Ma és holnap a halottainkra emlékezünk

Ma és holnap a halottainkra emlékezünk

Fotó: Pinti Attila

A 4. században még a pünkösd utáni első vasárnap ünnepelte az egyház (a görögkeleti ma is akkor tartja) azokat a szenteket, akik saját nevükön nem szerepelnek a naptárban, egyszerűen csak a mindenszentek gyűjtőfogalom alá vonva össze őket, majd csak IV. Gergely pápa (827–844) tette át november 1-jére. Mivel később fokozatosan a közvetlenül utána következő, a liturgiába 998-ban bevezetett, de csak a 14. század elejétől általánossá váló halottak napja vigíliájává vált, a két naphoz fűződő népi hagyományokból mi is egyszerre szemlézünk.

Kocsis Károly

2023. november 01., 08:002023. november 01., 08:00

2023. november 01., 08:022023. november 01., 08:02

Mindjárt az elején szögezzük le, hogy

mindenszentek ünnepének, illetve a halottak napjának nem sok köze van a horrorjelmezekbe bújt, csokikéregető gyermekcsapatok zsivajától hangos, főként az angolszász népek körében divatos, manapság sokkal inkább idétlenkedésről, mintsem vallásihagyomány-őrzésről szóló Halloweenhez.

A gyökereit tekintve annyi összefüggés azért fellelhető, hogy a halottak november eleji kultuszát már az új évet november 1-jén köszöntő kelták is művelték, és a Szent Péter trónján Kr. u. 590 és 604 között ülő I. Gergely pápa arra ösztökélte a Brit-szigetekre téríteni készülő papjait, hogy próbálják majd adaptálni az ottani vallási szokásokat, és a templomaikat se romboltassák le, hanem inkább alakítsák át Krisztushoz méltóvá.

korábban írtuk

Halottak napja: hiedelmek, szólások, mondások – ha kialszik az élet tüze
Halottak napja: hiedelmek, szólások, mondások – ha kialszik az élet tüze

Noha értjük, ritkán vesszük a szánkra azokat a kegyeleti szófordulatokat, rokon értelmű kifejezéseket, amelyeket eleink az életvesztésre használtak. Álszemérem vagy az elmúlást övező tabusítás eredménye, hogy ha valaki elköltözik a másvilágra annyit mondunk: meghalt, elhunyt.

A kelta hatás erősödésével aztán így került be – meglehetően átalakítva – az egyházi ünnepek sorába. A magyar reformátusok csak a 19. századtól kezdve kezdték magukévá tenni az elhunytakra való emlékezés szokását, ami igen nagy előrelépés ahhoz képest, hogy Kálvin János még a sírok megjelölését is helytelenítette.

Ha ma süt nap, sok hóra számíthatunk

Mával belépünk az ősz utolsó havába, amely a régi kalendáriumokban Szent András nevét viseli. A meteorológiai előrejelzések ugyan esős napokat ígérnek, van esély arra, hogy Szent Márton nyara, ahogy például Sóváradon és Korondon nevezik a november közepi, vagy a vénasszonyok nyara, Erzsébetek napsütése, ahogy Parajdon hívják a Márton napja és Erzsébet napja közötti napsütéses hetet, örömet okozzon a szegény embereknek. Elsősorban ugyanis ők hálálkodnak, ha még nem kell begyújtani a kályhába.

És novemberben bármilyen idő lehet: 1610-ben például másodszor érett abban az évben cseresznye, 1963-ban pedig a hegyekben kinyíltak az ibolyák; 1610-ben viszont „nagy hó esett, és utána elviselhetetlen hideg volt, amilyen csak januárban és februárban szokott lenni”, míg 1636-ban „ebben a hónapban általában Erdélyben és Magyarországon nagy árvizek és vízáradások voltak, a vizek mellett fekvő épületekben, valamint az állatokban nagy károkat tettek.”

Bölcs eleink ezért már mindenszentek napján igyekeztek kideríteni a várható időjárást. A dálnokiak úgy tartották, az ekkor levágott cseresznyeág megmutatja a téli csapadék mennyiségét: ha nedves, sok hóra lehet számítani. Portik Irén néprajzkutatói nagyszülei ennek a rigmusos változatát is ismerték:

Mindenszentek napján

Vágj egy cserfaágat,

Ha száraz bele van,

Kemény telet várhatsz,

Ha nedves a bele,

A tél is nedves lesz.

Derűs Mindszent napja

Erős havat jelez,

De ha borús e nap,

Vagy bő eső esik,

Gyenge telet jósol,

Gyenge termés lesz itt.

Ugyancsak a régiek hite szerint

a halottak hetében nem szabad mosni, mert az ekkor mosott ruhák vagy kifényesednek, vagy megsárgulnak. Meszelni sem lehet, mert az egerek könnyen ellephetik a házat, és fokhagymát is hiába ültetne a gazdasszony, mert úgyis megromlana.

A káposztasavanyítást sehol Székelyföldön nem volt ajánlatos ezen a héten elkezdeni, csak előtte vagy utána, mert a közhiedelem szerint másként meglágyul a hordóban. Vadasdon ezt még azzal egészítik ki, hogy ilyenkor búzát sem vetnek, mert üszkös lesz, és gyereket nem csinálnak, mert az meghal.

Ezer reszkető gyertyavilág fénye

Mivel az archaikus felfogás szerint a nap alkonyattól másik alkonyatig tart, mindenszentek napjának estéje gyakorlatilag a halottak estéjévé vált, akiknek emlékezetére egy, esetleg két óra hosszáig szóltak a harangok.

Amúgy az egyház sem tiltotta, és nem tiltja ma sem, hogy már mindenszentekkor a halottainkra emlékezzünk.

A Gyimesekben is már „november 1-én délután megkezdődik a világítás a temetőben. Ez alkalomra, bárhol lakjanak az elszármazottak, hazajönnek krizantémokkal, gyertyát gyújtanak hozzátartozóik sírjánál, és addig időznek, imádkoznak ott, amíg leég a gyertya. Gyönyörű látvány ilyenkor, úgy szürkületben a dombon lévő temető: ezer reszkető gyertyavilág fénye látszik el kilométerekre. Vannak, akik ilyen alkalommal is kínálkodnak, főleg másnap szokás volt a szomszéd gyermekeknek és a szegényeknek halottas cipót adni” – olvashatjuk Tankó Gyulánál.

Akinek a sírjára nem kerül virág és gyertya, annak hozzátartozóit megrovásban részesíti a közösség.

A temetőbe kimenni már nem tudó idősebbek az otthonuk két ablakában gyújtanak meg két szál gyertyát, és imádkoznak az elköltözöttek lelkéért.

Alamizsna a szegényeknek

A bukovinai Andrásfalván is már mindenszentek délutánján ünnepélyes körmenet indult a temetőbe a pap vezetésével. A temető mind a négy sarkában közösen imádkoztak, könyörögtek az ősökért, a falu halottjaiért. Mindvégig együtt maradtak, az egyes sírokat külön nem látogatták meg, a kezükben gyertyát tartva térték vissza a templomba. „Szokás volt gyertyákat is osztogatni egymás között, hogy este és a halottak hetének estéin otthon kölcsönösen imádkozzanak mellette egymás halottjaiért. Halottak napján a templomba cipót vittek, és a szegények között osztották szét” – írja Bálint Sándor.

Csíkdelnén, Gyergyócsomafalván, Futásfalván is egész kemencére való cipót sütöttek, amelyet Isten lepényének, vagy halottak lepényének neveztek, és még melegen kiosztották a templom előtt álldogáló szegényeknek, hogy azok ennek fejében a család elhalt tagjaiért imádkoznak.

Úgy tartották, hogy a halott ilyenkor elmegy hozzátartozói kapujához, és ha a szegénynek nem adnak alamizsnát, sírva távozik. Néhol annyi cipót sütöttek, ahány halottja volt a családnak.

Egyes moldvai csángómagyar falvakban megemlékező torokat tartanak még ma is halottak napján, a reggeli vagy az esti mise után, amelyre a templom előtt hívják meg a vendégeket. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak (a magyarfalusik szerint a templomban miséznek), ezért számukra is megterítenek, vagy az üdvösségükre szánt alamizsnát a temetőbe viszik, és a szegények között szétosztják. „Amikor nem adnak pománába, akkor jönnek haza éjjel, s lopnak a halottak” – mondta Iancu Laurának az egyik adatközlője. „Meg kell mond a nevét a hótnak, mert sokan vannak, s ha nem mondod meg, akkor nem menen bé neki (ti. nem neki számoltatják fel)” – tette hozzá a másik. Magyarán: ha adományozás közben nem nevezik nevén a halottat, a jócselekedet kárba vész…

Liberázás Székelyvarságon

Mivel a területileg nagy kiterjedésű Székelyvarságon két temetőt használtak, „mindenszentek napján a templomban mondta el a pap a halottakra emlékező nagymisét, és utána a központi temető sírjainál végzett liberákat. Másnap, halottak napján a sólyomkői temetőben misézett szabadtéren, és a sólyomkői temető sírjait szentelte meg” – idézi fel Bárth János.

Egy ilyen libera nagyjából három percet vesz igénybe, tehát a papnak igencsak igyekeznie kell, ha minden „megrendelést” teljesíteni szeretne. 1999-ben 110 liberát mondott el a plébános a sólyomkői temetőben, 2005-ben pedig 144-et a központi temetőben.

A faluban egyébként a temetőbeli világítás szokása csak a 20. század utolsó negyedében terjedt el, azelőtt mindenki otthon gyújtott gyertyát halottai lelki üdvéért, néhol rózsafűzért is mondogattak melléje

a sötét szobában az ablak felé fordulva ülő vagy térdepelő családtagok.

„A Mindenszentek-napi nagymise után a pap a mise résztvevőivel kivonult a temetőben álló főkereszthez, és ott közös megemlékező szertartást tartott a halottak üdvösségéért. A szertartás befejeztével az emberek szétszéledtek a temetőben. Hozzátartozóik sírjához álltak. Várták a sírokat szentelő pap érkezését. Közben beszélgettek, emlékeztek, imádkoztak.

A pap a kántorral elindult a temető sírjai között, hogy elmondja, elvégezze az előzőleg megrendelt és kifizetett sírmegáldásokat, sírszenteléseket, liberákat. A varsági székelyek, falusi székely társaikhoz hasonlóan, a XX. század második felében magyar szövegkörnyezetben magyar szóként használták a latin libera kifejezést. Szójárásuk szerint például egy, két, öt liberát rendeltek a papnál, liberára mentek a temetőbe, liberát mondott a pap a hozzátartozójuk sírjánál stb. (…)

A libera szó minden bizonnyal a gyászszertartások „Libera me Domine de morte aeterna...” (Szabadíts meg engem, Uram az örök haláltól...) kezdősorú latin liturgikus énekéből került át, szállt alá a fentebb említett jelentésbe, a temetőbeli papi sírmegáldó ténykedés magyar jelölése. (…)

Előrelátó sólyomkői férfiak egy-egy üveg pálinkát vittek magukkal a temetőbe a távolból jött rokonok kedvéért. A találkozás örömére és a holtak emlékezetére, békés nyugodalmára, nem utolsó sorban pedig a novemberi hideg ellen a kisebb férfi csoporttusolások résztvevői időnként lehajtottak egy-két pohárkával a Varságon főzött vagy az Oroszhegyről beszerzett pálinkából.

Bárth János: Jézus dicsértessék! (Kecskemét, 2006)


Töklámpás a szomszéd ablakában

Vadasdon az őszi fagyoktól védett, takargatott krizantémokat november 1-jén délután vagy este viszik ki a temetőbe, ahol gyertyákat gyújtanak. Igaz, ez utóbbi szokás itt is csak a múlt század 20-as éveitől vált divattá, „amikor egy Cinó Farkas Domokosné Lujza nevű jövevény cigányasszony a zsellérháza ablakában gyújtott gyertyát elhunyt hozzátartozója emlékére” – tudjuk meg Székely Ferenctől.

Sóvidéken a november 1-jét megelőző hetet nevezték halottak hetének – közli Barabási László. A temetőbeli világítás itt is csak a katolikusoknál volt szokás a múlt század elején, a reformátusok később vették át, a vegyes lakosú falvakban az első világháború után kezdték el, Siklódon a halottak napját is csak az 50-es évektől kezdték el tartani.

Régebb töklámpásokat is készítettek november 1-je környékén, az emberarcúra formázott, kivájt tökbe mécsest vagy gyertyát helyzetek. Ezeket egyes falvakban kivitték a temetőbe, de Siklódon inkább egymás ablakába tették a szomszédok, alaposan megrémisztve vele a gyanútlan asszonyokat és gyerekeket.

Ozsdolán is a mindenszentek, illetve halottak napja a legfontosabb közösségi emlékünnep március 15-e mellett, mindkét délután közös szentmisét tartanak az elhunytakért. „A családok közösen kisétálnak a temetőbe, megtisztogatják és felvirágozzák a sírokat. A gyertyák apró, lobogó fénye különleges éjszakai hangulatot kölcsönöz a meredek hegyoldalnak. Otthon is mindenki saját halottaira emlékezik. Van, aki előveszi a régi fényképeket, gyertyát gyújt, és imádkozik szeretteiért” – fogalmaz Gyöngyössy Orsolya.

Nos, ami gyertyát és a régi fényképeket illeti, ezt bármelyikünk bevállalhatja az előttünk álló két nap egyikén, ha nem áll módjában vagy nincs hozzá kedve kisétálni a temetőbe. Ennyit mindenképp megérdemelnek a földi létből eltávozott családtagjaink.

Galéria

Csíkmindszenten a múlt szombaton tartották a búcsút

Fotó: Pinti Attila

Székelyföldön Csíkmindszenten, Csíktaplocán, Hatolykán, Gyergyószárhegyen, Kászonújfaluban (régi templom) és Nagyernyén mindenszentek a templom titulusa.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 17., szombat

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön

Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk szombaton a háromszéki tűzoltóknak. Sepsiszentgyörgyön egy tűzhelyen felejtett serpenyő, Bodzafordulón egy kazán miatt lobbantak fel a lángok – számolt be a Kovászna megyei tűzoltóság.

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön
2024. február 17., szombat

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során

Az elmúlt 24 órában összesen 822 gépjárművezetői jogosítványt vontak be a közlekedési rendőrök, 333-at gyorshajtásért, 51-et alkohol és 13-at kábítószer befolyása alatt történő vezetéséért.

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során
2024. február 17., szombat

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé

Két huszonéves fiatal ellen indulhat büntetőeljárás, ugyanis egyiküket tiltott szer használatának gyanújával, másikukat ittas vezetés közben kapta el a marosvásárhelyi rendőrség szombatra virradóra. Mellettük még további 25 sofőrt bírságoltak meg.

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé
2024. február 17., szombat

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi

Egy marosvásárhelyi lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, akik a lángok megfékezése után egy 84 éves férfi elszenesedett holttestét találták meg a lakásban szombat délben – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi
2024. február 17., szombat

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön

Ragyogó napsütéses időben és jó hóviszonyok között rendezték meg szombaton Hargitafürdőn a 11. Konzul Kupa amatőr síversenyt. A vetélkedőn sífutásban és műlesiklásban mérte össze tudását több száz székelyföldi sportoló.

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön
2024. február 17., szombat

Világháborús lövedéket találtak Salamáson

A második világháborúból származó lövedéket fedezett fel egy ember Orotva-patakában szombat reggel a Hargita megyei Salamáson. A Hargita megyei tűzszerészek a helyszínre vonultak, és elszállították a lövedéket későbbi megsemmisítés céljából.

Világháborús lövedéket találtak Salamáson
2024. február 17., szombat

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat

A mindennapi élet leglényegesebb kérdései merültek fel az uzoni falugyűlésen, ahol a polgármester minden felvetésre választ adott, noha nem minden esetben tudott megnyugtató megoldást ígérni.

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat
2024. február 17., szombat

Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban

Az Argylle: A szuperkém és a még mindig futó A méhész mellett olyan új filmek érkeztek a mozikínálatba, mint a Bob Marley életéről készült Bob Marley: One Love, de a Sonynál készült Madame Web is „behálózza” a vásznakat.

Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban
2024. február 16., péntek

Két holttestet találtak egy marosvásárhelyi lakásban

A marosvásárhelyi Kárpátok sétánya lakótelep egyik lakásában talált két holttesthez riasztották péntek délután a rendőröket.

Két holttestet találtak egy marosvásárhelyi lakásban
2024. február 16., péntek

Holttestet találtak a Poklos-patakban

A marosvásárhelyi Poklos-patakhoz riasztották pénteken este a rendőrséget és a mentőegységeket.

Holttestet találtak a Poklos-patakban
Holttestet találtak a Poklos-patakban
2024. február 16., péntek

Holttestet találtak a Poklos-patakban

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM