Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

„Az igazságra, és csakis az igazságra törekedj!”

Molnár Melinda 2019. január 13., 08:30
HIRDETÉS

Noha a Krisztus-hívők egységéért tartandó imanyolcad ajánlott időszaka idén január 20–27. lesz, néhány udvarhelyszéki egyházközség vasárnaptól megkezdi az imazarándoklatot, köztük a székelyudvarhelyi belvárosi, a felsősófalvi református és a székelykeresztúri gyülekezetek. Az imahét liturgiáját idén az indonéz keresztény testvérek állították össze, melynek központi igéje: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 16, 18–20)

Archív Fotó: Mihály Csaba

Vasárnap a különböző felekezetű gyülekezetek saját lelkészük igehirdetésével hangolódnak az imanyolcadra, hétfőtől pedig vendéglelkészek szolgálnak az imazarándoklat állomásain. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Elnökségének javaslata alapján az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is lesz január 20-a.

Székelykeresztúr

HIRDETÉS

A Székelykeresztúr város közigazgatási területének történelmi egyházai 2000 óta együtt ülik az imahetet. Templomaikban este hat órától ökumenikus istentiszteleteken találkoznak, a szeretetvendégségek a kultúrotthonokban vagy a közösségi házakban lesznek.

  • hétfőn a betfalvi református templomban az imádságot Antal Zoltán keresztúri református lelkipásztor, a beszédet Kovács Péter római katolikus plébános mondja;
  • kedden a Szent Kereszt felmagasztalása-plébániatemplomban az imát ifj. Szombatfalvi József fiatfalvi unitárius lelkésztől hallják, az igehirdető Páll Attila fiatfalvi református lelkipásztor lesz;
  • szerdán a keresztúri református templomban Györgyi Zsolt betfalvi református lelkipásztor végzi a szószéki szolgálatot, és Szilágyi Szilamér, keresztúri gyakorló unitárius segédlelkész imádkozik;
  • csütörtökön szintén a keresztúri unitárius templomban az igehirdető Antal Zoltán helyi református lelkipásztor lesz, és Páll Attila fiatfalvi református lelkipásztor mondja az imádságot;
  • pénteken a fiatfalvi felekezetközi templomban zárják az imahetet. Az imát Kovács Péter plébánostól hallják, az ünnep szónoka pedig Tódor Csaba keresztúri unitárius lelkész lesz.

Minden délután fél hatkor autóbusz szállítja Betfalvától Fiatfalváig és vissza a részvevőket a soron következő templomhoz, amelynek költségeit a városi egyházközségek fedezik és a szeretetvendégség után a visszautat is hasonlóképpen biztosítják.

Székelyudvarhely – belváros

A nyitó és záró vasárnapon a katolikus, református és unitárius templomban saját lelkipásztoraikkal hangolódnak, illetve zárják az egyetemes imahét eseménysorozatát a székelyudvarhelyi belvárosi egyházközségek, hétköznapokon más-más templomba zarándokolva. Az istentiszteletek este hat órakor kezdődnek.

  • hétfőn a ferences templomban Simó Sándor lelkész, a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör esperese hirdeti az Igét;
  • kedden a református templomban Bajkó Norbert, a Szent Miklós Egyházközség lelkésze, szerdán az unitárius templomban Gede Ildikó református lelkipásztor végzi a szószéki szolgálatot;
  • csütörtökön a Szent Miklós-plébániatemplomban Kovács László református segédlelkész, pénteken a református templomban Simó Sándor unitárius esperes-lelkész, míg szombaton az unitárius templomban Mátyás Károly főesperes-plébános szólja az Igét.

Felsősófalva

A felsősófalvi református templomban a két vasárnapon Szász Tibor András helyi lelkipásztor lesz az igehirdető. Az istentiszteletek hétköznapokon délután öt órakor kezdődnek. Hétfőn Mátyás István gyergyószentmiklósi, kedden Ferkő Andor szentkeresztbányai, szerdán Jári Zsolt bágyi, csütörtökön Sipos-Vizaknai Balázs kibédi, pénteken Barát István csekefalvi és szombaton Rátoni Botond kisgalambfalvi református lelkipásztorok lesznek a felsősófalvi imaheti istentiszteletek szolgálatvégzői.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS