HIRDETÉS

Elindult az Orbán Balázs-emlékszekértúra

Molnár Melinda 2018. július 09., 19:23
HIRDETÉS

Immár tizenkettedik alkalommal indultak hon- és önismereti útra az Orbán Balázs-emlékszekértúra résztvevői. A csehétfalvi unitárius templomban vasárnap tartott istentiszteleten együtt emlékeztek meg a szekértúrára érkező anyaországiak, a helybéliek és a hazalátogatók a tordai országgyűlésen kihirdetett vallásszabadság 450. évfordulójáról.

A szekértúra idei emlékszalagját az egyházalapítás 450. évfordulójának kopjafájára helyezték Fotó: Veres Nándor

A kettős ünnep egyként szól a múltnak, a jelennek és a jövőnek – nyomatékosította Lőrinczi Lajos csehétfalvi lelkész, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör esperese.

A templomban kiállították azt a négy pannót, amelyet a helybéli Hagyományos Székely Jövő Központban készített a hetven táborozó gyermek. Csokorba szedték az unitárius egyház alapítóit, jótevőit, álmodóit és harcosait. Azt is megtudtuk, hogy a gyermektábor résztvevői

időkapszulát helyeztek el a templomkereti kopjafáknál, amit az unitárius egyház 500. évfordulóján ásnak majd ki.

A nagy elődök szellemiségéhez csatlakozva, a kihalás szélén álló faluba új reményt vitt tucatnyi éve a barátságokba gyökerező Orbán Balázs-emlékszekértúra. A közösen életre hívott falumentő programjuk, amely Csehétfalván teljes megújulást eredményezett, annak példája, hogy miként kell álmodni és lépésenként meg is valósítani az elképzeléseket. Létrejött a Hagyományos Székely Jövő Központ és szerdán másik nagy álmuk is megvalósul:

elindítják a Csehétfalvi Népfőiskolát.

Fotó: Veres Nándor

Idén a tordai országgyűlés vallásügyi határozatának szellemében zajlik a csillagtúrás szekeres zarándoklat, amelynek első, jelképes célállomása Bözödújfalu. Aztán az ősi Firtostól indulva Nyikó menti unitárius, református és katolikus közösségeket keresnek fel, akik Istennel és embertársaikkal jó viszonyt ápolva nemzetünk megmaradását szolgálják.

Orbán Balázs nyomdokain

A nagy és személytelen főutak helyett a kis falvainkat összekötő szekérutakon, erdei és mezei ösvényeken haladnak. Ellátogatnak a Jézus Szíve-kilátóhoz, valamint Orbán Balázs szülőfalujába, Székelylengyelfalvára is. Az elfogadás, megértés, szeretet és a szülőföldön való megmaradás üzenetét hordozzák, hirdetve, hogy büszkék az ezeréves magyar kereszténységre, és hogy „a jövő négyszázötven éve” velünk kezdődik. A Királyok könyvéből vett igei üzenet alapján arra buzdította a gyülekezet, hogy lássuk a jelen veszélyeit, de a lehetőségeit is, és legyünk méltók elődeinkhez!

Fotó: Veres Nándor

Az istentisztelet után a helybéli fiatalok mutattak be énekes-verses műsort. A költeményeket Kányádi Sándor életművéből választották, így tisztelegve emléke előtt.

HIRDETÉS

Az Ezer Nemzetség Ivókupa Baráti Társaság (ENI) megbízott elnöke és a szekértúra vezetője, Fazekas Özséb elmondta: várakozással teli szívvel érkeztek haza, hiszen 2016-tól az ENI minden tagja tiszteletbeli csehétfalvi. Hálás a Jóistennek, a helybélieknek és mindazoknak, akiknek a tettei nyomán – minden nehézség ellenére – megjelent a faluban a reménység. Ez az alapja, hogy építkező, erősödő közösség lehessenek. Épül, szépül, gyarapodik a falu. Legyenek biztosak a dolgukban, és legyen meg az az egymás közötti szeretetkapocs, amely biztonságot nyújt ebben a viharfelhős világban, ahol vészcsengők szólnak. „Szedjük össze magunkat, álljunk egymás mellé, és tegyük közösbe értékeinket – buzdított Fazekas Özséb.

Fotó: Veres Nándor

A helybéli születésű, Sepsiszentgyörgyön élő fafaragó, Balázs Antal készítette azt a kopjafát, amelyet a jubileumi év hajnalán, szilveszterkor helyeztek el a templomban. Hogy összekapcsolják a szekértúra és a 450. évforduló üzeneteit, nem a tizenkét éve használt vándorbotra, hanem a kopjafára helyezték el az idei első állomás, a csehétfalvi emlékszalagját. László Attila énekvezér gitáros énekeivel és a Himnusz eléneklésével indult a falu- és környékbéli közösségerősítő programokra a gyülekezet.

Csehétfalvi Népfőiskola

A helybéli kultúrházban július 11-én délelőtt tíz órától megnyitják a Csehétfalvi Népfőiskolát. Grezsa István Nemzetpolitika a Kárpát-medencében címmel tart előadást, Grezsa Ferenc a vallásnak az egészség megőrzésében játszott szerepéről beszél, majd Fazekas Özséb a népbetegségek témakörből a tuberkulózist ismerteti. Utána Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színhát társulatának tagja Dsida-összeállítást mutat be.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS