Baj van több közigazgatási fogalom magyar megfelelőjével is?

Baj van több közigazgatási fogalom magyar megfelelőjével is?

Molnos Sándor 2005 óta dolgozik a Hivatalos Közlöny Kiadó magyar szerkesztőségében

Fotó: Pinti Attila

A Hivatalos Közlöny magyar szerkesztőségének főállású alkalmazottjaként Molnos Sándor több hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy – napi munkája részeként – lefordítja az igencsak terjedelmes közigazgatási törvénykönyvet románról magyarra. A jogszabályt mindenkinek ajánlja, aki polgármesteri hivatalokban, megyei önkormányzatoknál, közjegyzői, ügyvédi vagy fordítói irodákban dolgozik. Munkája kapcsán többek között olyan fogalmakra kérdeztünk rá, mint a megyeelnök, a városmenedzser vagy éppen a községháza.

Kozán István

2021. március 05., 21:562021. március 05., 21:56

2005 óta dolgozik Románia Hivatalos Közlönyének bukaresti kiadójánál a csíkszéki Molnos Sándor, akivel annak apropóján beszélgettünk, hogy hónapokkal ezelőtt úgy döntött, a napi munkája részeként lefordítja a közigazgatási törvénykönyvet – mivel ez idáig

egyetlen romániai magyar párt, illetve szervezet sem jelezte a Hivatalos Közlöny Kiadójának, hogy igényt tartana a rendkívül fontos jogszabály magyar fordítására.

A Hivatalos Közlönyről

„Tisztázzuk gyorsan az elején: én ezért a munkáért fizetést kaptam; én mindössze annyit tettem hozzá, hogy saját döntésemen múlott, hogy a közigazgatás tulajdonképpeni bibliáját fordítom románról magyarra, így segítve a közigazgatásban dolgozók munkáját” – jelezte a fordító, akit arra kértünk, magyarázza el közérthető módon, hogy mi is a Hivatalos Közlöny.

A közlöny az állam hivatalos kommunikációs eszköze, a hivatalos lapja; az állam a közlönykiadón keresztül végzi azt a közfeladatot, hogy tájékoztatja az állampolgárokat. A jogszabályok életében gyakorlatilag az utolsó lépés a hatályba lépés előtt az, hogy megjelenik a közlönyben.

Mint tudjuk, a törvényt először elfogadják a parlamentben, azt az államfőnek ki kell hirdetnie, majd jön a közzététel a Hivatalos Közlönyben. Tehát az a magasabb szintű jogszabály (törvény, kormányrendelet, kormányhatározat stb.), ami nem jelenik meg a közlönyben, az nem is létezik” – foglalta össze kérésünkre, majd rögtön hozzá is tett egy nagyon fontos tudnivalót: senki, egyetlen állampolgár sem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri a törvényt; ebből kifolyólag az állam logikája szerint amennyiben adott jogszabály megjelent a közlönyben – függetlenül attól, hogy az az emberek számára mennyire elérhető vagy sem –, ő a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Onnantól tehát az állampolgárokra van bízva, hogy azt elolvassák vagy sem. A szerkesztőség (a román és a magyar) a Képviselőház Főtitkárságának van alárendelve.

Fotó: Pinti Attila

1950 óta megjelenik magyarul is

Az egyébként eléggé egyedi – tudtuk meg Molnostól –, hogy egy ország közlönyét az állam lefordítja egy adott kisebbség nyelvére – magyarra például egy 1950-es minisztertanácsi határozat alapján fordítják le.

Kezdetben teljes tartalommal és a román közlönnyel egy időben jelent meg a magyar, később azonban (1990 után) megnőtt az évente elfogadott új jogszabályok száma, tehát a lefordítani való is, így kezdett időben eltolódni a magyar fordítás a román eredetihez képest.

Később már erre sem volt lehetőség, ugyanis az eredeti nyolc magyar szerkesztőségi taghoz képest ez a szám drasztikusan lecsökkent: ma már csak ketten dolgoznak a magyar szerkesztőségben fordító-szerkesztőként, így már csak kivonatos tartalommal tudnak jelentkezni, és időben is csúsznak.

Ma már csak válogatás alapján tudunk fordítani. Leginkább olyan törvényeket fordítunk le, amelyek a romániai magyarság számára fontosak.

Nyilván ez sem mindig lehetséges, hiszen a közel háromszáz oldalas közigazgatási törvényt is másfél év késéssel sikerült lefordítani, szinte-szinte önszorgalomból, hiszen a romániai magyar politikai pártok, közéleti szereplők részéről egyetlen ilyen irányú igénnyel sem találkoztam. Remélhetőleg az a magyarázat minderre, hogy a közlönykiadóra bízták, hogy az majd úgyis lefordítja ezt a, romániai magyar közigazgatás számára is oly fontos törvényt magyarra” – állapította meg.

A közigazgatás bibliája

A közigazgatási törvénykönyv Románia általános közigazgatási berendezkedésének összefogó törvénye. Törvénykönyv jellege abból adódik, hogy 16 jogszabály egybegyúrásáról van szó. „Mondhatni, ez a közigazgatás bibliája.

Tudni kell, hogy a közigazgatási törvénykönyv bármikor változhat, néhány apró módosítás már volt is a fordított szöveghez képest. Többéves tapasztalatom szerint Romániában a leggyakrabban az adóügyi törvénykönyv és az oktatási törvény változik; utóbbi az elmúlt tíz évben közel százszor változott

– részletezte.

Kérdésünkre, hogy romániai magyar nyelvhasználat szempontjából mire hívná fel a figyelmet, a szakember a következőt válaszolta: „a magyarországi testvérkapcsolatok és a magyar állami támogatások hatására – de nemcsak – a romániai magyar közigazgatási nyelvbe több magyarországi fogalom is beszivárgott; olyanok, amelyek szebben hangzanak, mint a románról nehézkesen a magyarra is átvetített fogalmak”.

A romániai magyar nyelvterületen ma már egyre többen használják – nagyon helyesen – az önkormányzat fogalmát.

Ugyanakkor a Magyarországon honos államigazgatás fogalmát (mindazt, ami központi igazgatáshoz tartozik: kormány, minisztériumok és azok területi szervei) még nem igazán használjuk itthon. Továbbá – sorolja – a prefektus helyett vagy mellett is bátran lehet használni a kormánymegbízott fogalmat, amelynek nem prefektúrája van, hanem kormányhivatala (vagyis a kormány helyi képviselőjének a hivatala). Érvelése szerint az önkormányzat mint fogalom egyszersmind magába foglalja a helyi képviselő-testületet (azt a bizonyos helyi tanácsot), a polgármestert és annak apparátusát.

A helyi tanácsos helyett is a helyi önkormányzati képviselő a helyénvalóbb.

A nagyobb képviselő-testületet, például a megyeit, már közgyűlésnek kell(ene) nevezni, akárcsak a fővárosét.

Fotó: Pinti Attila

Megyeelnök? Az meg mi?

A megyei önkormányzatot a megyeelnök vezeti? – kérdeztünk rá, hiszen Székelyföldön ez a nem létező fogalom egyre elterjedtebbé kezdett válni. „Szó sincs róla, hiszen

megyeelnöki funkció nincs.

A megyei közgyűlésnek van egy elnöke, aki semmiképp sem egy megyei funkciót lát el, hanem mindössze a megyei közgyűlés elnöki teendőit bízták rá. De ha már itt tartunk, egy dolgot ki kell hangsúlyoznunk: Romániában állandóan ingadozik a választási rendszer, hogy ezt a bizonyos személyt közvetlen módon az emberek választják meg, vagy a testület saját tagjai közül. Bárhogy is történjen,

ez a személy a helyi önkormányzat keretén belül a polgármester tisztségének a megyei megfelelője; és a polgármester sem lesz városelnök vagy községelnök.

Az elnökurazás amúgy a kommunista időkből örökölt nagyotmondás, már-már oda juthatunk, hogy megyegazda. Lényeg a lényeg: a nem létező megyeelnök fogalmában több van, illetve lenne, mint amennyit valójában most jelent a megyei közgyűlés elnöki funkciója” – magyarázta Molnos.    

Megyemenedzser. Az se jó?

És ha már erről beszélünk, arra kértük a szakembert, térjünk ki a megye-, város- vagy községmenedzseri funkcióra is, hiszen az elmúlt egy évben egyre több polgármester, közgyűléselnök érzi úgy, hogy nem képes megbirkózni a feladatokkal, ezért menedzsert alkalmaz. „A törvény szövegében (románul administrator public) nem hangsúlyozza ki, hogy az a városé, községé vagy éppen a megyéé, ezért ezt önkormányzati menedzsernek fordítottam, és vallom, hogy ez közelebb áll ahhoz, amit ez a funkció takar, ugyanis nem a várost, a községet vagy a megyét menedzseli, sokkal inkább az adott önkormányzat vagy közgyűlés megbízásából az adott területi egység ügyeit intézi; ő tehát egy megbízott személy, nem pedig egy uralkodó.

A román jog sehol sem mondja, hogy administratorul județului, mindössze annyit mond, hogy administrator public, lehet pont abból a meggondolásból, hogy nehogy valaki többet gondoljon bele ebbe a megbízatásba, mint kellene

– érvelt. Tőle tudtuk meg azt is, hogy az új vonatkozó jogszabályok szerint a közigazgatási egységeknek már nem jegyzőjük, hanem kötelezően főjegyzőjük van.

Fotó: Pinti Attila

Városháza, községháza?

Habár nem tartozik a közigazgatási törvénykönyv fordításához, mégis rákérdeztünk: miként látja a perek sokaságát hozó városháza, illetve községháza megnevezést. „Az alaphelyzet, hogy a polgármesternek mint végrehajtó szervnek van egy apparátusa, egy kiszolgáló szervezeti egysége, amelyik a lakossággal tartja a kapcsolatot. Igen ám, de akkor a képviselő-testület mint döntéshozó szerv, hol ülésezik? Nyilván a polgármesteri hivatal épületében; ebben az esetben ez a létesítmény a polgármesteri hivatal és a helyi képviselő-testület együttes épülete. Ez azonban nagyon hosszú megfogalmazás, ezért

történelmi örökségként kialakult a városháza vagy a községháza megnevezés.

Ezzel a megnevezéssel pedig azt is elmondjuk, hogy ez a település legtágabb értelemben vett igazgatási épülete. Főleg annak tükrében, hogy az adott létesítményben a legtöbb esetben más helyi vagy területi intézmények is helyet kapnak: könyvtárak, pályázati irodák, stb., amelyek nem a polgármesteri hivatal apparátusához tartoznak, de mind azért vannak, hogy kiszolgálják a helybélieket. Ilyen szempontból a községháza és városháza megnevezés nagyon egyedi és találó, ezért is kár lenne lemondani azok nagyszerű használatáról” – zárta Molnos Sándor.  

A fordítóról

A csíkszeredai születésű, jelenleg Csatószegen élő Molnos Sándor 2005 óta dolgozik a Hivatalos Közlöny Kiadó magyar szerkesztőségében. Román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakon végzett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, később jogi alap- és mesteri képesítést szerzett.  A közigazgatási törvénykönyv magyar fordítását a közlönykiadónál lehet megrendelni; a közel 300 oldalas dokumentum minden romániai magyar önkormányzat, közigazgatásban dolgozó számára hasznos lehet.

5 hozzászólás

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 22., kedd

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen

Elhanyagolt, rossz állapotban áll a gyergyószárhegyi Énkány utcában az a régi harangláb, amelynek rendbetételére készülnek. Egy színjátékot készülnek előadni, amelynek célja a közösség figyelmének felhívása a csengettyű felújításának fontosságára.

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen
2022. március 22., kedd

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel

Stagnál a koronavírus-járvány Hargita megyében, ahol mindössze öt-hat új esetet igazolnak naponta, és a kórházban ápoltak száma is jelentősen lecsökkent, így több intézményben is lehetővé tették a betegek látogatását.

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel
2022. március 21., hétfő

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán

Anyagi nyereséget a harmadik szezon végének közeledtével sem könyvelhet el a 2019-ben átadott székelyudvarhelyi sátortetős műjégpálya, sikereket viszont annál inkább: elégedettek a szülők és tanítók a Korisulival, illetve a hokiedzésekkel.

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán
2022. március 21., hétfő

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre

További adományokra, alapélelmiszerekre, ruhaneműre, cipőre, tisztálkodószerekre van szükség, hiszen egyre több menekült érkezik Ukrajnából Marosvásárhelyre.

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre
2022. március 21., hétfő

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet

A tűzoltók folyamatos figyelmeztetése ellenére is állandóak a tarlótüzek Maros megyében. Január 1. és március 21. között már 211 tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat.

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet
2022. március 21., hétfő

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához

Aláírták tavaly a finanszírozási szerződést, de azt még nem tudja a községvezetés, hogy mikor épül fel a Csíkszentkirályra tervezett tanuszoda. A működtetési költségek jelentős növekedésére készülnek, de van rá fedezetük.

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához
2022. március 21., hétfő

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein

Pályázaton nyert pénzösszegből biztosítanak ingyenes wifiszolgáltatást Székelyudvarhely népszerűbb közterein – adta hírül közleményében a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal.

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein
2022. március 21., hétfő

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján

A harminc évnél fiatalabb generáció sokkal empatikusabb, mint az idősebbek, akik még mindig tartózkodón viselkednek, ha Down-szindrómával élő gyerekkel találkoznak. Ezért is szükségesek azok a megmozdulások, amelyeket egy-egy világnapon szerveznek.

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján
2022. március 21., hétfő

Erdélyi vonatkozásban fejtegetik a digitalizáció lehetőségeit Marosvásárhelyen

Vajdaság és Felvidék után most Erdélyben szerveznek Magyar Digitális Napokat a Digitális Jólét program keretén belül. A március 24-25-én Marosvásárhelyen zajló konferencia egyik célja, hogy beszéljenek a különböző szektorok digitalizációjáról.

Erdélyi vonatkozásban fejtegetik a digitalizáció lehetőségeit Marosvásárhelyen
2022. március 21., hétfő

Különös gyermekelrablós riasztás Székelyudvarhelyen

Gyermeke elrablását jelentette egy székelyudvarhelyi férfi a 112-es segélyhívó számon szombaton, azonban mint kiderült, a gyermek végig otthon volt biztonságban. Az apa még egy feliratot is festett a ház falára – adja hírül a Hargita megyei rendőrség.

Különös gyermekelrablós riasztás Székelyudvarhelyen
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM