Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Búcsúk Szent Mihály napján

Molnár Melinda 2019. szeptember 28., 09:05

A gyulafehérvári főegyházmegye védőszentjének, Szent Mihály arkangyalnak a védelme alatt áll számos település és temploma.

Búcsúk Szent Mihály napján
galéria
Fotó: Veres Nándor

Székelykeresztúr filiájában, az etédi templomban szombaton 11 órától tartják a búcsús szentmisét, szónoka Lukács János nyárádselyei plébános lesz. Székelypálfalván, Farkaslaka leányegyházában szombaton 12 órakor ünnepelnek. A szentmise főcelebránsa Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános lesz, szónoka pedig András Attila jezsuita szerzetes Dobógőkőről. A liturgia után megáldják az újonnan épült kántori lakást.

Szent Mihály liturgikus ünnepén, vasárnap tartják a búcsút az alábbi településeken:

  • Vadadon 12 órától Csüdör Imre, az anyaegyházközség, Jobbágyfalva plébánosa mondja a szentbeszédet;
  • Csíkszentmihályon 12.30 órától Farkas Árpád csíkkarcfalvi plébános prédikál;
  • a Szentdemeterhez tartozó Szásznádason 13 órától Simon Imre, segesvári káplán lesz az igehirdető;
  • Székelyhodoson, Jobbágytelke filiájában a szentmise főcelebránsa Oláh Dénes, marosvásárhelyi főesperes-plébános lesz, a homiliát Birton Róbert Attila, székelykáli plébános mondja;
  • Üknyéden, Székelyszentkirály leányegyházában 13 órától Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános mondja a szentbeszédet.
Hármas ünnep Gyulafehérváron

A Szent Mihály főangyal patronátusa alatt álló főszékesegyházban vasárnap 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise, melynek keretében megtartják a Hittudományi Kar tanévnyitó Veni Sancte-ját is, ugyanakkor megemlékeznek Istent Szolgája, Márton Áron püspök halálának 39. évfordulójáról.

Mit ígérnek az arkangyalok?

Noha szeptember 29-e Szent Mihály főangyal nevéhez kötődik, együtt ünnepli vele a római katolikus egyház Gábor és Ráfáel arkangyalokat is.

Mihály nevét az Ószövetségben Dániel könyvében említik, jelentése ki olyan, mint az Isten? Ő az első az angyalok seregében, Izrael pártfogója. A Jelenések könyvében a Sátánnal harcol. Az egyházatyák a mennyei seregek parancsnokaként emlegetik, olyanként, aki az Istentől rendkívüli feladatokat kapott. Másutt a halottak lelki kísérőnek tartják, a Paradicsom felügyelőjeként és a lelkek mérőjeként is ábrázolják – utóbbinak szép példája a székelyderzsi freskón látható. A szegény lelkek, a haldoklók védelmezője, közbenjárását kérik a jó halálért. Patronátusa alá tartoznak a róla elnevezett társulatok, gyógyszerészek, a mértékhitelesítők; a mérleg miatt a kereskedők; a katonák, aranyozók. Lángoló kardjával kivédi a villámokat, a zivatart.

Szokások, hiedelmek

Legendáinak se szeri se száma. A nép körében ünnepét évnegyedkezdő napként tartják számon, amely Európa-szerte ismert pásztorünnep – az állatbehajtások és az új pásztorok szolgálatba lépésének alkalma, ugyanakkor női munkatilalom volt érvényben.

Mondják, Szent Mihálykor megszakad a fű gyökere, a halak a víz fenekére húzódnak, megszűnik a mézelés. Ha ezen a napon itthon vannak a fecskék, nem lesz hideg a tél. A Mihály-napi égzengés hosszú, szép őszt, de kemény telet jelez, s ha éjszakáján összebújnak a juhok, nagy fagyokra lehet számítani. Szeptembert Szent Mihály havaként emlegették. Jeles napja és a betakarodás befejezése után kezdődik az adventig tartó „a kisfarsang”.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat