HIRDETÉS

Igazi közösségi élményre számítanak

Rédai Botond 2014. október 06., 19:29 utolsó módosítás: 2014. október 06., 19:44

Márton Áron Szent Mihály napján halt meg. Ehhez a naphoz kötődve kezdtük el a nevével fémjelzett missziót, melyet sajátos módon az életéről szóló nagyjátékfilm köré építünk – tájékoztatott a Mustármag Közösség. Ezzel tulajdonképpen hivatalosan is kezdetét vette a néhai püspök életét bemutató játékfilm forgatására való missziós felkészülés.

Az említett közösség 2013 decemberében jelentette be egy csíkszeredai sajtótájékoztatón, hogy Márton Áron egykori gyulafehérvári római katolikus püspök életét ábrázoló játékfilmet készítenek. Mint akkor elhangzott, a filmnek közösségi súlypontja lesz, ezért a forgatás során több mint húsz erdélyi helyszínt keresnek fel, mintegy 140 település lakóit szólítva meg a tömegjelenetek lebonyolításához. A csíksomlyói búcsú megjelenítéséhez például Csík környéki lakosokat vonnak be, csíkszentdomokosi forgatásokhoz pedig felcsíki statisztákat választanak ki.

Legyen a hívők tanúságtétele

„Azt szeretnénk, hogy ez az alkotás a hívő népközösség tanúságtétele legyen. Hisszük, hogy felidézve Márton Áron személyét – a népegyház virágkorát – a hívő nép újrafogalmazza magát, önerőre ébred, és rátalál azokra a forrásokra, ami abban az időben éltette és összetartotta a népet: a hit, együttműködés, kölcsönösség és az egymásért érzett felelősség” – fogalmaznak az alkotással kapcsolatban a közösség tagjai. Mint hangsúlyozzák, a film minden jelenete történelmi valósággal épül fel Márton Áron személye köré. A nagyobb szerepeket hivatásos színészek alakítják majd. A forgatásra való felkészülés része az elkezdett missziós imaszolgálat, amelybe minden erdélyi közösséget bevonnak. Ezt egy úgynevezett szellemi, lelki előkészület követi, melynek révén a film alkotói segítenek Márton Áron szellemiségére ráhangolódni az érintetteknek.

Márton Áron nem ötletekből él

A néhai püspök nem kurzusokon és konferenciákon növekedett és épült emberkatedrálissá, ahogy Illyés Gyula jellemezte. Nagyon mély hagyománya van annak a közösségnek, ahonnan származik – ez már Papp László római katolikus lelkész részéről hangzott el. A játékfilm forgatókönyvének szerkesztője kiemelte, Csíkszentdomokos nagy tragédia színhelye. Pásztorbükkben ölték meg Báthory Endrét, Erdély bíboros fejedelmét. Ott a nép nagyon erős bűnbánatot tartott, nagyon mély közösségi összefogást élt meg, amikor ezt a bűnt magára vállalta, fölvállalta.

„Ebből a misztikumból indítjuk a filmet. Az indító képek ily módon az Egyeskő, a Nagyhagymás, a Vigyázókő fehérlő szikláinak gyönyörű látványát tárják elénk. Ebből a régi történelmi mélységből indítunk, és a játékfilm szabályait figyelembe véve nyomon követjük Márton Áron életét. Izgalmas, feszültséggel teli jelenetek füzére, hogy a fiatalok számára is érdekes legyen” – részletezte a lelkész.

Az elképzelések szerint látványban is érdekesnek ígérkezik a film: például a Széphavason lesz egy tömegjelenet, továbbá Erdély gyönyörű kegyhelyei is megjelennek: Perkő, Csíksomlyó, a szárhegyi kápolna. Külön felemelő látványként említi a szerkesztő a székely nép ünneplési, zarándoklási szokásának a megjelenítését, melyben egybeépül a régi, katonai székely fegyelem és a liturgikus felvonulás, körmenet. Ezt az egészet összefogja Márton Áron tekintélye és az, ahogyan a spontán helyzetekben boldogul, lóhátra ültetik, tud bánni a lóval, több száz lovas kíséri egyik faluhatártól a másikig. „A forgatókönyv úgy van megírva, hogy helyet kapjanak benne az idősek, a fiatalok, a gyerekek, a hagyományőrző csoportok, rezesbandák, lovasok. Itt mindenkinek helye van” – nyugtázta Papp.

Mindenkire számítanak, felekezettől függetlenül

„Több mint húsz helyszínen szeretnénk forgatni, úgy gondoljuk, hogy nagyon szép közösségi élményben lehet részünk, és mindenki számára életet hordoz az, amire Márton Áron és az a nemzedék tanít. Nem látom, hogy miért lenne bárki is kirekesztve, a meghívás mindenkinek szól. Maga Márton Áron is, bár az erdélyi római katolikus egyházmegye püspöke volt, döntéseiben, tetteiben messze a felekezeti és nemzeti határok fölé emelkedik. Hiszem, hogy most ebbe a munkába is belekapcsolódnak mind a reformátusok, mind az unitáriusok, vagy bárki, aki hitében közömbös, de keresi a helyét, a közösségét, legyen az üzletember vagy egyszerű falusi gazda. Hiszem, hogy mindenki érzi a meghívást, hogy ebben az ügyben összefoghatunk, Márton Áron után felsorakozhatunk” – mondta a lelkipásztor.

Gyűjtést is szerveznek
A Mustármag Közösség tagjai kiemelik, a filmkészítés bonyolult, ugyanakkor szép élményeket felkínáló közösségi erőpróba. Összefogást, szervezettséget, hitet és áldozatot kíván. „Jó lenne egy ilyen komoly vállalkozást együtt felvállalni. Egy ilyen »játékfilmet« együtt játszani. Éppen ezért kérjük, hogy első lépésként anyagilag támogassa a Márton Áron Missziót” - hívják fel az érdeklődők figyelmét. Az adományokat a településenként nyugtatömbbel körbejáró közismert személyeknek lehet átadni, vagy szívesen fogadják a következő bankszámlára: Asociatia Aron Film Egyesület, CUI 33035501, Sediul: Tirgu-Mures, str Calarasilor nr. 1,  RON: RO47BTRLRONCRT0245987901 / HUF: RO10BTRLHUFCRT0245987901.
Ezenkívül templomokban, plébániákon is szerveznek majd gyűjtéseket. Az alkotás költségvetése legkevesebb ötmillió lej. További részleteket a www.martonaronfilm.ro internetes portálon lehet megtudni.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
1 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS