HIRDETÉS

Esélyegyenlőség: vidéki iskolákat érintő fejlesztési terveket ismertetett a tanügyminiszter Domokoson

Iszlai Katalin 2018. szeptember 10., 17:43
HIRDETÉS

Miközben számos erdélyi magyar oktatási intézmény japánsztrájkkal fejezte ki tiltakozását a tanévnyitón a román nyelv magyar elemi osztályokban történő oktatására vonatkozó kormányrendelet ellen, a módosítást kezdeményező Valentin Popa tanügyminiszter két Hargita megyei iskolában köszöntötte a tanévet.

Valentin Popa oktatásügyi miniszter Csíkszentdomokoson Fotó: Gecse Noémi

A tanügyminiszter szerint a tanítókat nem zárták ki a román nyelv oktatásából, csak a prioritáslista változott meg, amely alapján ezeket az órákat kiosztják.

Az ország számos magyar, német és szerb iskolájában japánsztrájkkal kezdődött hétfőn a tanév, miután a kormány mindenféle szakmai egyeztetés nélkül, tíz nappal a tanévkezdés előtt rendelettel módosította a tanügyi törvényt, amely immár a tanítók helyett a román nyelv és irodalom szakos szaktanárokra bízza az kisebbségi elemi iskolák románnyelv-oktatását.

HIRDETÉS

A vitatott módosítással szinten egy időben röppent fel a hír, hogy Valentin Popa oktatási miniszter két Hargita megyei helyszínen is részt vesz az iskolai tanévnyitókon.

A szaktárca vezetője betartotta ígéretét, hétfő reggel ellátogatott a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium ünnepségére, majd a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola tanévnyitóján is megjelent.

A csíkszentdomokosi oktatási intézmény sporttermében a több mint 660 gyerek, szüleik és pedagógusaik mellett számos politikus is összegyűlt a miniszter fogadására, akinek köszöntőjét tolmács közvetítette.

Fotó: Gecse Noémi

„Azért választottam azt, hogy önökkel legyek ma itt, mert az esélyegyenlőség biztosítása a mandátumom egyik fő célkitűzése. Amikor esélyegyenlőségről beszélek, az összes iskolás és egyetemista közötti egyenlőségre gondolok, mind a városon, mind a vidéken tanulók diákokra. Az esélyegyenlőségnek azonban egy másik vonzata is van azon gyerekek esetében, akik valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanulnak. A jelen esetben mindkét szempont érvényesül: egy vidéki iskolában vagyunk, ahol kisebbségi nyelven zajlik az oktatás. De mit kell és mit kellene tennünk a minisztériumban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében? Elsősorban tankönyveket próbálunk biztosítani, és olyan tanügyi kádereket, akik lefedik az összes tantárgyat” – hangsúlyozta a miniszter.

Hozzátette,

ez az első tanév, amikor 153 olyan tankönyvet adtak ki, amelyeket kilenc kisebbségi nyelven bocsátottak az iskolák rendelkezésére.

Emellett szintén ez az első olyan év, amikor külön államilag támogatott, ingyenes helyeket biztosítanak a felsőoktatási intézményeknél a vidéki tanintézetekben végzett diákok számára. A miniszter továbbá egy több mint 200 millió eurós projektre is kitért, amelyen elmondása szerint már hat hónapja dolgozik.

A három elemből álló kezdeményezés által

  • magasabb béreket biztosítanának azoknak a pedagógusoknak, akik órabér szerint fizetett tanórák megtartását vállalják a vidéki iskolákban;
  • legkevesebb 50 ezer 1500 és 2000 lej közötti ösztöndíjat osztanának ki vidéki középiskolások számára;
  • a vidéki iskolák felszereltségének fejlesztésébe is fektetne a miniszter 22 ezer euróig terjedő tanügyi csomagok biztosítása által, hogy felszereljék a különböző laboratóriumokat.
Őszintén értékelem a Hargita megyei iskolák eredményeit, és támogatásomról biztosítom önöket

– zárta domokosi beszédét Valentin Popa.

Fotó: Gecse Noémi

A minisztert követően Görbe Péter Hargita megyei főtanfelügyelő köszöntötte a tanévnyitón megjelent diákokat, szüleiket és a pedagógusokat, szerencsét és kitartást kívánva mindannyiuknak. Beszéde után Korodi Attila parlamenti képviselő szólt a jelenlévőkhöz, elsőként kitérve a japánsztrájkot kiváltó kormányrendeletre. Mint mondta, a megszorítás a legkisebbeket érinti, azokat a gyerekeket, akik még csak írni és olvasni tanulnak.

Fotó: Gecse Noémi

Nem volt egy jó döntés, hiszen azokat az egyetemet végzett tanítókat, akiket pontosan arra képeztek ki, hogy a legkisebbeknek megtanítsák a román nyelvet, kivették a rendszerből, és átadták ezt a feladatot a szaktanároknak. A probléma az, hogy utóbbiaknak sohasem tanították az egyetemen, hogyan kell kisgyerekeket tanítani

– nehezményezte a politikus.

A tanévnyitó után újságírói kérdésre válaszolva reagált a Korodi által vázolt problémára az oktatási miniszter. Kihangsúlyozta:

a kisebbségi iskolákban a román nyelvórák megtartását eddig is a norma fölötti óradíjjal fizették, és most csupán annyi változik, hogy az iskoláknak meg kell próbálniuk szakképzett romántanárt keresni az órák megtartására.

Ennek ellenére a tanítók nincsenek kizárva, csak a prioritáslista változott meg, amely alapján a román órákat kiosztják.

Fotó: Gecse Noémi

Hozzátette, hasonló történt már korábban is az elemi oktatásban, amikor a testnevelésórákat, a vallásórákat és az idegennyelvi órákat szaktanárokra bízták.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS