Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

Aranymisés püspököt köszöntöttek énekükkel az udvarhelyszéki kórusok Varságon

Molnár Melinda 2018. április 15., 09:25
HIRDETÉS

Ennyi dalos még nem énekelt egyszerre a székelyvarsági Szent Péter és Szent Pál apostolok védelmébe ajánlott plébániatemplomban mint szombaton, a Székelyudvarhelyi Főespersi Kerület huszadik kórusseregszemléjén. Félezernyi kórustag, nagyszámú helybéli és vendég részesült a szentmise főcelebránsának, Tamás József püspöknek aranymisés áldásában.

Fotó: Veres Nándor

A varsági egyházközség és a Hargita Megyei Művészeti Népiskola társzervezésében tartott rendezvény mottóját buzdításul szánták: Vígan énekelj az Úrnak te egész Föld! (Zsolt 100, 1). A kórusünnep résztvevőit és kiemelten a pappá szentelésének 50. évfordulójára a napokban emlékező püspök atyát Jánosi Gellért helyi plébános köszöntötte.

HIRDETÉS
Szívvel, szóval, tanúságtevőn

A jubileum délelőttjén ezer színben, illatban és hangulatban sziporkázott a hegyi tavasz. Legalább annyian vették körbe a templomot, mint ahányan befértek – messzire hallatszott a püspökköszöntő énekszó. A jubiláns főpásztor Szent Ágoston gondolatára építette a minőségi kóruséneklésre és életre buzdító beszédét:

Énekeljetek szóval, énekeljetek szívvel, énekeljetek szájjal, énekeljetek erkölcseitekkel!

Fotó: Veres Nándor

A személyes és közösségi létet szebbé tevő és Isten nagyobb dicsőségéért történő karéneklés pillérei: megtalálni az alaptónust, a hangszínt és az összhangot.

A szólamoknak tudniuk kell a maguk dallamát. A dinamizmustól és a lelkesedéstől jön szívből és válik örömtelivé, jóvá, hitelessé széppé az éneklés. A belső átélés pedig segít megérteni az ének szövegének üzenetét is. Az életben is meg kell találni a hangot az embertársakkal és Istennel – a hit mellett ez a közösségi harmónia alapja; szükséges a dinamizmus és a belső átélés.

A püspök útravalója: a szóval, szívvel, szájjal, erkölcsökkel való „énekléstől” lesz szép a közös dallam és a személyes élet is.

Krónika

A szépemlékű Ilyés István kántor-karnagy húsz éve, a Gyergyói Főesperesi Kerület rendezvényének mintájára, udvarhelyszéki találkozót álmodott. Méretei miatt a zetelaki plébániatemplomra esett a választás – mondta el kérdésünkre Jakócs Zoltán, az első találkozó kántor-házigazdája. Akkor tizenhat kórus mutatkozott be. A helybéliek egyetlen alkalmat leszámítva, mindenik seregszemlén részt vettek.

A Boros Valér kórusnak és vezetőjének öröme, hogy máig tart a náluk indult sorozat, és jövőre visszakanyarodik Zetelakára a kerület legnagyobb egyházzenei találkozója.

Fotó: Veres Nándor

A farkaslaki, ma Zeng a magosság kórus minden találkozón részt vett – tudtuk meg Bakos Árpád kántortól. Közösségük sokat változott: 26–30 taggal működnek; a kórus gerincét, hetven százalékban, az alapítók teszik ki. Eddig 83 tagjuk volt, négyen közülük elhunytak. Névválasztásukat Farkaslaka írójának, Tamási Áronnak egyik műve ihlette. Egyesületet is alapítottak, így kiszállásaikra pályázhatnak. A közös munka és az ünneplések összetartó közösséget eredményeztek.

Varságon a kórusok két-két, zömmel a liturgikus időszakhoz kötődő klasszikus művet vagy egyházi énekfeldolgozást adtak elő.

Énekelt a Székelyudvarhely-Szombatfalva Szent György-plébánia Psallite kamarakórusa (karvezető: Simó Zsuzsa); a székelyszentkirályi kórus (kv: Szikszai Ferenc); a szovátai kórus (kv: Kőszegi János); a nyikómalomfalvi kórus (kv: Boldizsár Gáspár); a székelyszentlélek–bogárfalvi Ave Rosa kórus (kv: Ambrus Ferenc); az udvarhelyi Kis Szent Teréz Egyházközség Iubilate Deo vegyeskara (kv: Székely István); a parajdi kórus (kv: Korona Szőcs Julianna); a lövétei kórus (kv: Tódor Lóránd); az udvarhelyi Szent Miklós Plébánia Musica Sacra kamarakórusa (kv: Rózsa Imre ); a máréfalvi Con Spirito kórus (kv: Dávid Izabella); Béta–Dobó–Vágás kórusa (kv: Jakab Szilveszter); a szentkeresztbányai Cantate Domino kamarakórus (kv: Siklódi Sándor); a farkaslaki Zeng a magosság kórus (kv: Bakos Árpád); a korondi kórus (kv: Katona Mózes); a zetelaki Boros Valér-kórus (kv: Jakócs Zoltán); a szentegyházasfalvi Canticum Novum kamarakórus (kv: Tamás István); a kápolnásfalvi kórus (kv: Bartos András) és a székelyvarsági kórus (kv: Márkó Benedek).

Végül helybéliek szeretetvendégségre hívták a résztvevőket.

Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS