HIRDETÉS

Egy kalap alatt az erdélyi magyar gyermekkultúra

Péter Beáta 2012. december 18., 17:59 utolsó módosítás: 2012. december 18., 18:50

Az értékhordozó erdélyi magyar gyermekkultúra népszerűsítése érdekében jött létre az a honlap, melynek célja a kortárs erdélyi magyar gyermekkultúra szereplőinek bemutatása, alkotásaik, előadásaik, kiadványaik, tevékenységeik minél szélesebb körben történő megismertetése, az irodalom, a művészetek és a tudomány iránti érdeklődés felkeltése, ezáltal az ízlés és értékrend formálása.

A felület létrehozását Hargita Megye Tanácsa támogatta, az adatgyűjtéssel, a tartalmak rendszerezésével, szerkesztésével, az oldallal kapcsolatos ügyintézéssel, kommunikációs feladatokkal a Csíki Anyák Egyesületének önkéntes tagjai foglalkoznak.

Az oldal ötletgazdáinak és gondozóinak nem titkolt szándékuk, hogy ezáltal hozzásegítsék a rendezvényszervezéssel foglalkozó intézményeket és szervezeteket a gyermekkultúrával kapcsolatos információkhoz, valamint hogy megerősítsék a művészet, tudomány és kézműves kultúra bármely területét képviselő alkotók, előadók, oktatók, szervezetek kapcsolathálóját. Úgy vélik, hogy a gyermekeknek joguk van a kultúrához, a felnőtt társadalomnak pedig kötelessége biztosítani számukra e jog érvényesítését.

„Az oldal létrehozását két okból tartottuk szükségesnek: a rendezvényeink kapcsán megtapasztaltuk, hogy a gyermekek számára készült előadásokkal, a nekik szánt programokkal kapcsolatosan sokszor igen nehéz információkhoz jutni” – fejtette ki Albert Homonnai Emőke, a CsAkEgy tagja, a honlappal foglalkozó egyik önkéntes. „A gyermekkultúrával kapcsolatos eseményekről, alkotásokról, lehetőségekről szóló hírek sokszor csak a személyes kapcsolatok, ismeretségek révén terjednek. Nincsen olyan erdélyi fórum, ahol viszonylag egységes keretben, egy helyen kerülne bemutatásra az a nagyon színes kulturális paletta, amely a gyermekek számára készült, illetve az általuk készített alkotásokat és műsorokat magában foglalná. Amennyiben sikerül megfelelő mennyiségű és minőségű tartalommal gazdagítani az oldalt, a rendezvények tervezési fázisában az intézményeknek és szervezeteknek lehetőségük lesz tudatosan és célirányosan válogatni a kínálatból, annak érdekében, hogy a szervezett esemény tematikájának, a célcsoport létszámának és korosztályának függvényében a legmegfelelőbb programot választhassa ki. Ugyanígy a pedagógusoknak, szülőknek is lehetőségük lesz programot, ajándékot, pályázatot, foglalkozást találni a gyerekek számára, az éppen aktuális szempontjaik szerint. Egyre inkább elterjedőben vannak a gyermekek, fiatalok körében a szórakozás kétes értékű, igénytelen, esetenként romboló hatású formái. Mivel az általunk tervezett honlap morális hasznának végső soron a gyermekek lesznek a kedvezményezettjei, reményeink szerint távlatilag nem csekély mértékű prevenciós feladatot is ellátunk majd. Inkább hiszünk az alternatívák felkínálásának hatékonyságában, mint a tiltás erejében” – fogalmazott Albert Homonnai Emőke.

Az eddigi visszajelzések pozitívak, biztatók, sokan hasznosnak tartják a kezdeményezést. „Reméljük, hogy a hozzánk fűzött reményeket beváltjuk, az összetartozás érzését tudjuk erősíteni, és viszonozni a biztatásukat egy anyagi és értékválsággal egyaránt küzdő időszakban.”

Folyamatosan fogadnak a honlap tartalmának bővítéséhez szükséges anyagokat. Számítanak mindazon alkotók, előadók, csoportok, szervezetek jelentkezésére, akik a gyermekek számára valamely szellemi vagy tárgyi értéket hoznak létre, illetve tevékenységükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a kulturális javak a célcsoport számára elérhetővé váljanak. Az oldalra szánt bemutatkozókat az info@pimpimpare.ro e-mail címre küldjék, ezeket majd a működtetők töltik fel. A saját oldal létrehozása a katalógusban díjmentes.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS