Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Zenés hiterősítő imahét és orgonaszentelés Csekefalván

Molnár Melinda 2019. március 11., 12:40 utolsó módosítás: 2019. március 12., 15:58

A Csekefalvi Unitárius Egyházközség hétfőn kezdődő imahetén az igehirdetések utána szolgáló lelkészek mini hangversenyeket tartanak. A szombati ünnepi záró istentiszteleten Bálint-Benczédi Ferenc püspök kér áldást a templom felújított orgonájára.

Zenés hiterősítő imahét és orgonaszentelés Csekefalván
galéria
Fotó: Pap Zoltán

Hétfőn este hat órától Tódor Csaba székelykeresztúri unitárius lelkész végzi a szószéki szolgálatot, majd tárogatón 16. századi dallamokat játszik. Kedden Palkó Zalán Koppány felsőrákosi unitárius lelkész gitáron mutat be modern unitárius dalokat. Szerdán Major László datki unitárius lelkész és a Datki Church Band együtt tart zenés istentiszteletet. Csütörtökön Buzogány Csoma István szentivánlaborfalvi lelkész saját dalait adja elő. Pénteken, március 15-én délelőtt tizenegy órától közös istentisztelet lesz az unitárius templomban, utána koszorúzási ünnepséget tartanak a Hősök Emlékművénél. Szombaton délelőtt tizenegy órától az orgonaszentelési ünnepi istentiszteleten Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke prédikál. Az orgonán László Attila gagyi énekvezér játszik.

Orgonamúlt

Moldován Szeredai Noémi lelkésztől megtudtuk, hogy a kis egyházközségnek korábban nem lévén templomi hangszerre pénze, így 1893-ban a székelykeresztúri gimnázium igazgatósága ajándékozott az egyházközségnek egy gyenge állapotban levő orgonát, amelyet korábban a gimnáziumban használtak. A helyszínre szállítás után a keblitanács az „orgonacsináló Szőcs Sámuellel” egyezkedett, hogy

ujjá alakitsa annyira hogy az templomunkban az éneklésnél rendesen használható legyen. Külalakja faragvánnyal s más díszítésekkel ellátassék, hangszerkezete, sípjai kijavíttassanak, rosszak helyett ujak tétessenek fel

– jegyezték fel a korabeli jegyzőkönyvben.

A régebb készült, ötregiszteres hátuljátszós orgona széldíszének hátán olvasható: Készítette Mátisfalvi Szőcs Sámuel 1893-ban, és javította az orgonát. 1899-ben is valószínűleg ő javította meg az időközben elromlott orgonát.

1903-ban orgonaalapot hozott létre az egyházközség, de sem hangszervásárlásra, sem javíttatásra nem került sor a következő évtizedekben. 1941 nyarán, a közgyűlésen felvetődött a hangszer kérdése: „az ócska orgonánk már semmiképpen nem felel meg hívatásának, javíttatására pedig nem érdemes pazarolni. Ajánlatos volna tehát vagy orgonával, vagy pedig egy jó hangú harmoniummal kicserélni.”

Habár történtek a beszerzésre vonatkozó tárgyalások, ezúttal is csak a régi javítására került sor, az aradi orgonakészítő mester, Szabó Jenő végezte a munkálatokat. Azt is tudjuk, hogy 1979 novemberében, Dávid Ferenc egyházalapító püspök halálának 400 éves évfordulója alkalmával tartott ünnepélyen még szólt az orgona.

A mostani felújítást Pap Zoltán székelyudvarhelyi orgonaépítő és munkatársai végezték. Az imahét záró napján, a püspöki áldáskérelem után szólal meg ünnepélyesen a templomi hangszer.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat