Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

Megáldották és felavatták a Gordon-hegyi kálváriát

Molnár Melinda 2018. június 10., 14:05
HIRDETÉS

„Elhallgatunk, ha rácsodálkozunk a tájra. Közelebb hozza Istent” – mondta Benedek Sándor c. esperes, székelyszentléleki plébános a Jézus Szíve-kilátó névadójának szombati zarándoklatán. A szentmise előtt a környékbeli papok és hívek első kálváriajárásával avatták fel a Zavaczki Walter Levente szobrászművész által készített keresztutat, melynek stációira Mátyás Károly udvarhelyi főesperes-plébános kért áldást.

Fotó: Veres Nándor

A Gordon-hegyi Jézus Szíve-kilátónál évente egy alkalommal, névadójának ünnepén tartanak zarándoklatot. Az ötödiken valóra vált a bogárfalvi ProTemp Alapítvány létrehozójának, néhai Magyari Árpádnak az óhaja: kálvária köti össze a kilátóhoz vezető utat a 2020-ra felépítendő Makovecz-kápolnával. És íme, állnak a ciheresen és az erdőn áthaladó, járhatóvá tett út mentén a keresztút stációi.

Sokan érzik magukénak azokat a terveket, amelyeket Bogárfalva szülöttei, a szép emlékű Hajdó István atya és Magyari Árpád a szívekbe ültettek egykor. „Minden szépséget nekünk hagytak” – suttogták a megilletődött zarándokok, akik gyalogszerrel vagy különböző járművekkel érkezve már távolabbról is felfedezték a kálvária míves szikladarabjainak tájba illő sorát.

Fotó: Veres Nándor

A keresztút minden állomásának nevesített pártfogója van: a családok mellett nyíregyházi barátaik, a bogárfalvi, a nyikómalomfalvi és a székelyszentléleki közbirtokosságok vállalták az állíttatást és a védnökséget. Kertjeikből kötötték a megállóhelyeken bogárfalvi és szentléleki gyermekek által elhelyezett csokrokat is.

Geréb Ibolya hitoktató irányításával ugyancsak a tizennégy diák olvasta fel a családokért felajánlott keresztúti ájtatosság elmélkedéseit. Felékesített templomi lobogók alatt vonult a keresztalja, a táj visszhangozta Jézus Szíve napjának zarándokénekeit. A szentléleki-bogárfalvi Ave Roza Vegyeskar tagjai Ambrus Ferenc kántor vezényletével előbb az áldó szertatáson, majd a szentmisén is közreműködtek.

Fotó: Veres Nándor

Mátyás Károly főesperes-plébános a környékbeli egyházközségek papjaival mutatta be a szentmisét a kilátó lábánál felállított oltárnál. A nagyszámú zarándok mellett a farkaslaki és környékbeli lovasok az utóbbi évek hagyományait követve hátasaikon vettek részt az ünneplésen.

Szent II. János Pál pápa 2002-ben kezdeményezte, hogy Jézus Szíve ünnepe legyen egyben a papok megszentelődésének világnapja is – kiemelten imádkoztak a búcsús szentmisén a hivatásokért. Benedek Sándor plébános vallja:

Hálásak vagyunk, amiért itt élhetünk. Lélekemelő úton jöttünk a hegyre, a kereszt útján, ahol Jézus legyőzte saját akaratát, hogy az Atya akarata érvényesüljön.

Fotó: Veres Nándor

A zarándoknép megtapasztalta, hogy a nyomdokaiban járás az élet célja. A plébános hálát mondott azoknak, akik megálmodták és formába öntötték az egyes állomásokat, valamint azoknak, akik végigjárták.

A zarándokidő csendet kér, hogy halljuk a szívünk hangját.

Az ünnep szónoka, Jakab Lajos vágási plébános kiemelte, Jézus életének utolsó óráit keresztény szemmel nézve gyönyörű. Az utolsó vacsora örök időkre szóló szeretetajándéka után a vért izzadás órái következtek, majd Jeruzsálemen kívül, a Golgota végén elmondhatta: beteljesedett. A katona által lándzsával megnyitott szíve élő vizek forrásává vált.

Tanuljuk el Jézustól azt a gyengédséget, amellyel a világ felé fordult – a betegekhez, a félénk apostolokhoz, a bénához. Más emberek terhét viselő szívjóságát, de kemény, megváltói céltudatosságát is valljuk magunkénak – tanácsolta a szónok.

Fotó: Veres Nándor

A Gordon-hegyi kilátóról letekinthetünk falvainkra, a városra, és rálátunk hegyeinkre. Ne csupán saját életünket lássuk, hanem családjaink, a kis házak, nemzetünk és az egész világ mai életét is. Jézus példájára felelősségtudatunk terjedjen ki szűkebb környezetünkön túl népünkre, világunkra. Vegyük át Jézus szívének lüktetését, erősítsük közösségünket. Éljük meg a mindennapokban azt az utat, amelyet Jézus bejárt, emeljük fel azt a keresztet, amit vállára vett, és az esések, botlások ellenére is hordozzuk. Törekedjünk arra, hogy hitünket, meggyőződésünket megtartsuk, és adjuk át a következő nemzedéknek. A szónok elmondta:

1915-ben a magyar püspöki kar felajánlotta Magyarországot Jézus Szívének.

Ezt a felajánlást száz évvel később Erdő Péter bíboros megismételte. A homília végén ugyanazt az imádságot olvasta fel Jakab Lajos.

Fotó: Veres Nándor

Végül Benedek Sándor plébános köszönetet mondott a sok áldozatvállalásért, amely lehetővé tette a hegyen való felemelő ünneplést.

A kálvária szabad, az év bármely napján, bejelentkezés nélkül lehet keresztutat végezni.

<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
<span class=• Fotó: Veres Nándor">
Fotó: Veres Nándor
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS