Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

Ezrek adtak hálát a Csíksomlyóról hazatérő udvarhelyi keresztaljával

Molnár Melinda 2019. június 09., 22:10
HIRDETÉS

„Aki kételkedik az emberek jóságában, jöjjön el zarándokolni és megtapasztalhatja, mennyi jóság, segítőkészség, önzetlenség van az emberekben!” – mondta a hazatérő gyalogos zarándokok fogadásán Tamás Barna, a Kis Szent Teréz Egyházközség plébánosa pünkösdvasárnap este. A hálaadó szentmisére olyan sokan érkeztek, hogy szűkösnek bizonyult a Rákóczi Sportcentrum.

Fotó: Barabás Ákos

Háromszázhatvanan tették meg oda-vissza gyalogosan a zarándokutat Székelyudvarhelytől Csíksomlyóig, köztük a magyarországi Regnum Marianum közösség hetvenfős csoportja – mondta el Tamás Huba, főegyházmegyei ministránslelkész. A keresztaljához az Anyaország, Felvidék és Udvarhelyszék több településéről csatlakoztak.

HIRDETÉS

A hazatérő keresztalját Udvarhely bejáratánál az útra indító egyházközségek papjai és a város elöljárói fogadták pünkösdvasárnap délután.

Csengők szava, ősi búcsús énekek és Szentlélek-váró dallamok lengték be a város utcáit.

A zarándoklobogókat hálaimával hajtották meg a Kis Szent Teréz-plébániatemplom előtt, ahonnan három nappal azelőtt áldással indultak. A Rákóczi Sportcentrumban a hazatérők szerettei virággal és örömkönnyekkel fogadták őket. Együtt énekelték el a régi székely himnuszt, a hazatérő csíksomlyói zarándokok mindenkori hálaénekét, majd Tamás Barna plébános áldáskérelme után felcsendült a magyar himnusz.

Aztán az év legünnepélyesebb ifjúsági szentmiséjén közös imádsággal fordultak Istenhez az egyház születésnapján. Pünkösd ünnepén paptestvéreivel együtt mutatta be a szentmiseáldozatot László Attila, székelyudvarhelyi-szombatfalvi plébánosa köszöntötte a Kárpát-medence sok szegletéből összesereglett különböző felekezetű híveket.

Az ünnep meghívott szónoka, Kiss Csaba solymári plébános a Szentlélek kiáradásának liturgikus ünnepén megilletődve mondott köszönetet, hogy ennyi zarándok előtt szólhat. Emlékeztetett, hogy Jézus mennybemenetele előtt Jeruzsálembe küldte apostolait, oda, ahol előtte kudarcok érték. Együtt tértek vissza, azzal az élménnyel, hogy együtt voltak Jézussal.

Fotó: Barabás Ákos

Hasonlóképpen a csíksomlyói Nyeregből is visszaküld Jézus a mindennapok helyszíneire. Az ünnep szónoka pünkösd egyik fontos üzeneteként hangsúlyozta: egységben lenni az Úr Jézus körül. A másik: tanúságot tenni Jézusról. A pünkösd további üzenete, büszkének lenni egymásra és örülni egymásnak. Így tudjuk egymást támogatni – hitben, vallásban, nemzetségben. A Szentlélek mutatja nekünk a helyes irányt, amelyen haladnunk kell. Tudjunk embert látni egymásban, azt az isteni képmást; segíteni, amikor tenni kell és a segítséget elfogadni. Egyedül nem, csak közösségben lehetünk Krisztus-hordozók, -hirdetők. Amint a keresztaljában mindenkinek megvan a saját szerepe, ugyanúgy épül fel keresztény világunk. Szervezetten, imádságban. így kell keresztényként élnünk. Egymásra vagyunk utalva. Akarjunk egymással közösségben, tanúságtevőn élni – tanácsolta a szónok.

Tamás Barna plébános elsősorban Istennek mondott köszönetet a zarándoklatért.

Pénteken négyszázhatvanan indultak Udvarhelyről, Lenkúthoz több mint ötszázan érkeztek meg. Szombat reggel a Hármaskereszttől vezérzászló alatt hétszáznegyvenen indultak Csíksomlyóra.

A köszönet szólt a jelenlétért, a zarándokmagatartásért; a sokféle munkacsoport együttműködéséért, akik a zavartalan lebonyolításért dolgoztak és azokért a jótevőkért, akik vendégül látták, vagy útközben megkínálták a zarándokokat. „Jó köztetek papnak lenni – veletek és értetek. Ma mi, papok is megújítjuk elköteleződésünket Isten iránt és a közösség iránt” – mondta a Hivatások évének kiemelt alkalmán a plébános.

Fotó: Barabás Ákos

Hagyománya van Székelyudvarhelyen, hogy a gyalogos zarándoklat hálaadásán köszönik meg a Hálaluja ének- és zenecsoportnak az évi szolgálatát, ugyanakkor áldással köszönnek el azoktól az egyházközségi csoportokhoz tartozó fiataloktól, akik befejezik középiskolai tanulmányaikat Udvarhelyen. Ároni áldással és véget érni nem akaró közös énekléssel zárult a zarándoklat hálaadó szentmiséje.

Pünkösd másodnapján, Mária, az egyház anyja emléknapján, reggel kilenc órától keresztutat jártak a Székely Kálvárián, utána ünnepzáró szentmisére került sor az Ugron-kápolnánál.

<span class=• Fotó: Barabás Ákos">
Fotó: Barabás Ákos
<span class=• Fotó: Barabás Ákos">
Fotó: Barabás Ákos
<span class=• Fotó: Barabás Ákos">
Fotó: Barabás Ákos
<span class=• Fotó: Barabás Ákos">
Fotó: Barabás Ákos
<span class=• Fotó: Barabás Ákos">
Fotó: Barabás Ákos
<span class=• Fotó: Barabás Ákos">
Fotó: Barabás Ákos
<span class=• Fotó: Barabás Ákos">
Fotó: Barabás Ákos
<span class=• Fotó: Barabás Ákos">
Fotó: Barabás Ákos
<span class=• Fotó: Barabás Ákos">
Fotó: Barabás Ákos
<span class=• Fotó: Barabás Ákos">
Fotó: Barabás Ákos
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS