Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

Egy helyett két jezsuita végzett szolgálatot a székelyudvarhelyi búcsún

Molnár Melinda 2019. december 06., 22:07
HIRDETÉS

A Szent Miklós-hegyi templombúcsú az advent egyik legkiemelkedőbb ünnepe Székelyudvarhelyen. Idén a város szülöttét, András Attilát, a Magyar Jezsuita Rendtartomány ökonómusát hívták szónoknak. Átmeneti betegsége miatt két rendtársa érkezett az egykori jezsuita templom és rendház névadójának ünnepére.

Fotó: Veres Nándor

Az udvarhelyi katolikusok anyatemploma Szent Miklós-napi búcsújának jellegzetessége, hogy ilyenkor a kerület papjai, a nyugdíjas atyák, ferences szerzetesek együtt mutatják be a legszentebb áldozatot, és a helyi közösséggel valamint a zarándokokkal a városért, népünkért is imádkoznak. Idén kiemelten azért is, hogy irgalmas, együttérző legyen a szívünk, legyünk az önzetlen szeretet tanúságtevői és bánjunk jóságosan, nagyvonalúan egymással.

Beszédében Tamás Barna emlékeztetett a nap szentjének életére, amelyet főleg legendákból ismerünk, ám akad néhány tényszerűség is, köztük, hogy Miklós püspök részt vett a niceai zsinaton. Azt is kiemelte, hogy

az ajándékozó szent alakja erőteljesen benne maradt a legendákban, élete pedig életünkben akar folytatódni.

A jóságos püspök akkor „dobott be egy segítséget” a nehéz helyzetben lévő lányok kiházasításához, amikor erre a volt szükségük.

Fotó: Veres Nándor

A nap evangéliuma a két vak szemének megnyitásáról szólt – Jézus visszaadta a látásukat. Az ünnep szónoka a jelképes, belső látásra irányította a figyelmet:

lássuk meg, hogy Isten által hamarabb vagyunk megajándékozottak, mint ahogy mi magunk tudnánk ajándékozni.

Külsőleg látható ajándékunk a testünk, a családunk, környezetünk, a belső, láthatatlan ajándékokat pedig meg kell látnunk.

HIRDETÉS

Sokak munkája van abban, ami körülvesz. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mindez „jár nekünk”. Vegyük észre, tudatosítsuk, érezzük magunkat megajándékozottnak, és akkor megszületik bennünk a hála. Álljunk meg, adjunk időt magunknak a hálára és tudjuk továbbadni kapott ajándékainkat. Ne féljünk kiadni a kezünkből azt, amit Istentől kaptunk, lazuljon fel ez a szó: „enyém”. Szent Miklós is boldogan odaadta amije megadott, és tudott tenni vele. Ajándékozóként így ő maga is áldássá vált.

Legyünk bizonyosak abban, hogy mi magunk is áldássá válhatunk mások számára.

Fotó: Veres Nándor

Sokat ér az ajándék, de maga az ajándékozó is. Ha megajándékozottként tudunk ajándékozni, kapcsolatba kerülünk az élő Istennel. Legyünk Isten gondnokai, akiknek cselekedetei nyomán a látható és láthatatlan javak ajándékká válnak. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és tanítványainak adta.

Vegyük kezünkbe, amink van, adjunk hálát és keressük az útját, hogyan tudjuk azokat továbbadni. Így Miklós püspök általunk is tudja gyakorolni a szeretetet.

A búcsús szentmise főcelebránsa Petrovics László, a marosvásárhelyi Endes István rendház tagja, a helyi jezsuita kollégium lelkésze és a szónoka a szentegyházi születésű Tamás Barna jezsuita szerzetes szintén Marosvásárhelyen kollégiumi lelkész – mutatta be Mátyás Károly főesperes-plébános a szolgálatvégzőket. Majd köszönetet mondott mindazoknak, akik az ünnephez hozzájárultak, köztük a Musica Sacra kamarakórusnak, Ambrus László kántornak valamint Lászlóffy Árpád orgonaművész gyermekeinek a zenei szolgálatért.

Fotó: Veres Nándor

Petrovics László az ősök által „a kedves, ajándékozó szent”, Miklós oltalmába helyezett „ékszerdoboz” istenházában a hálaadáson, emlékezésen meghatódva hallgatta, hogy a látás is ajándék. Vallja, akkor látunk igazán, amikor ajándékot adunk. Tanácsa: ha baj van a látásunkkal, ajándékozzunk! Az ünnep estéjére azt ajánlotta a szépszámú búcsúsnak: ajándékozzák meg figyelemmel, kedvességgel, jó szóval szeretteiket!

Fotó: Veres Nándor
Fotó: Veres Nándor
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS