Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

A magyar gyerekeknek szóló új román tankönyv szerzőjével beszélgettünk

Molnár Rajmond 2017. július 15., 19:22
HIRDETÉS

Megjelent Bartolf Hedvig Hargita megyei tanfelügyelő ötödik osztályos gyereknek szóló román nyelv és irodalom tankönyve. A kiadvány úttörő, hiszen a magyar anyanyelvű gyereknek szól, akiknek az ősztől érvénybe lépő új kerettanterv szerint már nem anyanyelvi szinten kell tanulniuk a román nyelvet.

Az ötödik osztályos gyereknek szóló román nyelv és irodalom tankönyv szerzője, Bartolf Hedvig. Sokoldalú személyiség Fotó: Gecse Noémi

A 2017–2018-as tanévben ötödik osztályt kezdő tanulók a haszonélvezői az új tantervnek, amely előírja, hogy a magyar anyanyelvű 5–8. osztályos diákok a román nyelvet speciális tankönyvből, az eddig megszokottól eltérően, nem anyanyelvi szinten tanulhatják. Az új tantervnek megfelelő tankönyv megírására márciusban hirdetett pályázatot az oktatási minisztérium, múlt héten pedig értékelték a beérkezett munkákat. Két kiadványt hagyott jóvá az oktatási tárca, amelyből az egyiket Bartolf Hedvig Hargita megyei tanfelügyelő írta és szerkesztette. Az iskolák e két tankönyv közül rendelhetnek tanévkezdésig.

Folytatta a megkezdett munkát

A tankönyvről a szerzőtől érdeklődtünk. „Több könyvet is írtam eddig, leginkább német nyelvűeket. De tíz évvel ezelőtt egy negyedikeseknek szóló román tankönyvet is szerkesztettem, amelyre sok pozitív visszajelzés érkezett a tanítóktól, sőt tanároktól is. A tanítok szerint a negyedikesek rendkívül jól tudták használni a kiadványt, a tanárok pedig úgy látták,

HIRDETÉS

azok a gyerekek, akik abból tanultak, könnyebben zárkóztak fel az ötödik osztályban.

Ez bátorított arra, hogy folytassam a megkezdett munkát” – elevenítette fel a szakember.

Kevés irodalmi szöveg

„A mostani kiadványom hasonlít az idegen nyelv tankönyvekhez. Ez nem azt jelenti, hogy a románt idegen nyelvként kell tanítani általa, hanem azt, hogy az eddigiekhez képest könnyedebb a felépítése.

Úgy szerkesztettem meg, hogy a gyerekek anélkül tanulják a nyelvet, hogy azt tulajdonképpen észrevennék”

– fejtette ki. Mint fogalmazott, ez nem jelenti azt, hogy „nem elég komoly a tankönyv”, inkább csak nem annyira nehézkes, de ugyanakkor teljes mértékben követi az előírt tantervet. „Vannak benne irodalmi szövegek, de nem hosszabbak, mint amit a tanterv előír. Szükségtelennek tartottam, hogy túlterheljem a tanulókat. Így a hosszabb terjedelmű irodalmi műveket lerövidítettem, átalakítottam anélkül, hogy megváltoztattam volna a tartalmukat” – magyarázta.

A szerzőről

Bartolf Hedvig Arad megyében született, az egyetemet Kolozsváron végezte, ezt követően Csíkszeredában helyezkedett el német-francia szakos pedagógusként az akkori 12-es számú Általános Iskolában (ma Nagy Imre Általános Iskola). 1991 óta a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium végleges kinevezéssel bíró tanára, 1998-tól pedig a Hargita Megyei Tanfelügyelőség munkatársa. Ezt követően volt idegen nyelvekért felelős tanfelügyelő, főtanfelügyelő-helyettes, főtanfelügyelő, jelenleg pedig menedzsmentért felelős tanfelügyelőként dolgozik. Emellett továbbra is tanít németet heti két órában a Márton Áron Főgimnáziumban.
Szövegértési feladatok

A szakember elmondta, a könyvbe burkoltan építette be a nyelvtant. „Nincs külön fejezet a főnévnek vagy az igéknek. Minden nyelvtani rész be van építve a feladatokba úgy, hogy a gyerekek a megoldás közben jöjjenek rá, hogy abban a részben például a többes számról volt szó. Továbbá

nagyon sok hétköznapi jellegű feladat van,

amelyek érdekelhetik a gyerekeket. Amikor a szövegeket és a hozzájuk tartozó feladatokat kiválasztottam, igyekeztem, hogy azok megfeleljenek az ötödikesek korának és érdeklődési körének” – vázolta Bartolf Hedvig. Ezt követően néhány példával támasztotta alá kijelentését. „Az irodalmi szövegeken kívüli irományok a hétköznapi életből valók. Az állatkerttől a Retyezát-hegységen át, egészen Csíkkarcfalva bemutatásáig. Minden olyant próbáltam beépíteni, amelyről feltételeztem, hogy fejlődik a gyerek.” Mint azt kifejtette, nagyon sok erdélyi vonatkozású szöveg került be a kiadványba, de sok szó esik a román lakta vidékekről is.

Fotó: Gecse Noémi

Nem csak tankönyv

Hallás utáni feladatokat is tartalmaz a kiadvány a mellé rendelt CD segítségével. „Fontos, hogy a gyerek értse is a nyelvet. Miközben hallgatja a szövegeket, sok apró feladatot kell megoldani. Úgy gondolom, hogy ez remekül kiegészíti a tankönyvet” – vélekedett. Összegzésként elmondta, nyolc fejezete van a kiadványnak, mindenik végén található egy értékelő teszt. Ez a pedagógusoknak, szülőknek és a gyerekeknek is egy jó visszajelzés, hogy mennyit fejlődött a tanuló az adott fejezet végén. A javítókulcs segítségével pedig százalékban is ki lehet fejezni a megszerzett tudás mértékét – magyarázta.

Akik segítettek

A szerző köszönetét fejezte ki két kollégájának, Manuela Stângă tanfelügyelőnek, illetve Császár Tünde Mártának, a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola román szakos pedagógusának a könyv megszerkesztésében nyújtott segítségükért. Mellettük a könyvet megjelentető dévai Corvin Kiadó munkatársainak is megköszönte a gördülékeny együttműködést, amelyet a kiadvány szerkesztése közben tapasztalt.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS