Megújúlásra várva

Megújúlásra várva

Fotó: Farkas Antal

Etédi ismerősök mondogatták régebb, hogy nagyon jó ebben a községben élni, csak éppen beteg ne legyen az ember, s ne kelljen utaznia. Azóta változott egy és más, hiszen minden parlamenti ciklusban rendbe tesznek pár kilométernyi útszakaszt, úgyhogy a 22 kilométerre levő Székelykeresztúrra ma már viszonylag jó minőségű műúton lehet bemenni.

Simó Márton

2014. augusztus 02., 09:542014. augusztus 02., 09:54

2014. augusztus 03., 10:372014. augusztus 03., 10:37

Énlaka, Firtosváralja, Székelypálfalva érintésével mostantól csak pár évig tartó türelem, Farkaslaka községgel való fejlesztési összhang, üzemanyag és gépkocsi kell ahhoz, hogy zökkenőmentesen eljussunk a Székelyudvarhely felé vezető országútig, hiszen a mintegy 17 kilométeres távnak nagyjából a fele esett át a modernizáláson az utóbbi esztendőkben.

A községet öt falu alkotja, Kőrispatak, Énlaka, Siklód, Küsmöd és a legnagyobb település, Etéd, ahol a polgármesteri hivatal és a lakosságot ellátó intézmények – orvosi rendelő, gyógyszertár, fogyasztási szövetkezet, rendőrség, körzeti iskola – többsége található. Az öt falu népessége együttesen ma 2705, amelyből Etéden 1228 fő él. Már első látásra egy elöregedő település képét mutatja maga a községközpont. Ez alkalommal Énlaka irányából közeledünk, erőgépeket láttunk, amelyek útjavítást végeznek. A helyiektől megtudjuk, hogy 3,2 kilométeres szakasz fog most aszfaltburkolatot kapni, ami azt jelenti, hogy idén Énlaka széléig, a pálinkafőzdéig futja majd ebből a fejlesztési keretből. Péntek délután még a régi községháza földszintjén működő Muskátli kocsma sem túl hangos, az utcákon viszonylag kevesen járnak, s akkor is inkább csak szekeresek bukkannak fel, néha pedig elsuhan egy-egy autó.

Elöregedő, kiüresedő falunak tűnik a községközpont

Manapság már valahogy nem szállja meg az embert e helyen egyfajta nyugalom vagy a hazaérkezés minden sejtig elhatoló örömérzete, mint korábban. Sokan szétszóródtak innen a nagyvilágba, s a jó ügyes régi vágású székelyek közül többen immár örökre alámerültek a temető anyaföldjébe, de úgy, hogy nem hagytak hátra maguk helyett utódokat, akik vigyék tovább a hagyományt és az életmódot. Jóval kevesebben vannak azok közül, akikhez bármikor szívesen bezörgettünk jó szóért, tanácsért, hasznos információkért.

Itt minden hevenyészettnek, esetlegesnek és átmenetinek tűnik. Több romos házat látni a főutcán, s ahol építkezés vagy javítgatás nyomait fedezzük fel, ott teljesen tájidegen formákkal, máshonnan idehurcolt anyagokban mutatkozik meg az újító szándék. Ezek az építmények immár nem a hagyományos gazdálkodáshoz igazodnak, eltűnik a csűr, az udvar végében magasló trágyadomb, s a fészerekben sem látszanak a mezei munkához elengedhetetlen eszközök és gépezetek. Gépkocsibehajtót, garázst azonban majdnem mindenütt látni, ami életformaváltozásra utal: akik autóval járnak, azok a pénzt másutt és más módszerekkel keresik.

Szőcs László polgármester szerint, ha a működő vállalkozásokat nézzük, inkább a kereskedelem jellemző, a cégek többnyire üzleteket működtetnek, de a nagyobb termelő cég nem gyakori. Mezőgazdasági vállalkozás, állatfarm létezik, fafeldolgozó és erdőkitermelő cég is, ahol még lehetőségük van dolgozni a helyieknek. Egyéni vállalkozók közt több kőművest és asztalost találunk. A község lakói közül, így Etédről is, sokan dolgoznak külföldön, akik főleg szezonális munkákat vállalnak a mezőgazdaságban vagy az építőiparban. Magyarországra néhányan járnak át, ma már attól jóval nyugatabbra, Németországban, Dániában, Angliában találnak lehetőségeket. Nem jellemző a városra ingázás, csak páran járnak be Székelykeresztúrra, viszont igen gyakori – főleg a pedagógusok körében –, hogy városról ingáznak Etédre.

Más lett, mint egykoron

Etéd ma már nem képes arra, hogy a hagyományai mentén újítsa meg önmagát. A községközpontban jelenleg 52 óvodáskorú és 217 általános iskolás tanuló van, valamivel 480 fölötti a nyugdíjasok száma, a szociális segélyben részesülők száma 260 körüli. A lakosság fiatal és aktív korosztályait többnyire cigányok alkotják. Itt legalább hármas rétegződésű az említett etnikum, melynek különböző csoportjai magyar tudatúak. Több-kevesebb sikerrel igyekeznek életmódot, kultúrát elsajátítani a székelyektől.

Egy másik csoport azonban nem képes az integrálódásra. Ők korábban a mezőgazdasági termelőszövetkezetben dolgoztak, illetve a helyi gazdáknak végeztek napszámos munkát, amelyre azonban a szántóföldi növénytermesztés feladása után már egyre ritkábban van szükség. Számukra a más településekre való átjárás sem kecsegtet túl sok reménnyel, mert a szomszédos falvakban is hasonló a helyzet. A vadak miatt a földek művelésével sok helyen felhagytak a gazdák. Meg azért, mert a terményt úgy is ellopják. És különben: mindent be lehet szerezni a piacról, zöldséget, gyümölcsöt, gabonát, az árak nem túl magasak, többen meg tudják fizetni, s így talán még gazdaságosabb is.

A harmadik – és egyre inkább tehetős – réteg ma már határozottan elkülönül a magyaroktól (is). Másfajta nyelvi és kulturális identitást mutatnak. Számukra a gazdasági tevékenység nem ezen a terepen zajlik. Nem vesznek részt a falu életében, területeik egyfajta telephelyként szolgálnak, amelyekre tájidegen és igencsak méretes házakat építenek.

Valamikor polgárosodott, művelt nép lakta 

Impozáns középületek jelzik, hogy itt valamikor jóval többen éltek. A jómód és a szorgalom emléke türemkedik ki a múltból, miként a várromok szoktak a hegyormokon. Sok helyen megemlítik, hogy Etéd egykori laktanyájában katonáskodott Kisfaludi Sándor és Jósika Miklós. Olvasóköröknek, híres zene- és énekkaroknak maradt fenn az írásos nyoma. Egykor háziiparáról, főleg az orsógyártásról volt híres, száz évvel ezelőtt évente több százezer darab készült a házi műhelyekben, amelyekkel aztán messzi piacokra jutottak el az élelmesebbek.

Mostani írásunkat egyébként az az olvasói levél generálta, amelyben a helybéli Kelemen Margit felvázolta, hogy az 1973-ban alapított falumúzeum mára az enyészeté lett. Valóban így van. Sokan csodájára jártak annak idején, hiszen akkortájt nem voltak még divatban a tájházak, amelyekkel a települések igyekeztek letudni múlt iránti kötelességüket, hanem itt-ott, kötelességtudó és elhivatott pedagógusok jóvoltából igen komoly gyűjtemények jöttek létre. Néhai Gagyi László tanító is így cselekedett. Végrendeletében a községre, illetve az ő irányításával létrehozott helytörténeti és néprajzi gyűjteményre hagyta 1846-ban épült szülőházát, amely így – lévén egy kőből és téglából épült, masszív ház – biztosíthatta volna annak méltó elhelyezését és őrzését. 

Az utódok kezében szertefoszlottak az álmok

Etéd mostani polgármestere, a fiatal és igen aktív, többdiplomás Szőcs László 2008 óta tölti be hivatalát. Ismeri ezt az áldatlan helyzetet. „A falumúzeumot néhai Gagyi László a falunak adta, és az önkormányzat tulajdonában volt, azonban az örökösök visszaigényelték az épületet a telekkel együtt. Én ezt ma sem értem, hogy miként volt lehetséges, hiszen adománylevél, végrendelet volt a tanácsnál – nyilatkozza a polgármester. – Az épület magánkézbe került vissza, az úgynevezett örökösök tulajdonába, felújítása, megmentése mindaddig nem lehetséges, legalábbis az önkormányzat részéről, amíg az nem képezi a község tulajdonát, amíg nincsen legalább haszonélvezeti joga. A tulajdonosoknak többször felajánlottam, hogy adományozzák vissza ismét az ingatlant az önkormányzatnak, hogy falumúzeumot működtessünk benne, de ez nem történt meg. Az átírási költségeket is felvállaltuk volna. Nem tudom, nem értem, hogy mi lehetett az oka, miért féltek ideadni, ha azt egyszer az egykori tulajdonos, a kezdeményező, a múzeumalapító megtette! Szóba került az is, hogy legyen egyesületi tulajdon, és akkor pályázat útján lehetne támogatni, de így sem történt előrelépés, holott valamikor be volt jegyezve egy civil szervezet erre a célra.”

Menyhárt Tünde nyugalmazott tanárnő magyar–román szakot végzett. Hosszú évtizedeken át dolgozott a helyi általános iskolában. Fiatal pedagógusként látta, amint kollégái lelkiismeretesen gyűjtötték a tárgyakat, ismerte a Gagyi László-féle falumúzeumot. Maga is, akárcsak Kelemen Margit, aggodalmának adott hangot, amikor beszélgettünk. Azt feltételezik, hogy a múzeum anyaga vagy annak egy része elkallódott. Úgy értesültek, hogy ami látható belőle, az ma Bögözben található.

A polgármester elmondta, hogy az anyag valóban „egy Etédtől 30–40 kilométerre eső településen volt, hogy milyen célból, ezt sajnos nem tudjuk, továbbadományozták-e, vagy csak kölcsönadták egy kiállítás erejéig Gagyi László utódai. A korábbi alpolgármesterrel teherautót béreltünk, és a teljes anyagot visszahoztuk. Jelenleg az önkormányzat egyik épületében raktározzuk, mindaddig, amíg megkerül a végső helye. Van a községben kulturális célokra létrehozott egyesület, szoktunk közösen dolgozni, akár ez is megoldható lenne, hogy tartsa fent majd a kialakítandó múzeumot. Első lépésben az lenne a fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő épületet. Én személy szerint egy parasztportát tudok elképzelni, ahol egy etédi tájházat rendeznénk be a meglévő eszközökkel és további kiállítási anyagokkal, s ahova majd lehet akár időszakos kiállításokat is meghívni.” Bízzunk benne, hogy erre a múzeumavatóra hamarosan sor fog kerülni.

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2017. március 02., csütörtök

Több mint fél éven át zsarolták falustársai az idős férfit

Tizenkétezer lejjel és ezerkétszáz euróval „gazdagodott” két Szépvíz községi fiatal. A pénzt egy idős helyi férfit múlt év júliusa óta zsarolva szerezték.

Több mint fél éven át zsarolták falustársai az idős férfit
2017. február 28., kedd

Bikaütéssel búcsúztatták a mulatozás időszakát

Hagyományos bikaütést tartottak Kászonaltízen: a jelentős múlttal rendelkező eseményt minden évben húshagyókedden szervezik meg, majd az éjfélig tartó mulatozás után „eltemetik a telet és a vígságot, hogy minden ember lásson munkához”. 

Bikaütéssel búcsúztatták a mulatozás időszakát
2017. február 27., hétfő

Harmincezer lejre bírságolták a kászonaltízi önkormányzatot

A környezetőrség is ellenőrzést tartott a kászonaltízi önkormányzat által működtetett, fúrt kútból származó vízzel kapcsolatosan. Mivel a szolgáltatás nincs engedélyeztetve, és a szennyvíz belefolyik a Kászon-patakába, 30 ezer lejes bírságot szabtak ki.

Harmincezer lejre bírságolták a kászonaltízi önkormányzatot
2017. február 23., csütörtök

A csíkrákosi Községházára is nemet mondott a törvényszék

Még egy csíki településen kell eltávolítani a Községháza feliratot a polgármesteri hivatalnak otthont adó épületről – a Hargita Megyei Törvényszék ítélete ezúttal Csíkrákos polgármesterét kötelezi erre. A községvezető azt mondta, fellebbezni fognak.

A csíkrákosi Községházára is nemet mondott a törvényszék
2017. február 22., szerda

A gyilkosság miatt továbbra is félelem uralkodik Almáson

A múlt év végén történt gyilkosság óta még mindig nagy a félelem Homoródalmáson – jelentette ki a település polgármestere a Területi Közrendi Hatóság első ülésén. A rendőrség és a csendőrség képviselői támogatásukról biztosították a tisztségviselőt.

A gyilkosság miatt továbbra is félelem uralkodik Almáson
2017. február 22., szerda

Korszerű helyiségeket vehetnek használatba

Pontot tettek Csíkpálfalva több éves infrastrukturális beruházásának végére: a községi utak felújítása után befejezték a pálfalvi és delnei kultúrotthonok felújítását, bővítését, valamint elkészült a delnei napközi otthonos óvoda is.

Korszerű helyiségeket vehetnek használatba
2017. február 21., kedd

Emlékközpont létesül az egykori öregotthon épületében

Székely határőr emlékközpontot hoznak létre Szépvízen a szocializmusban még öregotthonként működő épületben, miután befejezik annak felújítását. Idén az épület tatarozása és a történelmi visszatekintő anyaga készül el. A központot jövőben rendeznék be.

Emlékközpont létesül az egykori öregotthon épületében
2017. február 20., hétfő

Háromszázezer eurót költhetnek a szennyvíztisztító bővítésére

Elkezdődhet idén a nyikómalomfalvi szennyvíztisztító állomás bővítése, miután a farkaslaki önkormányzat sikeresen pályázott a korszerűsítéshez szükséges összegre.

Háromszázezer eurót költhetnek a szennyvíztisztító bővítésére
2017. február 10., péntek

Megoldást keresnek a vízhiányra

A vízhiányt tartja a legnagyobb problémának István Adrián székelyderzsi polgármester. Az elmúlt fél évben az elődje által megkezdett projekteken dolgozott. Ezek közül az egyik legfontosabb az akadozó ivóvíz-szolgáltatás. 

Megoldást keresnek a vízhiányra
Megoldást keresnek a vízhiányra
2017. február 10., péntek

Megoldást keresnek a vízhiányra

2017. február 09., csütörtök

Csíkszentmiklóson minden a kolbászról szól majd

Negyedik alkalommal tartanak kolbászfesztivált Csíkszentmiklóson szombaton.

Csíkszentmiklóson minden a kolbászról szól majd
Csíkszentmiklóson minden a kolbászról szól majd
2017. február 09., csütörtök

Csíkszentmiklóson minden a kolbászról szól majd

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM