Boromisza Tibor Triptichonja a Marosvásárhelyi Várgalériában Pr-cikk

Boromisza Tibor Triptichonja a Marosvásárhelyi Várgalériában

A Várgalériában nyílt Iskolák, gyűjtők, mecénások – Erdélyi képzőművészet a 20. század első felében elnevezésű kiállítás keretében tekinthető meg Boromisza Tibor Triptichon című műalkotása. A hármasoltár első alkalommal szerepel Marosvásárhelyen a Megyei Művészeti Múzeum „Nagybányai Művészeti Központ”, valamint a marosvásárhelyi Kulturális és Művészeti Központ szervezésének jóvoltából.

Támogatói tartalom

2023. június 23., 11:102023. június 23., 11:10

Boromisza Tibor (1880. március 8 – 1960. január 8.) 1911-ben vagy 1912-ben festette a kiállításban látható Triptichont, amely

első bemutatása idején még A nagy Megújhodás címet viselte.

Időközben a szakirodalomban a kép tárgya is megjelent címként, így a kép harmadik megnevezése a Krisztust feltalálják a pásztorok, amely más megfogalmazásban (más képek címeként) a pásztorok imádásaként ismeretes. A festőről megjelent monográfiában, illetve későbbi tanulmányaiban Jurecskó László a programképek sorában tárgyalja a művet, a Bibliai este című olajkép és a csak reprodukcióból ismert Bűnbeesés (Ádám és Éva) címen ismert faliszőnyeg társaságában. Valamennyi nagyméretű, monumentális alkotás, ami nem szokatlan Boromisza életművében. Meglepő azonban a művek témája, illetve tárgya.

A faliszőnyeg és a Triptichon bibliai témát és tárgyat dolgoz fel, a Bibliai este tárgya egy esti együttlét, a Biblia közös olvasása, értelmezése.

Kérdés, mi válthatta ki Boromisza ilyen hangsúlysos odafordulását ehhez a témákörhöz. A választ a festő akkori helyzetében kell keresni.

Boromisza 1904-től dolgozott a nagybányai szabadiskolában, kezdetben Ferenczy Károly, majd Iványi Grünwald Béla irányításával. Előzőleg Budapesten Ferenczy úgynevezett magániskoláját is látogatta. Az évek során egyike lett a művésztelep leginkább megbecsült résztvevőinek, értékelték tehetségét, eredeti látásmódját. 1906 után az úgynevezett neós csopothoz tartozott, expresszív, erős színfoltokkal, kontúrokkal festett képei mindenütt felkeltették a figyelmet. 1910-11 fordulóján azonban egy régóta készülő konfliktus tört ki a művésztelepen.

A fiatalok, a „második nemzedék” modernista képviselői beleszólást kértek a szabadiskola és a telep ügyeinek intézésébe, nem utolsó sorban a szubvenció elosztásába.

A vita, amelyben Boromisza azt a határozott álláspontot képviselte, hogy egy szabadiskola nem működhet kizárólag a három vezetőtanár elképzelései szerint, hiszen ez ellentmond szabad mivoltának, és hosszú távon minden újítás, változás, lényegében az eleven, élő művészet elhalásához vezet, elmérgesedett.

Boromisza egyik barátját, a festő Harsányi György Lajost vélt, vagy valós helytelen magatartás okán kizárták az iskolából (elvileg egy szabadiskolából ki se lehetne zárni valakit), Boromiszát pedig kihagyták a következő évek kollektív kiállításaiból, többek között a kolónia 15 (valójában ekkor már 16) éves történetét bemutató 1912-es kiállításból. Hosszú volna itt az egész konfliktust, annak szálait áttekinteni, Boromisza helyzetének (és ezen belül a Triptichonnnak) a megértéséhez mégis hozzátartozik egy végtelenül kisszerű eset:

az 1912-es kiállítás során a látogatók az iskolaműtermet és a festők műtermeit látogatták, és óhatatlanul belebotlottak (volna!) Boromisza műtermébe, ha azt szögesdróttal el nem különítik a többitől.

Így túl azon, hogy a vitában kinek volt igaza, Boromisza méltán érezhette nagyon megalázónak, igazságtalannak a vele történteket, kirekesztését, megszégyenítését. Erre adott méltó választ a programképekkel.

A Triptichont 1914 januárjában állította ki először Budapesten a Könyves Kálmán Szalonban. A katalógusban néhány képhez, így a Bibliai estéhez és az ott „A nagy Megújulás” címmel kiállított Triptichonhoz magyarázó szöveget mellékelt. A Triptichon esetében a következőt: „A Múlt, a fénytelen barlang előtt anya [anyja] karjain az ifjú Eszme. Még nincsen zengő szava, csak kitárt, hívogató karjai és a szivárványszínes ég alatt, hegyek, mezők és városok férfiai, asszonyai, gyermekei indulnak, rohannak, táncolnak feléje. A bíborgúnyás legény, aki mámorosan kiált, talán harcos prófétája lesz egykor az eszmének. A mezítelen asszony s a gyermek már értik is szavát, s mindent elvetettek magukról: újjászülettek a csodálatos igében.”

A kép tehát allegória, a „Művészet” (az igazi, meghamisítatlan művészet) újjászületését, de akár megszületését Jézus születésével, pásztorok általi üdvözlésével jelképezi, ezáltal szakrális térbe helyezve a művészetet, mint olyant, amelytől az emberiség megváltása, jobbá levése várható (el).

Minden más művészet a sötét múlthoz tartozik, halott, beleértve a nagybányai vezető mesterek naturalista-impresszionista festészetét is.

Bár soha nem lehet biztosan tudni mi minden jár egy alkotó művész fejében munka közben (vagy előtte, az előkészületek idején), a művek alapján a gondolatmenet, a minták, valamennyire visszakövethetők. Ezek többnyire nem véletlenszerűek, egy ilyen programkép esetén, mint a Triptichon, biztosan nem.

Első pillantásra szembetűnő, hogy a Triptichon egy szimbolista kép, ahhoz a művészeti irányzathoz tartozik amelyhez Munch, Nolde, a Gödöllői Iskola vagy akár Csontváry.

És nem csupán a szakirodalom által említett szecessziós vonalvezetés, hanem szellemi háttere és mondanivalója (programképről van szó, szavakban is megfogalmazott mondanivalóval!) okán is. A bíborgúnyás ifjú maga a Próféta, aki a Megváltó Új Művészetnek tör utat, az ő eljövetelét hírdeti.

A marosvásárhelyi konferencián kibontakozott egy vita arról, hogy kiket is ábrázol konkrétan a kép.

Jurecskó László szerint a Próféta (nevezzük így) alakját közeli barátjáról és eszmetársáról, Tersánszky Józsi Jenő íróról mintázta a festő. Várvédő Zsolt szerint Boromisza saját magát ábrázolta ebben a figurában.

Mindkét állítás igazolható korabeli portréfotókkal, és valójában a kérdésnek nincs is túl nagy jelentősége, hiszen kétségtelen, hogy bárkiről mintázta volna is, a Próféta magát Boromiszát és feleségét testesíti meg. Van itt azonban még valami: a kép talán leginkább Ferenczy Károlynak szól. Az ő „árulását” vehette igazán a szívére Boromisza. Ferenczy nem szólt bele a vitába, de a háttérben az alapító mesterekkel értett egyet, magánlevelezésében Boromisza ellen beszélt, és ez nyilván nem maradt titok. És lehettek más megnyilvánulások is, amelyeket nem jegyzett fel senki.

Ferenczy volt az egyetlen a mesterek között, aki több bibliai témájú képet festett, életművének egyfajta gerincét adják ezek a monumentális kompozíciók.

Amelyek, továbbá, eleinte nem állnak távol a szimbolizmustól sem, és Boromisza elég egyértelműen utal is erre. A kép tárgya áttétellesen azonos Ferenczy Királyok imádása című képével, a Ferenczy képen jobb szélen ülő két angyal Boromiszánál a középső tábla bal szélén látható, nagyon hasonló beállításban, miközben festésmódja egy Van Gogh képet idéz. Ferenczy Keresztlevétel (Sírbatétel) című képének Magdolnáját idézi a Proféta kiáltó, karját magasba emelő alakja is, a zöld ellenpárját, bíborvörös leplet viselve.

A Triptichon színhasználata ugyanakkor Boromisza Fauve-korszakának palettáját hozza. Az intenzív lokál-színek használata, akárcsak az alakok szándékos elrajzolása a 20. század eleji primitívizmus kultuszának része,

egy olyan modalitás, amellyel egy művész visszacsatol a kezdetekhez, a törzsi művészet formáihoz és színeihez, a természeti, mondhatni kozmikus energiához, a teremtéshez.

E tekintetben biztosra vehető, hogy André Derain A tánc (1906) című képe is a festő szeme előtt lebegett miközben a Triptichont festette.

Külön figyelmet érdemelnek az alakok mögött látható jelenetek, pásztorok, tevegelő sivataglakók, hegyek, Nagybánya, egyszóval a Mindenség.

© Boros Judit

A műalkotás a Várgalériában (Avram Iancu utca 2 szám) lévő Iskolák, gyűjtők, mecénások – Erdélyi képzőművészet a 20. század első felében című kiállítás keretében keddtől vasárnapig látogatható, 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan.

A marosvásárhelyi Kulturális és Művészeti Központ egy kulturális és közéleti rendezvények közintézménye, amely a Marosvásárhelyi Helyi Tanács fennhatósága alatt működik. Célja a kultúra és a kreatív, oktatási, művészeti és ifjúsági tevékenységek népszerűsítése, valamint a helyi örökség és a turisztikai lehetőség támogatása.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály

(X – Fizetett hirdetés)

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 18., vasárnap

Fagyos reggel emlékeztetett arra, hogy nem múlt el még a tél

Fagypont alá süllyedt a hőmérséklet vasárnapra virradóra az ország középső és déli részében. A leghidegebb a Déli Kárpátokban levő Omu-csúcson volt, ahol mínusz 6,6 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet.

Fagyos reggel emlékeztetett arra, hogy nem múlt el még a tél
2024. február 17., szombat

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön

Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk szombaton a háromszéki tűzoltóknak. Sepsiszentgyörgyön egy tűzhelyen felejtett serpenyő, Bodzafordulón egy kazán miatt lobbantak fel a lángok – számolt be a Kovászna megyei tűzoltóság.

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön
2024. február 17., szombat

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során

Az elmúlt 24 órában összesen 822 gépjárművezetői jogosítványt vontak be a közlekedési rendőrök, 333-at gyorshajtásért, 51-et alkohol és 13-at kábítószer befolyása alatt történő vezetéséért.

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során
2024. február 17., szombat

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé

Két huszonéves fiatal ellen indulhat büntetőeljárás, ugyanis egyiküket tiltott szer használatának gyanújával, másikukat ittas vezetés közben kapta el a marosvásárhelyi rendőrség szombatra virradóra. Mellettük még további 25 sofőrt bírságoltak meg.

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé
2024. február 17., szombat

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi

Egy marosvásárhelyi lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, akik a lángok megfékezése után egy 84 éves férfi elszenesedett holttestét találták meg a lakásban szombat délben – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi
2024. február 17., szombat

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön

Ragyogó napsütéses időben és jó hóviszonyok között rendezték meg szombaton Hargitafürdőn a 11. Konzul Kupa amatőr síversenyt. A vetélkedőn sífutásban és műlesiklásban mérte össze tudását több száz székelyföldi sportoló.

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön
2024. február 17., szombat

Világháborús lövedéket találtak Salamáson

A második világháborúból származó lövedéket fedezett fel egy ember Orotva-patakában szombat reggel a Hargita megyei Salamáson. A Hargita megyei tűzszerészek a helyszínre vonultak, és elszállították a lövedéket későbbi megsemmisítés céljából.

Világháborús lövedéket találtak Salamáson
2024. február 17., szombat

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat

A mindennapi élet leglényegesebb kérdései merültek fel az uzoni falugyűlésen, ahol a polgármester minden felvetésre választ adott, noha nem minden esetben tudott megnyugtató megoldást ígérni.

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat
2024. február 17., szombat

Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban

Az Argylle: A szuperkém és a még mindig futó A méhész mellett olyan új filmek érkeztek a mozikínálatba, mint a Bob Marley életéről készült Bob Marley: One Love, de a Sonynál készült Madame Web is „behálózza” a vásznakat.

Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban
2024. február 16., péntek

Két holttestet találtak egy marosvásárhelyi lakásban

A marosvásárhelyi Kárpátok sétánya lakótelep egyik lakásában talált két holttesthez riasztották péntek délután a rendőröket.

Két holttestet találtak egy marosvásárhelyi lakásban
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM