Márton Árpád rendhagyó jubileumi tárlata: 80+1

Márton Árpád rendhagyó jubileumi tárlata: 80+1

A kéz a cselekvés szimbóluma - véli Márton Árpád

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

Márton Árpád festőművész mintegy kétszáz alkotásából nyílt kiállítás október 8-án a Csíki Székely Múzeumban 80+1 címmel. A Mikó-vár öt termében látható tárlat több mint hatvan esztendő munkásságáról nyújt átfogó képet. A jeles alkalomból Márton Árpád – Teremtő kéz címmel jelent meg katalógus. A kiállítást Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is megtisztelte jelenlétével.

Péter Beáta

2021. október 09., 10:222021. október 09., 10:22

2021. október 09., 11:082021. október 09., 11:08

Kivételes ábrázolóerejű művészember, aki a tehetségét mindig közössége érdekébe fejtette ki. Generációkat tanított és nevelt esztétikumra, vizuális kultúrára, művészi ízlésre és tisztességre. Ő az utóbbi fél évszázad erdélyi képzőművészetének egyik megkerülhetetlen, meghatározó személyisége és szereplője – emelte ki Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója a Mikó-vár udvarán népes közönség részvételével tartott megnyitón.

Népes közönség gyűlt össze a Mikó-vár udvarán tartott megnyitóra

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

„Márton Árpád jubileumi tárlatát több mint két évvel ezelőtt kezdtük el tervezni. Aztán sajnálatos körülmények miatt halasztani kényszerültünk, és most itt vagyunk együtt, mindannyian, akik tehetjük, hogy köszöntsük az immár 81 éves Márton Árpádot, Árpi bácsit, Marcit, tanár urat – ki ahogyan szólítja. Nem minden nap adatik meg egy város életében, hogy egyik legnagyobb művésze előtt tisztelegjen, és életművének reprezentatív darabjait egy helyen, egy időben tekinthesse meg. Csíkszereda Megyei Jogú Város vezetése kiemelt rendezvényének tekintette a mait, aktívan részt vállalt a szervezésben, és a Csíkszereda Kiadóhivatal által megjelentette a kiállítás katalógusát.”

Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere úgy fogalmazott, a művészet rengeteget hozzátesz az életünkhöz, sőt, nem túlzás azt mondani, hogy művészet nélkül nincs élet. Csíkszereda pedig a kiváló művészek otthona.

Kiváltságosak vagyunk, hiszen Márton Árpád közöttünk él és alkot. Mindannyian találkozunk vele a város utcáin, különféle eseményeken, és legtöbbünk életében tanárként is megfordult.

Mint elhangzott, Márton Árpád nem csak művészetével és alkotásaival formálta és formálja a mai napig ezt a közösséget, hanem egyrészt oroszlánszerepe volt és van az újabb és újabb alkotói generációk kinevelésében, az azok közötti kapcsolat kialakításában, másrészt a városban felnőtt generációk művészet iránti szeretetét, érdeklődését is éltette hosszú éveken át, és még ma is. „Márton Árpád Csíkszeredában egy külön világot teremtett úgy magának, mint a műkedvelő városlakóknak. Köszönjük szépen!”

Márton Árpád Csíkszeredában egy külön világot teremtett úgy magának, mint a műkedvelő városlakóknak - mutatott rá Korodi Attila polgármester

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese hangsúlyozta, egy művész életében nem csak a létrehozott életmű egésze a fontos, hanem az az odaadás, ahogy a közönségnek, köztük a művésztársaknak meg szeretné mutatni, amit addig megvalósított, azt, hogy meddig jutott a keresésben.

„Nincs vigasztalanabb egy művészettörténész számára, mint amikor egy hagyatékból utólag derül ki a művész valódi értéke, és felbukkannak a jelenkortól politikai vagy más okokból kényszerűen elzárt művek. Márton Árpád esetében szerencsére nincs így. Emberként, tanárként, kiállítóművészként mindig nyitott volt, sohasem fukarkodott tudása, munkái közreadásával, s gyakori tárlatrendezései, akár itt, a Csíki Székely Múzeumban, nyilvánvalóvá tették életművének mára evidenciaként kezelt súlyát.

Bizonyos értelemben rendhagyó bemutatóval szembesülhetünk, hiszen általában a teljes életpályát átfogó retrospektív válogatás, vagy az utolsó évek friss munkáinak prezentációja szokott az egyéni kiállítások alapja lenni.

Itt és most a befejezett kompozíciók mellett olyan, a ládafiából, mappákból ritkán előszedett, esetleg először napvilágra került kisebb rajzokat, vázlatokat is láthatunk, amelyek egy-egy nagyobb ismert kompozíció ötletének első villanásaként jöttek létre.”

Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

Mindannyiunk számára ismerős Márton Árpád művészete, bizonyára őrzünk jónéhány képet emlékezetünkben: A föld fiait, a Vajúdást, a Parasztbánatot, a Maros és Olt című művet, és még hosszan sorolhatnánk. A mostani kiállítás ezt a képet egészen biztosan árnyalni, gazdagítani fogja, hiszen nem egy megszokott, nagy műveket felvonultató válogatást láthatunk, viszont sok különlegességet, érdekességet tartogat a tárlat – húzta alá Túros Eszter művészettörténész, a Csíki Székely Múzeum muzeológusa.

Túros Eszter művészettörténész, a Csíki Székely Múzeum muzeológusa

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

„Nevezhetjük ezt a kiállítást is reprezentatívnak, annak ellenére, hogy tudatosan mellőzi a jól ismert olaj- és temperakompozíciókat. Helyettük nagyon sok grafika, akvarell kap itt helyet, a néhány vonalas feljegyzésektől a közismert műveken visszaköszönő kompozícióvázlatokig vagy a könyvillusztrációkig, a fiatalkori festményektől, az izgalmas kísérletezéseken át a legkedvesebb barátokat, mestereket, illetve személyes történetek is felidéző alkotásokig. Így elevenedhet meg például Nagy Pál, Plugor Sándor, Nagy Imre, Antal Imre, Gaál András, Mérey András vagy Román Viktor alakja – hol explicit módon, hol pedig az adott kép mögött húzódó személyes történetek, vagy az éppen alkalmazott kísérleti technikák, illetve munkamódszerek révén. Így elevenedik meg a szülőfalu, a diákévek, a valamikori sorbaállások vagy éppen a nagy változások emlékei.” Rámutatott, a tárlat több mint hatvan esztendő munkásságáról nyújt átfogó képet, ily módon teszi megközelíthetővé egy kivételes, az erdélyi művészet történetének kétségkívül legnagyobbjai közül való művész világának legrejtettebb lelki zugait, a hétköznapok igáját is energiává formáló alkotó erőteljes motívumait.

Végezetül az ünnepelt művész szólt a jelenlevőkhöz.

Nagyon szépen köszönöm ennek a csekély hatvanvalahány évnek, a Csíkszeredában eltöltött időnek a gyümölcsét, az eredményeit. És főleg azt, hogy ha még egyszer választhatnék, akkor még egyszer Csíkszeredát választanám. Számomra ez egy csodálatos bölcsője volt a képzőművészetnek.

„Ha még egyszer választhatnék, akkor még egyszer Csíkszeredát választanám” – fogalmazott Márton Árpád a megnyitón

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

Márton Árpád elmondta, jelen kiállításnak a gyökere tanárához, Nagy Pálhoz fűződik, hiszen ő biztatta őket mindig a középiskolában, hogy minden ötletüket vázlatozzák fel egy papírra, gyűjtögessék egy cipősdobozba, majd bizonyos idő után vegyék elő ezeket. „Ezt köszönöm, mert ezt végigjátszottam az életemben, és most úgy éreztem, hogy az eddig kiállított dolgok mellett a mappákban felgyűltek ezek a kis jegyzetecskék, és ezt az üzenetet gondoltam, hogy megosztom önökkel úgy, hogy valahogy mégis egy olyan tálalás legyen, egy olyan üzenet, hogy azzal élni lehessen. Persze, rengeteg ötlet van, nagyon adósnak érezem magam, de az idő az pörög: 80+1. És lesz, amire még lesz idő, és lesz, amire már nem.”

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is megtekintette a kiállítást

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

A kiállítás alkalmából Márton Árpád – Teremtő kéz címmel látott napvilágot egy tartalmi és formai tekintetben egyaránt színvonalas kiadvány a Csíkszeredai Kiadóhivatalnál. A kötet felelős kiadója Prigye Kinga, a borítóterv és tipográfia Botár László munkáját dicséri, a reprodukciókat Ádám Gyula készítette, a kivitelezés pedig az Alutus nyomdában történt.

Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

A megjelenéséhez a Hargita Megyei Kulturális Központ is hozzájárult. A kötetet Sarány István szerkesztette. Amint azt a megnyitón ismertette, a művésszel készült interjú és a gazdag grafikai anyag mellett személyes indíttatású, illetve a munkásságának egy-egy szeletét elemző írás is helyet kapott Gaál András, Banner Zoltán, Nagy-Miklós Kund, Szücs György és Zakariás Ágota tollából. A kötet függeléket is tartalmaz, így a művész életútjának rövid bemutatását, kiállításainak, alkotótáborainak jegyzékét, az általa írt és a róla szóló kiadványok és írások bibliográfiáját, illetve rövid, életrajzi adatokkal kiegészített névmutatót is.

Sógor Enikő alpolgármester és Korodi Attila polgármester

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

A megnyitón Dánél Kunigunda és Kis Lehel Sándor, a Nagy István Művészeti középiskola diákja és tanára is közreműködött. A kiállítás november 28-áig látogatható, hétfő kivételével naponta 9 és 17 óra között

Márton Árpád műveinek üzenete van: egy korról, a hitről, a hozzáállásról

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

Márton Árpád dedikál

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

Fotó: Gegő Imre/Csíki Székely Múzeum

1 hozzászólás
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 99. szám
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 99. szám

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 22., kedd

Amikor a rossz jegy is előrelépés lenne: legalább jelen van a diák

Az első félévben a Kovászna megyei diákok 5,7 százalékát, 1407 tanulót nem tudtak lezárni, mert a hiányzások miatt nem volt elég jegyük. Tavaly több száz diák azért bukott osztályismétlőre, mert alig voltak iskolában. A lemorzsolódáson javítanának.

Amikor a rossz jegy is előrelépés lenne: legalább jelen van a diák
2022. március 22., kedd

Medencébe szerelhető mobil liftre, kutyás terápiára és elsősegélynyújtó eszközökre gyűjtenek

Tizedik adományozói körét szervezi meg Marosvásárhelyen a Marosszéki Közösségi Alapítvány március 30-án. Ez alkalommal három civil szervezet projektjét támogatják és kezdeményeznek gyűjtést azok megvalósítása érdekében.

Medencébe szerelhető mobil liftre, kutyás terápiára és elsősegélynyújtó eszközökre gyűjtenek
2022. március 22., kedd

Itt a tíz nyertes ötlet a marosvásárhelyiektől

Nyilvánosságra hozták azt a tíz nyertes lakossági ötletet, amelyet már idén megvalósít a marosvásárhelyi városháza. Az első alkalommal megszervezett részvételi költségvetés első szakasza nagy népszerűségnek örvendett.

Itt a tíz nyertes ötlet a marosvásárhelyiektől
2022. március 22., kedd

Lelőttek egy kutyát, ez lett az orvvadászok veszte

Egy lelőtt kutya lett a veszte két orvvadásznak a Maros megyei Fehéregyházán. A rendőrség ugyanis a kutya gazdájának értesítésére szállt ki a helyszínre és azonosította a törvényszegő vadászokat.

Lelőttek egy kutyát, ez lett az orvvadászok veszte
2022. március 22., kedd

Ismét ég a Rez-tető

Újból ég a száraz növényzet a Székelyudvarhely kadicsfalvi határában álló Rez-tetőn, ezúttal is a domboldal erdős részén csaptak fel a lángok.

Ismét ég a Rez-tető
Ismét ég a Rez-tető
2022. március 22., kedd

Ismét ég a Rez-tető

2022. március 22., kedd

Elképzeléseit ismertette Hargita megye frissen kinevezett prefektusa

Jusson lélegzethez a Hargita megyei kormányhivatal, a munkája legyen könnyebb és hatékonyabb – ez a rövid távú cél, amit kitűzött magának Petres Sándor, a megye frissen kinevezett prefektusa. 

Elképzeléseit ismertette Hargita megye frissen kinevezett prefektusa
2022. március 22., kedd

Az egekbe szökött a gabona ára, bizonytalanok a termelők

Az elmúlt néhány hónapban negyven, tavaly ősz óta pedig csaknem száz százalékkal emelkedett a gabona ára. Kedden reggel kilátogattunk a székelyudvarhelyi barompiacra, hogy felmérjük a gabonapiacot.

Az egekbe szökött a gabona ára, bizonytalanok a termelők
2022. március 22., kedd

Részvételre buzdít az EMNT, fogadják és várják a levélszavazatokat

Hosszabbított nyitvatartással fogadják az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács demokráciaközpontjai a levélszavazatokat április 2-áig, az erdélyi politikai szervezet ugyanis felvállalta, hogy eljuttatja a levélborítékokat a magyarországi külképviseletekre.

Részvételre buzdít az EMNT, fogadják és várják a levélszavazatokat
2022. március 22., kedd

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része

Egy hete kezdődött el a népszámlálás önkitöltős szakasza, szombatig csaknem hatszázezren éltek is ezzel az online lehetőséggel. Az elmúlt hét tapasztalatai azonban rámutattak a rendszer buktatóira is.

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része
2022. március 22., kedd

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra

Befejezte a kivitelező a rábízott építkezést, így már csak kisebb, az önkormányzatra háruló munkálatok vannak hátra, a közel háromszáz háztartást érintő zeteváraljai szennyvízhálózat üzemképességének eléréséhez.

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM