Ami nem ment, azt nem erőltették tovább

Ami nem ment, azt nem erőltették tovább

Csíkszentkirály Polgármesteri Hivatalának épülete. Több mint két évtizeddel ezelőtt ide jártak ügyet intézni a csíkszentlélekiek is

Fotó: Gábos Albin

Napra pontosan húsz esztendővel ezelőtt – 2003. február 23-án – zajlott az a népszavazás, amelyen eldőlt: a mamutközség Csíkszentkirály három önálló közigazgatási egységre bomlik. Egy 1968-as „kényszerházasság” 35 év után válással végződött.

Kozán István

2023. február 23., 11:032023. február 23., 11:03

2023. február 23., 11:092023. február 23., 11:09

Ami ma természetesnek tűnik, arról évtizedekkel ezelőtt háromszor is népszavazást kellett tartani – no nem azért, mert háromlépcsős volt a referendum, hanem, mert az első kettőn kevesen járultak az urnákhoz.

Ma már nyilvánvaló, hogy a mindszentieknek nem kell húsz kilométert megtenniük a községházáig (csak hármat-négyet), akárcsak az, hogy a szentimreiek is saját településükön intézhetik az adminisztratív ügyeiket.

Csíkszentkirályon 2003. február 23-án tartottak érvényes népszavazást arról, hogy két új községet hoznak létre: Csíkszentimrét és Csíkszentléleket, miközben az addigi Csíkszentkirály számára is megmarad a községi besorolás. Pál Péter közgazdásszal, közigazgatási szakemberrel, Csíkszentkirály 2000 és 2004 közötti alpolgármesterével idéztük fel a múltat.

Tizenhárom évig „készültek”

„Az emberek egy részében már a rendszerváltás pillanatában megfogalmazódott az óhaj, hogy vissza kellene állítani az 1968 előtti közigazgatási állapotokat: azaz ismét önálló községnek kellene lennie Csíkszentkirálynak, Csíkszentimrének és Csíkszentléleknek.

Idézet
Az igény érthető volt, hiszen tudjuk, hogy amit erőszakkal raknak össze, az előbb-utóbb széthullhat”

– ugrottunk vissza az időben Pál Péterrel.

Ha ekkora volt az igény, akkor miért kellett minderre tizenhárom esztendőt várni? – kérdeztük.

„Azért, mert nem volt mindenki számára égetően fontos a szétválás. A községközpont, Szentkirály lakói számára nem volt sürgős a szétválás, nekik ugyanis közel volt a községháza, így

Idézet
a napi ügyintézésben nem kellett huszonkét kilométert utazniuk, áthaladva a forgalmas megyeszékhelyen, mint a mindszentieknek.

A szentimreiek pedig jogosan aggódtak azért, hogy a leválás után milyen forrásokból fogják működtetni a saját közigazgatásukat – ráadásul azt is szem előtt tartották, hogy a jól adózó ásványvíz-palackozó Szentkirályon maradna.

Idézet
Mindezek mellett alá kell húznunk: a szétválást leginkább a szentlélekiek, mindszentiek és a fitódiak akarták, nekik – nekünk – ugyanis nagyon távol volt a községháza.

És ha már itt tartunk, ejtsünk szót arról is, hogy ma természetes, hogy a helyi közigazgatások sok milliós nagyságrendű költségvetések felett döntenek (főleg, ha kihasználják az európai uniós és a kormányzati forrásokat), a kilencvenes években és a kétezres évek első felében azonban nem így volt. Csíkszentkirály abból a kevés pénzből, ami fölött dönthetett, a saját településének a problémáit próbálta megoldani – korántsem elítélendő módon –, így azonban már nem sok jutott a végeken lévő többi falunak, például Mindszentnek.”

A megyésítéskor egy nagy települést alkottak, a 2000-es évek elején referendummal szétváltak

Ugorjunk vissza 1968-ba

Készülve a referendumra, az akkori alpolgármester kikérte a levéltárból annak az 1968-as gyűlésnek a jegyzőkönyvét, amelyen a leendő mamutközségről döntöttek.

Idézet
Gyakorlatilag az embereket kész tény elé állították: azt kérdezte a Román Kommunista Párttól kirendelt illető, hogy Csíkszentgyörgyhöz vagy Csíkszentkirályhoz akarnak csatlakozni a mindszentiek, fitódiak és szentlélekiek. A gyűlés jegyzőkönyve szerint egy helybéli – nem tudni, hogy saját akaratából, vagy a párt előzetes nyomására – felállt és azt mondta: »legyen Szentkirály«.

Akkor még azt is megígérték, hogy utat fognak építeni Szentlélek és Szentkirály közé, ami légvonalban mindössze három kilométerre fekszik egymástól. Ebből az ígéretből azonban jól tudjuk, nem lett semmi. Létrejött viszont a hét települést – Csíkszentkirályt, Csíkszentimrét, Büdösfürdőt, Csíkszentléleket, Mindszentet, Fitódot és Husszúaszót – magába foglaló mamutközség.”

Három a magyar igazság

Elsőre (2001-ben), de még másodjára sem jött össze a kellő részvételi arány, ezért 2003. február 23-ra írták ki a harmadik népszavazást. „Ez lesz a harmadik és feltehetően az utolsó próbálkozás, az első két alkalommal az egyenesen nem érintett települések távolmaradása miatt fulladt kudarcba a próbálkozás.

Idézet
Három a magyar igazság, vagy harmadik az Isten igaza – két mondás is reményt adhat a falujuk leválásában bizakodóknak”

– írta Szondy Zoltán újságíró a Hargita Népe napilapban 2003. február 21-én. Azért fogalmazott így Szondy, mert tisztában volt azzal, hogy

a vonatkozó jogszabály értelmében minden érintett település szavazatra jogosult lakosságának legalább fele plusz egy személynek részt kell vennie a referendumon.

„Itt említem meg érdekességként: a harmadik népszavazás napján órákon át kerestük Hosszúaszó egyetlen állandó lakóját (aki egy személyben jelentette a tanyavilág százszázalékos lakosságát), hogy megfeleljünk a törvényes előírásnak.

Idézet
Két kérdés szerepelt a szavazólapon, az egyik Csíkszentimre, a másik Csíkszentlélek újraalakítására vonatkozott”

– magyarázta Pál Péter, aki kérésünkre előkereste a korabeli beszámolókat.

„A szavazás napján Rédai Attilának, a Krónika napilap újságírójának a következőt nyilatkoztam: »magas a részvételi arány, ezért harmadszorra sikerrel járhat a referendum. Az előző két próbálkozásra nem gyűlt össze a referendum érvényességéhez szükséges részvételi arány.

Idézet
Ezúttal minden bizonnyal nem lesz gond, ugyanis délután öt órakor, az urnazárás előtt három órával a részleges összesítés szerint már minden szavazókörzetben többen mentek el szavazni, mint a szükséges ötven százalék plusz egy; az egész községszintjén már megközelítette a hatvan százalékot.

Egyébként a rendszerváltozás óta nem történt még ekkora megmozdulás az érintett falvakban. Ezúttal komolyan vették a polgárok a kiírást«.”

Galéria

Csíkszentlélek Polgármesteri Hivatalának épülete. Húsz éve a nulláról kellett kezdeniük

Fotó: Veres Nándor

Törvény egy esztendő múlva

A referendum tehát sikeres lett, az új közigazgatási egységekről azonban csak egy év múlva, 2004-ben született jogszabály. 2004 áprilisában jelent meg a 84-es számú törvény a Hivatalos Közlönyben, onnantól a következő helyhatósági választásig – mindössze néhány hónapig – a három új községnek egy-egy megbízott polgármestere volt, őket Mircea Dușa akkori prefektus nevezte ki, még áprilisban.

Idézet
Én Csíkszentléleket képviseltem megbízott polgármesterként, Csíkszentimrét Kencse Előd, Csíkszentkirálynak pedig maradt Balló István”

– emlékezett vissza Pál Péter.

Az új községekben az ügyintézés két – prefektusi rendelettel kinevezett – küldöttre hárult, az egyiknek polgármesteri hatásköre volt, a másiknak pedig alpolgármesteri. Keresztes Balázst Csíkszentlélek alpolgármesterévé, Fülöp Kingát Csíkszentimre alpolgármesterévé nevezték ki.

Galéria

Csíkszentimre madártávlatból. Csíkszentkirály nélkül is tudott fejlődni a település

Fotó: Pinti Attila

Nehéz időszak, de megérte

Nem kérdés, hogy a szétválás után Csíkszentléleknek jutott a legnehezebb feladat.

„Épületeink nem voltak, a jelenlegi községházában, amely szövetkezeti tulajdonban volt, akkortájt kocsma működött. Közigazgatásban jártas szakembereket is nehéz volt toborozni.

Idézet
Az elején nagyon kevés pénzből kellett gazdálkodnunk, alkalmazottaink minimálbéren voltak. Első lépésként az épületet kellett községházává alakítanunk. Húsz év távlatából visszatekintve azonban azt mondhatom, jó döntés volt a szétválás.

Szentimre például rohamosan kezdett fejlődni önálló egységként. Ma természetesnek vesszük a felújított útjainkat, arra azonban emlékeztetnünk kell legalább saját magunkat, hogy a kilencvenes években az érintett falvak infrastruktúrája olyan lerobbant állapotban volt, mintha az 1970-es években lettünk volna.

Idézet
Egyes megyei utakon például a buszjárat egyszerűen nem tudott közlekedni, csak úgynevezett traktorbuszok jártak. A telefonszolgáltatásokkal is gondok voltak. Ezt a hátrányt kellett valahogy behozni.

Mégis a legfontosabb az volt, hogy a helybélieknek ne kelljen húsz kilométert utazniuk azért, hogy az ő közigazgatásuk kiszolgálja őket. Jól emlékszem, hogy amíg Szentkirályhoz tartozott Mindszent, délutánonként fogadóórát tartottam otthon, mert a helybéliek hozzám hozták a különböző papírokat, amelyeket másnap a szentkirályi hivatalba szállítottam. Ez azonban egyik napról a másikra megváltozott.”

Zárásként Pál Péter fontosnak tartotta megjegyezni: „Ha visszatekintettünk húsz évet, akkor itt az alkalom, hogy előre is nézzünk. Azt látom, hogy a következő évek ismét a társulásokról szólnak, igaz más formában. Ma már metropoliszövezetekben érdemes gondolkodni, mert a következő húsz év remélhetőleg az ilyen típusú összefogások formájában hoz nagyobb fejlődést a térségnek.”

Nemcsak Csíkszentkirályról volt szó

A 2004-ből származó 84-es számú törvénnyel országszerte több megyében hoztak létre községeket, mi csak a hargitaiakat említjük. Ennek a jogszabálynak a következtében jött létre Fenyéd község mellett Máréfalva község, Bögöz község mellett Galambfalva község (utóbbi magába foglalta Kisgalambfalvát és Nagygalambfalvát). Ugyancsak a 84-es törvény szabályozta Madéfalva átszervezését is, így Madéfalva mellett létrejött Csíkrákos (utóbbihoz került Göröcsfalva), valamint Csicsó község (Csaracsóval együtt). Ez a törvény egyúttal arról is rendelkezett, hogy Betfalvát Bögöz községtől Székelykeresztúrhoz csatolják.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. december 05., kedd

Összművészeti fesztiválnak ad otthont a hétvégén a Marosvásárhelyi Kultúrpalota

Negyedik alkalommal rendezi meg Marosvásárhelyen a teljes Maros megyét mozgosító programsorozatot, a KULT Alternatív Kulturális Fesztivált a Kultúrpalotában péntek és vasárnap között.

Összművészeti fesztiválnak ad otthont a hétvégén a Marosvásárhelyi Kultúrpalota
2023. december 05., kedd

„Bevették” Sepsiszentgyörgyöt a motoros Mikulások

Rénszarvasszán helyett díszes, csillogó-villogó vasparipákkal szállta meg a várost és a környékbeli falvakat december 5-én nagyjából ötven Mikulás. A motorosok idén a legkisebbeket és a legidősebbeket is meglepték.

„Bevették” Sepsiszentgyörgyöt a motoros Mikulások
2023. december 05., kedd

Nagylelkű támogatókat küldött az Úr Székelyvarságra

Megújult a székelyvarsági római katolikus templom, valamint a település Sólyomkő nevű részén lévő kápolna – ezért tartottak hálaadó szentmisét kedden délután az előbbi helyszínen, amelyen Soltész Miklós államtitkár is jelen volt.

Nagylelkű támogatókat küldött az Úr Székelyvarságra
2023. december 05., kedd

Csillogó szemű gyerekek fogadták a Mikulást Kézdivásárhelyen

Délelőtt az óvodásokat, délután a városi gyerekeket örvendeztette meg az önkormányzat Mikulása Kézdivásárhelyen. A nagyszakállú úgy látta, hogy minden gyerkőc jól viselkedett idén, hiszen virgácsot senkinek sem hozott.

Csillogó szemű gyerekek fogadták a Mikulást Kézdivásárhelyen
2023. december 05., kedd

Felkapcsolták az ünnepi fényeket, elindult a Mikulás-busz Marosvásárhelyen

A hagyományoknak megfelelően december ötödikén este kapcsolták fel a díszvilágítást Marosvásárhelyen és idén fényjátékokkal is elkápráztatták a város főterén levő kicsiket és nagyokat. A karácsonyig tartó vásár megnyílt, a Mikulás-busz is elindult.

Felkapcsolták az ünnepi fényeket, elindult a Mikulás-busz Marosvásárhelyen
2023. december 05., kedd

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás

A Kovászna megyei Zabolán 433 gyermek várta a Mikulást. Szánját ezúttal északon hagyta, és Mikes-ménes kényelmes hintóján érkezett.

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás
Hintón érkezett Zabolára a Mikulás
2023. december 05., kedd

Hintón érkezett Zabolára a Mikulás

2023. december 05., kedd

Örömkönnyet hullatott az is, aki kapott és az is, aki adott

Zenés-verses műsorral és cipősdoboznyi ajándékkal lepték meg a Gyulafehérvári Caritas csíksomlyói védett idősotthonának lakóit a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ diákjai kedden délután. Megható élmény volt mindannyiuk számára.

Örömkönnyet hullatott az is, aki kapott és az is, aki adott
2023. december 05., kedd

Százötven méter megtétele helyett online jelentkezett be a gyergyószentmiklósi polgármester a tanácsülésre

Hiába került másodszor is a gyergyószentmiklósi képviselő-testület elé az önkormányzati tisztségjegyzék módosításáról szóló tervezet, a polgármester javaslata ezúttal sem kapott elegendő számú támogató szavazatot.

Százötven méter megtétele helyett online jelentkezett be a gyergyószentmiklósi polgármester a tanácsülésre
2023. december 05., kedd

Mégsem legenda a csodaszarvas, Kommandón meg is mutatta magát

Kisebb csodának lehettek tanúi hétfőn a kommandóiak: egy gyönyörű szarvas fényes nappal sétált be a településre.

Mégsem legenda a csodaszarvas, Kommandón meg is mutatta magát
2023. december 05., kedd

Személyautó és mikrobusz ütközött, négyen sérültek meg

Két jármű ütközött össze Nyárádmagyaróson kedden délután, a balesetben több személy is megsérült. A hatóságiak forgalomkorlátozást vezettek be az érintett útszakaszon.

Személyautó és mikrobusz ütközött, négyen sérültek meg
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM