HIRDETÉS

Húsmarhára is kérhetnek támogatást a gazdák

Rédai Botond 2012. augusztus 16., 17:38 utolsó módosítás: 2012. augusztus 16., 18:40

Szeptember 21-ig nyújthatják be kérelmeiket a Hargita megyei fejőstehén-, illetve húsmarhatartó gazdák – tájékoztatott Haschi András. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség Hargita Megyei Központjának (APIA) igazgatója felhívja a figyelmet, csak a hegyvidéki hátrányos helyzetű övezetben gazdálkodók részesülhetnek támogatásban.

Fotó: Kristó Róbert

Így a hatályos rendeletek értelmében nem kérvényezhetik a szóban forgó támogatást azok, akiknek farmjaik Székelykeresztúr, Siménfalva, Bögöz, Etéd, Galambfalva és Újszékely területén találhatók.
A fejőstehén-támogatás egyébként 2–15 tehén után igényelhető, ha a kérelmezés pillanatában a gazda rendelkezik APIA azonosító számmal, és a farmnak van működő szabadeladási vagy feldolgozási tejkvótája. A tavalyhoz képest változást jelent viszont, hogy a kérelmezés pillanatában a gazdáknak fel kell mutatniuk, hogy naprakész farmfüzetet vezetnek a gazdaságban található összes állatra vonatkozóan.

A bivalyok támogatása esetén nem szükséges a tejkvótabizonylat, és legtöbb ötven bivalytehénre lehet támogatást igényelni. A kérelemhez csatolandó dokumentumok megegyeznek a fejőstehén-támogatás igénylése esetén szükségesekkel.

Ettől az évtől húsmarha-támogatás is igényelhető. A 2012/796-os kormányhatározatban foglaltak szerint legtöbb kilencven húsmarha (növendékállatok, illetve tejelő marhák) után kérvényezhető ez a típusú szubvenció. Ezek a pályázatok, az előbbiektől eltérően, kizárólag az APIA-központnál nyújthatók be. A dokumentációnak tartalmaznia kell többek között az igénylő természetes, illetve jogi személy azonosítási dokumentumai mellett az állatok törzskönyveit is (pedigree), amennyiben tejelő tehenekre vonatkozik a kérelem. Ha növendékállatok után igénylik a támogatást a gazdák, akkor fel kell mutatniuk vagy a törzskönyvet vagy a mesterséges megtermékenyítési bizonylatot. Az igénylő ebben az esetben is APIA-azonosítóval kell rendelkezzen.

A jogszabály szerint csak azon növendékállatok támogathatóak 2012-ben, amelyeket legalább 8 hónapig a farmon tartottak, a kérelmezés pillanatában is az illető farmon vannak, vagy 2012. január 1. és 2012. július 31. között voltak eladva. A húsmarha-támogatási kérelmeket láttamozniuk kell a Fajtanemesítő Ügynökség megyei hivatalainak is. A gazdáknak ebben az esetben is bizonyítaniuk kell, hogy a kérés benyújtásának pillanatában naprakészen kitöltött farmfüzettel rendelkeznek. A kormányhatározattal összhangban a kérelmek adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseken esnek át. A kérelmezőknek vállalniuk kell, hogy az állatokat a farmon tartják, nem adhatják el 2013. március 20-ig.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS