Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék
Járványhelyzet Székelyföldön
Hargita megye
13 935
+2
Maros megye
39 560
+34
Kovászna megye
12 988
+11
Kattintson a napi összefoglalóért
Járványhelyzet Romániában
Frissítve: 2021. 12. 06.
Összes eset
1 786 839
+803
Elhunytak
57 153
+54
Gyógyultak
1 703 284
+1557
Járványhelyzet számokban

Átvinni Gyergyószentmiklóst a 21. századba

Kozán István 2021. május 29., 14:02 utolsó módosítás: 2021. május 29., 20:27

Egy évszázadot felölelő kérdéseket feszegettünk Csergő Tibor Andrással, Gyergyószentmiklós polgármesterével: például azt, hogy milyen esélyei voltak a gyergyószéki városnak a 20. században, illetve milyen elodázott feladatokat kell nagyon gyorsan elvégeznie, hogy megérkezzen végre az immáron húsz esztendeje tartó 21. századba.

Átvinni Gyergyószentmiklóst a 21. századba
galéria
Fotó: Tamás Attila

– A kultúra területéről érkezett a közigazgatásba. Utóbbinál is lehet annyira szabadon alkotni?

– Nemcsak a kultúra, hanem a tanügy területéről is érkeztem, ám olyan nagy különbségek azért nincsenek. Az alkotást úgy is értelmezhetjük, hogy a múzsák hol jelennek meg. Vallom, hogy

bárhol is dolgozzon az ember, a legfontosabb, hogy a földön járjon, az álmodozás ugyanis nem valóság.

A problémák megoldásához a pragmatizmus mellett még jó lenne az operativitás és egyfajta elköteleződés: tehát a problémákat mindenképp meg kell oldani, vagy legalább kezelni. Mert tudni kell, hogy olyan gondok is vannak, amit csak kezelni lehet. A polgármester mindig is a közigazgatásért felel, mindazért, ami működőképessé teszi egy közösség életvitelét, működését, és ezáltal lehetőség is van a fejlesztésre, gyarapodásra. Ezt a szerepet egyfajta szolgálatként tekintem.

– Értsük úgy, hogy új irányt szabna a polgármesteri megbízatásnak?

– Az utóbbi években az önkormányzatnak és az önkormányzatiságnak volt egyféle életvitele, ezen azonban változtatni szükséges, hiszen

el kell fogadni, hogy a polgármester nem az epicentrum, nem egyedül oldja meg a város problémáit.

A munkaközösségnek és a lakosságnak is fel kell zárkóznia melléje. Azt is vallom, hogy nem minden esetben kell a polgármesternek szerepelnie:

időnként célravezetőbb, ha hozzáértő osztályvezetők, szakemberek tájékoztatják a közösséget a munkájukról, annak eredményességéről, akár nehézségeiről.

Volt Gyergyószentmiklóson egy régi szokásjog, ami szerint mindent a funkcióban lévő polgármester köré összpontosítottak, és hét, mondhatni, a tavalyi helyhatósági választások bebizonyították, hogy az mennyire volt egészséges.

Fotó: Tamás Attila

– Szavaiból olybá tűnik, hogy gond volt az előző városvezetéssel.

Nézze, mi úgy vettük át a polgármesteri hivatalt, hogy a hivatali apparátus eléggé le volt rongyolódva, többek között óriási létszámhiánnyal küszködött az intézmény. Most, hat hónap alatt, jutottunk el odáig, hogy új emberekkel és hozzájuk rendelt új feladatokkal lassan elkezdődött a munka.

Nem titok, hogy rengeteg problémával küszködünk, nekem is rengeteg tanulnivalóm van, hiszen nagyon sok olyan információ még el sem ért hozzám, amelyek a város életében fontosak.

Azt azonban látom, hogy a hivatalon belül már van egy nyitottság, a hozzánk újonnan bekerült fiataloknak eléggé inspiráló ez a munkahely. Meg vagyok győződve, hogy egy-két éven belül olyan fokú minőségi munkát tud a helyi közigazgatás felmutatni, hogy megye- és országszinten is már nemcsak a negatívumokról fognak Gyergyószentmiklós esetében beszélni.

Fotó: Tamás Attila

– Eddig tehát csak rosszat hallottam Öntől az előző városvezetésről. Ehhez képest azonban mi mást látunk: épül az uszoda, hamarosan elkezdik a jégpálya felújítását, zajlik a terelőútjuk javítása. Annyira mégsem dolgozhatott rosszul a volt polgármester, hiszen a 2021-es költségvetésben is rengeteg pénz van elkülönítve beruházásokra.

– Valóban nagyon szépek az idei költségvetési mutatóink, főleg a beruházásokra szánt összeg aránya a működési költségekhez képest (kétharmad az egyharmadhoz), egyfajta álomvilágot sejtet, ám az év végén, a zárszámadásokkor mutatják meg az igazi arcukat a büdzsék. Mi is úgy vagyunk a pénzzel, mint Románia: rengeteg pénz áll rendelkezésre, de nem tudja azt elkölteni.

Gyergyószentmiklós rendre lemaradt a lehetőségekről az elmúlt évtizedben; mindössze az utolsó négy évben sikerült megkapaszkodni, hogy egyes uniós és állami forrásokhoz hozzáférjen a város.

Ez így nagyon szép, egy dolgot azonban tudni kell: egy beruházás akkor lesz valóság, amikor elkészül és átadják a lakóközösségnek használatra. Ilyen azonban az utóbbi években nem történt. És épp az a legnagyobb probléma, hogy az elmúlt évtízed során elkezdtek több beruházást, azok viszont elakadtak, így azok terhét a mai napig nyögjük. Ezekre ugyanis az önkormányzat hiteleket vett fel, hogy így biztosíthassa a szükséges önrészét. Én tehát nem feltétlenül rosszat beszélek, hanem a tényeket említem, kritikusan szemlélem, hiszen

ezeknek a felelőtlen döntéseknek a terhét cipeljük mindannyian.

Fotó: Tamás Attila

– Akkor kérem is, hogy soroljon fel néhányat.

– Ilyen például a város ivóvíz- és csatornahálózatának a lefektetése – nemcsak Gyergyószentmiklóson, hanem a Gyilkostónál is. Ott az igazi gond az volt, hogy annak a beruházásnak nem volt gazdája: magyarán, az önkormányzat nem követte a munkálatokat. És mind a mai napig azt látom, hogy a folyamatban lévő beruházásainknál sincs ott az önkormányzat szeme, akarata és kritikus vizsgálata. Emiatt a kivitelezők azt csinálnak, amit akarnak. Ebből a szempontból változtatnunk kell ezen a szemléleten:

tehát ne a vállalkozóra legyen bízva az önkormányzat beruházása és pénze, hanem az önkormányzat szabja meg a feltételeket.

Visszakanyarodok a költségvetésünkre: hiába vannak óriási összegeink befektetésekre, ha azokat nem tudjuk hasznosan elkölteni. Az uszoda esetében is a következő a gond: hiába készült el az épület, azért nem tudjuk felavatni, mert nincs megoldva a létesítmény szennyvízcsatlakozása, amit az önkormányzat két évvel ezelőtt felvállalt – most kínlódunk azzal, hogy ezt a gondot valahogy megoldjuk.

– Mondhatni, olyan rendszerbe csöppent bele, amire nem nagyon volt rálátása.

– Saját rálátásom vagy inkább a lakosság nem volt kellőképpen informálva? A gond abban rejlik, hogy az elődjeim mindig csak az érem egyik oldalát mutatták meg, azt, hogy milyen lehetőségei vannak a városnak, a helyi lakó azonban csak azt tapasztalta, hogy neki nem válnak jobbá az életkörülményei. Mi a földön szeretnénk járni, és olyan beruházásokról beszélni, amelyek tényleg fejlesztések lesznek, nem pedig hasznavehetetlen befektetések. Őszintén mondom: hivatalba lépésem óta, tehát fél év alatt nem találkoztam olyan beruházással, aminek a kivitelezési idejét ne kellett volna meghosszabbítani.

Fotó: Tamás Attila

– Segítsen jobban megértenünk: a beruházási tervek rosszak vagy a liciten nyertes cégek hanyagok?

– Egy picit gatyába kell rázni a kivitelezőket. Íme két konkrét példa: a PNDL-ből (Országos Vidékfejlesztési Programból) finanszírozott ivóvízhálózat, valamit a szennyvízhálózat bővítése. Mindkettő kivitelezése elkezdődött 2019-ben, de olyan minimális munkát végeztek tavaly, hogy egyik esetében sem tartunk a munka 20 százalékánál, miközben jövőben be kellene fejezni azokat.

Azt látjuk, hogy kivitelezők nagyon ráérősen dolgoznak.

A csatornázási projekthez tavaly nyolcszázezer lejnyi munkát fizetett ki az önkormányzat, idén azonban tízszer nagyobb összegű munkát kellene elvégezniük, ami ennyi géppel és emberrel lehetetlen. És most is ráérősen tevékenykednek. A másik projektnél, az ivóvízhálózatos befektetésnél még arra sem volt képes a cég, hogy legalább egy éves munkatervet eljuttasson hozzánk. Ott azt kérjük tőle, hogy a tavaly feltört útburkolatokat állítsa vissza eredeti állapotába. Szokás volt ugyanis a városban, hogy úgy fejlesztünk, hogy magunk mögött nem takarítunk, azt gondolva, majd csak megoldják egy másik beruházással.

– Hasznos volt mindezekről beszélni. Most azonban hagyjuk el egy kicsit a várost, térjünk át a térségre. Szoktak a gyergyószéki községek polgármestereivel összeülni, és együtt tervezni, „agyalni” a jelenről és a jövőről?

– Mostanában Székelyföldön is a metropoliszövezetek létrehozásának divatját éljük. Ennek nagy hagyománya van a világon: a nagyobb városok a környékükön elhelyezkedő kisebb településeket gyakorlatilag alvóvárosokká alakítják. Igen ám, de nálunk nincsenek olyan erős városok, amelyek magukhoz kötik a környékbeli falvakat, községeket. Ráadásul Gyergyószentmiklós még Csíkszeredánál, Sepsiszentgyörgynél és Székelyudvarhelynél is sokkal kisebb település, kevesebb erőforrásokkal és gyengébb urbánus maggal rendelkezik. Székelyudvarhely és Csíkszereda esetében már a 20. században megjelentek az úgynevezett metropolisz effektusok, tehát magukhoz kötötték a környékbeli falvakot.

Fotó: Tamás Attila

Gyergyószentmiklós esetében azonban pontosan ellenkező a fejlődési irány: nálunk a 20. században Gyergyószentmiklós az erőteljes iparosítással jobban megerősödött, mint a környékbeli falvak. 1990 után azonban gyorsan leépült – a még be sem fejezett – ipara, a műszaki értelmiségi réteg pedig gyorsan eltűnt.

Ilyen körülmények között kellett volna feltalálnia magát a városnak, ezt azonban csak abban az esetben tudja, ha kap egy új küldetést. Ha ez nem történik meg, akkor megmarad a vegetatív állapot és mindössze annyira futja, hogy versenyezni fog a szomszédos településekkel. A térség sajátossága ugyanis, hogy a környékbeli községek nagyon erősek és nagy a lakosságszámuk.

Ha tehát metropoliszövezetekről beszélünk, akkor el kell mondanom, hogy egyfajta pólust látok kialakulni Ditró és Remete közvetlen vonzáskörzetében, ami Gyergyószentmiklós konkurenciája lehet.

Egyértelmű, hogy esetükben van igazi szimbiózis.

– Ilyen megközelítésben vissza is kanyarodok az eredeti kérdéshez: Gyergyószentmiklósnak milyen a viszonya a környékbeli nagyközségekkel?

– A diplomatikus tiszteletadáson túl nem volt nagyobb közeledés régebb, én legalábbis így érzékeltem hivatalba lépésem után. Egyrészt azért, mert más-más pártszínekben politizáltak a térségbeli önkormányzatok (a községek nagy része RMDSZ-es többségű, a város viszont MPP-s vezetésű volt – szerk. megj.), másrészt

Gyergyószentmiklós túl gyenge volt ahhoz – és még mindig gyenge –, hogy összefogja, nemhogy alágyűrje, ezt a térséget.

A metropoliszövezet azért nem életképes számomra pillanatnyilag, mert elbillen a mérleg: nem a községek fognak csatlakozni Gyergyószentmiklós urbánus képességeihez, hanem a város fog felzárkózni a modern vidéki igényekhez;

mi ugyanis azt a hátrányt próbáljuk behozni, amit a községek már megléptek.

Igen ám, de az urbánus életvitelhez sok mindent ki kell építeni, amit a szomszédos közösségek nem biztos, hogy felvállalnak.

Fotó: Tamás Attila

– Ezt fejtsük ki, hiszen itt már valóban egyfajta jövőképet sejtet.

– Egy vezető szerepekkel rendelkező településnek szüksége van színházra, múzeumra, egészségügyi intézményekre, iskolákra, főiskolákra – és sorolhatnánk. A mi esetünkben ilyen téren a városnak meg kellene osztania bizonyos hatásköröket, ám látni kell, hogy ezekből a vidéki önkormányzatok mit is vállalnának fel. Ha fantáziálni kell, akkor

például Gyergyószárhegyen lehetne egy térségi múzeum, amit a szárhegyi költségvetésből lehetne működtetni; Remete vagy akár Alfalu újonnan épülő, kiválóan felszerelt művelődési házában kaphatna helyet a Figura színház.

A város pedig a felszabadult energiákat a kórház fejlesztésére fordíthatná. De mindezek az elképzelések nem a közeljövőben eldöntendő kérdések.

– Ha már eljutottunk idáig, engedje meg, hogy lépjünk feljebb még egy szinttel. Gyergyószentmiklós valóban kisváros, mégis – mondhatni erején felül – színházat, múzeumot, kórházat működtet, jelentősen megterhelve a helyi költségvetést. Darázsfészekbe nyúlok, mégis megteszem: nem lenne-e jobb Székelyföld tekintetében egy-egy színházat (nem négyet-ötöt), táncegyüttest (a jelenlegi három helyett), bábszínházat fenntartani, ami ráadásul igazi és erős székelyföldi kulturális intézmény lehetne.

– A mi sajátosságunk, hogy kisebbségben élünk, a kisebbségi kultúrát pedig teljesen másként kell súlyozni, mint egy ország többségi kultúráját; ezek az intézmények a kisebbségi létünk kapaszkodói. Az, hogy Székelyföldön ilyen sok kulturális intézmény működik, gazdagságot és értéket mutat. Azt azonban valóban érdemes lenne a politikumnak felmérnie, hogy mennyibe is kerül a mi kisebbségi kultúránk. Ez nyilván nem azt kell jelentse, hogy abból faragjunk, mindössze azt, hogy lássuk: merre tartunk és mik a tendenciák? Helyi szinten úgy gondolom, hogy ha egy önkormányzat azt látja, hogy megvan az erőforrása – anyagi és humán – és az igényessége, hogy szükség van a magaskultúrára, akkor fenn is kell tartani ezeket a műhelyeket. A megyének ezért fontos több kulturális intézményt fenntartania, hiszen nálunk azért nyilvánvalóan erősebb a széki öntudat, mi is a „gyergyóiságunkat” jobban felvállaljuk, mint a „hargitamegyeiségünket”.

Fotó: Tamás Attila

– Utolsó kérdésként térjünk ki a térségi nagyberuházásra, a remetei repülőtér-építésre. Meglátásunk szerint ez látványos folyamatokat indíthat el. Ön is ennyire derűlátó?

– Jó példa a remetei magánberuházás, és remélhetőleg ez másokat is inspirálni fog. A beruházás tükrében Gyergyószentmiklósnak az úthálózatán kell fejlesztenie, hiszen a jövőbe kell tekinteni:

a szomszédságunkban autópálya fog épülni, nekünk pedig arra kell felkészülnünk, hogy az autópálya elkészülte után a város hogyan fog tudni élni ezzel a lehetőséggel.

Én egyébként azt figyeltem meg, hogy a reptérépítéssel párhuzamosan nálunk is elindult valami mozgolódás: az érdeklődések középpontjába kerültek a lakóparkok ügye, valamint a turisztikai beruházások is, mondhatni, virágkorukat élik. Ahogy készülnek a zonális rendezési tervek (PUZ), egyre nagyobb az érdeklődés a vállalkozók, befektetők részéről, hogy a város környezetében lakóparkokat építsenek.

Nekünk arra kell felkészülnünk, hogy itt is 21. századi körülmények között lehessen jövőt építeni.

Habár már a század harmadik évtizedébe léptünk, de még mindig a 20. századi infrastrukturális viszonyokkal vagyunk. Az én feladatom, hogy a várost tudjuk áthozni a 21. századba.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
4 HOZZÁSZÓLÁS
Videó

Videó
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
newsvote_ szekelyhon.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport