Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

Ünnepi fogadtatásban részesült a Csíksomlyóról hazaért székelyudvarhelyi keresztalja

Molnár Melinda 2018. május 21., 11:23

A gyalogos zarándokút egyik végén Csíksomlyó állt, a gyermekeit hazaváró Szűzanya mennybolt szentélyével, a visszaút célállomása pedig az indító szülőváros volt. „Aki kételkedik, vagy kevésbé hisz, induljon el egy zarándoklatra” – tanácsolta a hálaadó szentmise főcelebránsa, Tamás Barna, a Kis Szent Teréz Egyházközség plébánosa.

Fotó: Barabás Ákos

A több mint háromszáz fős visszatérő gyalogos keresztalját Udvarhely bejáratánál az útra indító egyházközségek papjai és a város elöljárói fogadták pünkösdvasárnap délután, csatlakozva az ősi búcsús énekeket és Szentlélek-váró dallamokat éneklőkhöz. Az út menti kereszteknél megálltak, tisztelegtek és imádkoztak.

HIRDETÉS

Hálatelt szívvel hajtották meg a zarándoklobogókat a Kis Szent Teréz-plébániatemplom előtt, ahol három nappal azelőtt a zarándoklat áldásait esdették. A szervező egyházközség ott várakozó tagjai örömmel kapcsolódtak bele az énekes-imádságos hálamozzanatokba.

Majd a gyaloglókkal folytatták az utolsó kilométereket a Rákóczi Sportcentrumba, ahol a hozzátartozók virággal és örömkönnyekkel fogadták a gyalogosokat. Együtt énekelték el a régi székely himnuszt, amely a csíksomlyói zarándokok mindenkori hálaéneke. Majd László Attila, Székelyudvarhelyi-szombatfalvi plébános érkezésükért mondott hálát és kért áldást rájuk.

Fotó: Barabás Ákos

Szentlélek-hívogató

Az év legünnepélyesebb ifjúsági szentmiséjén ezrek töltötték meg a lelátókat és a középre helyezett széksorokat. Énekkel, közös imádsággal szereztek dicsőséget Istennek az egyház születésnapján. Pünkösd ünnepén paptestvéreivel együtt mutatta be szentmiseáldozatot Tamás Barna plébános.

Az ünnep meghívott szónoka, Fülöp László, miklósvári plébános a Szentlélek kiáradásának liturgikus ünnepén a harmadik isteni személlyel való kapcsolattartás módjairól szólt.

Emlékeztetett: Jézus ígérete szerint Jeruzsálemben az apostolok megkapták a Szentlélek ajándékait. A félénk tanítványokat erő töltötte el, bátrakká válnak, és tanukká lettek. A Szentlélek eljövetelének célja, hogy merjük megvallani Jézust. Jelenlétét napjainkban is felfedezhetjük: magányban Szentírást olvasva, lelkigyakorlaton, imádságban. Aki bensőséges kapcsolatban él Vele, talán észre sem veszi, hiszen természetessé válik számára az Isten akarata szerinti cselekvés. A hétköznapokban is kérhetjük: jöjj, imádkozz bennem! Kérhetjük a bölcsességét a döntéseknél, az életvezetésnél – akkor tudunk jól dönteni, ha béke van a szívünkben és lelkesedünk az ügy iránt. Merjünk a Szentlélekre hagyatkozni – tanácsolta a szónok, hiszen a Szentlélek egy segítőtárs.

Vágyakozol-e a Szentlélek jelenlétére? Akarod-e hogy valósággá váljék életedben? Akarod-e, hogy benned is akkora változást hozzon, mint Péter apostolban?

– kérdezte Fülöp László plébános. Közös imában kérte a szentmise résztvevőivel ennek megvalósulását.

Fotó: Barabás Ákos

Hála a zarándoklatért

Tamás Barna plébános elsősorban Istennek mondott köszönetet a zarándoklatért.

Pénteken közel hatszázan indultak Udvarhelyről, Homoródfürdőnél több tízen csatlakoztak. Szombat reggel a Hármaskereszttől vezérzászló alatt nyolcszázharmincan indultak Csíksomylóra.

Hálája azokért a papokért szólt, akikkel Udvarhelyt és a környéket megáldotta a Jóisten, kérve legyenek mindig hivatások, és elhivatott szolgái közösségeinknek. A köszönet szólt a jelenlétért, a zarándokmagatartásért; a sokféle munkacsoport együttműködéséért, akik a zavartalan lebonyolításért ügyködtek. Jótevők gazdagították idén is az élményeket. Köztük a támogatók, magánszemélyek, a maréfalvi emberek, a lövétei gazdák és sokan mások.

Kiemelten köszönte meg Tamás Barna a szentmisén résztvevő Michaela mallersdorfi ferences nővérnek, hogy huszonhét éven át otthona volt Udvarhely, szolgálta népünket, és most visszatér szülőhazájába.

Soltész Miklós, Magyarország egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára jelképesen kalapot emelt köszönetképpen a papokért, akik itt vannak a fiatalok között, zarándoklaton, misén és más közösségi alkalommal; a kicsi gyermekek előtt, akik bizonyságai a világnak, hogy képesek Máriához elmenni és visszajönni a közösségbe; a szimbolikus „erősebb nem”, a hölgyek, fiatal lányok és asszonyok előtt. A fiatal fiúkat pedig bátorította: nézzenek körül, mert az olyan lány, aki a Szűzanyához elmegy, vállalja a szakadó esőt, a tűző napot, megér minden törődést. Ne halogassák a családalapítást!

Az idősebb zarándokokról nyomatékosította: ez a nemzedék, erőt, kitartást, utat tud mutatni a közösségnek. Az édesanyák, édesapák legyenek büszkék, hiszen ők nevelik ilyenné fiataljainkat, a jövő zálogait. Erősítsétek tovább őket! Végül két képet emelt ki az államtitkár: egyik a telefonokat nyomkodó fiatalokét, akik mindenfélét keresnek rajta, miközben ott van mellettük a barátjuk. A másik kép a temetéseken zokogókat jeleníti.

Mi is sírunk, akik a feltámadás reményében búcsúzunk. Szántunk rá elég időt, vagy a telefont nyomkodtuk?

– tette fel a kérdést.

A zarándoknap együttlét és közösség az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel – erőt ad, kereszténységet teremt és erősít. Ti vagytok azok, akikre a világ feltekint – nyomatékosította az államtitkár. Kiemelte a zarándoklat forgalomirányítóit, zenészeket, a forró fogadtatást.

A kereszténység él. Ne féljetek, van erő benne bőven!

– zárta gondolatait Soltész Miklós.

Fotó: Barabás Ákos

Áldások

Hagyománya van Székelyudvarhelyen, hogy a gyalogos zarándoklat hálaadásán köszönik meg a Hálaluja ének- és zenecsoportnak az évi szolgálatát, ugyanakkor áldással köszönnek el azoktól az egyházközségi csoportokhoz tartozó fiataloktól, akik befejezik középiskolai tanulmányaikat Udvarhelyen, és a napokban elballagnak.

Ároni áldással és véget érni nem akaró közös énekléssel zárult a zarándoklatzáró szentmise.

Pünkösd másodnapján, amely idéntől Mária, az egyház anyja emléknapja a római katolikusoknál, reggel kilenc órától keresztutat jártak a Székely Kálvárián, utána ünnepzáró szentmisét tartanak az Ugron-kápolnánál.

Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS