Szorult helyzetben az erdélyi ifjúság: mély szakadék választja el a tettvágyat a megvalósítástól

Szorult helyzetben az erdélyi ifjúság: mély szakadék választja el a tettvágyat a megvalósítástól

Ifjúságpolitikai kérdéseket vitattak meg az est meghívottjai

Fotó: Farkas Orsolya

Az erdélyi magyar fiatalok gondjairól, munkaerőpiaci helyzetéről, társadalommal kapcsolatos viszonyáról és egyéb, az ifjúság életére kiterjedő problémákról tartott kerekasztal-beszélgetést a Mathias Corvinus Collegium Sepsiszentgyörgyön. A vitaest apropójaként szolgáló kutatásból kiderült: az anyagi nehézségek és elszegényedés képezik a legégetőbb problémát, de a bizonytalanság, céltalanság és a munkanélküliség is egyaránt nyomasztja a rendszerváltás után születetteket.

Farkas Orsolya

2023. december 10., 10:222023. december 10., 10:22

2023. december 10., 10:252023. december 10., 10:25

A december 8-ai rendezvény vitaindító előadásában Sullivan Ferenc, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója ismertette a koronavírus-járvány második hullámának idején végzett rétegzett mintájú reprezentatív közvélemény-kutatás eredményeit. A Veres Valér és Vita Emese szociológusok szerkesztésében nemrég megjelent Változó ifjúság a Kárpát-medence országaiban – Szociológiai tanulmányok a magyar fiatalok két évtizedéről című tanulmánykötet is ezen felmérés eredményein alapszik. A kutatásban 15 és 29 év közötti fiatalok vettek részt Erdélyből, Magyarországról, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból. A kutatás és a kötet apropóján Zsigmond József, a Székelyföldi Közpolitikai Intézet igazgatója, Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Székely Balázs, az Országos Magyar Diákszövetség alelnöke, és Sullivan Ferenc vitatott meg néhány felmerülő aktuális problémakört.

Pozitívan állnak az anyagiakhoz, mégis az elszegényedéstől félnek

A megkérdezett kétezer erdélyi fiatal 70 százaléka közös kasszán él a szülőkkel, de pozitívan élik meg az anyagi helyzetüket.

Több mint felük állítja, hogy beosztással jól kijönnek a pénzből,

és a megkérdezettek csupán egy százaléka vallotta azt, hogy nélkülözés között él. Tanulási hajlandóságuk viszonylag magas, a mintában szereplő fiatalok majdnem fele tanul, négytizedük dolgozik, 8 százalékuk egyiket sem végzi, valamint további két százalék nem válaszolt. Tízből hat fiatal optimista az elhelyezkedését illetően, ugyanakkor 40 százalékukat érintette már a munkanélküliség függetlenül attól, hogy regisztráltak voltak-e vagy sem, de csupán egytizedük aktív munkakereső.

Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere szerint a munkahelyteremtést illetően önkormányzati szinten vállalkozás-stimuláló programok létrehozásával tudnak segíteni a fiataloknak, a vállalkozói kedv azonban alacsony.

Idézet
Azt tapasztalom, hogy a 25-30 éves korosztály a biztosnak hitt állami szféra felé kacsingat, ehhez azonban nagyon sok év tapasztalat szükséges, de nem tudnak szerezni, ha éppen ennek hiánya miatt nem veszik fel az adott munkahelyre

– mondta az alpolgármester. Zsigmond József, a Székelyföldi Közpolitikai Intézet igazgatója szerint az egyik legnagyobb problémát az oktatás alulfinanszírozottsága képezi, de sok esetben a tananyag sem viszi előre a fiatalokat, valamint a pedagógusok felkészültségén is javítani kellene, segíteni őket szakmailag, hiszen a koronavírus okozta online oktatásra való áttéréskor számos hiányosságra fény derült. Székely Balázs, az Országos Magyar Diákszövetség alelnöke a romániai tanügyminiszterek állandó váltakozásának problémájára mutatott rá, amely szintén okát képezi az ingatag oktatási rendszernek, valamint kihangsúlyozta, hogy az ifjúság önkormányzati szintű képviselete is fejlesztésre szorul Erdély-szerte.

Románia vagy Székelyföld?

A felmérés azt mutatta, hogy a relatív többség Erdélyt tartja hazájának, és hogy sokan kötődnek az adott településhez is, ahol születtek. Ezzel szemben mégis többen tartották hazájuknak Romániát, mint Székelyföldet. A biztonságérzetük meglehetősen jó, főképpen az otthonukban és a közvetlen lakókörnyezetükben, de Romániát is biztonságosabbnak látják mint az Európai Unió más országait. A jövőt illetően óvatos optimizmus jellemzi őket, 51 százalékuk határozott vagy javarészt biztos a jövőben, a másik fele pesszimistábban áll hozzá.

A romániai demokráciával csak egyharmaduk elégedett.

Kiderült az is, hogy a román nyelvtudást szükségesnek tartják a hivatalos ügyek intézéséhez, a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez és a továbbtanuláshoz is. 10-ből 9 fiatal vallja azt, hogy tud beszélni románul és ugyanennyien büszkék a magyarságukra.

Idézet
A legnagyobb probléma az, hogy nem találjuk az utunkat

– jelentette ki Székely Balázs, aki szerint nyilvánvaló, hogy az erdélyi magyar fiatalság fele sem beszél folyékonyan románul, nemhogy 90 százaléka. A közös problémák megoldásához szerinte muszáj lennie egy közös narratívának a magyar ifjúság körében ahhoz, hogy érvényesíteni tudják az érdekeiket. Rámutatott, hogy ilyen szempontból a szórványban élő fiatalok előnyösebb helyzetben vannak, hiszen ott a hétköznapokban is használják a román nyelvet, márpedig ennek ismerete a munkaerőpiacon elengedhetetlen. Vargha Fruzsina szerint a magyar identitás egységesítő erő tud lenni, amennyiben arról nem feledkeznek meg a fiatalabb generációk a távolabbról érkező trendek nyomására.

Szeretnének családot, mégsem vállalnak gyereket

A kutatásból kiderült, viszonylag erős házasság- és családpárti attitűd jellemzi a fiatalokat, habár Sullivan Ferenc szerint 20 éves távlatban felére csökkent a házasságban élők aránya, a válaszadók mindössze 13 százaléka kötötte össze életét hivatalosan a párjával. Átlagosan az erdélyi ifjúság 2,3 gyermeket szeretne, ami magasabb a magyarországiakénál, de a kutató hozzátette, hogy

a vágyott gyermekek száma még mindig jelentősen lemarad a ténylegesen megszületett gyerekek számával, és ez a lakhatási feltételekkel, letelepedéssel is kapcsolatban áll.

Vargha Fruzsina kiemelte, hogy Sepsiszentgyörgy élen jár abban, hogy megkönnyítse a fiatalok számára a hazatelepedést, hiszen lakbértámogatást is igényelhetnek, valamint az első otthon kialakításában is segítséget kaphatnak az önkormányzattól. Kihangsúlyozta viszont, hogy az állami szintű családtámogatási programok hiányoznak, ellentétben Magyarországgal Románia lemaradást mutat ebben a tekintetben.

Idézet
Sem a munkaidő, sem a munkahely nem alkalmas arra, hogy fiatalon családalapításban gondolkodjunk

– tette hozzá és kiemelte, hogy a pénzért dolgozni kell, plusz támogatás nélkül pedig a jelenlegi körülmények között nem szívesen vállalnak gyermeket a fiatalok.

korábban írtuk

Negyven telekből huszonkét házhelyre kötöttek szerződést, tizennyolc pedig gazdára vár
Negyven telekből huszonkét házhelyre kötöttek szerződést, tizennyolc pedig gazdára vár

Gazdára vár tizennyolc telek, amelyekre a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által indított Gyere haza programban pályázhatnak a városból elszármazott, de hazavágyó 18 és 35 év közötti fiatalok.

Zsigmond József szerint felkészítés és támogatás szükséges ahhoz, hogy a fiatalok családot merjenek vállalni, a védőnői hálózat kiépítése például segítene ebben a pároknak. „Kell legyen egy ellátórendszer, segítség, hiszen nincs annál rosszabb, amikor az ember magára marad a kérdésekkel, problémákkal és nincs kihez forduljon” – fogalmazott. Székely Balázs állítja, hogy kezdetnek az is elég lenne, ha az önkormányzatok több felelősséget vállalnának a lakhatás kérdésében, ehhez azonban az állam jóval bőkezűbb hozzájárulására lenne szükség.

Még mindig érzékeny a romakérdés

Sullivan Ferenc rámutatott, hogy legalább 100 ezer magyar kötődésű roma él az országban, és bár a felmérésben megkérdezettek csupán 2 százaléka vallotta magát romának, szemmel látható, hogy a valóságban ennél jóval magasabb jelenléttel kell számolni. Arra a kérdésre, hogy mit tehet az erdélyi magyar politikum, hogy a romák munkaerőpiaci és társadalmi jelenléte javuljon, különböző válaszok érkeztek a beszélgetés résztvevőitől.

Székely Balázs szerint a romáknak is lenne lehetőségük dolgozni, csak akarniuk kéne, mert befogadná a munkaerőpiac. Rámutatott, hogy sok cég már most is külföldi munkásokkal dolgozik, egyszerűbbnek bizonyul, mint az országbeli romákat munkára bírni. „Ugyanakkor az összmagyar társadalomban is meg kell változzanak a nézetek. Hiába gondolja az erdélyi elit, hogy a romákat integrálni kell a társadalomba, hogyha a társadalom azt nem akarja” – mutatott rá a fiatalok képviselője.

Zsigmond József azt mondta, hogy ignorálni a romákat a legnagyobb hiba, amit tehetünk. Foglalkozni kell velük, erre pedig Sepsiszentgyörgyön egyre jobb kezdeményezések születnek, a kulcs abban rejlik, hogy a nekik passzoló mértékben kell segíteni őket a fejlődésben és megfelelően kell motiválni.

„Amíg az ösztönzés rosszul van kitalálva, addig nem lesz változás” – tette hozzá az igazgató, aki szerint a jelenlegi segélyrendszer nem buzdítja őket munkára, ezzel szemben ha az állam adókedvezménnyel próbálná meg támogatni a romákat, talán a munkára és ezzel együtt a tanulásra való motiváció is növekedhetne. Vargha Fruzsina hozzátette azt is, hogy a segítség nem elég az integrálódáshoz, kommunikációra is szükség van, méghozzá a lakossági többséggel szemben. A szállások, lakások építésekor előre, személyes módon kellene jelezni a terveket ahhoz, hogy a lakosságban ne erősítsék az ellenszenvet a romákkal szemben.

4 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 16., péntek

Két holttest találtak egy marosvásárhelyi lakásban

A marosvásárhelyi Kárpátok sétánya lakótelep egyik lakásában talált két holttesthez riasztották péntek délután a rendőröket.

Két holttest találtak egy marosvásárhelyi lakásban
2024. február 16., péntek

Holttestet találtak a Poklos-patakban

A marosvásárhelyi Poklos-patakhoz riasztották pénteken este a rendőrséget és a mentőegységeket.

Holttestet találtak a Poklos-patakban
Holttestet találtak a Poklos-patakban
2024. február 16., péntek

Holttestet találtak a Poklos-patakban

2024. február 16., péntek

Még hideg van a forrásvízhez Csíkszeredában

Fagyásveszély miatt zárva tart télen a csíkszeredai központi parkban kialakított forrásház, így a városlakóknak tavaszig várniuk kell, hogy végre, több mint tíz év után, megkóstolhassák a forrásvizet.

Még hideg van a forrásvízhez Csíkszeredában
2024. február 16., péntek

A Csíki Játékszín jövő heti programajánlója

Három előadásra is várja jövő héten a nézőket a Csíki Játékszín.

A Csíki Játékszín jövő heti programajánlója
2024. február 16., péntek

Bővítik a villanyhálózatot a székelyudvarhelyi Csalókán

Harminc háztartásra terjesztik ki a villanyhálózatot a székelyudvarhelyi Csalóka zónában – a megvalósítást fele-fele arányban fizeti az önkormányzat, illetve a szolgáltató.

Bővítik a villanyhálózatot a székelyudvarhelyi Csalókán
2024. február 16., péntek

Ennyi pénzből gazdálkodnak idén Kovászna megye üdülővárosában

Kovászna város önkormányzata idén csaknem 77 millió lejnyi költségvetési bevételre számít, ennek több mint felét a város fejlesztésére, korszerűsítésére fordítanák.

Ennyi pénzből gazdálkodnak idén Kovászna megye üdülővárosában
2024. február 16., péntek

Mikor kapja meg a lemondásokkal előteremtett anyagi segítséget a székelyudvarhelyi gimnázium?

Összesen 1,2 millió lejnyi kormánypénz érkezett a székelyudvarhelyi városkasszába tavaly a Hargita megyei önkormányzatok összefogásának köszönhetően. A pénz azonban mindmáig nem jutott el az iskolához.

Mikor kapja meg a lemondásokkal előteremtett anyagi segítséget a székelyudvarhelyi gimnázium?
2024. február 16., péntek

Giga-adatbázissal és új attrakciókkal lendítenék fel Háromszék turizmusát

Szép szóval igyekszik meggyőzni a turisztikai ágazatban engedélyek nélkül működőket a kifehéredés szükségességéről László Endre, a Kovászna Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter (TDMK) vezetője.

Giga-adatbázissal és új attrakciókkal lendítenék fel Háromszék turizmusát
2024. február 16., péntek

Néhány börtönt a városon kívülre kell költöztetni, köztük a marosvásárhelyit is

A kormány pénteken memorandumot fogadott el bizonyos börtönök áthelyezésére a városokon kívüli területekre – tájékoztatott az igazságügyi minisztérium.

Néhány börtönt a városon kívülre kell költöztetni, köztük a marosvásárhelyit is
2024. február 16., péntek

Igencsak „belemásztak” az előterjesztett büdzsétervezetbe az udvarhelyi tanácsosok

Hosszas huzavona után elfogadta a helyi önkormányzat Székelyudvarhely 170,7 millió lejes költségvetését pénteken, egy soron kívüli ülésen. Mindenki egyetértett abban, hogy nehéz helyzetben van a város.

Igencsak „belemásztak” az előterjesztett büdzsétervezetbe az udvarhelyi tanácsosok
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM