Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Amikor szólni kell, ne hallgassunk!

Molnár Melinda 2020. január 27., 21:32
HIRDETÉS

Ha megtapasztaltam Isten szeretetét, teszek érte, hogy mások is megtapasztalják? Vagy megfutamodok, ellenszegülök, engedetlenkedek, mint a küldetéstől menekülni akaró ószövetségi próféta, Jónás? A választ kinek-kinek magának kell megfogalmaznia – hallottuk a székelyudvarhelyi belvárosi egyházközségek felekezetközi imahetén, hétfő este.

Fotó: Erdély Bálint Előd

A katolikus, református és unitárius egyházközségek vasárnap saját templomukban kapcsolódtak bele az Igen emberségesen bántak velünk (Ap. Csel. 28, 2) hívó gondolatú, a Krisztus-hívők egységéért végzett imaláncba. Hétköznapokon a belvárosi lelkipásztorok más-más felekezet templomában hirdetik az Igét.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Hétfőn a ferences templomban Pitó Zsolt református lelkész a napi szentírási szakasz alapján a szolgálni, szólni, imádkozni és bízni szavakat írta a szívekbe. Akkor is tanúságtevőnek lenni, ha olyan élethelyzetben vagyunk, mint egykor Pál apostol, valamint utastársai a Földközi-tengeren: „sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye”.

Fotó: Erdély Bálint Előd

A népek apostola addig is Isten munkatársa volt, Rómába szintén azért készült, hogy közelebb kerüljön a gyülekezet Mesteréhez. A kétségbeesésben, reményvesztettségben, a hullámok által dobált hajóban is bízott Istennek az angyal által közvetített ígéretében: Ő a „horgony”, a szabadító, és fel fog ragyogni Krisztus világossága.

HIRDETÉS

Az igehirdető lelkész emlékeztetett, hogy világunkban úgy ismétlődnek az események, mint a szentírási utazásban.

A sietség, a kapkodás, a rossz döntések egyre nagyobb zavart okoznak.

A sötétségben odalesznek a tájékozódási pontok. Nő a félelem, a megosztottság, ha nem ragyog fel Krisztus világossága. Az Istent szerető és rá figyelő, benne bízó lélek a megpróbáltatásban is érzi: él, cselekszik, köztünk van Jézus. Ő a hívő ember világossága és vezetője. Amikor szólni, tanúságot tenni kell, akkor ne hallgassunk, és cselekedeteink által ragyogtassuk fel Jézust mint a világ világosságát – szólt az útravaló.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Közösségeinkért, népünkért fogalmaztak imakérelmeket: létmódunkkal tudjuk felragyogtatni Krisztus világosságát, minden nehézségből az Ő fényénél lássuk a kiutat.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Folytatódik az imahét: kedden az unitárius templomban Kovács Csaba Antal testvér, ferences templomigazgató, szerdán a református templomban Antonya Ilona gyakorló unitárius lelkész, csütörtökön a Szent Miklós-templomban Simó Sándor unitárius esperes-lelkész, pénteken az unitárius templomban Ferkő Andor református lelkész és szombaton a református templomban Bajkó Norbert katolikus segédlelkész szolgál. Az imaalkalmak 18 órakor kezdődnek.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Az igehirdetőről

Első ízben hallgathatták Pitó Zsolt református lelkipásztort a felekezetközi imahét résztvevői, hiszen szeptember elsejétől szolgál Székelyudvarhelyen. Az apai ágon a szászföldi Nagymoháról, anyai ágon pedig Petekről származó lelkész Kolozsvárott, Nagyszebenben, majd egy évet Hollandiában tanult. Első szolgálati helye Bágy, a második Bögöz volt.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS