Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

Székelyudvarhelyen mutatták be a csíksomlyói pápai szentmise liturgikus eszközeit

Molnár Melinda 2019. május 24., 15:56

A Székelyudvarhelyi-szombatfalvi Szent György Plébánia közösségi házában, pénteken sajtótájékoztató keretében mutatták be a Ferenc pápa által június elsején Csíksomlyón bemutatandó szentmisén használatos liturgikus eszközöket és a Gyulafehérvári Főegyházmegye első, a történelmi alkalomra elkészült Evangéliáriumát.

Fotó: Veres Nándor

A pápalátogatás liturgikus bizottságának  képviseletében László Attila plébános, míg az Evangéliáriumot kiadó Nemzetstratégiai Kutatóintézet képviseletében Szász Jenő elnök beszélt. Ugyanakkor jelen volt Jánossi Imre zetelaki segédlelkész és Küsmödi Csongor Ignác, a gyakorlati-pasztorális évét Székelyudvarhelyen töltő kispap. Mindketten részt vesznek a csíksomlyói pápai liturgia előkészítésében – az oltár berendezésétől, díszítésétől az áldoztatás megszervezéséig.

László Attila plébános a liturgikus eszközök beszerzésének két legfontosabb szempontját emelte ki:

mutassák meg Isten szépségét és azt az egyszerűséget, amely Ferenc pápát jellemzi.

Fotó: Veres Nándor

Másik céljukként említette, hogy álljon rendelkezésükre megfelelő mennyiségű liturgikus tárgy, amelyeket majd a későbbiekben azzal az örömmel helyeznek oltárra, hogy ezeket használta a Szentatya a csíksomlyói szentmisén.

Az eszközök egy részének támogatója és az Evangéliárium kiadója a Nemzetstratégiai Kutatóintézet volt, ugyanakkor barátok, vállalkozók és a mallersdorfi ferences nővérek is részt vállaltak belőle.

Mint megtudtuk a Gyulafehérvári Főegyházmegyének mostanig nem volt Evangéliáriuma, az egyházi év minden vasár- és ünnepnapi szentmiséjén felolvasandó evangéliumok gyűjteménye.

Fotó: Veres Nándor

Szász Jenő, az NSKI elnöke a székelyudvarhelyi-szombatfalvi Szent György Egyházközség tagjaként vallja: Csíksomlyón megszentelt pillanatoknak lehetünk tanúi, hiszen Szent Péter utóda először látogat főegyházmegyénkbe, jelesül Csíksomlyóra. Az NSKI a nemes ügy, és a főegyházmegye mellé állt.

Az Evagéliárium remekmű, több példány készült belőle; nem jelölik meg, melyiket használja a Szentatya. Szeretnék, ha mindeniket ellátná kézjegyével, és úgy kapná majd meg az érsekség, a püspökségek és az erdélyi ferencesek.

Már a liturgikus eszközök bemutatásának pillanatát is meghatónak érezte az NSKI elnöke – a csíksomlyói szentmisén pedig megszenteltekké válnak.

Fotó: Veres Nándor

László Attila plébánostól megtudtuk: az oltárra helyezendő kereszt székelyudvarhelyi faragó munkája. A kereszt cseresznyefából, a corpus hársfából készült.

A római katolikus szentmise két fő részből áll, az ige és az áldozat liturgiájából – részletezte a liturgikus bizottság tagja. Az igeliturgia csúcspontja az Evangélium felolvasása. Az Evangéliáriumot körmenetben viszik majd az oltárra, és a felolvasást követően áldást ad vele a pápa.

A továbbiakban az áldozat liturgiájának kellékeit mutatta be Lászó Attila plébános.

A pápai oltáron öt kehely lesz, a bíborosok, püspökök áldoznak majd belőlük.

Fotó: Veres Nándor

Az aranyozott kelyhek nodusa, fogantyúja ezüst. Az áldoztató edények, a cibóriumok, paténák is aranyozottak. A csengő kiemelt pillanatot jelez a szentmisén – a kiscsengők köpenyét a tizenkét apostol alakja díszíti.

A szentmise körmenettel indul majd, láthattuk a ministránsok körmeneti gyertyáit, illetve a hét oltárgyertyát – ennyi ég a főpapi szentmiséken az oltáron.

Továbbá bemutatta a liturgikus kézmosásnál használandó kancsót, a vizet felfogó tálkát; a tömjénezőt, tömjéntartót.

Fotó: Veres Nándor

A mallersdorfi ferences nővérek jóvoltából egyszerű és nemes anyagból készültek a szentmise alatt használatos textíliák – a corporálék, a kelyhek alá kerülő kis abroszok; a pallák, azaz kehelytakarók és a kehelytörlő kendők.

A bőrkötéses, míves iniciálékkal ékes Evagéliárium borítójának címerén a kereszt valamint a négy evangélista jelképe látható, hátoldalán pedig Szent Mihály arkangyal, a gyulafehérvári főegyházmegye védőszentje. Az első oldalakon Ferenc pápa illetve a főegyházmegye címere kapott helyet.

László Attila fellapozta az Evangéliáriumot, és a könyvjelzőt a csíksomlyói pápai szentmisén elhangzó evangéliumhoz, az angyali üdvözlethez állította be.

HIRDETÉS

<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS