásárhelyen a romániai különleges műveleti erők 20. születésnapját. A lakosságot azonban sokkal inkább a főtér lezárása miatt kialakult dugó érdekelte, mint a katonai felvonulás.

Többen szitkozódtak a forgalmi dugóban, mint ahányan tapsolták a miniszterelnököt
2023. március 02., csütörtök

Lángra kapott egy székelyszenttamási lakóház tetőszerkezete

Tűz ütött ki egy lakóházban Székelyszenttamáson, összesen négy, hivatásos és önkéntes tűzoltóegység szállt ki szerda este az esethez.

Lángra kapott egy székelyszenttamási lakóház tetőszerkezete
2023. március 02., csütörtök

Mostantól Gyergyószentmiklóson is használhatók az energiakártyák

Egyedi helyzet késleltette Gyergyószentmiklóson azt, hogy az arra jogosultak energiakártyával törleszthessék a távfűtésszámláikat. A probléma megoldódott, csütörtöktől a HVCSK fogyasztói is ezzel fizethetnek a fűtéshez, meleg vízhez felhasznált hőért.

Mostantól Gyergyószentmiklóson is használhatók az energiakártyák
2023. március 02., csütörtök

Kiszaladnak a városból és megnézik, jön-e a tavasz

Újabb közösségi megmozdulásra hívja a sportág szerelmeseit Kovászna megye egyik legnagyobb futóközössége, a Fitness Tribe Egyesület. A Tavaszváró közösségi terepfutás március 5-én, vasárnap 9.30-kor rajtol a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnok elől.

Kiszaladnak a városból és megnézik, jön-e a tavasz
2023. március 02., csütörtök

Így emelték a helyükre a felüljáró első betongerendáit

Precíz, aprólékos, mégis rutinnal végzett munka – ez jellemezte a csíkszeredai vasúti felüljáró hídnál az első betongerendák felemelését majd helyükre illesztését.

Így emelték a helyükre a felüljáró első betongerendáit
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM